service och tj nstesektorn n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Service - och tjänstesektorn PowerPoint Presentation
Download Presentation
Service - och tjänstesektorn

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

Service - och tjänstesektorn - PowerPoint PPT Presentation

theo
98 Views
Download Presentation

Service - och tjänstesektorn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Service - och tjänstesektorn

 2. Service - och tjänstesektorn • I början av 1900-talet var de flesta sysselsätta med jordbruk. • Sen blev industri jobb vanligast. • Idag arbetar de flesta inom Service - och tjänstesektorn

 3. Arbeten … • Skola • Vård och omsorg • Handel • Restaurang och hotell • Bankväsendet • Försäkring

 4. Ishotellet ger… • Arbeten - både att driva hotellet och bygga upp den varje år. • Arbetarna betala skatt och spendera pengar i lokal samhället. • Tusentals turister kommer och köpa upplevelser, tjänster och saker.

 5. Kunskapssamhället • Man måste hela livet … • Bygga på och förnya sina kunskaper • Utvecklingen i samhället går fort. • Man kanske byta arbete flera gånger i livet

 6. Framtidsbranscher • Informationstekniken • Tex att rita och planera och simulera en bil i datorn • Bioteknik • Tex. mänskliga reservdelar • Genmanipulering

 7. Framtidsbranscher • Nanotekniken • -Atomslöjd • Nano = en miljarddel av en meter = en miljondels millimeter • Man kan bygga upp nytt material atom för atom • Bioinformatik

 8. Samhällsansvar • Var är *** tillverkat? • Hur är den tillverkat? • Mänsklig kostnad? • Miljökostnaden? • Barnarbete?

 9. Miljöarbete i Sverige • Kretsloppstanken • Miljövänligt • Gamla försyndelser

 10. Transporter • Hastigheter • IT… • Bank • Webbutik • Datorer • Mobiltelefoni

 11. Transporter • Sjötransport • Billigaste • Ganska långsam • Kräver omlastning i hamnarna • http://www.youtube.com/watch?v=7LRwJPu4JR4&NR=1

 12. Transporter • Vägtransporter dyrare men snabbare och dörr till dörr • På längre sträckor är järnväg bäst. Speciellt om lasten är tung och skrymande • http://www.youtube.com/watch?v=bZa9e7YclEc

 13. Infrastruktur: • Infrastruktur: • Vägar, järnvägar, hamnar, kanaler • Flygplatser oljeledningar telefoner datorer … • och allt funkar!!!

 14. Logistik • Just in time ….