kurtulu sava i l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KURTULUŞ SAVAŞI PowerPoint Presentation
Download Presentation
KURTULUŞ SAVAŞI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

KURTULUŞ SAVAŞI - PowerPoint PPT Presentation


 • 286 Views
 • Uploaded on

KURTULUŞ SAVAŞI. BATI CEPHESİ. 1.”İNÖNÜ GEÇİLMEZ”. Sevr antlaşması ile ilgili görüşmeler yapılırken Türk birliklerinin direnişini kırarak antlaşmayı kabul ettirmek isteyen İngilizler,Yunan ordularının yeniden saldırıya geçmesini istediler. SONUÇLARI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

KURTULUŞ SAVAŞI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kurtulu sava i

KURTULUŞ SAVAŞI

BATI CEPHESİ

1 n n ge lmez
1.”İNÖNÜ GEÇİLMEZ”
 • Sevr antlaşması ile ilgili görüşmeler yapılırken Türk birliklerinin direnişini kırarak antlaşmayı kabul ettirmek isteyen İngilizler,Yunan ordularının yeniden saldırıya geçmesini istediler.
sonu lari
SONUÇLARI
 • İtilaf devletleri,Sevr antlaşması’nın uygulanabilirliği konusunda ümitsizliğe düştüler.Aralarında görüş ayrılıkları çıktı.
londra konferansi
LONDRA KONFERANSI

1.İnönü savaşının kazanılmasından sonra itilaf devletleri Londra’da bir konferans toplamaya karar verdiler.21 şubat 1921’de başlayan konferansa TBMM hükümeti,İstanbul hükümeti,Yunanistan,İtalya ve Fransa katıldı.

katıldı.

sonu lari5
SONUÇLARI
 • Londra konferansı,TBMM hükümetinin,bir başka anlatımla yeni Türk devletinin siyasal varlığını İtilaf devlerine kabul ettirdi.
moskava antla masi
MOSKAVA ANTLAŞMASI
 • Yunan orduları,Bursa’dan Eskişehir’e Uşaktan Afyon’a doğru iki koldan saldırıya geçtiler.(23.03.1921)Yunan kuvvetleri,İnönü mevzilerinde durduruldu.
sonu lari7
SONUÇLARI
 • Yunan birlikleri 31 mart ‘ı 1 nisan’a bağlayan gece büyük kayıplar vererek geri çekildiler.Fransa ise Zonguldak’taki birliklerini geri çekerek TBMM hükümetiyle anlaşma yolları aramaya başladı.
ulustan stenen fedakarlik
ULUSTAN İSTENEN FEDAKARLIK
 • 1921’de 10 TEMMUZ Yunan saldırısı başladı .ordularımız yeterince hazırlık yapamadığı için yapılan Kütahya-Eskişehir savaşlarında yenildi.
sonu lari9
SONUÇLARI
 • Kütahya-Eskişehir savaşlarında alınan yenilgiler,bütün yurtta ve TBMM’de üzüntülere yol açtı.
22 g n 22 gece s ren sava
22 GÜN 22 GECE SÜREN SAVAŞ
 • Ankara’yı işgal etmeyi planlayan Yunanlılar saldırıya geçtiler.23 ağustos 1921’de Sakarya Meydan Muharebesi başladı. 100 kilometrelik bir alanda yapılan savaş,22 gün 22 gece sürdü.Sakarya Zaferinin kazanılması,tüm yurdu sevince boğdu.Sakarya Zaferinin siyasi sonuçları da Sovyet Rusya ile Kars,Fransa ile Ankara antlaşmalarının imzalanmasıdır.
sonu lar
Sonuçları
 • Kars antlaşması,13 ekim 1921‘de TBMM Hükümeti ile Sovyet Rusya’ya bağlı Ermenistan,Gürcistan ve Azerbaycan Cumhuriyetleri arasında imzalandı.Ankara antlaşması,TBMM ile Fransa arasında imzalandı(20 ekim 1921).
ordular lk hedef m z akden z d r ler
ORDULAR İLK HEDEFİMİZ AKDENİZ’DİR İLERİ
 • Genelkurmay Başkanı Fevzi paşa (ÇAKMAK),Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa (İNÖNÜ) ve diğer komutanlarla görüşerek durum değerlendirmesi yaptı ve taarruz emrini verdi.26.08.1922’de büyük taarruz,Türk topçularının ateşiyle başladı.Baş kumandan Mustafa Kemal;Fevzi ve İsmet paşalarla birlikte taarruzu yönetti.
sonu lari13
SONUÇLARI
 • Türk ordusu 9 eylül 1922’de İzmir’e giderek şehri kurtardı…18 eylül 1922’de batı Anadolu tamamen işgalcilerden temizlendi…genelkurmay başkanı Fevzi Paşa’ya Mareşallik rütbesi verildi.
sorular
SORULAR

Sevr antlaşması görüşmelerinde hangi

devletlerin saldırıya geçmesi istendi?

