Byzantsk kultura
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Byzantská kultura. Byzantský sloh. Vytvořen za vlády Justiniána I. (6. století n.l.) .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - thanh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Byzantsk sloh
Byzantský sloh

 • Vytvořen za vlády Justiniána I. (6. století n.l.) .

 • Stejně jako byzantská duchovní kultura vycházel z raně křest´anského umění, které bylo ovlivněno orientálními tradicemi Blízkého Východu. Jeho vliv pronikl z Balkánu a Malé Asie do Sýrie, Palestiny, Egypta, severní Afriky, Arménie, Itálie, na Sicílii, do jižní Francie a v souvislosti šíření křest´anství ke Slovanům na Balkáně, na Moravě a Rusi.


Architektura
Architektura

 • Stavěli se mohutné křest´anské chrámy s půdorysem tvaru kříže, nad středem a rameny se tyčila kopule. Vnitřky chrámů byly obloženy vzácnými barevnými mramory, zdi a kopule pokrývali nástěnné malby nebo pestrobarevné mozaiky.

Mozaika


Byzantsk kultura


Byzantsk kultura

Má obrovskou ústřední kopuli v rozpětí 41 metrů. Uvnitř jsou bohaté mozaiky a sloupové předsíně. Ostatní vnitřní zařízení bylo zničeno Turky, kteří dobyli Konstantinopol roku 1453.


Makedonsk renesance
Makedonská renesance vystavěn na pokyn císaře Justiniána a to za pouhých 6 let.

Název podle vládnoucí dynastie. Velký politický i kulturní rozmach říše, trval od 9. do počátku 11. století.

Klášter Hosios Lukas v Řecku.


Palaiologovsk obdob
Palaiologovské období vystavěn na pokyn císaře Justiniána a to za pouhých 6 let.

Po roce 1204 (Pád Konstantinopole do rukou křižáků), Konstantinopol přestala být prvním kulturním centrem byzantské říše. Významnými středisky kultury se stala Nikáia, Soluň, Mystra a trapezuntské císařství.

Kostel sv. Marie Pammakaristos.


V tvarn v zdoba chr mu
Výtvarná výzdoba chrámu vystavěn na pokyn císaře Justiniána a to za pouhých 6 let.

 • V klenuté části bývala umístěna postava Ježíše Krista nebo Matky Boží s Ježískem v náručí. Kristus byl zobrazován jako vševládný pán světa – Pantokrator. Jeho postava byla mohutná, aby zdůrazňovala Ježíšův nejvyšší majestát. Také vzpřímený postoj mu dodával patřičné důstojnosti.


Ikony
Ikony vystavěn na pokyn císaře Justiniána a to za pouhých 6 let.

 • Ikony jsou malby na dřevěných deskách. Námětem svatých obrazů byl Ježíš Kristus, biblické osoby, později také svatí a mučedníci, Malovaly se živými barvami na zlacený sádrový podklad. Postavy byly strnulé a působily plošným dojmem.


Ikonoklasmus a ikonodulie
Ikonoklasmus a Ikonodulie vystavěn na pokyn císaře Justiniána a to za pouhých 6 let.

 • Ikonoklasmus = Obrazoborectví

 • Ikonodulie = Uctívání obrazů

 • Spor o to, za jakých podmínek je možné se přiblížit k Bohu a jakou roli v tom mohou mít svaté obrazy a jejich uctívání.

 • Zastánce Ikonoklasmu – císař Leon III.

 • Zastánci Ikonodulie – Germanos, Jan Damašský.


Byzantsk misie a formov n staroslov nsk kultury
Byzantské misie a formování staroslověnské kultury vystavěn na pokyn císaře Justiniána a to za pouhých 6 let.

 • V polovině 9. století, především po roce 860 – intenzivní misijní činnost.

 • Christianizováno Bulharsko, první pokusy o pokřtění východních Slovanů a Varjagů. Příležitost vyslat misii také na vzdálenou Moravu.

 • Byzantští vzdělanci a diplomaté Konstantin a Methodius (Metoděj) – rozhodnutí spojit misijní


Byzantsk kultura

 • poslání u Slovanů s pokusem vytvořit pro ně literaturu v jejich vlastním jazyce. Do té doby slovo Boží hlásáno pouze v řečtině, hebrejštině a latině. Na základě slovanského nářečí v okolí rodné Soluně vznikla staroslověnština. Na Moravě doplněna o některé místní výrazy.

 • Konstantin přeložil s Metodějovou pomocí téměř celý Nový zákon a některé úryvky ze Starého zákona.

 • Konstantin také napsal veršovanou předmluvu k překladu evangelia – Proglas. Metoděj a jeho moravští žáci měli ještě po Konstantinově smrti překladatelskou školu na Velké Moravě.


Byzantsk c rkev
Byzantská církev v jejich vlastním jazyce. Do té doby slovo Boží hlásáno pouze v řečtině, hebrejštině a latině. Na základě slovanského nářečí v okolí rodné Soluně vznikla staroslověnština. Na Moravě doplněna o některé místní výrazy.

 • Byzantský císař zároveň i nejvyšším církevním představitelem (= cézaropapismus).

 • Napjatý vtah mezi západní křest´anskou = římskokatolickou církví (v čele papež) a východokřest´anskou = ortodoxní církví v čele konstantinopolský patriarcha).

 • Oba směry se lišily v pojetí mše i některých věroučných otázek a také v jazyce, který používaly při bohoslužbách (západní církev latinu, východní řečtinu).

 • K úplnému rozkolu v křest´anské církvi – tzv. církevnímu schizmatu – došlo roku 1054.


Byzantsk kultura

KONEC v jejich vlastním jazyce. Do té doby slovo Boží hlásáno pouze v řečtině, hebrejštině a latině. Na základě slovanského nářečí v okolí rodné Soluně vznikla staroslověnština. Na Moravě doplněna o některé místní výrazy.