slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Valtion velka, mrd €, % BKT:sta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Valtion velka, mrd €, % BKT:sta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Valtion velka, mrd €, % BKT:sta - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Valtion velka, mrd €, % BKT:sta. Lähde Valtiovarainministeriö. Kauppatase heikentynyt. Hyödykerakenne Maarakenne Kilpailukyky Vaihtosuhde S&P:n varoitus Toteutuma 2011 1 mrd € alijäämäinen!. Huoltosuhde Lähde: Tilastokeskus, VM.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Valtion velka, mrd €, % BKT:sta' - thaddeus-hays


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
valtion velka mrd bkt sta
Valtion velka, mrd €, % BKT:sta
 • Lähde Valtiovarainministeriö
kauppatase heikentynyt
Kauppatase heikentynyt
 • Hyödykerakenne
 • Maarakenne
 • Kilpailukyky
 • Vaihtosuhde
 • S&P:n varoitus
 • Toteutuma 2011 1 mrd € alijäämäinen!
suomi ruotsi 0 6 l hde vm vsi nummikoski
Suomi-Ruotsi 0-6Lähde: VM, Vsi Nummikoski

Suomi

 • Suomen työikäinen väestö supistuu vv 2010-2020 vajaat 4 %
 • Työikäisen väestön määrä pienenee myös 2020-luvulla mutta aiempaa hitaammin
 • Työhön osallistumisaste 75,2 %.
 • 55-vuotta täyttäneissä työvoimaan osallistuminen n. 56 %.
 • 65-60-vuotiaiden työvoimaan osallistuminen 10%
 • Efektiivinen eläkeikä* 61,7 v (2009)

*Average exit age from labour force, Eurostat

 • Ruotsi
 • Ruotsin työikäinen väestö kasvaa vv 2010-2020 n. 5 %
 • Kasvu loppuu vuosikymmenen lopulla mutta alkaa 2020-luvulla uudestaan
 • Työhön osallistumisaste 81.9 %.
 • 55-vuotta täyttäneissä työvoimaan osallistuminen n. 70 %.
 • 65-60-vuotiaiden työvoimaan osallistuminen 17%
 • Efektiivinen eläkeikä* 64,3 v. (2009)
kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sek rahavarat 1991 2015 mrd k yvin hinnoin
Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat1991-2015, mrd. € (käyvin hinnoin)
 • Lähde: Vuodet 1991-2010Tilastokeskus. Vuosien 2011-2015 ennusteet Peruspalvelubudjetti 5.10.2011.
slide16
Kuntasektorin tulorahoitusjäämän ja korjatun tuloksen kertymä sekä lainakannan muutos vuodesta 1997, mrd. €

1) Vuosikate – poistonalaisten investointien omahankintamenot

2) Tulorahoitusjäämä + omaisuuden myyntivoitot/-tappiot

Lähde: Kuntaliiton laskelma Tilastokeskuksen ja Peruspalvelubudjetin tietojen perusteella

slide17

Valtionosuuksien kasvupaine, vaikka kunnat sopeuttavat

15,5

15,5

mrd €

mrd €

12,3

10,0

10,0

8,8

7,9

7,4

5,0

5,0

0,0

0,0

2010

2012

2016

2020

Ennakkotieto kuntarakenneselvityksen talousanalyysista, lähde VM

slide18

Kuntien näkymä 2012-2024 oletuksella, että kunnat sopeuttavat

40,0

40,0

vero%

30,0

30,0

Jos tasapainotetaan veroprosentilla

24,1

23,2

22,6

20,0

20,0

20,3

19,7

10,0

10,0

0,0

0,0

2016

2010

vuosi

2024

2012

2020

0,0

0,0

5,9

6,6

8,6

8,2

10,5

20,0

20,0

Velkatasapainotarkastelu

40,0

40,0

Sopeutus toimintakatteesta:

60,0

60,0

v. 2011 2 % (n. 0,5 mrd.€)

v. 2012 2 % (n. 0,5 mrd.€)

v. 2013 1 % (n. 0,25 mrd.€)

80,0

80,0

v. 2014 1 % (n. 0,25 mrd.€)

mrd €

Vanhusrakenteesta otetaan

huomioon 20 %

100,0

100,0

nettovelka

120,0

120,0

Ennakkotieto kuntarakenneselvityksen talousanalyysista, lähde VM

slide19

Kuntien näkymä 2012-2024 olettaen, että kunnat sopeuttavat

40,0

40,0

vero%

30,0

30,0

Jos tasapainotetaan velalla...

