Gyermekj l ti alapell t s
Download
1 / 104

- PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Gyermekjóléti alapellátás. Összeállította: Sámson Tímea tanársegéd E-mail: samson.timea@bepf.hu. ALAPFOGALMAK (Szőllősi, 2004.) . Gyermekek védelme Személyes szolgáltatás Gyermekjóléti alapellátások rendszere Általános, illetve speciális segítő szolgáltatás Bejelentési kötelezettség.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - therese


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Gyermekj l ti alapell t s

Gyermekjóléti alapellátás

Összeállította:

Sámson Tímea

tanársegéd

E-mail: samson.timea@bepf.hu

Sopron, NYME-BPK


Alapfogalmak sz ll si 2004
ALAPFOGALMAK (Szőllősi, 2004.)

 • Gyermekek védelme

 • Személyes szolgáltatás

 • Gyermekjóléti alapellátások rendszere

 • Általános, illetve speciális segítő szolgáltatás

 • Bejelentési kötelezettség

Sopron, NYME-BPK


Alapfogalmak sz ll si 20041
ALAPFOGALMAK (Szőllősi, 2004.)

 • Veszélyeztetettség

 • Kliens

 • Helyi gyermekvédelmi politika

 • Gyermekvédelmi prevenció

Sopron, NYME-BPK


Alapfogalmak sz ll si 20042
ALAPFOGALMAK (Szőllősi, 2004.)

 • Családból való kiemelés

 • Gyámhatóság

 • Gyermekjóléti szolgáltatás

 • Gyermekvédelmi probléma

 • Gyermekvédelmi reform

 • Helyettesítő gondozás

 • Kiskorúakról való állami gondoskodás

 • Területi gyermekvédelem

Sopron, NYME-BPK


Alapelvek
ALAPELVEK

 • Gyermek legjobb érdekének szolgálata

 • A család önállóságának elve

 • Célszerűség elve

 • Legkisebb kényszer elve

 • Hátrányos megkülönböztetés és az ellátással való visszaélés tilalma

Sopron, NYME-BPK


Az 1997 vi xxxi t rv ny rendszerre gyakorolt hat sa
Az 1997. évi XXXI. törvény rendszerre gyakorolt hatása

 • Új jogi szabályozás

 • Helyi önkormányzatok felelőssége

 • Gyámhatósági beavatkozás korlátozása

 • Pénzbeli ellátások rendszere

 • Gyermekjóléti szolgáltatás

 • Ellátás feltételeinek meghatározása

Sopron, NYME-BPK


Az 1997 vi xxxi t rv ny rendszerre gyakorolt hat sa1
Az 1997. évi XXXI. törvény rendszerre gyakorolt hatása

 • Védelembe vétel a védő-óvó intézkedések helyett

 • Átmeneti illetve tartós nevelés céljának meghatározása

 • Eszközök meghatározása a gyámhivatal munkájában

Sopron, NYME-BPK


A gyermekj l ti alapell t sok szakpolitikai k rd sei az alapell t s rendszer nek l trej tte
A gyermekjóléti alapellátások szakpolitikai kérdéseiAZ ALAPELLÁTÁS RENDSZERÉNEK LÉTREJÖTTE

 • 2 csoport:

  • a gyj. alapellátások közös kérdései

  • az egyes ellátástípusok sajátos kérdései

 • Gyermekvédelmi törvény:

  • jóléti

  • védelmi típusú megoldások

Sopron, NYME-BPK


Gyermekj l ti alapell t s 1345861
A gyermekjóléti alapellátások szakpolitikai kérdéseiAZ ALAPELLÁTÁS RENDSZERÉNEK LÉTREJÖTTÉNEK FELTÉTELEI

El kellett fogadni, hogy:

 • Az államnak nemcsak a veszélyeztetett gyermekek védelme a feladata

 • A problémák jelentős része kezelhető szolgáltató módszerekkel

 • Szükség van a szakszerű szociális munkára

Sopron, NYME-BPK


A gyermekj l ti alapell t sok szakpolitikai k rd sei az alapell t s rendszer nek szerepe
A gyermekjóléti alapellátások szakpolitikai kérdéseiAZ ALAPELLÁTÁS RENDSZERÉNEK SZEREPE

 • Elsődlegesen az önkéntesen igénybevehető szolgáltatásokkal kell megoldani a problémákat → kötelezés

 • El kell választani a hatósági és szolgáltató megoldásokat:

  • hatóság → jogszerűség

  • szolgáltatás → szakszerűség

Sopron, NYME-BPK


A gyermekj l ti alapell t sok szakpolitikai k rd sei az alapell t s rendszer nek szerepe1
A gyermekjóléti alapellátások szakpolitikai kérdéseiAZ ALAPELLÁTÁS RENDSZERÉNEK SZEREPE

 • Megbélyegző hatás mérséklése

  • jóléti megoldások „bevezetése” → negatív megítélés enyhül

 • Szubszidiárius sorrend létrehozása a jóléti és a védelmi jellegű megoldások között

Sopron, NYME-BPK


Sz ks glet probl ma ig ny
Szükséglet, probléma, igény

 • Szubszidiaritás elve (gyermek ellátása → család feladata, az állam csak akkor avatkozik be, ha szükség van rá)

 • 2 féle módon történik:

  • a klasszikus gyermekvédelmi problémák kezelése

  • jóléti ellátások nyújtása

Sopron, NYME-BPK


A gyermekv delem jellemz je
A gyermekvédelem jellemzője

 • problémák kezelésére irányul

 • forrásokat, szolgáltatásokat biztosít

 • megvédi a gyermeket a szülők magatartásával szemben

 • szankcionálja a család életmódját

 • módosítja a családtagok egymáshoz fűződő jogait, kötelességeit

 • módosítja a gyermek családon belüli és azon kívüli státusát

Sopron, NYME-BPK


A gyermekj l ti megk zel t s jellemz i
A gyermekjóléti megközelítés jellemzői

 • a helyzeteket többnyire szükségletként értelmezi

 • nem lát érdekellentétet a szülő és gyermeke között

 • támogatást nyújt a (szülői) feladatok teljesítéséhez

Sopron, NYME-BPK


Ig nyek
Igények

 • Az egyes ember által megfogalmazott és kinyilvánított célt jelenti valamely javak, szolgáltatások, lehetőségek megszerzésével kapcsolatban.

 • Különbség van:

  • piaci szolgáltatások

  • közszolgáltatások

  • szociális jellegű közösségi megoldások

Sopron, NYME-BPK


Sz ks glet
Szükséglet

 • Olyan igény, amelyet a társadalom egyetemesnek minősít.

 • Normatív kategória

 • Az adott korban és helyen a társadalom mit tart szükségesnek ahhoz, hogy valaki elfogadható szinten éljen.

Sopron, NYME-BPK


Sz ks glet1
Szükséglet

Meghatározó objektív tényezők:

 • Demográfiai helyzet

 • Család, háztartás szerkezete

 • Gazdasági aktivitás

 • Jövedelmi helyzet

 • Informális, illetve piaci alternatívák elérhetősége

Sopron, NYME-BPK


Probl ma vesz lyeztetetts gkateg ri k
Probléma - veszélyeztetettségkategóriák

Ahhoz, hogy valami gyermekvédelmi problémának minősüljön, szükség van arra, hogy:

 • A szituáció bizonyos objektív sajátosságokkal bírjon

 • Hogy a társadalom mindezt kezelendőnek minősítse

Sopron, NYME-BPK


Gyermekv delmi probl ma
Gyermekvédelmi probléma

 • A gyermekvédelem ott kezdődik, amikor egyes problémákat úgy minősítenek, hogy megoldásuk nem bízható a családra.

 • Veszélyeztetettség: a társadalom minősítése szerint a probléma rendezéséhez állami kontroll szükséges, mely a család autonómiájának korlátozásával jár.

Sopron, NYME-BPK


K zcselekv sek v lfajai sz ll si 2004
Közcselekvések válfajai(Szöllősi, 2004.)

Sopron, NYME-BPK


A gyermekj l ti alapell t sok c lja
A gyermekjóléti alapellátások célja

Herczog Mária megfogalmazásában (2001.):

 • A gyermek és családja lakóhelyén kaphassa meg mindazt a támogatást és segítséget, amely a gyermek jóllétéhez szükséges.

  1997. évi XXXI. törvény alapján:

 • 38. § (1) Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez,

Sopron, NYME-BPK


A gyermekj l ti alapell t sok c lja1
A gyermekjóléti alapellátások célja

a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.

 • (2) Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást – lehetőség szerint – a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személynél vagy intézményben kell biztosítani.

Sopron, NYME-BPKGyermekj l ti szolg ltat s
Gyermekjóléti szolgáltatás

Létrehozásának célja:

 • álljon rendelkezésre a településeken a gyámhatóság tevékenységének jelentős részét kiváltani képes szolgáltatás

 • a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek érdekeit

Sopron, NYME-BPK


Gyermekj l ti szolg ltat s1
Gyermekjóléti szolgáltatás

 • szervezési

 • szolgáltatási

 • gondozási feladatokat végez

Sopron, NYME-BPK


A gyermekj l ti szolg ltat s feladata a vesz lyeztetetts g megel z se rdek ben
A gyermekjóléti szolgáltatás feladataa veszélyeztetettség megelőzése érdekében

 • észlelő és jelző rendszer működtetése

 • a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása

 • a jelzőrendszer tagjaival való együttműködés

 • tájékoztatás a működő inkubátorokról, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezés lehetőségéről

 • szakmaközi estmegbeszélések megszervezése

 • éves gyermekvédelmi tanácskozás szervezése

Sopron, NYME-BPK


A gyermekj l ti szolg ltat s feladata a kialakult vesz lyeztetetts g megsz ntet se rdek ben
A gyermekjóléti szolgáltatás feladataa kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében

 • családi konfliktusok megoldásának elősegítése

 • a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával a gyermek problémáinak rendezése

 • a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása

 • tanácsadás biztosítása:

  • pl. családtervezési, nevelési, mentálhigiénés, jogi és káros szenvedélyek megelőzését célzó

Sopron, NYME-BPK


A gyermekj l ti szolg ltat s feladata a kialakult vesz lyeztetetts g megsz ntet se rdek ben1
A gyermekjóléti szolgáltatás feladataa kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében

 • az egészségügyi és a szociális ellátás, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése

