Comunica ții de Date - PowerPoint PPT Presentation

comunica ii de date n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Comunica ții de Date PowerPoint Presentation
Download Presentation
Comunica ții de Date

play fullscreen
1 / 20
Comunica ții de Date
114 Views
Download Presentation
theola
Download Presentation

Comunica ții de Date

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Comunicații de Date asist. dr. ing. Lucian-Florentin Bărbulescu

 2. Semnale folosite pentru modem • PSTN - public switched telephone network • Frecventeintre 400Hz si 3400 Hz • Conversia DTE -> PSTN: modulare • ConversiaPSTN -> DTE: demodulare • Conversia se realizeaza in DCE (modem)

 3. Modulare • Modulare in amplitudine (AM) • Modulare in frecventa (FM) • Date binare: digital FM saufrequency-shift keying (FSK) • Modulare in faza (PM) • Schimbareafazei - phase-shift keying (PSK) • Diferential - differential PSK

 4. Demodulare • Semnal AM: • Se descompune in 3 semnale • Semnalpurtator: fc • Benzilaterale: fc-fmsifc+fm • Benzilelateralecontininformatiautila

 5. Demodulare • Semnal FM si PM: • Se descompune in maimultesemnale • Semnalpurtator: fc • Benzilaterale: fc-fm, fc+fm, fc-2*fm, fc+2*fmetc. • Amplitudineabenzilorlateraleestedeterminatafolosind funcţiile Bessel

 6. Demodulare • Semnal de date binar: • Se descompune in maimulteundeprinanaliza Fourier • Frecventafundamentala: fn • Armonici: 3*fn, 5* fn, 7* fnetc. • Frecventafundamentala • are putereaceamai mare • Valoare minima 0 • Valoare maxima jumatate din rata de transfer

 7. Demodulare • Semnal de date binarmodulat FM: • Se descompune in douasemnale modulate AM • Douapurtatoare cu benzilaterale • Rata de transfer determinadimensiuneabenzilor • Ex.: • Rata de transfer: 300 bps • Frecventafundamentala: 150 Hz • Diferentaintrepurtatoare: 200 Hz

 8. Demodulare • Comunicatie Full-Duplex • Comité Consultatif lnternationale de Télégraphie et Téléphonie (CCITT). • 980Hz & 1180Hz • 1650Hz & 1850Hz • Electronics Industries Association (EIA). • 1070Hz & 1270Hz • 2025Hz & 2225Hz

 9. Tehnici de modulare mixtă • Mai multevalori se codificape un singursemnal • Rata de transfer mai mare • Exemple: • DPSK (Differential Phase Shift Keying) • AM-PSK (Amplitude modulated-phase shift keying)

 10. Surse de atenuare şi distorsiuni • Atenuarea: • scadereaamplitudiniisemnalelor • Depinde de frecventasemnalului • Se folosescamplificatoaresauegalizatoare • Latimede bandalimitata • Rata maxima de transfer se calculeazafolosind formula luiNyquist: C = 2 B log2M bps Unde: - C: rata maxima de transfer - B: latimea de bandadisponibila - M: numarul de valoricodificate

 11. Surse de atenuare şi distorsiuni • Intarzierile • Semnalele de frecventadiferitasuntintarziatediferit • Pot saaparasuprapuneriintresimboluri • Zgomotul • Prezentaunuisemnalparazitpelinie • Foarte important esteraportulsemnal-zgomotexprimat in decibeli Unde - S: semnal - N: zgomot

 12. Surse de atenuare şi distorsiuni • Zgomotul • Rata maxima de transfer se calculeaza cu formula Shannon Hartley Unde - C: rata de transfer in bps - B: latimea de banda in Hz - S: putereasemnalului in W - N: putereazgomotului in W

 13. Semnale pentru cablul coaxial • Latimea de bandaestemai mare decat in cazul PSTN (> 350 MHz) • Existadouamoduri de utilizare: • Baseband – bandaesteocupata de un singur canal de comunicatie • Broadband – bandaesteimpartita in maimultecanale de comunicatie

 14. Semnale pentru cablul coaxial • Baseband • Poate fi folositpentrucomunicatiipunct la punctsaumultidrop • Partajareacanalului se face prin TDM (time-division multiplexing) • Tipuri de acces TDM: • Sincron – acces la momente bine definite • Asincron – acces la cerere

 15. Semnale pentru cablul coaxial • Broadband • Se foloseste o tehnicanumita FDM (frequency-division multiplexing) si dispositive numitemodemurirf • Dimensiuneacanaleloreste definite de rata de transfer • Permitecomunicatie Full Duplex

 16. Semnale pentru fibraoptica • In general se folosestecomunicatiepunct-la-punct • Suntfolositediferiteforme de codificare

 17. RS232C / V.24

 18. RS232C / V.24

 19. RS232C / V.24 – Null Modem • Legaturaintredouaechipamentefara modem

 20. RS‑449/V.35 • Interfaţacorespunzătoare semnalelor electrice din standardul RS‑422. • Receiver Ready = Data Terminal Ready • Test mode: dateletrimise de DTE suntreturnateprin DCE