1 / 5

Vandaag

Media & Creativiteit 28.10.2009 / Pia Terstroet P.M.Terstroet@hro.nl (wiki) http://mediaencreativiteit.pbworks.com. Vandaag. Wat ligt er ter beoordeling? Toelichting beoordelingsformulieren alle gebruiksaanwijzingen en formulier beoordeling 1 specifiek ontwerp

thane-nash
Download Presentation

Vandaag

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Media & Creativiteit28.10.2009 / Pia Terstroet P.M.Terstroet@hro.nl(wiki) http://mediaencreativiteit.pbworks.com

  2. Vandaag Wat ligt er ter beoordeling? • Toelichting beoordelingsformulieren alle gebruiksaanwijzingen en formulier beoordeling 1 specifiek ontwerp • Beide formulieren komen in eigen procesmap te zitten • Planning volgende week dummy en reflectie

  3. Vandaag ter beoordeling • Procesverslag met alles erin, chronologisch en overzichtelijk in snelhechter, voorzien van volledige naam en studentnummer. • Gebruiksaanwijzing in print, zonder tekst. • Eventuele presentatie op product, of alles meenemen om gebruiksaanwijzing te testen.

  4. Planning 04.11.09 reflectie en dummy • 08.30 – 09.00 - Altin, Bazuin, Capelle, Thoen, Djotaroeno en Eskens. • 09.00 – 09.30 - van Goozen, Heijker, Heinsius, Kaim, Koster en de Man • 09.30 - 10.00 – Meijer, van Meurs, Mink, Majd, Nassar en Nijs • 10.00 – 10.30 – v.d. Hek, Schendel, Tang, Vuong en Wieringa

  5. vervolg planning 04.11.09 • 10.45 – 11.15 – Alderlieste, Bijsterveld, van Dijk, Geers, de Groot en Heuperman. • 11.15 – 11.45 – Hussain, Kaskandar, Khan, v.d. Linde, v.d. Mark en v.d. Raaf. • 11.45 – 12.15 – Reijneveld, v. Schouwen, v.d. Starre, v.d. Velde, van Wees en v.d. Zwaan.

More Related