slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vestlandets eget kraftselskap

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Vestlandets eget kraftselskap - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

SIKKERHET i BKK. Vestlandets eget kraftselskap. Steinar Torsvik Sikkerhetsleder. Stikkord:. BKK-konsernet Definisjon av ”sikkerhet” i BKK Sikkerhetsarbeidet i BKK-konsernet Sikkerhetspolitikk Organisering av sikkerhetsarbeidet Opplæring og eksempler på andre gjennomførte tiltak

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vestlandets eget kraftselskap' - thadeus-atalo


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

SIKKERHETi BKK

Vestlandets eget kraftselskap

Steinar Torsvik

Sikkerhetsleder

stikkord
Stikkord:
 • BKK-konsernet
 • Definisjon av ”sikkerhet” i BKK
 • Sikkerhetsarbeidet i BKK-konsernet
  • Sikkerhetspolitikk
  • Organisering av sikkerhetsarbeidet
  • Opplæring og eksempler på andre gjennomførte tiltak
  • Oppfølgning / internkontroll
  • Utfordringer
bkk konsernet
BKK-konsernet

BKK AS

Konsernsjef

Staber

Forretningsutvikling Kommunikasjon

Økonomi Organisasjon

Forretningsområde Energi

Forretningsområde Nett

Forretningsområde Kunde

BKK Produksjon AS (100 %)

BKK Nett AS (100 %)

BKK Marked AS (100%)

BKK Rådgiving AS (100 %)

BKK Kundeservice AS (100 %)

BKK Varme AS (51 %)

Vestnorsk Enøk AS (90 %)

tilknyttede selskaper
Tilknyttede selskaper

Tafjord Kraft AS (43,12 %)Tafjord Mimer AS (28,75 %)

Sogn og Fjordane Energi AS (38,51 %)

Sunnfjord Energi AS (37,45 %)

Sognekraft AS (44,44 %)

Fjordkraft AS (48,85 %)Småkraft AS (20 %)

Sund Energi AS (42,92 %)

Sunnhordland Kraftlag AS (33,44 %)

Himal Power Ltd. (23 %)Lalitpur, Nepal

Gasnor AS (20 %)

virksomhetsomr der
Virksomhetsområder
 • Kjernevirksomhet: produksjon, omsetning og transport av kraft
 • Salg av boligalarm, bredbånd, bredbåndstelefoni, kabel-tv, enøk-rådgiving og fjernvarme
 • Salg av rådgivings- og entreprenørtjenester til næringslivet
menneskene
Menneskene
 • 952 årsverk (1005 ansatte)
 • 21 prosent kvinner
 • 27 lærlinger
 • Gjennomsnittsalder: 47 år
v rt verdigrunnlag
Vårt verdigrunnlag
 • Verdiskapende
 • Samfunnsansvarlig
 • Offensiv
 • Pålitelig
definisjon av sikkerhet
Definisjon av sikkerhet.
 • I BKK har vi organisatorisk skilt mellom ”Safety” og ”Security”.
 • Denne formen for sikkerhet omfatter ikke HMS
 • Denne form for sikkerhet defineres i BKK som:
  • Forhold som berører nasjonal sikkerhet
  • Vern av BKKs materielle verdier og forretningsmessige interesser
  • Forebyggende beredskapstiltak
  • Sikkerhet knyttet til elektronisk kommunikasjonsnett og –tjenester
  • Vern av personopplysninger
sikkerhet er kultur
Sikkerhet er kultur

”80 prosent av all sikkerhet består av kultur og holdninger. I en slik virkelighet hjelper det ikke med all verdens tekniske tiltak, om man ikke har de grunnleggende forutsetningene til stede”

bkks sikkerhetspolitikk struktur og gyldighet
BKKs sikkerhetspolitikkstruktur og gyldighet
 • Består av:
  • Sikkerhetspolitikk (overordnet)
  • Sikkerhetsretningslinjer
  • Krav, prosedyrer og rutiner
 • Gjelder for alle ansatte, innleide og leietakere
bkks sikkerhetspolitikk overordnet stikkord
BKKs sikkerhetspolitikk (overordnet), stikkord
 • Organisering og ansvar
 • Klassifisering, gradering og autorisering
 • Informasjonssikkerhet
 • Fysisk og teknisk, miljømessig sikkerhet
 • Personellsikkerhet ( pålitelighet, kvalifikasjoner )
 • Administrativ / forretningsmessig kontinuitet og beredskap
 • Etterlevelse av sikkerhetskrav
ikt sikkerhet
IKT-sikkerhet

Sentral IT-seksjon

Systemer

Kompetanse

Rutiner

Brukersystemer og brukere

sikringstiltak
Sikringstiltak:
 • Gjennomføring og oppfølgning av ROS
 • Etablering av behandleravtaler.
 • Etablering av avtaler som omfatter konsulenter
 • Besøksrutiner, adgangskontroll / begrensning, ID-kort
 • IKT-sikkerhetstiltak
 • Videoovervåkning
 • Opplæring
 • Administrative beredskapsplaner og øvelser
 • System for rapportering av sikkerhetshendelser /-brudd
eksempel p sikringstiltak 1 oppl ring
Eksempel på sikringstiltak (1) Opplæring
 • Generell opplæring av ledere
 • Generell opplæring av alle medarbeidere
 • Spesialopplæring av medarbeidere, eks:
  • De som behandler opplysninger om egne ansatte
  • Verneombud
  • De som behandler kundedata (2)
eksempel p sikringstiltak 2
Eksempel på sikringstiltak (2)

System + akseptert rutine

oppf lgning internkontroll
Oppfølgning / internkontroll:

Egen sikkerhetshåndbok i internkontrollsystemet:

 • Oppslagsverk
 • Rutiner, prosedyrer og bestemmelser
 • Rapportering og oppfølgning av avvik
 • Jevnlige møter i sikkerhetsforumet
det vi frykter
Det vi frykter:

Personopplysninger på avveier

Økonomisk tap

Tap av kunder

Omdømme

utfordringer
Utfordringer:
 • Kultur, holdninger
 • Kunnskap, teknologi
 • Interressen for sikkerhetsarbeidet
gruppeoppgave
Gruppeoppgave:
 • Dere arbeider i en bedrift som håndterer mye informasjon om privatkunder i tillegg til opplysninger om egne ansatte. Bedriften ser farene med dette i forhold til Personopplysningsloven og ønsker å lage en temadag der de ansatte informeres om farer som lurer og hvordan en skal sikre seg best mulig mot brudd på lovens bestemmelser. Lag programmet for temadagen og diskuter hva som bør prioriteres.