Avtalsr relsen 2013
Download
1 / 14

Avtalsrörelsen 2013 - PowerPoint PPT Presentation


  • 251 Views
  • Uploaded on

Avtalsrörelsen 2013. Teknikavtalet, Teko, Allokemisk industri, Gemensamma metallavtalet, Gruv, Stål- och metallavtalet röda avtalet, kemiska fabriker.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Avtalsrörelsen 2013' - thanos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Avtalsr relsen 2013

Avtalsrörelsen 2013

Teknikavtalet, Teko, Allokemisk industri, Gemensamma metallavtalet, Gruv, Stål- och metallavtalet röda avtalet, kemiska fabriker


V ra krav f r alla avtalsomr den

Arbetsplatserna får en lönepott som varje medlem bidrar med 2,8 procent till, lägst 700 kronor per månad om avtalet i snitt ligger under 25 000 kronor.

Fasta ersättningar ska höjas med minst 2,8 procent.

Möjligheten att göra avsättning till pension ska medföra rätt till delpension. Gäller Teknikavtalet, Allokemiska, Kemiska, Gemensamma metall och Teko.

Föräldralön/Föräldrapenningstillägg ska utgå i sex månader och ge inkomstutfyllnad upp till 90 procent av lönen.

Våra krav för alla avtalsområden


Arbetsgivarnas krav

Långa avtalsperioder. med 2,8 procent till, lägst 700 kronor per månad om avtalet i snitt ligger under 25 000 kronor.

Lokal dispositivitet i löneavtalen.

Ökad mängd övertid som får arbetas per år.

Låga lönenivåer.

Mer flexibla arbetstider.

Arbetsgivarnas krav


Arbetsgivarnas krav avtalsspecifika

Teknikavtalet: Möjlighet att förskjuta arbetstiden med 5 timmar mån-lör.

Stål- och metall: Krav på möjlighet att gå ner i tid och därmed lön.

Teko: Ytterligare 100 timmars övertid per kalenderår.

Kemiska fabriker: All övertid under 30 minuter ska vara obetald.

Innovation- och kemiarbetsgivarna sa dessutom upp uppbördsavtalet.

Arbetsgivarnas krav avtalsspecifika


Resultatet avtal13

3-årigt avtal som gäller från den 1 april 2013 till den 31 mars 2016. Sista året är uppsägningsbart.

Avtalsvärde på 6,8 procent. 6,2 procent är en så kallad pott som sedan fördelas på de anställda och 0,6 procent går till delpensionen.

En extra föräldrapenningsmånad från fem månader till sex månader.

Fyra avtal får en deltidspensionslösning. Detta innebär en möjlighet att från 60 års ålder pensionera sig på deltid. En räknesnurra för att räkna ut deltidspensionen finns på www.ifmetall.se.

Resultatet avtal13


Teknikavtalet allokemisk industri kemiska fabriker gemensamma metallavtalet teko

En 31 mars 2016. Sista året är uppsägningsbart.möjlighet till delpension från 60 år införs. Under avtalsperioden avsätts en viss procent för att bygga upp kapital till en kommande delpension.

Årets avtal är en början, flera avsättningar behövs i kommande avtalsrörelser för att nå full effekt.

De som inte vill gå i delpension eller de som har få år kvar till pension kan använda avsättningen till att öka och förbättra sin avtalspension.

Teknikavtalet, Allokemisk industri, Kemiska fabriker, Gemensamma metallavtalet, Teko


Teknikavtalet

Bättre 31 mars 2016. Sista året är uppsägningsbart.kommentarsskrivningar angående anställdas behov av rekreation och familjeliv vid övertidsarbete.

Löneökning på 6,2 procent över tre år och fördelat med 1,7 procent för 2013 respektive 2014 och 1,9 procent för 2015 samt en löneöversyn varje år där första året är öppet därefter 0,4 procent 2014 och 0,5 procent 2015. Resterande avtalsvärde på 0,6 procent används för delpension.

