Zavádění SVP do výrobního procesu
Download
1 / 23

Zavádění SVP do výrobního procesu ČSN EN ISO 221716 - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Zavádění SVP do výrobního procesu ČSN EN ISO 221716. Martina Veselá – TQ System s.r.o. Naše společnost nabízí odborné služby ve všech etapách přípravy systémů dle norem ISO 9001, ISO 14000, ISO 22000, OHSAS 18001, ISO 22000, IFS a BRC až do ukončení certifikačního řízení.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Zavádění SVP do výrobního procesu ČSN EN ISO 221716' - thane-mccullough


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Zavádění SVP do výrobního procesu

ČSN EN ISO 221716

Martina Veselá – TQ System s.r.o.


Tq system s r o

Naše společnost nabízí odborné služby ve všech etapách přípravy systémů dle norem ISO 9001, ISO 14000, ISO 22000, OHSAS 18001, ISO 22000, IFS a BRC až do ukončení certifikačního řízení.

Spolupráce při udržování systémů a interních auditech

Spolupráce na implementaci ČSN EN ISO 22716

TQ System s.r.o.


Reference z oblasti v roby kosmetiky

Astrid etapách přípravy Cosmetics a.s.

Kosmetika Capri s.r.o.

Dermacola.s.

Ryor a.s.

Reference z oblasti výroby kosmetiky


Stru n zhodnocen efektivity zaveden iso 22716

Splnění legislativních požadavků Vyhl.26/2001 etapách přípravy MZd o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky

Zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření možností pro práci ve mzdě, kooperace

Přesné vymezení odpovědností a pravomocí

Definování a popsání všech procesů ve firmě, sledování jejich efektivity a výrazné snížení možných kontaminací a neshod při výrobě, adjustaci a přepravě

Účelné nastavení kontrolních mechanismů

Stručné zhodnocení efektivity zavedení ISO 22716


Iso 9001 iso 22716

Dokumentace etapách přípravy potřebná k implementaci IMS dle ISO 9001 a ISO 22716 se skládá z následujících vrstev:

Příručka jakosti a správné výrobní praxe

Směrnice, Rozhodnutí

Standardní operační postupy, technologické postupy, receptury atd.

ISO9001, ISO 22716


P ru ka jakosti a spr vn v robn praxe

Slouží převážně k marketingovým účelům, stručně popisuje celý integrovaný systém podle požadavků obou norem. Odkazuje na jednotlivé směrnice a SOP (TP).

Příručka jakosti a správné výrobní praxe


Sm rnice tp receptury
Směrnice, stručně popisuje celý integrovaný systém podle požadavků obou norem. Odkazuje na jednotlivé směrnice a SOP (TP). TP, Receptury

Směrnice - popisují jednotlivé procesy, hlavní i podpůrné

SOP,TP,Receptury- vychází z částí jednotlivých směrnic. Jedná se především o činnosti ve výrobě, adjustaci a kontrole jakosti.


N zvy sm rnic p klad
Názvy směrnic - příklad: stručně popisuje celý integrovaný systém podle požadavků obou norem. Odkazuje na jednotlivé směrnice a SOP (TP).

 • S 01 Organizační řád

 • S 02 Řízení dokumentace

 • S 03 Obchod a marketing

 • S 04 Výroba a adjustace

 • S 05 Nakupování

 • S 06 Skladování

 • S 07 Metrologie

 • S 08 Údržba

 • S 09 Kontrola jakosti

 • S 10 Vývoj

 • S 11 Výcvik

 • S 12 Interní audity

 • S 13 Opatření k nápravě a preventivní opatření


Iso 22716

Byla vydána v stručně popisuje celý integrovaný systém podle požadavků obou norem. Odkazuje na jednotlivé směrnice a SOP (TP). dubnu 2008 ČSN EN ISO 22716

Požadavek na zavedenou SVP je ve Vyhlášce.MZd. 26/2001 Sb.o hygienických požadavcích na KP

Obsahuje většinu požadavků ISO 9001 + požadavky Správné výrobní praxe pro výrobu kosmetických prostředků

Výhoda pro společnosti, které jsou držiteli certifikátu ISO 9001 – certifikace se pak výrazně zlevní a doba implementace se zkrátí. Investice do výrobních prostor by měly být nižší.

