slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vad är ett teoretiskt perspektiv? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vad är ett teoretiskt perspektiv?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Vad är ett teoretiskt perspektiv? - PowerPoint PPT Presentation


 • 256 Views
 • Uploaded on

FKVA11:2 Föreläsning 1 Varför behövs teoretiska perspektiv? Teoretiska begrepp: krig, konflikt och fred Anders Persson Lunds universitet anders.persson@svet.lu.se. Vad är ett teoretiskt perspektiv?. Vägkartor eller modeller som ger oss begrepp om den okända terrängen (Nye, s.22)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vad är ett teoretiskt perspektiv?' - thane


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

FKVA11:2 Föreläsning 1Varför behövs teoretiska perspektiv? Teoretiska begrepp: krig, konflikt och fred Anders PerssonLunds universitetanders.persson@svet.lu.se

vad r ett teoretiskt perspektiv
Vad är ett teoretiskt perspektiv?
 • Vägkartor eller modeller som ger oss begrepp om den okända terrängen (Nye, s.22)
 • Speciella glasögon att se världen med
 • Redskap för att ordna fakta (Nye, s. 27)
 • Finns i regel en eller flera teori/er som styr vårt agerande (Nye, s. 22)
vad inneh ller ett teoretiskt perspektiv
Vad innehåller ett teoretiskt perspektiv?
 • Speglingar av ett historiskt sammanhang
 • Vetenskapsteoretiska utgångspunkter
 • Centrala antaganden
 • Centrala begrepp
 • Olika inriktningar
teoretiska perspektiv
Teoretiska perspektiv
 • Tre teoretiska perspektiv på internationell politik
  • Realism
  • Liberalism
  • Konstruktivism
konflikt vs krig
Konflikt vs krig
 • Terminologisk förvirring mellan vad som utgör krig respektive väpnad konflikt samt vilket av begreppen som bör användas.
 • SIPRI, Stockholms internationella fredsforskningsinstitut och UCDP, Uppsala Conflict Data Program har valt att använda begreppen ”väpnad konflikt” och ”större väpnad konflikt” istället för ”krig”.
definition av v pnad konflikt
Definition av väpnad konflikt:
 • The Uppsala Conflict Data Program (UCDP) defines an armed conflict as: “a contested incompatibility that concerns government and/or territory where the use of armed force between two parties, of which at least one is the government of a state, results in at least 25 battle-related deaths per year.”
definition av st rre v pnad konflikt
Definition av större väpnad konflikt:
 • The Uppsala Conflict Data Program (UCDP) defines a major armed conflict as a contested incompatibility concerning government and/or territory over which the use of armed force between the military forces of 2 parties—of which at least 1 is the government of a state—has resulted in at least 1000 battle-related deaths in a single calendar year.
definition av krig
Definition av krig
 • ”Krig är ett storskaligt, organiserat användande av militära styrkor mellan politiska kollektiv där åtminstone en part är en nationalstat.”

(Raimo Väyrynen, citerad i Karlsson 1994:65)

analysniv er av orsakssammanhang bakom krig
Analysnivåer av orsakssammanhang bakom krig
 • Olika orsakssammanhang bakom krig:
  • Individen
  • Staten
  • Det internationella systemet
det internationella systemet
Det internationella systemet
 • Polaritet: Avser det internationella systemets struktur eller maktfördelning. Vanligen tre typer av polaritet:
  • Unipolaritet
  • Bipolaritet
  • Multipolaritet
internationell politik
Internationell politik
 • Tre grundläggande organisationstyper inom världspolitiken:
  • Världsherravälde
  • Feodalsystem
  • Anarkiskt system