SZKOLENIE cz.2.
Download
1 / 26

MOTTO : - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

SZKOLENIE cz.2. Bydgoszcz 18.04.2013. MOTTO :.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MOTTO :' - thea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

SZKOLENIE cz.2.

Bydgoszcz 18.04.2013

MOTTO :

INŻYNIERIA DROGOWA JEST SZTUKĄ MODELOWANIA MATERIAŁÓW, KTÓRYCH NIE W PEŁNI ROZUMIEMY, STRUKTUR, KTÓRYCH NIE POTRAFIMY DOKŁADNIE ANALIZOWAĆ, ABY MOGŁY PRZENIEŚĆ SIŁY, KTÓRYCH NIE JESTEŚMY W STANIE OCENIĆ, W TAKI SPOSÓB, ABY SPOŁECZEŃSTWO NIE MIAŁO POWODU PODEJRZEWAĆ NAS O IGNORANCJĘ.

Prof. Mieczysław Witczak


RACJONALNE ZAGOSPODAROWANIE NA MIEJSCU MATERIAŁÓW ZDEWASTOWANYCH DRÓG O NAWIERZCHNIACH MINERALNO-BITUMICZNYCH Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII OPARTEJ O MIESZANKĘ MCEN-1

mgr inż. Zbigniew BukowskiEnvTech Poland sc


NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANA EWOLUCJA PODNOSZENIA STANDARDU DRÓG MIEJSCU MATERIAŁÓW ZDEWASTOWANYCH DRÓG O NAWIERZCHNIACH MINERALNO-BITUMICZNYCH Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII OPARTEJ O MIESZANKĘ MCEN-1

1)

2)

3)

Droga gruntowa piaszczysta, gliniasta

Droga żwirowa, tłuczniowa, z kruszywa łamanego

Droga o nawierzchni mineralno-bitumicznej

Tysiące kilometrów dróg mających nawierzchnie mineralno-bitumiczne, powstało na bazie dawnych dróg żwirowych bądź tłuczniowych. Ich konstrukcje wykonane akcyjnie i nie profesjonalnie w przeważającej ilości są słabonośne i nie odpowiadają obecnym obciążeniom ruchu drogowego. Zmiana ich złego stanu i podwyższenie nośności stanowi dla zarządzających największy problem techniczny i finansowy.


Zły stan nawierzchni podatnych (mineralno-bitumicznych): MIEJSCU MATERIAŁÓW ZDEWASTOWANYCH DRÓG O NAWIERZCHNIACH MINERALNO-BITUMICZNYCH Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII OPARTEJ O MIESZANKĘ MCEN-1

- zdewastowane warstwy mineralno-bitumiczne

- zdegradowana podbudowa w wyniku przeciążenia ruchem (zmęczenie materiału)

- koleiny strukturalne (materiał drogowy został wciśnięty w słabe podłoże gruntowe)

Kolejne nakładki warstw ścieralnych nie mają sensu, następuje standardowa decyzja:

- rozbiórka i odbudowa całej konstrukcji nawierzchni drogowej

- zamknięty zostaje ruch na dłuższy czas

- objazdy po sąsiednich nie lepszych drogach

- wymiana całkowita materiałów nawierzchni

Proces uciążliwy, materiałochłonny i kosztowny.

Dzięki nowej stosunkowo technologii głębokiego recyklingu można stan takiej nawierzchni skutecznie poprawić:

- zwiększając wyraźnie nośność i trwałość konstrukcji

- szybko (do 3000m2/dzień) , nawet przy ograniczeniach ruchu

- znacząco mniejszym kosztem


Najpopularniejsze rozwi zania remontu drogi o nawierzchni mineralno bitumicznej
NAJPOPULARNIEJSZE ROZWIĄZANIA REMONTU DROGI MIEJSCU MATERIAŁÓW ZDEWASTOWANYCH DRÓG O NAWIERZCHNIACH MINERALNO-BITUMICZNYCH Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII OPARTEJ O MIESZANKĘ MCEN-1 O NAWIERZCHNI MINERALNO-BITUMICZNEJ

KOLEJNA NAKŁADKA NAWIERZCHNI

Efekt: doraźny, dobry na krótki czas użytkowania.