ISO 22716


Iso 227161

Metodika pro výrobu, kontrolu, skladování a přepravu kosmetických výrobků

1. Oblast působnosti

2. Termíny a definice

3. PRACOVNÍCI

Organizace a řízení, zodpovědnosti a pravomoci, školení, hygiena a zdraví zaměstnanců, povědomí

ISO 22716


 • 4. kosmetických výrobkůPROSTORY VÝROBNÍHO ZÁVODU

  • Sklady, výroba, kontrola kvality, pomocné prostory , umývárny a toalety mají mít oddělené, vymezené prostory – minimalizace rizika promíchání produktů, surovin a obalů

 • Podlahy, stěny, stropy, okna – umožňující čištění a sanitaci (okna neotevíratelná nebo opatřená sítí),

 • u nových staveb – povrchy hladké, odolné vůči čistícím a sanitačním prostředkům • 5 za zen

  Instalace a navržení a umístění tak, aby se předcházelo kontaminaci, dopravní hadice a příslušenství – snadné čištění a sanitace, rozumný přístup pod, do a okolo zařízení, hlavní zařízení snadno identifikovatelné

  Veškeré používané výrobní a čistící prostředky a údržbářské práce nemají ovlivnit kvalitu výrobků

  kalibrace měřidel, spotřební materiály, záložní systémy

  5. Zařízení


  6 suroviny a obalov materi ly

  Nákup, příjem, identifikace, uvolnění a značení (identifikace stavu po vstupní kontrole), nastavení vztahů mezi firmou a dodavatelem (dotazníky, audity)

  Skladování (dodržování skladovacích podmínek,FIFO, inventury)

  Skladování zamítnutých surovin

  a obalů

  Kvalita vody – systém úpravy vody má dodávat vodu definované kvality a umožňovat sanitaci, testování a sledování parametrů

  6. Suroviny a obalové materiály


  7 v roba

  Dostupnost (identifikace stavu po vstupní kontrole), nastavení vztahů mezi firmou a dodavatelem (dotazníky, audity)důležitých výrobních dokumentů

  Předoperační kontroly

  Identifikace (přidělení čísel šarže), skladování hmot, zabránění promíchání s materiály z předchozích operací

  Identifikace a kontrola mezioperací

  Skladování hmot – stanovení maximální doby skladování, vrácení suroviny do skladu

  Balení, kontroly, identifikace balící linky a zařízení, identifikace

  a předávání rozpracované činnosti

  7. VÝROBA


  8. (identifikace stavu po vstupní kontrole), nastavení vztahů mezi firmou a dodavatelem (dotazníky, audity)HOTOVÉ VÝROBKY

  • Uvolnění

  • Značení

  • Skladování

  • Expedice

  • Vrácené zboží


  9 laborato

  Zkušební metody a vzorkování (identifikace stavu po vstupní kontrole), nastavení vztahů mezi firmou a dodavatelem (dotazníky, audity)

  Přejímací kritéria

  Výsledky (schváleno, zamítnuto, v řízení)

  Činidla, roztoky, referenční standardy a kultivační půdy - značení

  Vzorkování, značení a uchovávání vzorků

  9. Laboratoř


  10. (identifikace stavu po vstupní kontrole), nastavení vztahů mezi firmou a dodavatelem (dotazníky, audity)ZACHÁZENÍ S VÝROBKEM, KTERÝ NEODPOVÍDÁ SPECIFIKACI

  Zamítnutí nebo přepracování

  11. ODPADY

  Druhy odpadů (definice)

  Tok odpadů

  Obaly

  Likvidace


  • 12. (identifikace stavu po vstupní kontrole), nastavení vztahů mezi firmou a dodavatelem (dotazníky, audity)SMLUVNÍ DODÁVKY

   • Druhy smluvních dodávek

   • Zadavatel a příjemce kontraktu

  • 13. ODCHYLKY

   • Opatření k nápravě

  • 14. REKLAMACE A STAŽENÍ VÝROBKU Z TRHU

   • Reklamace

   • Stažení výrobku z trhu


  15. (identifikace stavu po vstupní kontrole), nastavení vztahů mezi firmou a dodavatelem (dotazníky, audity)ŘÍZENÍ ZMĚN

  • Schválení a provedení oprávněnou osobou

   16. INTERNÍ AUDIT

  • Pravidla, přístup, přezkoumání účinnosti

   17. ŘÍZENÍ DOKUMENTACE

  • Typy dokumentace

  • Zápis, schválení distribuce

  • Revize

  • Archivace


  ISO 22716 (identifikace stavu po vstupní kontrole), nastavení vztahů mezi firmou a dodavatelem (dotazníky, audity)

  • Nezahrnuje bezpečnost práce a ochranu životního prostředí (EMS-ISO 14001, OHSAS 18001)

  • Nezahrnuje marketingové činnosti, obchodní proces, vývoj nových výrobků, distribuci hotových výrobků


  Přejeme si, aby čas, který věnujete kvalitě, vždy přinášel potřebnou motivaci, poznatky a dovednosti ke zlepšování výkonu a efektivnosti práce.

  Naším cílem je poskytnout vám to nejlepší.


  Tq system s r o1

  Martina Veselá 602 641 171 přinášel potřebnou motivaci, poznatky a dovednosti ke zlepšování výkonu a efektivnosti práce.

  Ing. Miroslav Eliáš 602 211 400

  Kancelář:

  Praha 2, Nezamyslova 13

  www.tqsystem.cz

  TQ System s.r.o.


  ad