slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Powerpoint Templates PowerPoint Presentation
Download Presentation
Powerpoint Templates

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

Powerpoint Templates - PowerPoint PPT Presentation

therese
194 Views
Download Presentation

Powerpoint Templates

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Društvo tjelesnih invalida Zagreb Hrvatska STRATEGIJE SUOČAVANJA S NASILJEM I PERCIPIRANI OBLICI PODRŠKE IZ PERSPEKTIVE OSOBA S INVALIDITETOM Marko Buljevac Milica Gregurić Marina Milić Babić Mostar, 22. listopada 2010. Powerpoint Templates

 2. Projekt "Socijalni položaj osoba s invaliditetom u Hrvatskoj“ Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti RHVrijeme provedbe istraživanja: 2009. godinaPrikupljanje podataka: polustrukturirani intervjuSudionici: 54 osobe s invaliditetom Organizacija podataka: metoda otvorenog kodiranjaObrada podataka: postupak kvalitativne analize

 3. Ciljevi 1. Dobiti uvid u strategije suočavanja osoba s invaliditetom prilikom izloženosti različitim oblicima nasilja. 2. Utvrditi koje oblike podrške osobe s invaliditetom smatraju potrebnim prilikom izloženosti nasilju. Doživljaj i iskustva nasilja osoba s invaliditetom u Hrvatskoj

 4. STRATEGIJE SUOČAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM PRILIKOM DOŽIVLJENOG NASILJA • Suprotstavljanje nasilju vlastitim snagama • Razgovor s bliskim osobama • Traženje zaštite sustava • Prešućivanje nasilja • Ustupanje pred nasiljem

 5. Suprotstavljanje nasilju vlastitim snagama • Obrana sebe • Branio sam se, a teško je bilo. (14) • Branim se koliko mogu.. (4) • .. borim se za svoja prava..(45) • Upozoravanje • .. ja sam mu rekla da to više ne radi i on to više ne radi. (43) • Verbalno suprotstavljanje • .. počeo sam vikati.. (16) • .. Povisim glas. (18) • .. koji su mi htjeli nešto napraviti i vikali na mene, rekla sam dosta! (23) • Objašnjavanje • .. ja sam njoj rekla gospođo to je naša kuća, svi moramo biti disciplinirani.. (19) • .. prije par godina dečko je stalno išao iza mene i viče ćoravi, uhvatim za ruku, • odvedem u slastičarnu, počastim i onda mu objasnim tko je ćorav a tko slijep. (47)

 6. Razgovor s bliskim osobama Povjeravanje članovima obitelji Rekla sam doma. (54) .. onako sinu ispričam kad je već bio malo zreliji.. (45) Požalila sam se roditeljima. (35) Mami sam se povjerila. Rekla je da sam njoj trebala reći prije, nego da se to dogodi. (53) Povjeravanje prijateljima .. svim mojim prijateljima koji ga poznaju.. (8) Znam se i prijateljima povjeriti. (28) .. svojim prijateljima s kojima je bila dobra, al na kraju u biti nitko nikada ništa nije htio reći.. (41)

 7. Traženje zaštite sustava Obraćanje za pomoć nadležnom sudu Nisam imala kome, jedino sudu u Samoboru. Žalila sam se i bila je rasprava. (10) Obraćanje za pomoć policiji Zadnje sam zvala policiju i onda sam odlučila otići i to je to. (11) Onda sam policiju znao pozvati pa bi ga odvezli. (28) Osoba je završila na kriminalističkoj obradi. (8) Obraćanje za pomoć centru za socijalnu skrb .. onda se morala obratiti CZSS da se taj problem nekako riješi.. (41) Obraćanje za pomoć nadređenim osobama Čak sam bio ja kod voditeljice i glavne sestre zbog toga i ne za jednu. (18) .. onda se pobunim protiv toga i prijavim ih. Uprava kaže šefici. (7) .. rekla je svom šefu nakon toga što se dogodilo. (49)