Koszt: stosunkowo niski

Czas realizacji: krótki

Konsekwencje: ugięcia, pęknięcia, ubytki, łatanie i powrót do złego stanu już po 2-3 sezonach. Ponowne stworzenie niebezpieczeństwa dla użytkowników.

ROZEBRANIE I WYKONANIE DROGI OD NOWA

Efekt: dobra droga, brak potrzeby napraw i

bezpieczeństwo użytkowania przez kilka lat, w

zależności od przyjętej konstrukcji.

Koszt: bardzo wysoki, bliski budowie nowej drogi

dodatkowo powiększony o roboty rozbiórkowe

Czas realizacji: znacząco długi w stosunku do potrzeb

ruchu drogowego

Konsekwencje: zamknięcie drogi, objazdy,

utrudnienia ruchu, zwiększenie odpadów.


RACJONALNA TECHNOLOGIA MIEJSCU MATERIAŁÓW ZDEWASTOWANYCH DRÓG O NAWIERZCHNIACH MINERALNO-BITUMICZNYCH Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII OPARTEJ O MIESZANKĘ MCEN-1ZAGOSPODAROWANIA ZDEWASTOWANYCH NAWIERZCHNI MINERALNO-BITUMICZNYCH W PROCESIE GŁĘBOKIEGO RECYKLINGU.

Technologia „envtech” inaczej zwana MCEN-1 umożliwia na miejscu wykorzystanie na zimno w 100% zdegradowane materiały do utworzenia scalonej podbudowy zasadniczej o grubości 30-35 cm.

Zastosowane w trakcie recyklingu spoiwo Roadbond EN-1 zmiękcza i częściowo rozpuszcza produkty petrochemiczne oraz wiąże je razem z podłożem (najlepiej zaglinionym lub dolomitowym). Powstały materiał zwiększa swoją gęstość i twardość, równocześnie jest utrzymywana jego elastyczność,mrozoodporność, odporność na przenikanie wody lub innych cieczy bez względu na ich lepkość. Z dodatkiem 2% cementu portlandzkiego naprężenia ściskające i nośność nowego podłoża dodatkowo wzrasta.

Niniejsza technologia renowacji zdewastowanych nawierzchni mineralno-bitumicznych stanowi bardzo efektywne i ekologiczne rozwiązanie techniczne umożliwiając ograniczone użytkowanie już na drugi dzień po rekonstrukcji.

Pokrycie po kilku dniach tak wykonanej warstwy podbudowy zasadniczej, nową warstwą ścieralną, spełnia w zupełności oczekiwania uzyskania dobrej i trwałej nawierzchni.


RECYKLING ISTNIEJĄCYCH MAS DROGOWYCH W POŁĄCZENIU Z GŁĘBOKĄ STABILIZACJĄ

głębokość recyklingu

30-35

(40cm)

Recykling warstw bitumicznych i „czystej” podbudowy tłuczniowej. Występuje potrzeba doziarnienia.

Utworzenie mieszanki MCE

Recykling warstw bitumicznych wraz z „zanieczyszczoną” gruntem podbudową tłuczniową.

Utworzenie w technologii „envtech” mieszanki MCEN-1

Wykonana monolityczna jednorodna warstwa zastabilizowanej mieszanki istniejących mas drogowych pokryta nowymi warstwami mineralno-bitumicznymi, SMA


PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA PRZEBUDOWY W POŁĄCZENIU Z GŁĘBOKĄ STABILIZACJĄ

ZDEGRADOWANEJ DROGI O NAWIERZCHNI ASFALTO-BETONOWEJ


PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 934 MYSŁOWICE – BIERUŃ NOWY

Stan istniejący – 2000 r

Projekt modernizacji i realizacja od 2000 r.

