Tema iii sistem odr ivog ekoturizma 03 03 2014
Download
1 / 11

TEMA III SISTEM ODR ŽIVOG EKOTURIZMA 03.03.2014. - PowerPoint PPT Presentation


  • 70 Views
  • Uploaded on

TEMA III SISTEM ODR ŽIVOG EKOTURIZMA 03.03.2014.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' TEMA III SISTEM ODR ŽIVOG EKOTURIZMA 03.03.2014.' - thane


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tema iii sistem odr ivog ekoturizma 03 03 2014
TEMA IIISISTEM ODRŽIVOG EKOTURIZMA03.03.2014.


Karakteristike i sadržaj ekodestinacija- Očuvanapriroda, aktivna zaštita- Mala gustina razvoja- Mnogo mesta za rekreaciju na otvorenom- Aktivnosti i objekti usklađeni sa ekološkim kapacitetom- Hoteli, restorani i dr. u vlasništvu lokalne zajednice- Lokalne manifestacije vezane za kulturno nasleđe - Lokalno stanovništvo koje učestvuje u promociji nasleđa kroz različite turističke manifestacije - Prijateljski odnos lokalnog stanovništva i posetilaca


Učesnici održivog ekoturizma- Menadžment zaštićenog područja- Lokalna zajednica- Ekoturisti- Javni sektor- Nevladine organizacije- Finansijeri ekoturizma- Naučno-obrazovni sektor- Privatni sektor


Menadžment zaštićenog područja Glavni stejkholderi u sektoru zaštite: društvena zajednica, institucije zaštite, profesionalci vezani uz prirodnu baštinu, organizacije lokalne zajednice i sl.Osnovni ekonomski stav: konzervacija i zaštita unutrašnjih vrednostiGlavni stejkholderi u ekoturizmu: poslovne grupe iz sopstvenog poslovnog sektora i turisti, a oda javni sektor, lokalna zajednica, nevladine organizacije, naučne i stručne institucije i medijiEkonomski stav turizma: profitna orijentacija i interes vlada za ostvarenjem ekonomskih ciljeva razvoja


Lokalna zajednica - Učešće i stepen uključenosti- Najčešće nespremna za zahteve ekoturizma- Ekodestinacija je njihov zavičaj i mesto rada- Lokalni stanovnici su ključni faktor u očuvanju prirodnih resursa- Lokalno tradicionalno znanje za iskustvo posetilaca- Uključenost u svim fazama razvojnog procesa- Kooperaciju između aktera kao što su javni i privatni sektor i lokalno stanovništvo- Nedostaci zajednice: nepostojanje kontakta sa tržištem, neznanje jezika i loša komunikacija- Studije slučaja pokazuju da zajednica mora uložiti u projekat da bi isti bio uspešan


Ekoturisti Odgovornosti : - Odgovornost informisanja o destinaciji - Susreti sa lokalnim stanovništvom, učenje o načinu života i uspostavljanje prijateljstava- Odgovornost očuvanja biljnog i životinjskog sveta- Poštovanja lokalnih religioznih ubeđenja i kulturnih vrednosti- Bojkot lokalnih preduzetnika koji slabo plaćaju zaposleno osoblje i nude im loše uslove rada - Maksimalni doprinos lokalnoj ekonomiji - Ne posećivati destinacije koje imaju nizak nivo ljudskih prava


Javni sektor - Razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva (MSPP) - Lokalni i regionalni razvoj- Ekološki propisi - Marketing- Odelenja javnog sektora uključuju: turizam, prirodne resurse, kulturu, poljoprivredu i selo, obrazovanje, finansije, transport i dr.- Javni sektor sastoji se od države u užem smislu, javnih finansijskih institucija i javnih preduzeća- Koncept novog javnog menadžmenta- Koncept javnog dobra kao norma jača od vlasništva - Javno-privatna partnerstva- Državna strategija ekoturizma Australije, Brazila, Bugarske...


Nevladine organizacije (NVO)- Povezivanje pojedinaca u svrhu ostvarenja nekog zajedničkog društvenog cilja- Uključene ili po osnovu očuvanja bioraznovrsnosti i kulturne baštine, ili po osnovu održivog razvoja za lokalnu zajednicu, - Lobiraju vlade, organizuju ciljane projekte i kampanje, zastupanje, obrazovanje i obuku, istraživanje, širenje informacija i kodeksa ponašanja turista i drugih ključnih stejkholdera- Činioci razvoja kapaciteta ekoturizma širom sveta


Finansijeri ekoturizma- Finansijske institucije, uključujući investicione korporacije, bilateralne i multilateralne donatorske agencije, kao što je Svetska banka i Međunarodna razvojna banka, privatni investitori, investicioni fondovi, NVO i privatne banke, bespovratni fondovi razvojnih agencija, fondovi za razvoj preduzetništva, za zaštitu biodiverziteta i rešavanje socijalnih problema, kao i nefinansijske podrške (materijali, profesionalne usluge i volonteri)- Nekoliko razvojnih agencija se specijalizovalo za podršku politikama i programima razvoja ekoturizma


Naučno-obrazoni sektor- Značajna uloga u planiranju i u praktičnom funkcionisanju ekoturizma - Istraživanja o sklonostima posetilaca, navikama u potrošnji, uticajima na lokalne kulturne modele i sl.- Olakšavaju korišćenje novih informacija- Utvrđivanje stanja bioraznovrsnosti i mogućih uticaja posetilaca na životnu stredinu- Sagledavanje efikasnosti sistema ekoturizma na destinaciji i predlaganje poboljšanja- Istraživanja za razvoj sistema upravljanja posetiocima (na pr. u nacionalnim parkovima Australije i SAD).ad