Toiduahelad - PowerPoint PPT Presentation

toiduahelad n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Toiduahelad PowerPoint Presentation
Download Presentation
Toiduahelad

play fullscreen
1 / 7
Toiduahelad
540 Views
Download Presentation
Download Presentation

Toiduahelad

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Toiduahelad Andrus Metsma Rapla Täiskasvanute Gümnaasium 2004

  2. Tootja ja tarbijad. Toiduahela esimeseks lüliks on rohelised taimed, valmistades veest ja mineraalainetest fotosünteesi protsessis orgaanilist ainet, mida kasutavad oma toiduks järgnevad toiduahela lülid.

  3. Kiskahelas on tootjaks hõljum – lõpptarbijaks haug. Laugahelas kasutab iga lüli eelmise tarbija jääke.

  4. Toiduvõrk.

  5. Arvude püramiidi reegel bentos Fütoplankton zooplankton