Warstwa ścieralna. Beton asfaltowy 5 cm

Warstwa wiążąca. Beton asfaltowy 6 ÷ 8 cm

Mieszanka mineralno – cementowa z dodatkiem EN–1 – 35 cm

Grunt rodzimy – glina (G4)

Asfaltobeton – 8 ÷ 10 cm

Kruszywo łamane dolomitowe

(nienormowe) + piasek gliniasty 15 cm

Grunt rodzimy – glina min 50 cm (G4)


PRZEBUDOWA STAREJ NAWIERZCHNI ASFALTO - BETONOWEJ NOWY

Miejsce: Nowy Sącz droga krajowa nr 75 (ul. Tarnowska)

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg

Realizacja: Listopad 2000 r

Konstrukcja istniejącej drogi:

 • podbudowa gruntowo-kamienna - nawierzchnia asfalto-betonowa grub. 8÷12 cm

 • Nawierzchnia została poddana głębokiemu (na 40 cm) recyklingowi połączonemu ze stabilizacją cementem 3% + EN-1.

Efekt:

- wykonanie podbudowy zasadniczej z wykorzystaniem w 100% materiałów starej nawierzchni, - umożliwienie ograniczonego ruchu kołowego.

Ułożenie nowej nawierzchni asf.-bet. grubości 5 cm nastąpiło po 7 dniach.


EFEKT ZASTOSOWANIA RECYKLINGU POŁĄCZONEGO Z GŁĘBOKĄ STABILIZACJĄ

Miejsce: Nowy Sącz, ul. Długoszowskiego. Wykonanie przebudowy: maj 2000 r. Poniżej skutek powodzi w lipcu 2001 r.

Podmyta nawierzchnia o podbudowie wykonanej metodą „ENVTECH” (tj. recyklingu połączonego z głęboką stabilizacją cementem 3% i dodatkiem EN-1) z materiałów starej konstrukcji drogowej (asfalto-beton + kruszywo + grunt) ujawnia walory nowatorskiej technologii.


PRZYKŁAD REMONTU KAPITALNEGO STAREJ NAWIERZCHNI ASFALTO - BETONOWEJ

Miejsce: Droga krajowa nr 44 - Obwodnica Oświęcimia

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych (Odział Południowo-Wschodni Kraków)

Realizacja: Sierpień 2001 r.

Głęboki na 35 cm recykling starej nawierzchni asf.-bet. (12 ÷ 15 cm) wraz z podbudową – kamień wapienny + pospółka, połączony ze stabilizacją cementem portlandzkim 3% + EN-1

Efekt: podbudowa zasadnicza z mieszanki starej nawierzchni asf.-bet., kamienia wapiennego i pospółki, pokryta warstwą wiążącą z betonu asfaltowego grubości 8 cm na emulsji asfaltowej oraz warstwą ścieralną SMA grubości 3,5 cm


PRZYKŁAD STABILIZACJI GRUNTU GLINIASTEGO I GŁĘBOKIEGO RECYKLINGU

Miejsce: Droga Wojewódzka nr 943 Laliki – Koniaków

Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Dróg Publicznych

Realizacja: Październik 2001 r.

Częściowo rozebrana nawierzchnia asf.-bet. obnaża słabą podbudowę kamienną na podłożu gliniastym. Obie strony drogi poddano recyklingowi metodą „ENVTECH”.

Po zastabilizowanej dzień wcześniej warstwie mieszanki tłuczniowo gliniastej (cementem + EN-1) odbywa się ruch drogowy, druga strona o nawierzchni asf.-bet. poddawana jest głębokiemu recyklingowi metodą „ENVTECH”.


PRZYKŁAD RECYKLINGU W POŁĄCZENIU Z GŁĘBOKĄ STABILIZACJĄ ISTNIEJĄCYCH MAS DROGOWYCH

Pawłowice Śląskie, ul. Szkolna

Przebudowa w czerwcu 2003 r.

Na fotografiach widoczne etapy procesu recyklingu nawierzchni asf.-bet. grub. 10-12 cm wraz z podbudową żużlowo-gruntową na głębokość 30-35 cm z użyciem cementu z dodatkiem EN-1


EFEKT KAPITALNEGO REMONTU DROGI O NAWIERZCHNI ASF. – BET. STABILIZACJĄ ISTNIEJĄCYCH MAS DROGOWYCH

DROGA POWIATOWA nr S4440, UL. MAZAŃCOWICKA W CZECHOWICACH – DZIEDZICACHREALIZACJA: recykling 13–16.09.2006, nowa warstwa asf. – bet. 11–14.10.2006 r

TECHNOLOGIA ROBÓT (MCEN-1): głęboki recykling połączony ze stabilizacją cementem 2–3% + EN-1.