20,0

20,0

19,8

19,8

19,8

19,8

19,7

10,0

10,0

0,0

0,0

2016

2010

vuosi

2024

2012

2020

0,0

0,0

5,9

7,1

15,9

20,0

20,0

29,8

40,0

40,0

54,0

Sopeutus toimintakatteesta:

60,0

60,0

v. 2011 2 % (n. 0,5 mrd.€)

v. 2012 2 % (n. 0,5 mrd.€)

80,0

v. 2013 1 % (n. 0,25 mrd.€)

80,0

v. 2014 1 % (n. 0,25 mrd.€)

mrd €

Vanhusrakenteesta otetaan

huomioon 20 %

100,0

100,0

nettovelka

120,0

120,0

Ennakkotieto kuntarakenneselvityksen talousanalyysista, lähde VM

19

kuntauudistuksen aikataulu
Kuntauudistuksen aikataulu
 • Kunnallishallinnon rakenneryhmä luovutti selvityksensä helmikuun alussa
 • Kuntien kuulemiskierros 14.2.-22.3. + kirjallinen lausunto jokaiselta kunnalta
 • Hallituksen esitys eduskunnalle kevät/syksy 2012
 • Rakennelaki korvaa PARAS-puitelain 1.1.2013
 • Päätökset kuntarakenteesta 2013-2014 aikana kuntajakoselvitysten ja valtuustokäsittelyn jälkeen
 • Kuntien tehtävät kartoitetaan
slide21

Kuntauudistuksen aikataulusuunnitelmaLähde VM

2011

2014

2012

2013

HE:n

edus-

kunta-

käsit-

tely

Raken-

nelaki-

työ-

ryhmä:

Laki-

esityksen

laatiminen

HE raken-nelaki

Asiantuntija-

kuulemiset

Hallitus:

Kritee-

rien

vah-

vista-

minen

Kunnallishallinnon rakennelaki

Kunnallishallin-

non rakenne-

työryhmä:

Alue-

kierros

ja kun-

takuu-

lemiset

Uutta kuntarakennetta

koskevat ratkaisut

Selvitys ja ehdotus

kuntajako-

selvitys-

alueiksi

Kunta-

jako-

selvitys-

alueiden

vahvista-

minen

Erityiset kuntajakoselvitykset

(4-12 kk)

Valtionosuusuudistus

Kuntalain kokonaisuudistus

21

v est ntiheys suomessa l hde tilastokeskus kuntaliitto
Väestöntiheys SuomessaLähde: Tilastokeskus, Kuntaliitto
 • Koko EU –alueen asukastiheys on n. 114 as/km2.
 • Suomalaisista 80 % asuu 2 %:n alueella maamme pinta-alasta.
 • Suomen asukastiheys on17,6 as/km2.
 • Uudenmaan maakunnan asukastiheys 222,6 as/km2 vastaa keskimäärin Saksanasukastiheyttä.
 • Helsingin asukastiheys on 2730,3 as/km2
slide24

Ennuste eläköityvistä kuntatyöntekijöistä vuosina 2012-2024

lkm

lkm

20 000

20 000

19 000

19 000

18 000

18 000

17 300

17 000

16 900

16 900

17 000

17 000

16 700

16 400

16 500

16 300

16 200

16 000

16 000

16 000

15 400

14 900

15 000

15 000

14 000

14 000

13 000

13 000

11 900

12 000

12 000

11 000

11 000

10 000

10 000

0

0

2016

2017

2013

2014

2015

2012

2019

2020

2018

2022

2023

2021

vuosi

2024

Vakuutettuja vuonna 2008 yhteensä 510 0000, lähde VM

24