slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Egy matek óra a XVIII.sz.-ban PowerPoint Presentation
Download Presentation
Egy matek óra a XVIII.sz.-ban

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Egy matek óra a XVIII.sz.-ban - PowerPoint PPT Presentation


  • 72 Views
  • Uploaded on

Egy matek óra a XVIII.sz.-ban. Nyíregyháza 2008. november 20. Mekkorák az háromszeglemény Kenyeki?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Egy matek óra a XVIII.sz.-ban


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Egy matek óra a

XVIII.sz.-ban

Nyíregyháza

2008. november 20.

slide2

Mekkorák az háromszeglemény

Kenyeki?

Lészen egy háromszeglemény, melliknek is két gyepüléniái azonos mértékűek vala. Emezekkel szemkesztes kenyeki két tagú naturalis nume-randusok vala. Mígnem az harmadik kenyek emezen numerandusok fordítottja vala.

Mekkorák az fentebb forgandó triangulum kenyeki?

slide4

Az tiszta tudékosságban járatos Euler professor Urunk nevezetes léniájárúl

Lészen ollybá egy háromszeglemény, mellik-nek is nehézkedési czentrálisán s ortogonális czentrálisán is által visitáló léniája paralell vala egyvalamely gyepüléniával. Igazoltassék, hogy emez gyepülénia kenyekinek kebeljeinek szorza-mányát visszáskebeljeinek szorzamányával há-nyadékul véve mindenkoron 3 adatik.

Vajon igaz vala-é az fentebb forgandó theoria visszásítása ?

slide6

Mekkorák az

Euler-háromszeglemény

Kenyeki?

Lészen egy háromszeglemény, melliknek is két gyepüléniái azonos mértékűek vala. Emezekkel szemkesztes kenyeki két tagú naturalis nume-randusok vala. Mígnem az harmadik kenyek emezen numerandusok fordítottja vala.

Mekkorák az fentebb forgandó triangulum kenyeki?

slide8

Az háromszeglemények

egynémelly fura léniájárúl

Lészen az bármellik triangulum. Lészen továbbiglan egy olly lénia, mellik is emez háromszeglemény kerítékét s terjedékét ugyantsak testvéri módon oszttá ketté. Igazoltassék, hogy emez lénia általvisitál az fentebbi háromszeg-lemény beltzirkulátzió-jának czentrálisán.

slide10

Találtassékmeg az Fermat

fiskális Urunk

nevezetes numerandusa

Találtassék meg az összves olly oszt-hatatlan numerandus, melliknek is négy-szeressét eggyel meghosszítva egy naturalis numerandus harmadik hal-mazati szorzamánya adatik!

slide11

Egynémelly furaháromszeglemények

fura léniájárúl

Egyvalamelly háromszeglemény nehézkedési czentrálisán, s továbbá belczirkulátziójának czentrálisán általvisitáló lénia paralell vala az triangulum egyvalamelly gyepüléniájával. Igazol-tassék, hogy emez háromszeglemény gyepüléniáinak mértékit az Úr az ő nagy böltsességében az számtani haladvány szerint valónak alkotá.

Valy’h igaz vala-é emezen theoria visszásítása?

slide13

A „Tökéletes számok”

„Numerus perfectus”

Egy természetes számot „tökéletes”-nek mon-dunk, ha egyenlő a nála kisebb osztóinak összegével.

slide14

Johannes Müller Regiomontanus (1436-1476)

Eukleidész (kr.e. 300 körül)

Leonard Euler (1707-1783)

Eukleidész tétele visszafelé is igaz:

Minden tökéletes szám

alakú, ahol

slide15

A ma ismert legnagyobb

„Tökéletes szám” (a 44.)

(2008. augusztusi adat)

slide19

Öröknaptár

N = a nap sorszáma

1 = Hétfő

H = a hónap sorszáma

(március = 1)

2 = Kedd

É = az évszázadon belüli évszám

3 = Szerda

4 = Csütörtök

S = az évszázad sorszáma

5 = Péntek

1 szökőévben

k =

6 = Szombat

0 egyébként

0 = Vasárnap

slide20

Az öröknaptár használata:

Az öröknaptár képletébe behelyettesítjük a kérdéses dátum adatait (1528-től, a Gergely-naptár kezdetétől kb. 4 ezer évig – ekkor ad majd egy plusz-napot a hiba), majd a kapott eredményt elosztjuk 7-tel, és megnézzük, hogy mennyi a maradék.

Ha a maradék

1: hétfő, 2: kedd, ….stb….. 0: vasárnap

slide21

Az oszthatatlan numerandusok

egy igencsak fura ismérve

Vészen egynémelly 5-nél nagyobb oszt-hatatlan naturalis numerandust. Vészen emennek negyedik halmazati szorzamányát. Ekkoron olly numerandushoz érkezél, mit is 1-gyel fogyítva 120-nak többese adatik.