Stan nawierzchni przed remontem

Stan po recyklingu (14.09.2006 r.)

Nowa nawierzchnia asfalto-betonowa(28.09.2006 r.)

a. asf.-bet. ok. 5cm a. asf.-bet. na emulsji 5cm

b. tłuczeń 10-15cm b. scalona warstwa po recyklingu 35cm

c. grunt gliniasty c. grunt gliniasty


EFEKT KAPITALNEGO REMONTU DROGI O NAWIERZCHNI ASF. – BET. STABILIZACJĄ ISTNIEJĄCYCH MAS DROGOWYCH

DROGA POWIATOWA nr S4440, UL. MAZAŃCOWICKA W CZECHOWICACH – DZIEDZICACHREALIZACJA: recykling 13–16.09.2006, nowa warstwa asf. – bet. 11–14.10.2006 r

TECHNOLOGIA ROBÓT (MCEN-1): głęboki recykling połączony ze stabilizacją cementem 2–3% + EN-1.

NAWIERZCHNIA ASF.- BET. 5cm NA TŁUCZNIU 15-20 cm UŁOŻONYM NA PODŁOŻU GLINIASTYM

NAWIERZCHNIA ASF. – BET. 5cm NA EMULSJI I SCALONYCH MATERIAŁACH PODDANYCH RECYKLINGOWI NA GŁĘB 35cm


WALORY RECYKLINGU POŁĄCZONEGO Z GŁĘBOKĄ STABILIZACJĄ W TECHNOLOGII „ENVTECH” (MCEN-1)

 • Zastosowanie głębokiego na 30-35cm recyklingu istniejących mas drogowych tj. warstw mineralno-bitumicznych, podbudowy tłuczniowej lub gruntowo-tłuczniowej w połączeniu ze stabilizacją cementem (3%) i roztworem jonowymiennym EN-1 pozwala uzyskać monolityczną jednorodną kapitalną podbudowę pod nową nawierzchnię bitumiczną.

 • Skład chemiczny EN-1 powoduje zmiękczenie i częściowe rozpuszczenie produktów petrochemicznych oraz trwałe związanie ich z istniejącym materiałem podłoża, najlepiej dolomitowym lub gliniastym.

 • Powstały materiał zwiększa swą gęstość i twardość, równocześnie jest utrzymana jego elastyczność, wysoka odporność na przenikanie wody, mrozoodporność, nie występuje zjawisko samodylatacji, a powstała warstwa zwiększa zdolność nośności i lepiej rozkłada naprężenia od ciężkiego transportu drogowego.

 • Technologia „envtech” pozwala uniknąć wywozu destruktu starej nawierzchni, wymiany podbudowy i przywozu tradycyjnych mas drogowych, wykorzystując w 100% istniejące materiały.

 • Zastabilizowana warstwa gwarantuje odporność na koleinowanie, powstawanie wyboi i pęknięć, pozwala zmniejszyć grubość nowych mas asfaltowych nawierzchni.

 • Technologia „envtech” wyróżnia się krótkim czasem realizacji ( 1 zestaw sprzętu 2500-3000m2/dzień) i małą uciążliwością dla otoczenia, natychmiastowym oddaniem do ruchu a przede wszystkim niskim kosztem remontu drogi.

 • Efektem zastosowania technologii „envtech” jest zamiana słabonośnych nawierzchni na drogi spełniające wymagania współczesnego transportu, przedłużenie ich dobrej jakości i w konsekwencji obniżenie kosztów utrzymania.


BARIERY STOSOWANIA RECYKLINGU POŁĄCZONEGO TECHNOLOGII „ENVTECH” (MCEN-1)

Z GŁĘBOKĄ STABILIZACJĄ

 • Uwarunkowania formalno-prawne nie nadążające za postępem materiałowo-technologicznym ograniczające projektantów.

