Bevaringsvurderinger
Download
1 / 18

Bevaringsvurderinger - PowerPoint PPT Presentation


 • 48 Views
 • Uploaded on

Bevaringsvurderinger. Bevaringsvurdering = Å definere materiale som faller innenfor arkivlovens formålsparagraf. Dvs har …betydelig kulturell eller forskningsmessig verdi …rettslig eller forvaltningsmessig dokumentasjonsverdi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bevaringsvurderinger' - thaddeus-oneill


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bevaringsvurderinger
Bevaringsvurderinger

 • Bevaringsvurdering =

  • Å definere materiale som faller innenfor arkivlovens formålsparagraf. Dvs har

   • …betydelig kulturell eller forskningsmessig verdi

   • …rettslig eller forvaltningsmessig dokumentasjonsverdi

  • Å velge ut og kassere materialet som faller utenfor bevaringsformålet med tanke på å spare ressurser

  • Vurdering av materialet bør skje på makronivå

 • Prinsipielt ingen forskjell mellom tradisjonelle og digitale arkiver her

 • Praktisering av bevaringsarbeidet mot elektronisk arkivmateriale innebærer imidlertid problemstillinger


Problemstillinger
Problemstillinger

 • Bevaringsvurdering på makronivå er nødvendig, men ikke fullstendig

 • Bevaring/kassasjon av elektronisk materiale er i stor grad betinget av tekniske kriterier og begrensninger knyttet til systemene

  • Metode (migrering) innebærer at informasjon går tapt

  • Teknisk gjenbruk er et kriterium for hva som bevares

  • Tilgang til dokumentasjon og ressursbruk i dokumentasjonsarbeidet kan avgjøre hvor mye som bevares

  • Migreringfunksjonalitet kan avgjøre hvor mye som bevares

 • Kravene til arkivdanning (systemer og lagringsformater) setter premisser for hva som vurderes som bevaringsverdig

 • Det må utarbeides en

  • … overordna bevaringsplan for arkivskaper - makrovurdering

  • … informasjonsspesifikk uttrekksmetode - mikrovurdering


Arbeidsmetode makroniv
Arbeidsmetode - makronivå

 • Bevaringsvurderinger må utføres med utgangspunkt i

  • Gjeldende regelverk

   • AL § 9, Forbud mot kassasjon uten hjemmel

   • ALF §3-20 a-h, Bevaringspåbud for møtebøker, journalregister, arkivplanar m.m.

   • ALF §3-21, om kassasjon etter generelle kassasjonsregler

  • Nye bevaringsplaner med bakgrunn i Bevaringsutvalget rapport 2002

   • Det utarbeides sektorvise generelle planer som må implementeres lokalt


Kriterier for bevaring makroniv
Kriterier for bevaring-makronivå

 • Dokumentere organet sin funksjon og samfunnsmessige rolle (Dokumentasjons verdi)

 • Dokumentere samfunnsutviklingen og spesielle hendelser (Informasjonsverdi)

 • Dokumentere personer/virksomheter sine rettigheter og plikter (Juridisk)

 • Dokumentere kommunen/avdelingen sine rettigheter og plikter (Juridisk)

 • Tilleggskriterier (redundans, estetisk verdi, fysisk tilstand m.m.)


Arbeidsmetode makroniv1
Arbeidsmetode - makronivå

 • Bevaringsutvalget sitt forslag til arbeidsmetodikk for generelle bevaringsplaner

  • Kartlegge sektorer med arkivskapere og funksjoner

  • Analysere sektorene/arkivskaperne sine funksjoner og relatere dette til arkivmateriale som blir skapt

  • Definere funksjoner og materiale som skal vurderes for bevaring/kassasjon

  • Vurdere funksjon/materiale sin dokumentasjonsverdi


Lokale bevarings kassasjonsplaner p makroniv
Lokale bevarings- / kassasjonsplaner på makronivå

 • Basert på sektorvise generelle bevaringsplaner

 • Bevaringsvurderinger for arkivserier og systemer i arkivplanen

  meland.arkivplan.no


Systembasert bevaringsvurdering mikrovurdering
Systembasert bevaringsvurdering - mikrovurdering

 • Definisjon

  • Hvilken informasjon skal bevares fra systemet og hvor finnes denne

   • Funksjoner og informasjonsenheter i systemet

   • Hvor lagres data

   • Hvordan lagres data (format)