 • a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervének elkészítése

 • javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére

Sopron, NYME-BPK


V delembe v tel
Védelembe vétel

 • a hatóság a gyermeket (és szülőjét) folyamatos hatósági kontroll alá helyezi, egyúttal segítő szakembert rendel ki a fennálló veszélyeztető probléma megoldása érdekében

 • jegyzői intézkedés

 • ha a veszélyeztetettséget a szülő a szükséges ellátás önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja

Sopron, NYME-BPK


V delembe v tel1
Védelembe vétel

 • feltételezhető, hogy a veszélyeztetettség családi környezetben, gyermekjóléti szociális segítő munkaeszközével megszüntethető

 • a gyermek a szabálysértési hatóság, a nyomozóhatóság illetve a rendőrség, ügyészség és a bíróság jelzése alapján, jogszabályban meghatározott esetekben is

 • hatékonyságát és indokoltságát a jegyző legalább évente egy alakalommal (kérelemre bármikor) felülvizsgálja

Sopron, NYME-BPK


A gyermekj l ti szolg ltat s feladata a csal dj b l kiemelt gyermek visszahelyez se rdek ben
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében

 • családgondozás biztosítása, ezzel is elősegítve a gyermek családjába történő visszahelyezését

 • utógondozó szociális munka biztosítása a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez

Sopron, NYME-BPK


A gyermekj l ti szolg ltat s feladata
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata

 • gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése

 • szociális válsághelyzetben lévő várandós anya ellátáshoz való hozzájutásának szervezése

 • a szabadidős programok szervezése

 • a hivatalos ügyek intézésének segítése

 • gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének folyamatos figyelemmel kísérése

Sopron, NYME-BPK


A gyermekj l ti szolg ltat s feladata1
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata

 • konfliktuskezelő szolgáltatás biztosítása, vagy az ahhoz való hozzájutás megszervezése

 • gyermekek személyes segítése

 • felkérésre környezettanulmány készítése

 • örökbefogadással kapcsolatos feladatok ellátása

 • új ellátások bevezetésének kezdeményezése

 • a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségek biztosítása

Sopron, NYME-BPK


A gyermekj l ti szolg ltat s feladata2
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata

 • segítségnyújtás a nevelési, oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátásában

 • a helyettes szülői hálózat szervezése, illetve működtetése

 • a helyettes szülői férőhelyekről történő nyilvántartás vezetése

 • részvétel a külön jogszabályban meghatározott KEF munkájában

Sopron, NYME-BPK


Speci lis gyermekj l ti szolg ltat sok
Speciális gyermekjóléti szolgáltatások

 • kapcsolattartási ügyelet

 • készenléti szolgálat

 • kórházi szociális munka

 • utcai és lakótelepi szociális munka

Sopron, NYME-BPK


Kapcsolattart si gyelet
Kapcsolattartási ügyelet

Célja:

 • a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő, vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely biztosítása mellett konfliktuskezelő, segítő szolgáltatás nyújtása.

Sopron, NYME-BPK


K szenl ti szolg lat
Készenléti szolgálat

Célja:

 • a gyermekjóléti szolgálat nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása

Sopron, NYME-BPK


K rh zi szoci lis munka
Kórházi szociális munka

Célja:

 • a nőgyógyászati-szülészeti osztályon a szociális válsághelyzetben lévő anyának és gyermekének segítséget nyújtson a gyermeket veszélyeztető tényezők megelőzésében, megszüntetésében

 • a gyermekosztályon a gyermekelhanyagolás és gyermekbántalmazás észlelése esetén jelzéssel éljen a további bántalmazás megakadályozása érdekében

Sopron, NYME-BPK


Utcai s lak telepi szoci lis munk t
Utcai és lakótelepi szociális munkát

Célja:

 • a magatartásával fejlődését veszélyeztető az utcán csellengő gyermek speciális segítése

 • a lakóhelyéről eltávozó, vagy kitett, ellátás nélkül maradó gyermek felkutatása, lakóhelyére történő visszakerülésének elősegítése

 • szükség esetén átmeneti gondozásának, vagy gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésének kezdeményezése

Sopron, NYME-BPK


Gyermekek napk zbeni ell t sa
Gyermekek napközbeni ellátása

Célja:

 • az ellátást igénylő gyermekek érdekeihez, igényeihez igazodó, minden gyermek számára hozzáférhető, megfizethető, rugalmas, sokszínű, jó minőségű ellátás biztosítása

 • szakszerű ellátás, gondozás biztosítása

 • biztonságos, meleg, tiszta környezet biztosítása

 • napi többszöri étkezés biztosítása

Sopron, NYME-BPK


Gyermekek napk zbeni ell t sa1
Gyermekek napközbeni ellátása

 • az életkornak megfelelő programok biztosítása

 • közösség, társas kapcsolatok biztosítása

 • a családi szocializációs problémák korrekciója, felkészítés, felzárkóztatás

 • családban élő olyan gyermekek számára, akiknek gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb okok miatt a gyermekek napközbeni ellátásáról gondoskodni nem tudnak

Sopron, NYME-BPK


Gyermekek napk zbeni ell t sa2
Gyermekek napközbeni ellátása

Biztosítani kell:

 • akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége

 • akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül

Sopron, NYME-BPK


Gyermekek napk zbeni ell t sa3
Gyermekek napközbeni ellátása

 • akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni

 • megszervezhető bölcsődében, hetes bölcsődében, családi napköziben, házi gyermekfelügyelet keretében, nyári napközis otthonban vagy napközis táborban, valamint óvodában, iskolai napköziben

Sopron, NYME-BPK


B lcs de
Bölcsőde

 • családban nevelkedő, 20 hetestől 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény

 • előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll

Sopron, NYME-BPK


A b lcs dei nevel s gondoz s c lja a b lcs dei nevel s gondoz s orsz gos alapprogramja
A bölcsődei nevelés-gondozás célja(A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja)

A családban nevelkedő kisgyermek számára:

 • a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának megteremtésével, odaforduló szeretettel, elfogadással, a gyermek kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával segíteni a harmonikus fejlődést

Sopron, NYME-BPK


A b lcs dei nevel s gondoz s c lja a b lcs dei nevel s gondoz s orsz gos alapprogramja1
A bölcsődei nevelés-gondozás célja(A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja)

A csoportban gondozható, nevelhető sajátos

nevelési igényű gyermekek esetében pedig:

 • minél fiatalabb életkortól kezdve a gondozásba ágyazott fejlesztés formájában segíteni a habilitációt és a rehabilitációt

Sopron, NYME-BPK


Alapelvek a b lcs dei nevel sben gondoz sban
Alapelvek a bölcsődei nevelésben, gondozásban

 • A bölcsőde a családi nevelés értékeit, hagyományait ismerve és tiszteletben tartva kapcsolódik be a gyermek nevelésébe

 • A gondozás és nevelés egységének elve

 • Az egyéni bánásmód elve

 • Állandóság elve: saját gondozónő, tárgyi környezet

 • Az aktivitás, az önállóság segítésének elve

Sopron, NYME-BPK


Alapelvek a b lcs dei nevel sben gondoz sban1
Alapelvek a bölcsődei nevelésben, gondozásban

 • Pozitívumokra támaszkodás elve

 • Egységes nevelő hatások elve

 • Rendszeresség elve

 • Fokozatosság elve

Sopron, NYME-BPK


A b lcs dei gondoz s nevel s feladatai
A bölcsődei gondozás-nevelés feladatai

 • Egészséges testi fejlődés elősegítése

 • Érzelmi fejlődés és szocializáció segítése

  • derűs légkör, érzelmi biztonság, egyéni szükségletek, éntudat, társas kapcsolatok, szabályok, közös élmények

 • A megismerési folyamatok fejlődésének segítése

  • tevékenységek, önálló aktivitás-kreativitás támogatása, ismeretnyújtás, élmények, viselkedési és helyzetmegoldási minták nyújtása

Sopron, NYME-BPK


Kapcsolattart s form i s m dszerei
Kapcsolattartás formái és módszerei

 • Egyéni

  • Napi találkozások

  • Egyéni beszélgetések

  • Családlátogatás

  • Szülővel történő fokozatos beszoktatás

  • Üzenő füzet

Sopron, NYME-BPK


Kapcsolattart s form i s m dszerei1
Kapcsolattartás formái és módszerei

 • Csoportos

  • Szülői értekezlet → intézményi, csoportos

  • Beszélgető csoport

  • Nyílt nap

  • Fórum, előadás, bemutató …

  • Családi délután

  • Játszó csoport

  • Baba-mama klub

  • Írásos tájékoztatók

Sopron, NYME-BPK


S r lt gyermek gondoz sa fejleszt se a b lcs d ben
Sérült gyermek gondozása-fejlesztése a bölcsődében

 • 20 hetestől 6 éves korig a fogyatékos gyermekek

  • korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelésben, gondozásban

  • fejlődését biztosító korai fejlesztésben és gondozásban, vagy fejlesztő felkészítésben

   vehet részt

 • Teljes integráció

 • Részleges integráció

 • Speciális csoport

Sopron, NYME-BPK


A b lcs de speci lis szolg ltat sai
A bölcsőde speciális szolgáltatásai

 • speciális tanácsadás

 • időszakos gyermekfelügyelet

 • gyermekhotel működtetése

 • vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatások

  • pl. játszócsoport, játék- és eszközkölcsönzés

Sopron, NYME-BPK


Csal di napk zi 1997 vi xxxi t rv civilek a csal di napk zik rt 2005
Családi napközi(1997. évi XXXI. törv., „Civilek a Családi Napközikért” 2005.)

