Download
wizu l b r 2010 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wizuál Bér - 2010. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wizuál Bér - 2010.

Wizuál Bér - 2010.

269 Views Download Presentation
Download Presentation

Wizuál Bér - 2010.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wizuál Bér - 2010. MaXoft Kft. 2010.01.18.

 2. Téma • Törvény módosítások 2010 – ben • Wizuál Bér program változások 2010-ben • NYENYI 2009. • SZJA elszámolás 2009. Szünet • Havi bevallás: 1008A, 1008M • Konzultáció a 2010-ben induló új felhasználókkal.

 3. SZJA törvény 2010. Jövedelmek, adók • Munkaviszonyból származó és egyéb nemönálló, valamint önálló tevékenységből származó összevonandó jövedelmek 2010-ben csak ezekre vonatkozik a 27% adóalap-kiegészítés. • Adóterhet nem viselő jövedelmek • Külön adózó jövedelmek • Egyéb foglalkoztatót terhelő adók

 4. Adóterhet nem viselő • Nyugdíj, baleseti járadék … 2007-től • Szociális gondozói díj 180.000 Ft/év-ig • GYES, GYET • Szakképzési juttatásból Tanulószerződéssel: MB 50%-ig Tanulószerződés nélkül: MB 20%-ig Az adóalapot növelik, de a rájuk eső adót le kell vonni.

 5. Összevonandó jövedelmek Adótábla és az adóalap megváltozott Adójóváírás: Bérjövedelem 17%-a max. 15.100 Ft/hó 3.188.000 feletti összeg 12%-ával csökkenteni kell az adójóváírást. 4.698.000 éves jövedelem felett nem jár adójóváírás A jövedelem az adóalap-kiegészítéssel értendő !

 6. Adóalap megállapítása - költségek Nyilatkozat a költségelszámolás módjáról 0 – Nem nyilatkozott 1 - 10% költségátalány 2 - Csak bizonylat nélkül igénybevehető költség 3 - Tételes költségelszámolás (%, Ft) 4 - 1 + 2: 10%, vagy bizonylat nélküli 5 - 2 + 3: Tételes, vagy bizonylat nélküli Adóéven belül egyféle nyilatkozat lehet ! Járulékkülönbözeti bírság: 39% (10.000 Ft felett)

 7. Adókedvezmények (munkaviszonyból származó jövedelem) Személyi kedvezmény: MB 5%-a 3.675 Ft/hó Családi kedvezmény – változatlan 3 vagy több gyermek 7.62 m.Ft/év felett korlátosan vehető igénybe Adójóváírás: 15.100Ft/hó Nyilatkozat ! Adóhiány - bírság: 12% (10.000 Ft adóhiány felett) Megszűnt: MNYP tagdíj saját kiegészítése 30%-nak adókedvezménye Nem adókedvezmény, helyette év végén jóváírás. ÖNYP, ÖEP, ÖSP saját tagdíj 30%-a (max !) ÖNYP, ÖEP, ÖSP m.h.j. limit feletti 30%-a

 8. Összevonandó jövedelmek adóelőlege • Normál: rendszeres /nem rendszeres / egyéb • Göngyölt: nem lesz adókülönbözet (ha nincs más jövedelem) • Halmozott: év kezdettől halmozva (pl. idénymunka, tagi jövedelem) • 32%: legmagasabb adókulcs szerint (nyilatkozat) A göngyölt adóelőleg számítást a MaXoft bejelentette az APEH-nél Nem engedélyt kell kérni, csak bejelenteni a program kidolgozójának 49§ (10).

 9. Külön adózó jövedelmek, egyéb adók • 25% adó Ingatlan bérbeadásból származó jövedelmek • 25% adó Osztalék jövedelmek • 10% adó Tőzsdére bevezetett részvények osztaléka • 25% adó Osztalékelőleg adóelőlege • 10% adó Tőzsdére bevezetett …. Osztalékelőlege • 32% adó Kis összegű (15.000 Ft) egyéb forrásadós jöv. Foglalkoztatót terhelő adók 25% Egyes kedvezményes béren kívüli juttatások után (70.§) 54% Céget terhelő adó 54% (69.§) Telefon magánhasználat Természetbeni adózó béren kívüli juttatások adózó része után Különadó 4% megszűnt.