 • Grunnlag i arkivskapers bevaringsplan - makrovurdering

 • Arbeidet startes i forkant av avlevering, men kan foregå kontinuerlig

 • Dokumentasjon

  • Metadatabeskrivelse (addml, xml-skjema)

  • Beskrivelse av hvilke informasjonselementer som skal avleveres i arkivplanen

  • Legges til grunn for selve datauttrekket


Framgangsm te
Framgangsmåte

 • Kravene i arkivloven til arkivsystemer stiller opp to hovedtyper bevaringsvurderinger

  • Noark-baserte systemer

   • Egen funksjonalitet for uttrekk i systemet

   • Bevaringsvurdering i finnes i standarden og skal være implementert i funksjonaliteten

  • Generelle register og databaser

   • Individuelle bevaringsvurderinger basert på informasjonsinnhold og funksjonstyper


Familia v5 fagsystem i barnevernstjenesten
Familia v5 – fagsystem i barnevernstjenesten

 • Leverandør i dag; Visma Software Norge AS

 • Formål: Behandling av barnevernssaker etter Lov om barnevernstjenester

 • Visma sine løsninger på barnevern er benyttet av ca 170 kommuner på landsbasis

 • Utfasing av Familia v5 (og samtlige andre løsninger) i løpet av 2007, v6 innebærer ny lisens


Informasjonsinnhold
Informasjonsinnhold

 • Registrering av barn og familieforhold

 • Mottak og behandling av bekymringsmeldinger

  • Vurdering og hypoteser

  • Undersøkelse

  • Tiltak

 • Saksbehandling og produksjon av dokument

  • Journalnotat

  • Vedtak

  • Brev

 • Postjournal

 • Vedtak med begrunnelse

 • Utbetalingsplaner

 • Overføring av data til reknskaps- og lønssystem

 • Overføring av data til SSB


Familia vs alf om elektronisk arkivering
Familia vs ALF om elektronisk arkivering

 • Vert nytta til føring av inn/ut korrespondanse

  • Oppfyller ikkje Alf §§ 2-6, 2-7 og 2-9 om Noark

 • Produksjon av saksdokument i modulane vedtak, postjournal, journalnotat m.fl.

  • Oppfyller ikkje Alf §§ 2-13 og 2-14 om elektronisk lagring av saksdokument

 • Konklusjon

  • Blanda avlevering

   • Elektronisk

    • Register over dokument

   • Papir

    • Saksdokument til vedtaksbok og klientmapper


Bevaringsvurdering familia v5
Bevaringsvurdering Familia v5

 • Kartlegge alle moduler med informasjonsinnhold

  • Dokumentasjon: brukerveiledning eller skjermbilder

 • Lokalisere tabeller med feltinformasjon

  • Dokumentasjon: ER-skjema, tabellister eller lignende

 • Definere hvilken informasjon/moduler som lagres i hvilke tabeller


Barn klient
Barn/Klient

 • Tabeller

  • B_Klient_tab

 • Bevares fordi hovedposter

 • Fungerer som registerkort


Bekymringsmelding under s kelse
Bekymringsmelding/Under-søkelse

 • Tabellar

  • B-melding_tab

  • B_handlingsplan_tab

  • B_tiltak_tab

 • Bevares som dokumentregister

 • Selve meldingen bevares på papir


Vedtak
Vedtak

 • Tabellar

  • B_vedtak.tab

 • Bevares som vedtaksliste/ oversikt

 • Selve vedtak bevares på papir


Journalnotat
Journalnotat

 • Tabellar

  • B_Journal_tab

 • Bevares som dokumentliste

 • Selve notatet må bevares på papir


Postjournal
Postjournal

 • Tabellar

  • B_postjournal_tab

 • Bevares kfr Alf § 3-20

 • Korrespondansen må bevares på papir


Bevaringsplan
Bevaringsplan

 • Møte- og vedtaksbøker (papir)

 • Kopibøker (papir)

 • Postjournal (elektronisk)

  • Tabelluttrekk frå Familia; Klientmapper (papir)

  • Meldinger

  • Korrespondanse

  • Journalnotat

  • Kfr. eigen kassasjonsplan

 • Tabelluttrekk fra Familia; Klientoversikt, Postjournal, vedtak, journalnotat og melding


ad