 • 20 hetes-14 éves gyermekek számára nyújt nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, családias körülmények között

 • legfeljebb öt gyermek gondozható

 • ha egy fogyatékos gyermeket is gondoznak, akkor a gondozható gyermekek száma 4 fő, amennyiben valamennyi gyermek fogyatékos, úgy 3 fő

Sopron, NYME-BPK


Csal di napk zi
Családi napközi

 • Koruknak és egyéniségüknek megfelelően gondoskodnak a gyermekekről, lehetőség szerint rugalmasan alkalmazkodva a szülők kéréseihez

 • Az ellátás a munkát vállaló szülők számára ad lehetőséget a kisgyermekeik ellenőrzött körülmények közötti napközbeni elhelyezésére, illetve változó időtartamú gyermekfelügyeletet is kínálhat

Sopron, NYME-BPK


Csal di napk zi1
Családi napközi

 • ellátást csak nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy biztosíthat

 • érvényes működési engedéllyel rendelkezik

 • igazolnia kell, hogy betegség vagy egyéb váratlan esemény bekövetkezése esetén helyettesítése megoldott

 • feladatainak ellátására csak száraz, világos, jól szellőztethető és fűthető épület vagy lakás alkalmas

Sopron, NYME-BPK


Csal di napk zi2
Családi napközi

 • amennyiben saját otthonában nyújtja az ellátást, háziorvosi igazolással kell tanúsítania, hogy a vele közös háztartásban élő személy egészségi állapota nem veszélyezteti az ellátandó gyermeket

 • A családi napközik működési kiadásai

  • személyi kiadások

  • a gondozás helyéhez kötődő kiadások

  • a gondozási tevékenységhez kötődő kiadások

Sopron, NYME-BPK


Csal di napk zi3
Családi napközi

 • normatív állami támogatás

 • térítési díj

 • kiegészítő tevékenységeket is folytathatnak

  • pl. játszóház, a baba-mama klub, születésnapok, kapcsolatügyelet, délutáni foglalkozások, hétvégi gyermekfelügyelet, bébi-hotel

  • normatívában nem részesülnek

Sopron, NYME-BPK


Csal di napk zi4
Családi napközi

 • fenntartók típusai

  • egyéni vagy társas vállalkozás, az önkormányzattal megkötött ellátási szerződés keretében (normatíva 100 %)

  • egyéni vagy társas vállalkozás önkormányzati háttér nélkül (normatíva 30 %)

  • egyéni vagy társas vállalkozás - a feladat ellátásához a forrásokat a szülői befizetések biztosítják (normatívát nem igénylik meg)

Sopron, NYME-BPK


Csal di napk zi5
Családi napközi

 • fenntartók típusai

  • alapítvány, egyesület és közhasznú társaság formájában, a normatíva igénybevétele mellett és az önkormányzattal ellátási szerződéses jogviszony keretében

  • alapítvány, egyesület és közhasznú társaság keretei között, a normatív állami támogatást (100%) közvetlenül igénybe véve, önkormányzati szerződés nélkül

Sopron, NYME-BPK


Csal di napk zi6
Családi napközi

 • fenntartók típusai

  • a helyi vagy kistérségi önkormányzatok közvetlenül működtetnek családi napköziket, vagy közalapítványt bíznak meg ezzel a feladattal

 • ez a gondozási forma alig elterjedt

Sopron, NYME-BPK


H zi gyermekfel gyelet
Házi gyermekfelügyelet

 • 20 hetestől 14 éves gyermekek részére biztosítható a szülő otthonában, amíg a gyermek gondozásában a szülőnek segítségre van szüksége

 • Ez a szolgáltatás a szülő munkaideje alatt vehető igénybe

Sopron, NYME-BPK


H zi gyermekfel gyelet1
Házi gyermekfelügyelet

Milyen gyermekek élveznek elsőbbséget?

 • a fogyatékossága vagy súlyos betegsége miatt egyéb napközbeni ellátásban nem részesíthető

 • a nappali intézményben elhelyezett, de a nappali intézmény nyitvatartási idején túl felügyelet nélkül maradó

 • napközbeni ellátást igénybe vevő, de átmeneti kóros állapota miatt hosszabb ideig otthoni gondozásra szoruló

Sopron, NYME-BPK


H zi gyermekfel gyelet2
Házi gyermekfelügyelet

Különösen indokolt:

 • az egyedülálló szülő gyermeknevelésben való átmeneti akadályoztatása esetén

 • iker gyermekek gondozásának, nevelésének segítésére

 • a váltott műszakban dolgozó, egyedülálló szülő gyermekének a kora reggeli, illetve késő esti órákban

Sopron, NYME-BPK


H zi gyermekfel gyelet3
Házi gyermekfelügyelet

 • a tankötelezettségét magántanulóként teljesítő, továbbá a súlyos fogyatékossága miatt képzési kötelezettséget teljesítő, tanköteles korú gyermek számára a szülő kérésének megfelelő időszakra házi gyermekfelügyeletet kell biztosítani

Sopron, NYME-BPK


Alternat v napk zbeni ell t s
Alternatív napközbeni ellátás

Célja:

 • gyermekek intézményes ellátáson kívüli szabadidős elfoglaltságainak megszervezése

  Célcsoportja:

 • a gyermekek, születéstől egészen 18 éves korig

Sopron, NYME-BPK


Alternat v napk zbeni ell t s1
Alternatív napközbeni ellátás

Kiemelt célcsoportok:

 • a szociálisan hátrányos helyzetű, terhelt lakóterületen, magas kockázati életviszonyok között élő gyermekek

 • a nem hagyományos családmodellben nevelkedő gyermekek

 • az átmeneti vagy tartós betegséggel küzdő gyermekek

Sopron, NYME-BPK


Alternat v napk zbeni ell t s2
Alternatív napközbeni ellátás

 • beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, a fejlődésükben zavart vagy eltérő nevelési igényekkel rendelkező gyermekek

 • magatartási problémákkal küszködő, deviáns életvitelű, antiszociális személyiségfejlődés irányában veszélyeztetett, intézményes kapcsolatok nélkül élő, bajba keveredett fiatalok, akik esetleg védelembe vettek vagy pártfogói felügyelet alatt állnak

Sopron, NYME-BPK


Alternat v napk zbeni ell t s3
Alternatív napközbeni ellátás

Formái:

 • a sport- és szabadidő-tevékenységekhez kötődő klubfoglalkozás

 • játszóház

 • integratív családi játéktár

 • játszótérprogramok

 • csoportfoglalkozások

Sopron, NYME-BPK


Alternat v napk zbeni ell t s4
Alternatív napközbeni ellátás

Mely időszakokban indokolt?