 8. Prešućivanje nasilja Šutnja o doživljenom nasilju U međuvremenu je došla jedna doktorica, pitala me zašto plačem, ali nisam odala sestru.. (29) Ne kažem, ne kažem nikome. (51) Nikome nisam govorila.. (54) Ponekad samo šutim .. ništa im ne kažem. Samo šutim. (8) Nisam nikome rekla. (43) Toleriranje nasilja .. ja sam to onda trpio.. (52) Nisam to previše ozbiljno shvatila, kao moja mama. Ja sam to tolerirala. (5)

 9. Ustupanje pred nasiljem Povlačenje Onda se povlačim i čekam u redu 2 sata, šutim. (17) Povučem se.. (45) Izbjegavanje potencijalnog nasilja Ja to izbjegavam. (2) .. okrenuo sam se i otišao. (17) Maknem se od njih i ne približavam im se. (43) .. ja to nastojim izbjeći.. (44) Bijeg .. ja sam onda otišla kod susjeda.. (9) .. bježali smo iz kuće. Prvo sam počela bježat u višnjevac, onda me cijeli dan nije bilo, htjela sam pobjeći. (44) Izoliranje Zatvorim se u sobu.. (28) Odustajanje od prijavljivanja nasilja Ništa, ja sam htjela da idem u taj ured pa ću prijavit međutim ispričao mi se. (10)

 10. Potrebni oblici podrške kod doživljenog nasilja percipirani od osoba s invaliditetom • Komunikacija o nasilju • Podrška bliskih osoba • Senzibilizacija okoline za potrebe osoba s invaliditetom • Poticati djelovanje zajednice za poboljšanje položaja osoba s invaliditetom • Osigurati ostvarenje prava osoba s invaliditetom • Pružanje odgovarajuće zaštite i pomoći službenih osoba

 11. Komunikacija o nasilju Razgovor .. više komunicirati.. (31) Komunikacija. (48) Po mom mišljenju razgovor,savjeti. (53) Potpora bliskih osoba Razgovor s bliskim osobama Trebaju više razgovarati. I sa roditeljima, a ako se ne s njima s onima s kojima su bliski. (54) Roditelji, neka udruga, svi pomalo.. (55) Obitelj, prijatelji. Stručne osobe baš ne. (5) Potreba za pažnjom i međusobnim pomaganjem Nešto lijepo napraviti za tog čovjeka. (55) Potruditi se više. Više jedni drugima davati. (31)

 12. Senzibilizacija okoline za potrebe osoba s invaliditetom Razumijevanje osoba s invaliditetom .. da ne gledaju široko .. (48) .. razumijevanje prema mentalno retardiranim osobama. (44) Razumjeti ih, pokušati se postaviti na to mjesto na kojem je recimo ta osoba. (53) Teško pitanje. Više razumijevanja. (40) Uvažavanje Da se prestane ismijavati nasilje nad onima koji ne mogu ništa. Drugi povrijede baš onoga koga najmanje trebaju povrijediti. (54) .. da me ostavi na miru.. (49) Informiranje javnosti o sposobnostima osoba s invaliditetom Pa može se učiniti u toliko da se ljude recimo informira o OSI, razvija humanost, ali ne u smislu sažaljenja, nego baš u smislu što može osoba s invaliditetom. (45)

 13. Edukacije o potrebama osoba s invaliditetom Pa više educirati građanstvo o OSI i njihovim potrebama. (40) Mislim da bi se društvo trebalo malo više educirati o tim osobama. (45) Društvo svakako mora raditi na edukaciji ljudi.. puno puta ljudi zapravo i ne znaju puno stvari pogotovo kod nas slijepih jer taj hendikep sljepoće ljudi doživljavaju jako problematično.. (12) Trebalo bi u škole da se uvede makar u pola godine jedan sat o osobama s invaliditetom. (25) Edukacija zaposlenih u javnim službama Prije svega muškarce i žene koji rade po javnim službama. Jer oni koji rade kad nas vide ako im kažete ja sam slijepa ili visoko slabovidna osoba onda skaču u pomoć inače ne. (40)