 10. Kafetéria - béren kívüli juttatásokAdómentes és adózó elemek Adómentes továbbra is • Internet utalvány, számla térítés Kedvezményesen adózik 25% SZJA-t fizet a cég, járulékok nincsenek • ÖNYP munkáltatói hozzájárulás /FNY MB 50%-ig • ÖEP és ÖSP munkáltatói hozzájárulás MB 30%-a • Meleg étkeztetés, utalvány: 18.000 Ft-ig • Helyi utazási bérlet számla • Üdülési csekk (hozzátartozó részére is) MB / év • Iskolakezdési támogatás: MB*30%-a /év/gyermek • Iskolai rendszerű képzés átvállalt költsége MB*2,5 54% SZJA, TB járulék • Hideg étkezési utalvány • Csekély értékű ajándék • Kultúra utalvány • Limit felett juttatott kedvezményesen adózó kafetéria-juttatás

 11. TB törvények 2010. Foglalkoztató • TB járulék 27%: NY:24, TEBJ:1,5%, PEBJ=0,5%, MP=1% • EHO %-os: 27% • Eg.ügyi szolg.járulék 4.950 Ft/hó, 165 Ft/nap • Korkedvezmény-b.j. 9,75% Egyéni járulékok • Nyugdíjjárulék: 9,5 vagy 1,5+8% • Max.nyugdíjalap: 20.420nap (7.453.300 év) • T.Eg.bizt.járulék: 4% • P.Eg.bizt.járulék: 2% • Munka-erőpiaci járulék: 1,5% • EHO egyéni járulék: 14% (450e.Ft/év egyéni 4+2% megfizetése a limit) Megszűnt: EHO tételes, munkaadói, munkavállalói, vállalkozói járulék • Minimálbér: 73.500 Ft/hó • Minimál nyugdíj: 28.500 Ft/hó

 12. Egyéb „hozzájárulások” 2010-ben Szakképzési hozzájárulás: 1,5% (a TB járulék alap után) Rehabilitációs hozzájárulás: 964.500 Ft/fő/év 20 fő feletti létszám 5%-a után Átmeneti szabály: Január 10-ig történő kifizetés esetén: (hóközi dátum!) Járulékok: 2009-es Tbj. szerint Adók: 2010-es SZJA tv. szerint.

 13. Járulékokkal kapcsolatos szabályok Munkaviszonyban a minimálbér kétszerese után kell fizetni járulékokat. Társas vállalkozás tagja és egyéni vállalkozó (főfoglalkozásban) a tevékenységre jellemző kereset után kell fizesse a járulékokat, de legalább a minimálbér után. Továbbra sem kell vonni 4+2%eg.bizt. és munkaerő-piaci járulékotsem Szabadság megváltás, végkielégítés, jubileumi jutalom … A 69.§. szerinti adózó természetbeni juttatás utáni 54%-al növelt TB alap után 27% járulékot és szakképzési hozzájárulást is kell fizetni. A 70§. szerinti kedv. béren kívüli juttatások után nincs járulék.

 14. Nyugdíjas foglalkoztatás 2010. Nyugdíj szüneteltetés: Nyugdíjas foglalkoztatott, ha nem érte el a 62 évet keresetmaximuma: MB*18= 882.000 Ft/év A rokkantsági nyugdíj a keresetmaximum felett megszüntetésre kerül ! 2008.jan.1-e előtt nyugdíjazottakra a szabályt 2010-ben mégsem kell alkalmazni. Nyugdíjas státuszkód a 1008-ban: jelenteni kell a nyugdíjalapot, ennek alapján ellenőrzik az érintettek keresetmaximumát. Ha túlhaladja, vissza kell fizetni a nyugdíjat. Nyugdíj szüneteltetés esetén 2% pénzbeni egészségbiztosítási járulékot is kell fizetni. A nyugdíjas kedvezmények (pl. utazási) érvényesek a szüneteltetés ideje alatt is. Öregségi nyugdíjkorhatár Fokozatosan 62 évről 65 évre emelkedik. Az 1952. előtt születettek esetén marad a 62. év.

 15. EKHO törvény (változatlan) Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás újságírók, művészek részére (FEOR) Feltétel: a magánszemély választása esetén a kifizetőre is kötelező Bevétel az alapja (nem vonható le költség) Csak akkor lehet igénybe venni, ha a MB után már a kifizetés hónapjában is megfizette az adót az általános szabályok szerint. Maximum 25m.Ft/év EKHO-s jövedelem. Kifizetői EKHO: 20 % (Ny.18,8 Eg.bizt. 1.2%) Egyéni EKHO: 15 % Egyéni EKHO TB-s: 9,5%+1,6%+3,9% Egyéni EKHO MNYP tag: 9,5 %+1,6%+0,1%+3,8% Egyéni EKHO nyugdíjas: 9,5 %+1,6% Egyéni EKHO EGT-s külf.: 9,5% (nincs kifizetői EKHO) EKHO átvállalása: a magánszemély fizeti meg

 16. Kedvezményes járulék fizetés 1991/ IV. Flt. tv., 2004/CXXIII. Pf.tv., 2005/CLXXX Fb.tv. TB 27% helyett 1.év 2.év Jöv. korlát --------------------------------------------------------------------- Start, Start Plusz 10% 20% MB*1,5 ill. MB*2 Start Extra - 10% MB*2 Start Extra / R.Á.T. - 10% MB*2 Közcélú fogl. MB 130%-ig 50%-ban mentesül TB alól 2010-től a diplomásnak csak 1 évig (9+3) jár a START kedvezmény. Tartós álláskereső: MB 130%-ig1 évig mentesül a TB alól Egyéni járulékok a Tbj. tv. szerint. A jövedelem korlát felett levő részre az általános szabályok szerint.