 • Brak u inwestora informacji o nowych rozwiązaniach i korzyściach z nich płynących tak technicznych jak i ekonomicznych.

 • Blokowanie nowatorskich rozwiązań poprzez lokalne (i nie tylko) powiązania interesów np. materiałowo-sprzętowych.

 • Niewielkie w swym zakresie zadania, ograniczające zastosowanie wysokowydajnego sprzętu (recykler 2500-3000m2/dzień)

 • Błędne lub niepełne informacje o skuteczności i trwałości nowych technologii robót.

 • Uwarunkowania zamówień publicznych i funduszy unijnych.

 • Niewystarczające przygotowanie większości firm drogowych pod względem wiedzy, praktyki i sprzętu.


BARIERY STOSOWANIA NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGII „ENVTECH” (MCEN-1)

 • Częsty brak u inwestora uzasadnienia potrzeby poszukiwania nowości w technologiach i materiałach drogowych.

 • Brak prostych i zrozumiałych informacji dla przeciętnej kadry w gminach, m.in. poprzez szkolenia, fachową literaturę.

 • Długa i uciążliwa procedura formalnego wdrażania prostych rozwiązań przez instytucje do tego powołane.

 • Brak formalnych możliwości zastosowań z uwagi na uwarunkowania zamówień publicznych (rozwiązania wariantowe, aprobaty, normy itp.).

 • Blokowanie nowatorskich propozycji poprzez lokalne (i nie tylko) powiązanie interesów.

 • Zachowawczość i tradycjonalizm projektantów w stosowaniu typowych rozwiązań.

 • Niewielkie w swym zakresie zadania inwestycyjne ograniczające wykorzystanie wysokowydajnego profesjonalnego sprzętu.

 • Odstępstwa od już zaprojektowanych rozwiązań przez nieprzygotowanych wykonawców.

 • Asekuranckie decyzje przedstawicieli samorządowych i kadry branżowej.

 • Błędne, niepełne i fałszywe informacje o skuteczności nowych rozwiązań.


WNIOSKI TECHNOLOGII „ENVTECH” (MCEN-1)

 • Opracowanie i rozpowszechnienie katalogu przedstawiającego w prostej i dostępnej formie:

  • rozwiązania budowy, napraw, remontów lub przebudowy typowych konstrukcji dróg spotykanych na terenach gmin z prognozą ich nośności i trwałości.

  • alternatywne rozwiązania oparte o miejscowe materiały m.in. pochodzące z odpadów przemysłowych, porównanie dotychczas stosowanych typowych rozwiązań z innymi bardziej skutecznymi i ekonomicznie uzasadnionymi.

  • orientacyjne koszty w/w rozwiązań w kontekście utrzymania dróg na przestrzeni 5, 10 i 20 lat, wybór optymalnych rozwiązań.

 • Taka wiedza byłaby bardzo pomocna przy wyborze określonych technologii dla potrzeb i warunków lokalnych.

 • Opracowanie warunków technicznych stabilizacji gruntów wątpliwych i wysadzinowych oraz wykonania warstw podbudowy z materiałów najczęściej spotykanych w istniejących już konstrukcjach dróg gminnych. Sprawa bardzo istotna ze względów ekonomicznych i ekologicznych.

 • Dążenie do uproszczenia dokumentacji przetargowej dotyczącej remontów i przebudowy dróg gmin wiejskich w ramach środków pomocowych. Często koszty i czas przygotowania materiałów przetargowych oraz dokumentacji są nie adekwatne do przedmiotu przetargu.

 • Prowadzenie w szerokim zakresie spotkań, warsztatów, szkoleń z udziałem kadry technicznej samorządów gminnych celem poszukiwania skutecznych rozwiązań dla podnoszenia standardów dróg gminnych, które są bardzo ważne dla lokalnych środowisk.


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ TECHNOLOGII „ENVTECH” (MCEN-1)

mgr inż. Zbigniew Bukowski

ENVTECH POLAND sc

www.envtechpoland.com

[email protected]


ad