slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bag om PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bag om

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12
thane-sykes

Bag om - PowerPoint PPT Presentation

64 Views
Download Presentation
Bag om
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bag om Vi skaber positiv forandring ! 22. maj 2013 Oplægsholder: Sara Munk Nielsen Bestyrelsesformand i foreningen ChangeMakers og stud. cand. pæd. psyk. DPU Århus

 2. ChangeMakers er en almennyttig/velgørende frivillig forening, der er • stiftet den 10. april 2011. • 45 personer er pt. tilknyttet foreningen ChangeMakers (2013): • 21 aktive medborgere (ulønnede frivillige) • 16 ansatte på særlige vilkår (førtidspensionister i skånejobs) • 6 ansatte i fleksjobs • 2 ansatte på ordinære vilkår (freelancebasis/tilkaldevikar) • Foreningens overordnede formålsparagraf er at skabe jobs på • særlige vilkår til mennesker med en psykisk sårbarhed. • Foreningens formål opnås og realiseres via kommercielle • erhvervsaktiviteter, men med et socialt fundament.

 3. ChangeMakersenheder ChangeMakers Foreningssekretariat Social Business House Café Kaffegal

 4. ChangeMakers foreningssekretariat løser interne ’not-for-profit’ • opgaver for alle enheder i foreningen og kan tilbyde ’STP-forløb’ • (Særligt Tilrettelagte Praktikforløb) indenfor følgende fagområder; • Kontor & administration • HR- & personale • Journalistik & Kommunikation • Grafisk design • Vicevært / rengøring • IT, support & hjemmesideudvikling • Sundhed & fritid • Tjener & køkkenmedarbejder

 5. ChangeMakers foreningssekretariat driver også projekter med • økonomisk støtte fra Pensionsstyrelsen: • Forandringsguiderne og Motionsmentorprojektet: • Kontinuerlig og struktureret oplæring (manualer, vejledninger, opskrifter og videospots) • Sidemandsoplæring • Motion i arbejdstiden • Motion udenfor arbejdstiden

 6. Socialøkonomisk café- og restaurant (opstart februar 2012) • 100 % fokus på økologi & fairtrade • Ø-godkendt & Elite Smiley • Ml. 3.000-3.500 gæster pr. måned • Drives hovedsageligt af førtidspensionister & frivillige • Café og kaffebar i dagtimerne og restaurant om aftenen

 7. Samarbejdspartner: Bl.a. Downtown.dk

 8. Social Business House (SBH) er en kommerciel og socialøkonomisk • afdeling under foreningen ChangeMakers. Afdelingen fungerer som • et rådgivnings- & mediecenter for bl.a. sociale iværksættere & • kommuner; • Rådgivningsydelser indenfor socialt iværksætteri (opstart af socialøkonomisk virksomhed, projektbeskrivelse, markedsanalyser, forretningsplaner m.v.). • Rådgivningsydelser indenfor civilsamfund (opstart af frivillige foreninger/projekter i tæt partnerskab med kommuner). • Foredrags- og undervisningsydelser • Kontorfællesskab • Serviceydelser indenfor grafisk design • Hjemmeside hosting, udvikling & support

 9. Foredrag & Undervisning • Center for Frivilligt Socialt Arbejde, VIA University College, Center for Socialt Entreprenørskab, Dansk Selskab for Distriktspsykiatri, Viborg Kommune, Aarhus Kommune, Center for Socialøkonomi m.fl. • Konsulentydelser • Viborg Kommune (analyse om kommunens potentiale for at starte socialøkonomiske virksomheder), Horsens Kommune (praksisorienteret arbejde med at åbne et fritidstilbud for unge med særlige behov – drevet af frivillige).

 10. Helt ind til benet • På alle niveauer er foreningen organiseret omkring tryghed. • Trygheden skabes gennem en fast struktur og opkvalificering (manualer, vejledninger, opskrifter og videospots) • Ligeværdighed (fokus på fællesskabet) • Tydelig kommunikation (bl.a. gennem dagbogsnotater på facebook) • Empowerment i form af medindflydelse • Anti-stigmatiserende miljø (normaliserende) • Anerkendende tilgang (fokus på ressourcer)

 11. Arbejdets betydning for medarbejderne- medarbejdernes perspektiver • Være en del af et fællesskab • Blive mødt ligeværdigt (arbejdet i fokus fremfor sygdommen) • Arbejde sammen med frivillige og ligesindede • Kunne fortælle en god historie os sig selv • Få struktur i hverdagen • Større selvtillid og selvværd • Føle sig nyttig