 • más szolgáltatás nem működik, azok nyitvatartási idején túl igény jelentkezik a gyermekek felügyeletének és együttes foglalkoztatásának, fejlesztésének biztosítására

 • nincs tanítás az iskolákban

Sopron, NYME-BPK


Gyermekek tmeneti gondoz sa gyvt 15 1998 nm rendelet g l antal 2004
Gyermekek átmeneti gondozása(GyvT., 15/1998. NM rendelet, Gál Antal 2004.)

 • a gyermekek átmeneti gondozásának azokra az élethelyzetekre kell választ adnia, amikor a szülő átmenetileg nem tudja saját háztartásában nevelni gyermekét

 • ideiglenesen helyettesítse a gyermek gondozásában akadályoztatott szülő gondoskodását

 • együttes elhelyezést és ellátást biztosítson az otthontalanná vált szülő és gyermeke számára

Sopron, NYME-BPK


Gyermekek tmeneti gondoz sa
Gyermekek átmeneti gondozása

 • preventív szolgáltatás  családból való „végleges” kiemelés megelőzése

 • krízisintervenció  célzott beavatkozás szükséges

 • átmeneti  probléma jellege és az ellátás időtartama miatt is

 • önkéntesség  szülő kérésére, beleegyezésével történik

 • teljes körű ellátás biztosítása

Sopron, NYME-BPK


Gyermekek tmeneti gondoz sa1
Gyermekek átmeneti gondozása

 • feladata a kiváltó ok megszüntetése és a szakellátásba való bekerülés megelőzése

  Gondozási tevékenység:

 • gondozás

 • nevelés

 • szociális munka

Sopron, NYME-BPK


Gyermekek tmeneti gondoz sa2
Gyermekek átmeneti gondozása

Minimális intervenció:

 • a szülői felelősség megmarad, csak szükséges mértékig kell beavatkozni

  Rendszerszemléletű megközelítés:

 • a belső működési zavarok megoldására, valamint a család és környezetének figyelembevételével történik

Sopron, NYME-BPK


Az tmeneti gondoz st ig nybe vev csal dokkal v gzett szoci lis munka egyes szakaszai
Az átmeneti gondozást igénybe vevő családokkal végzett szociális munka egyes szakaszai

 • kapcsolatfelvétel

 • problémaelemzés

 • célok meghatározás

 • egyéni gondozási-nevelési terv kialakítása

 • a terv megvalósítása

Sopron, NYME-BPK


Gyermekek tmeneti gondoz sa3
Gyermekek átmeneti gondozása szociális munka egyes szakaszai

 • Az ellátás négyféleképpen indulhat:

  • szülő kérelmére

  • gyermek kérelmére

  • jelzőrendszeri szakember közreműködésével

  • szülő gyámhatósági kötelezésével

 • Tájékoztatást kell adni  írásban nyilatkozni

 • Írásos megállapodás megkötése

 • 12 hónap, mely 6 hónappal meghosszabbítható

Sopron, NYME-BPK


Gyermekek tmeneti gondoz sa4
Gyermekek átmeneti gondozása szociális munka egyes szakaszai

 • Nyilvántartási rendszer

 • Térítési díj

 • Szakmai program

 • Házirend

 • Jog- és érdekvédelem

Sopron, NYME-BPK


Helyettes sz l i h l zat
Helyettes szülői hálózat szociális munka egyes szakaszai

 • a gyermek családi környezetben kap személyére szabott gondoskodást, megmaradnak személyes kapcsolatai, iskolai, szabadidős, baráti közössége

 • a szülő számára megnyugtató, hogy a lehető legkisebb változás következik be a gyermeke életében, s nem szakadnak távolra egymástól

 • finanszírozási szempontból a legolcsóbb ellátási forma

Sopron, NYME-BPK


Helyettes sz l i h l zat1
Helyettes szülői hálózat szociális munka egyes szakaszai

 • huszonnegyedik évet betöltött, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy lehet, aki a felkészítő tanfolyamot (FIKSZ) eredményesen elvégezte → helyettes szülő

 • a gyermekjóléti szolgálat nyilvántartásba veszi

 • ezzel egyidejűleg a működtető megállapodást köt a helyettes szülői feladatot vállaló személlyel

Sopron, NYME-BPK


Helyettes sz l i h l zat2
Helyettes szülői hálózat szociális munka egyes szakaszai

A helyettes szülő feladatai:

 • befogadja az átmeneti gondozást igénylő gyermeket saját háztartásába

 • helyettes szülő, a helyettes szülői tanácsadó és lehetőség szerint a szülő, közösen készítik el a gyermek egyéni gondozási-nevelési tervét

