ettev tlus ppe m ttekoda n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ettevõtlusõppe Mõttekoda PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ettevõtlusõppe Mõttekoda

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

Ettevõtlusõppe Mõttekoda - PowerPoint PPT Presentation

thane-bruce
101 Views
Download Presentation

Ettevõtlusõppe Mõttekoda

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ettevõtlusõppe Mõttekoda 31.03.2010 Ettevõtluse Arendamise SA ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

  2. Täna kavas: • Põhikooli riiliku õppekava 1.-3. kooliastme õpiväljundite võrdlus ideaaliga • ettevalmistava töö, -materjalide ja metoodika tutvustus • ülevaade kvantitatiivsest üldpildist • arutelu • ideaalipildi valimine plakati jaoks • jätkutegevused

  3. Põhikooli RÕK-i õpiväljundite võrdlus • 3 kooliastmes • kui üks õpiväljund toetab mitme isikuomaduse või oskuse arendamist, kajastub see mitme märksõna all • välja jäid ainult otseselt ainepõhiste teadmiste või oskuste arendamisele suunatud õpiväljundid (näiteks kasutab kirjutades õigeid tähekujusid või sooritab palliviske paigalt ja kolmesammulise hooga).

  4. Üldpilt 1. kooliastmes (algkool)

  5. Üldpilt 2. kooliastmes (6. klass)

  6. Üldpilt 3. kooliaste (9. klass)

  7. Kontsentraat “ideaaliks”, 1. kooliaste • ainult erinevad õpiväljundid, koondatuna märksõna all, mida enim toetavad • probleem – ei osanud leida toetavaid õpiväljundeid märksõnadele: • julgeb mõelda suurelt ja ambitsioonikalt ja seda kõrgeid eesmärke • tahab saavutada parimat (saavutustahe) • on sihikindel oma eesmärgini jõudmisel • tuleb toime ebaõnnestumise ja määramatusega

  8. Rõõmus, loov ja julge koolilaps • ettevõtlusõppe eesmärk alghariduse lõpuks • koondatud kontsentraadi õpiväljunditest • hetkel kasutatud RÕK-is olemasolevaid õpiväljundeid

  9. Edasised kokkulepped • lühikokkuvõte tänasest arutelust Mõttekodalastele 1. aprillil • aprillis arutelud valdkonna ekspertidega – Mõttekodalaste ettepanekud ekspertide kaasamiseks? • järgmine arutelu 30. aprillil kell 14.00 – 16.00 • kavas: • ülevaade põhikooli 3 kooliastme võrdluse aruteludest valdkonna ekspertidega, järeldused ja ettepanekud kavasse • gümnaasiumi osa võrdlus

  10. These are  National Geographic's best photos for 2009! Enjoy!!!!! Aitäh kaasamõtlemast!