 17. Társadalombiztosítási igazgatás Regionális egészségbiztosítási pénztárak (REP): Egészségbiztosítási szolgáltatások, pénzellátások Magyar Államkincstár regionális igazgatóságai: Családtámogatások Regionális nyugdíj-biztosítási igazgatóságok: Nyugellátás Állami adóhatóság (APEH): Járulékok bevallása, befizetése, nyilvántartása, ellenőrzése Egészségbiztosítási Felügyelet: Egészségbiztosítást igénybevevők jogvédelme, a szolgáltatók ellenőrzése

 18. TB ellátások, családtámogatások (kincstár) • Passzív táppénz 30 napig (2009. augusztustól) • Úti baleset esetén: 90% a baleseti táppénz • GYED maximum: 102.900, MB*2 * 70% • GYES 28.500, 57.000 ikrek • Anyasági támogatás 64.125, 85.500 ikrek 225% 300% (min.nyugd.) • Családi pótlék összegek nem változtak, továbbra is adómentesek. A foglalkoztatói családtámogatási kifizetőhelyek megszűntek.

 19. TB ellátások számfejtése A MaXoft központi engedélyt kapott az OEP-től a program által előállított TB ellátás listáira. A felhasználók mentesülnek a nyomtatványok kézi kitöltésétől. Kivéve: pl. statisztikai idősoros tábla, pénztárnapló.

 20. Járulékok, adók bevallása Az ART szabályozza Befizetés:tárgyhót követő hónap 12-e Bevallás:2010. havi elektronikus bevallás: 1008 Biztosítottak jelentése-APEH:10T1041 Passzív ellátások jelentése OEP-hez: JELENT SZJA 2009. Munkáltatói feladatok NYENYI 2009. csak elektronikusan lehet beadni

 21. Teendők – Év zárás, nyitás • Új ügyfél 1 2010-ben indul Csak bérelsz. Script1, nyitás… • Új ügyfél 2 2010-ben indul SZJA is, felviszi az adósorokat Script2, archiválás, nyitás… December lezárva – nyomtatások ! Mentés, előző évek adatairól is. • Program betöltés, dokumentáció Mindenki • Év végi archiválás, ellenőrzés Új ügyfél 2 is • Éves nyitás Új ügyfél 1,2 is • Segédlisták a távolléti díjhoz Csak régi ügyfél • Nyilatkozatok beállítása 2010-re Mindenki • Bérelszámolás Mindenki • SZJA 2009. Régi + új ügyfél 1 • NYENYI 2009. Csak régi ügyfél

 22. Havi bevallás – 2010. Bevallás benyújtásának határideje tárgyhót követő hó 12-e az ÁNYK programot kell használni 2010-ben ! 1008 sorai tartalmazzák a 2009-ben érvényes járulékokat is. 1008A – magánszemélyek összesítő adatai forintban, ill. azok e.Ft-ra történő kerekítése és a nem magánszemélyekhez köthető céges kötelezettségek eFt-ban. 1008M – magánszemélyek SZJA és járulék adatai

 23. Havi bevallás fajtái • Eredeti bevallás • Adóhatósági javítás (javító bevallás) (kiértesítő levél alapján) • Adózói javítás (helyesbítésnek hívták eddig) • Értékadatok adózói javítása (önellenőrzés)Adózói szinten a kötelezettség különbözete adónemenként meghaladja az 1000 Ft-t • Ismételt önellenőrzés, ha ugyanarra az időszakra már adtunk be önellenőrzést

 24. Havi bevallás menete • Havi zárás után a gyűjtés elindítása • Hibalista alapján az adatok helyesbítése • Ellenőrzés, egyeztetés a bérstatisztikával, ill. a céges utalással • XML file előállítása, ellenőrzése az ÁNYK programmal és elektronikus elküldése az APEH részére

 25. Teendők – SZJA 2010. SZJA – Havi bevallás és kilépési adatlap paraméterezése Bér, adójogcímek kapcsolatának ellenőrzése Bér adatok áttöltése Jan. 31. M30, EKHO igazolások nyomtatása, Adatszolgáltatás: K53, K91, ha van Jan. 31. Nyilatkozatok bekérése Máj. 20. M29-hez adatgyűjtés, elszámolás Jún.10. Adatszolgáltatás: M29 Ellenőrzés az EKON09 programmal

 26. Teendők – NYENYI 2009. • NYENYI előkészítés – adatgyűjtés • Hibák ellenőrzése, javítása • Adatszolgáltatás elkészítése, XML file készül. • Letölthető a www.onyf.hu Nyenyi2009 • Nincs szükség regisztrációs file-ra • A programmal ellenőrzött 2009-es NYENYI-t • elektronikusan kell beadni (nem lemezen). • Határidő: 2010. ápr. 30.

 27. Viszonthallásra További eredményes munkát kíván 2010-ben a Wizuál Bér programmal MaXoft minden munkatársa