 • egyidejűleg – saját gyermekeit is beszámítva – legfeljebb 5 gyermek gondozását végezheti

Sopron, NYME-BPK


Helyettes sz l i h l zat3
Helyettes szülői hálózat szociális munka egyes szakaszai

 • nevelési díj és külön ellátmány illeti meg

 • tevékenységét helyettes szülői jogviszonyban végzi

Sopron, NYME-BPK


Helyettes sz l i h l zat4
Helyettes szülői hálózat szociális munka egyes szakaszai

Az ellátás „szereplői”:

 • gyermek

 • törvényes képviselő

 • helyettes szülő

 • gyermekjóléti szolgálatok, helyettes szülői tanácsadó

 • egyéb szakember

 • gyámhivatal

 • önkormányzat

Sopron, NYME-BPK


Helyettes sz l nevel sz l

Preventív jellegű alapellátási forma szociális munka egyes szakaszai

Kiváltó ok általában krízishelyzet

Szülő kérelmére történik

Meghatározott időszakra szól

Folyamatos a kapcsolat a vér szerinti szülővel

Szülő dönt

Szakellátáshoz tartozik

Akut probléma

Hatósági intézkedés teszi szükségessé

Folyamatos, többnyire végleges ellátás

Szülő kapcsolattartása korlátozott

Szünetel a szülő felügyeleti joga

Helyettes szülő ≠ Nevelő szülő

Sopron, NYME-BPK


Gyermekek tmeneti otthona
Gyermekek átmeneti otthona szociális munka egyes szakaszai

 • megszakítás nélküli munkarend szerint működő bentlakásos gyermekintézmény

 • átmeneti gondozást biztosít

 • együttműködni a gyermekjóléti szolgálattal

 • térítési díj köteles

 • legalább tizenkettő, de legfeljebb negyven gyermek teljes körű ellátását biztosítja

Sopron, NYME-BPK


Gyermekek tmeneti otthona1
Gyermekek átmeneti otthona szociális munka egyes szakaszai

 • az a családban élő gyermek helyezhető el itt

  • aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna

  • akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett

   Az elhelyezés leggyakoribb okai:

 • nem megfelelő lakáskörülmények

 • életvezetési problémák

Sopron, NYME-BPK


Gyermekek tmeneti otthona2
Gyermekek átmeneti otthona szociális munka egyes szakaszai

 • gyermek bántalmazása, elhanyagolása

 • családi konfliktusok

 • váratlan élethelyzetek

  14 éven aluli gyermek szülőjével együtt elhelyezhető.

Sopron, NYME-BPK


Csal dok tmeneti otthona
Családok átmeneti otthona szociális munka egyes szakaszai

 • megszakítás nélküli munkarend szerint működik

 • bentlakásos intézmény

 • szülő kérelmére együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított

 • legalább tizenkettő, de legfeljebb negyven felnőtt és gyermek együttes ellátását biztosítja

Sopron, NYME-BPK


Csal dok tmeneti otthona1
Családok átmeneti otthona szociális munka egyes szakaszai

 • a családok elhelyezésére külön lakószobát kell biztosítani

  Biztosítani kell:

 • az éjszakai és nappali tartózkodásra

 • a személyi tisztálkodásra

 • az étkezésre

 • közösségi együttlétre

  szolgáló helyiségeket

Sopron, NYME-BPK


Csal dok tmeneti otthona2
Családok átmeneti otthona szociális munka egyes szakaszai

Befogadja:

 • az életvezetési problémák vagy más szociális és családi krízis miatt otthontalanná vált szülőt és gyermekét védelmet kereső szülőt és gyermekét

 • a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyákat

 • a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét

Sopron, NYME-BPK


Csal dok tmeneti otthona3
Családok átmeneti otthona szociális munka egyes szakaszai

Biztosítja:

 • az ellátást igénylő gyermek átmeneti gondozását és befogadja otthontalanná vált szüleit

 • a szülőnek a segítséget gyermeke teljes körű ellátásához, gondozásához, neveléséhez

 • a szülő számára a gyermekével való együttes lakhatást és a szükség szerinti ellátást

Sopron, NYME-BPK


Csal dok tmeneti otthona4
Családok átmeneti otthona szociális munka egyes szakaszai

 • a jogi, pszichológiai és mentálhigiénés segítségadást

 • az életvitelszerű tartózkodás lehetőségét

 • tisztálkodási, mosási, főzési lehetőséget

 • a textíliával történő ellátást, és a személyes higiéné feltételeinek megteremtését

 • szükség szerint ruházatot és élelmiszert

 • az elsősegélyhez szükséges felszereléseket

Sopron, NYME-BPK


Csal dok tmeneti otthona5
Családok átmeneti otthona szociális munka egyes szakaszai

 • közreműködik a bekerülés okainak megszüntetésében, az otthontalanságának megszüntetésében

  A bekerülés okai:

 • albérlet hirtelen felmondása

 • szociális/életviteli krízishelyzet

 • természeti csapás

 • több generáció együttélése miatt kialakult konfliktushelyzet

Sopron, NYME-BPK


Csal dok tmeneti otthona6
Családok átmeneti otthona szociális munka egyes szakaszai

 • családon belüli bántalmazás

 • hajléktalan terhes/kisgyermekes anya

  A kigondozás leggyakoribb esetei:

 • megfelelő albérlet felkutatása

 • önkormányzati bérlakás kiutalása

 • családi konfliktus megoldásának segítése

Sopron, NYME-BPK


A gy sz term szetes reakci b rmely vesztes gre
A gyász természetes reakció bármely veszteségre szociális munka egyes szakaszai

Fázisai:

 • Sokk

 • Bűntudat

 • Düh

 • Depresszió

 • Béke és elfogadás

Sopron, NYME-BPK


A gy sz term szetes reakci b rmely vesztes gre1
A gyász természetes reakció bármely veszteségre szociális munka egyes szakaszai

Hogyan segíthetünk?