 14. Poticati djelovanje zajednice za poboljšanje položaja osoba s invaliditetom Uvažavanje osoba s invaliditetom Mislim da je previše nasilja nad nama i da bi nas ljudi trebali više cijeniti. (23) Pa društvo bi trebalo učiniti nešto da OSI budu što samostalnije.. (30) Ravnopravnost .. i da čim više prikaže ljude s invaliditetom kao ljude koji su puno puta zapravo i ravnopravni samo im treba nekada možda malo pomoći i omogućiti im da to i izraze. (5) Ravnopravnost najviše. (4) .. da budemo ravnopravni ustvari.. (52) Kad vidiš da je netko gluh da ga ne makneš na stranu, već da imaš razumijevanja.(6)

 15. Osigurati ostvarenje prava osoba s invaliditetom Omogućiti ostvarenje zajamčenih prava Lijepo je da su ljudi humani i da hoće pomoći, ali za svaki malo veći izdatak, bilo za slijepe, bilo za gluhe pa za sve se traži donacija ljudi, a je li nama zdravstvo, država ništa baš ne može? (57) Poraditi na ostvarivanju nekih prava koja zadiru u integritet osobe. (46) Nažalost donose se zakoni na papiru koji se u praksi uopće ne prakticiraju. (26) Upozoravanje na prava osoba s invaliditetom Tu bi trebao šofer reagirat. Kako su to sjedala iza njega, čim vidi da ulazi osoba s invaliditetom trebao bi reći molim Vas ustupite mjesto. Ima takvih šofera ali su rijetki. (57)

 16. Pružanje odgovarajuće zaštite i pomoći službenih osoba Zaštita i pomoć policije Policija. Pa trebala bi doći da vidi i da razgovara s njime, zašto si to napravio.. (43) Ako se s njim ne može, onda ima gdje će razgovarati, u policiji. (42) Sankcionirati počinjeno nasilje uvijek govorim da takve nasilnike bi bilo najbolje sve zatvoriti.. (39) .. da osoba bude opomenuta za to što je napravila. (49) .. da će počinitelj isto biti kažnjen, udaljen ili nešto od toga. (32) Pružiti potporu i tretman žrtvama nasilja .. nemaju način kako da obavijeste nekoga.. tako ako je gluh, zoveš policiju, nema komunikacije, mora zvati tumača.. neku osobu koja bi pomogla u tome.. (48) .. država, sustav treba biti neki koji će stajati iza te osobe, znači, ukoliko ona odluči prijaviti to nasilje da zna da ima nekoga iza sebe, tko će joj pružiti pomoć da će ta osoba biti zbrinuta.. (32)

 17. Zaključak Kod strategija suočavanja s nasiljem sudionici navode kako se najčešće oslanjaju na zaštitu sustava. Međutim, prisutno je i ustupanje i prešućivanje nasilja, što ukazuje da osobe s invaliditetom nisu dovoljno osnažene i senzibilizirane što poduzeti prilikom doživljenog nasilja. Podrška koju sudionici navode kao potrebnu i poželjnu ogleda se u tome da sudionici većinom odgovornost za nasilje pripisuju osobama iz svojih socijalnih mreža. Navode ideje koje se odnose isključivo na to što mogu učiniti drugi, dok sebe nitko ne navodi kao osobu koja može nešto poduzeti po pitanju zaštite od nasilja. Stoga se može zaključiti da sudionici i dalje izražavaju velika očekivanja prema drugima, dok sebe percipiraju nedovoljno snažnim i bez mogućnosti suprotstavljanja nasilju. Možda je upravo zbog toga nasilje svakodnevna pojava u životima mnogih osoba s invaliditetom.

 18. Hvala na pažnji!