limits vzw maureen luyens n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Limits vzw Maureen Luyens PowerPoint Presentation
Download Presentation
Limits vzw Maureen Luyens

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Limits vzw Maureen Luyens - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Open Fora Geweld in de Vrije Tijd en op School 13 oktober 2006 “Beleidsplan ter preventie en bestrijding van geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op school”. Limits vzw Maureen Luyens. Steunpunt Grensoverschrijdend G edrag op school. 016 20 85 88 Elke werkdag van 10 tot 17u.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Limits vzw Maureen Luyens


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
limits vzw maureen luyens

Open Fora Geweld in de Vrije Tijd en op School13 oktober 2006“Beleidsplan ter preventie en bestrijding van geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op school”

Limits vzw

Maureen Luyens

steunpunt grensoverschrijdend g edrag op school

Steunpunt Grensoverschrijdend Gedrag op school

016 20 85 88

Elke werkdag van 10 tot 17u

steunpunt
Steunpunt
 • Onafhankelijk
 • In opdracht van de minister sinds 1997
 • Meer dan een meldpunt
 • Voor directies, personeel, VP/PA, ouders en leerlingen
taak van het steunpunt
Taak van het Steunpunt
 • Informeren over ongewenst gedrag
 • Opvang verzekeren en een eerste advies bespreken
 • Directies adviseren en responsabiliseren
 • Op vraag van de directie/schoolbestuur: bemiddeling ter plaatse
 • Adviesgesprek met directies
 • Coaching directies
 • Toelichting rond het Beleidsplan
facts og van onderwijspersoneel naar leerlingen
Facts OG van onderwijspersoneel naar leerlingen

Tabel pesten/agressie/osg van personeel naar lln

bevindingen 1
Bevindingen (1)
 • Meer dan de helft van de meldingen uit secundair onderwijs
 • Voornamelijk verbaal en psychisch pesten vb vernederen, isoleren, roepen, dreigen, belachelijk maken...
 • Voonamelijk fysiek ongewenst seksueel gedrag vb aanrakingen, knuffelen, om een zoen vragen...
 • Gevolgen voor leerling zijn ernstig: psychisch lijden
 • Aanpak:

- pesten: meestal ander verhaal of bepaalde historiek

- osg: lkr zien vaak niet in dat ze ‘te ver’ gaan; wordt

door de directie ernstig genomen

bevindingen 2
Bevindingen (2)
 • Discrepantie tss pedagogiche aanpak van sommige – oudere – lkr en jongere generatie ouders. Een tik wordt niet meer getolereerd “strenge lkr”
 • Assertievere ouders
 • Vnl leerlingen met een problematiek: onvoldoende aandacht vr een medisch-psychisch probleem
 • Agressief gerag dr mannelijke lkr
 • Onredelijke sancties
beleidsplan ter preventie en bestrijding van geweld pesten en ongewenst seksueel gedrag op school

Beleidsplan ter preventie en bestrijding van geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op school

Aanzet, ontwikkeling, verspreiding en inhoud

aanzet
Aanzet
 • Wet van 11 juni 2002 ter bescherming van personeelsleden vertalen naar de onderwijscontext
 • Ook preventie en bescherming van leerlingen
 • Aanvulling op ‘Beleidsplan vr scholen ter preventie van ongewenst seksueel gedrag’ 1999
 • Belang van een positief schoolklimaat
 • Nood aan een praktische handleiding
 • Limits vzw kreeg de opdracht om een praktisch beleidsplan uit te werken
  • Een Preventieplan voor leerlingen en personeelsleden
  • Een Interventieplan ter bescherming van leerlingen en personeelsleden
ontwikkeling
Ontwikkeling
 • Draaiboek

- preventief luik

- interveniërend luik

 • 4 afzonderlijke bundels
 • Gebruiksvriendelijk
 • Gebaseerd op concrete probleemsituaties
 • Bevindingen, tips en aanbevelingen omtrent preventie, opvang en aanpak
 • Input van verscheidene experten
 • Voor directies, leerkrachten, vertrouwenspersonen en CLB-begeleiders

= stappenplan vr het voeren van een constructief beleid ter voorkoming van ongewenst gedrag op school

verspreiding
Verspreiding
 • Elke school en CLB ontving een exemplaar
 • Gratis te bestellen via de website van Dep Ond
 • Te downloaden via de website van Limits
 • Sensibiliseringscampagne in 2004

- drie studienamiddagen voor alle personeelsleden

- twee opleidingsdagen voor VP en PA

 • Deze werden wegens groot succes in 2005 herhaald
inhoud algemeen
Inhoud algemeen

1. Beleid rond drie peilers:

 • Sensibilisering: bewustmaking
 • Preventie: werken aan een positief schoolklimaat
 • Interventie: constructieve aanpak

2. Ieders verantwoordelijkheid

3. Permanente werking stimuleren met aandacht voor welbevinden op school

4. Focus op een informele aanpak van problemen

preventieplannen
Preventieplannen

1. Preventieplan voor leerlingen

- geen wettelijke bescherming (tenzij geassimileerde

leerlingen)

- nochtans belang van een preventiebeleid

- stappenplan om een duurzaam beleid uit te

werken rond welbevinden

- doelgroep: directies, lkr, CLB en vertrouwenslln

preventieplannen1
Preventieplannen

2. Preventieplan voor personeelsleden

- wettelijke bescherming

- wet legt focus op preventie

- aanbevelingen vanuit de wet én de jarenlange

ervaring van Limits

- doelgroep: directies, vertrouwenspersonen en

preventieadviseurs

interventieplannen
Interventieplannen

3. Interventieplan voor leerlingen

opgedeeld in 2 delen:

 • IP lln-lln: oplossingsgerichte interventies: “no-blame”, …

i.g.v. Ernstige klachten: sancties – HERGO < ‘Family Group Conferences’

 • IP lln-volw: informele aanpak

i.g.v. Ernstige klachten: interne tuchtprocedure

Doelgroep: directies, leerkrachten, CLB en leden van

het oudercomité

interventieplannen1
Interventieplannen

4. Interventieplan voor personeelsleden:

opgedeeld in 2 delen conform de wetgeving:

 • IP personeel-personeel: bescherming door wet

informele en formele procedure

 • IP personeel-lln: idem

Doelgroep: directies, vertrouwenspersonen en

preventieadviseurs

aanbevelingen
Aanbevelingen
 • Nood aan een evaluatieonderzoek: wat doen scholen in de praktijk met het Beleidsplan ? Wordt het reeds gebruikt als leidraad bij preventie of enkel bij ‘critical incidents’ ?
 • Nood aan meer vorming voor CLB’s en vertrouwenspersonen
slide20

Een constructief beleid rond ongewenst gedrag is maar mogelijk met de steun van de directie en andere verantwoordelijken=meerjarenplan