Uppbördsavtalet förlängs med 1 år.

Deltidspension.

Teknikavtalet


St l och metallavtalet en arbetstidsbank

V 31 mars 2016. Sista året är uppsägningsbart.arierad arbetstid med personliga arbetstidskonton

Varje år den 1 januari avsätter anställd och arbetsgivare vardera 34 timmar i avsättningskontot, dvs. totalt 68 timmar.  

År 2013 sätts 68 timmar in den 1 april när avtalet börjar gälla.

Vid lågkonjunktur får den anställde betalt enligt ordinarie arbetstid och ledighet dras från avsättningskontot.

Vid högkonjunktur får den anställde betald lön enligt ordinarie arbetstid men dubbelt betalt i timmar, utöver den ordinarie arbetstiden.

Vid behov av flexibel arbetstid ska detta förhandlas och varslas om senast 14 dagar före.

Stål- och metallavtalet – en arbetstidsbank


St l och metallavtalet forts

Den anställde får en tryggare anställning, får behålla sin lön och vinner dessutom tid.

Arbetsgivaren vinner flexibel arbetskraft och får behålla kompetensen i företaget.

Löneökning på 5,3 procent över tre år och fördelat med 1,7 procent för 2013 respektive 2014 och 1,9 procent för 2015. Resterande 1,5 procent är värdet för arbetstidsbanken Trygghet och flexibilitet.

Stål- och metallavtalet, forts.


Tekos sin lön och vinner dessutom tid avtalsområde har en snittlön under 25 000 kronor och kommer ta del av krontalspåslaget.

År ett ger 483 kronor, år två ger 516 kronor och år tre ger 588 kronor.

En lönekloss för nyanställda från år två har tillkommit för att främja löneutvecklingen inom branschen.

Deltidspension.

Teko


En partsgemensam arbetsgrupp sin lön och vinner dessutom tidtillsätts som ska se över reglerna i Gruvavtalet, så dessa blir bättre anpassade till mindre företag och entreprenörer. På så sätt kan lönedumpning undvikas.

Gruvs livsarbetstidspremie, GLP, som berör Zinkgruvan, Boliden och LKAB, ska intjänas från första anställningsdagen i stället för vid 25 år.

I arbetstidsavtalet har det gjorts förändringar som gör det enklare att räkna ut årsarbetstid och semester.

Löneökning på 2,1 %, 2,2 % och 2,5 % 1 april 2013, 2014 samt 2015

Gruv


Allokemisk industri

Tydliga skrivningar angående truckutbildning, så kallad TLP10.

Skrivningar i kollektivavtalet angående Hållbart arbete.

Bibehållet uppbördsavtal.

Deltidspension.

Löneökning utgår från krontal och beräknas på 25 000 kronor. Första året 475 kronor, andra året 510 kronor och tredje året 598 kronor. Resterande avtalsvärde på 0,6 procent används för delpension.

Allokemisk industri


Kemiska fabriker

Kompletterande föräldrapenning gäller från den1 april 2013 i stället för den 1 januari 2014.

Bibehållet uppbördsavtal.

Deltidspension.

Löneökning på 6,2 procent över tre år och fördelat med 1,9 procent för 2013 och 2,0 procent för 2014 samt 2,3 procent för 2015. Resterande avtalsvärde på 0,6 procent används för delpension.

Kemiska fabriker


Gemensamma metallavtalet

Ändrade skrivningar som gör att det blir lättare att räkna ut semester.

1 procents avsättning till deltidspensionslösningen.

Bibehållet uppbördsavtal.

Deltidspension.

Löneökning på 6,2 procent över tre år och fördelat med 1,9 procent för 2013 och 2,0 procent för 2014 samt 2,3 procent för 2015. Resterande avtalsvärde på 0,6 procent används för delpension.

Gemensamma metallavtalet


ad