Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Předpisy na ochranu spotřebitele PowerPoint Presentation
Download Presentation
Předpisy na ochranu spotřebitele

Předpisy na ochranu spotřebitele

165 Views Download Presentation
Download Presentation

Předpisy na ochranu spotřebitele

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Předpisy na ochranu spotřebitele www.zlinskedumy.cz

 2. Ochrana spotřebitele na finančním trhu • spotřebitel má slabší postavení ve vztazích s institucemi nabízejícími finanční produkty, proto je nutné, aby jej stát chránil svými opatřeními • mezi nástroje, které slouží k ochraně spotřebitele, patří například: 1. regulace osob pracujících s finančními produkty (např. musí prokázat odbornou způsobilost) a jejich veřejně dostupná evidence (registry na webových stránkách)

 3. 2. regulace náležitostí u smluv týkajících se finančních produktů 3. regulace ukončení nebo změny smluvního vztahu 4. regulace řešení spotřebitelských sporů ap.

 4. Instituce zabývající se ochranou spotřebitele • východiskem se stala Maastrichtská smlouva, která zavedla ochranu spotřebitele jako samostatnou politiku a položila tak právní základ této politiky uvnitř jednotlivých států EU • jedná se o následující instituce: • Ministerstvo financí ČR • připravuje zákony, vyhlášky ap. • dozoruje poskytování státního příspěvku u penzijního připojištění • kontroluje oblast státní podpory stavebního spoření ap.

 5. 2. Česká národní banka • má dohled nad finančním trhem • je tvůrcem většiny prováděcích předpisů 3. Česká obchodní inspekce • dozoruje spotřebitelské úvěry u nebankovních institucí • při ČOI působí Evropské spotřebitelské centrum pro ČR (pomáhá bezplatně při sporech s prodejci z EU, Norska a Islandu)

 6. 4. soudy – podáním žaloby 5. profesní asociace finančních institucí • vytvářejí kodexy etického jednání se zákazníky • např. Česká bankovní asociace, Česká asociace pojišťoven, Česká asociace obchodníků s cennými papíry 6. spotřebitelská sdružení, média ap. – zejména informační poradenská a vzdělávací funkce

 7. Právní předpisy • některé z právních předpisů upravujících ochranu spotřebitele v ČR: Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele nově připravovaný občanský zákoník (od 1. 1. 2014) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

 8. Hlavní problémy týkající se ochrany spotřebitele • odborná způsobilost prodejců (v některých případech není požadována odbornost) • multi-level marketing (neetické praktiky při distribuci produktů) • zadlužování domácností zejména spotřebitelskými úvěry • uplatňování spotřebitelských práv • řešení spotřebitelských sporů

 9. Úkoly č. 1 – Která instituce kontroluje poskytování státní podpory u stavebního spoření? č. 2 – Která instituce má dohled nad finančním trhem? č. 3 – Pokuste se vysvětlit multi – level marketing (MLM).

 10. Řešení č. 1 – Ministerstvo financí ČR č. 2 – Česká národní banka č. 3 – Je to strategie založená na tom, že prodejci jsou odměňováni nejen za prodané zboží nebo služby, ale rovněž získávají značný podíl z prodejů jiných osob, které do systému přivedli. Hranice mezi čistým MLM a nelegální pyramidou není vůbec na první pohled patrná. Je namístě obezřetnost a důkladný sběr informací.

 11. Zdroje • Klínský, P., Munch, O., Chromá, D. Ekonomika. Ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy. Třetí upravené vydání. Praha: EDUCO, s.r.o., 2012. ISBN 978-80-87204-65-8