 • Hagyjunk időt a sírásra, fogadtassuk el a fájdalmat

 • Beszéljünk róla

 • Szokásos tevékenységeket folytattassuk, igyekezzünk a szokásos napirendet megtartani

 • Mutassuk ki szeretetünket

 • Bátorítsuk a hozzánk fordulót

Sopron, NYME-BPK


A vesztes ggel sszef gg viselked sform k
A veszteséggel összefüggő viselkedésformák szociális munka egyes szakaszai

 • Szociális

 • Fizikai

 • Érzelmi

 • Kognitív

  szinten jelennek, a különböző életkorokban (5-9 / 9-12 / 13-18) más-más megjelenési formában.

Sopron, NYME-BPK


Alkalmazhat seg t m dszerek eszk z k az egy ni szoci lis munka sor n
Alkalmazható segítő módszerek/eszközök szociális munka egyes szakaszai az egyéni szociális munka során

 • anyagi támogatás nyújtása

 • autogén tréning (akár csoportban is)

 • családlátogatás - családgondozás

 • ecomap készítés

 • értékfeltárás

 • értő figyelem (Gordon)

 • felvilágosítás

Sopron, NYME-BPK


Alkalmazhat seg t m dszerek eszk z k az egy ni szoci lis munka sor n1
Alkalmazható segítő módszerek/eszközök szociális munka egyes szakaszai az egyéni szociális munka során

 • genogram készítés

 • interjú készítése, tájékozódás, információgyűjtés a gyermeket körülvevő környezetről

 • konfliktuskezelés

 • konfrontáció vereségmentes módszere

 • korrepetálás

Sopron, NYME-BPK


Alkalmazhat seg t m dszerek eszk z k az egy ni szoci lis munka sor n2
Alkalmazható segítő módszerek/eszközök szociális munka egyes szakaszai az egyéni szociális munka során

 • közvetítés

 • krízisintervenció

 • segítő beszélgetés (Rogers)

 • tanácsadás

 • tesztek

 • tovább irányítás

 • videó-tréning (csoportos is lehet)

Sopron, NYME-BPK


Alkalmazhat seg t m dszerek eszk z k a csoportokkal v gzett szoci lis munka sor n
Alkalmazható segítő módszerek/eszközök szociális munka egyes szakaszai acsoportokkal végzett szociális munka során

 • anyagi támogatással összehangoltan motiváció megteremtése

 • beszélgetés → szakemberek meghívása

 • családterápiás módszerek alkalmazása

 • előadás → szakemberek meghívása

 • értékközvetítés

 • közös játék:

  • pl. dramatikus játék, szituációs játékok, tesztek

Sopron, NYME-BPK


Alkalmazhat seg t m dszerek eszk z k a csoportokkal v gzett szoci lis munka sor n1
Alkalmazható segítő módszerek/eszközök szociális munka egyes szakaszai acsoportokkal végzett szociális munka során

 • magyarázat

 • önismereti csoport

 • példamutatás

 • rajzok

 • segítségnyújtás

  Lehetnek témacentrikus családi csoportok:

  • pl. kezdő háziasszonyok csoportja, kézműves csoport, gyermeküket egyedül nevelő szülők csoportja

Sopron, NYME-BPK


Alkalmazhat seg t m dszerek eszk z k a k z ss gi szoci lis munka sor n
Alkalmazható segítő módszerek/eszközök szociális munka egyes szakaszai a közösségi szociális munka során

Többnyire témacentrikusak, alkalomhoz kötöttek, pl.:

 • klubfoglalkozások

  • magányosok klubja, alkoholbetegek családjait támogató klub

 • karácsonyi készülődés

 • kirándulások, táborozások gyerekeknek

 • gyermeknapi ünnepi program

 • játszóház

Sopron, NYME-BPK


A szakembereket t mogat m dszerek eszk z k
A szakembereket támogató módszerek/eszközök szociális munka egyes szakaszai

 • Esetmegbeszélő team

 • Szupervízió

 • Továbbképzések a családgondozó lelki egészségének karbantartásához

 • Továbbképzések a dolgozók ismeretanyagának bővítésére, fejlesztésére

Sopron, NYME-BPK


A szakembereket t mogat m dszerek eszk z k1
A szakembereket támogató módszerek/eszközök szociális munka egyes szakaszai

 • Jelzőrendszeri találkozók

 • Esetmegbeszélés

  • esetkonferencia

  • szakmaközi megbeszélés, évente legalább hat alkalommal

   formájában.

Sopron, NYME-BPK