A-)İngiliz

B-)Alman

C-)Fransız

D-)Avusturya-Macaristan

2 soru
2.SORU
 • Moskova antlaşması kimler arasında imzalandı?
 • A-)Almanya-Fransa
 • B-)Fransa-TBMM
 • C-)TBMM-Almanya
 • D-)Sovyet Rusya-TBMM
3 soru
3.SORU
 • Hangi devletleri geri çekerek TBMM hükümetiyle anlaşma yolları aramaya başladı.
 • A-) FRANSA-MARAŞ
 • B-) MACARİSTAN-ZONGULDAK
 • C-)FRANSA-ZONGULDAK
 • D-)ESKİŞEHİR-FRANSA
4 soru
4.SORU
 • Hangi savaşları’nda alında yenilgiler,bütün yurtta ve TBMM üzüntülere yol açtı
 • A-)ESKİŞEHİR-MARAŞ
 • B-)MARAŞ-KÜTAHYA
 • C-)ESKİŞEHİR-KÜTAHYA
 • D-)KÜTAHYA-ANTALYA
5 soru
5.SORU
 • Sakarya savaşı öncesinde MUSTAFA KEMAL’İN bir eğitim kongresi yaptırması onun hangi özelliğini gösterir?
 • A-)askerlik bilgisini
 • B-)ileriye görebilmesinin
 • C-)insan sevgisinin
 • D-)sanat severliğinin
6 soru
6.SORU
 • Tekalif-i milliye çıkartıldı.
 • Mustafa kemal başkomutan olarak atandı.
 • Yukarıdaki hazırlıklar aşağıdaki savaşlardan hangisi için yapılmıştır?
 • A-)1.İNÖNÜ
 • B-)2.İNÖNÜ
 • C-)SAKARYA
 • D-)başkomutanlık meydan muharebesi
7 soru
7.soru
 • Ankara’yı işgal etmeyi planlayan ……………

saldırıya geçtiler.

A-)YUNAN

B-)İNGİLİZ

C-)FRANSIZ

D-)MACARİSTAN

8 soru
8.SORU
 • Hangi zaferin kazanılması tüm yurdu sevince boğdu?
 • A-)SAKARYA
 • B-)KARS
 • C-)ANKARA
 • D-)GÜRCİSTAN
9 soru
9.SORU
 • Kars antlaşmasını hangi devlet imzalamadı?
 • A-)ERMENİSTAN
 • B-)GÜRCİSTAN
 • C-)YUNANİSTAN
 • D-)AZERBAYCAN
10 soru
10.SORU
 • Kars antlaşması kaç tarihinde yapıldı?
 • A-)12 ekim 1920
 • B-)13 ekim 1921
 • C-)14 ekim 1921
 • D-)13 ekim 1920
11 soru
11.SORU
 • Küçük ağa dizisi aşağıdaki yazarlardan hangisinin eserinden televizyona uyarlanmıştır?
 • A-)REŞAT NURİ
 • B-)NAZIM HİKMET
 • C-)TURGUT ÖZAKMAN
 • D-)TARIK BUĞRA
12 soru
12.SORU
 • Batı cephesini güçlendiren olay nedir?
 • Güney bölgesindeki savaş durumunun sona ermesiyle buradaki kuvvetlerimiz batı cephesine kaydırılarak batı cephesi güçlendirildi.
13 soru
13.SORU
 • Ankara antlaşması TBMM ile hangi devlet arasında imzalanmıştır?
 • A-)FRANSA
 • B-)RUSYA
 • C-)YUNANİSTAN
 • D-)ERMENİSTAN
14 soru
14.SORU
 • Kaç tarihinde Sakarya Meydan Muharebesi başladı?
 • A-)23 ağustos 1922
 • B-)23 ağustos 1923
 • C-)23 ağustos 1921
 • D-)23 ağustos 1920
15 soru
15.SORU
 • Sakarya savaşı öncesinde Mustafa Kemal’in bir eğitim kongresi yaptırması onun hangi özelliğinin göstergesidir?
 • A-)ASKERLİK BİLGİSİNİN
 • B-)İLERİYİ GÖREBİLMESİNİN
 • C-)İNSAN SEVGİSİN
 • D-)SANAT SEVERLİĞİNİN
16 soru
16.SORU
 • 2.İnönü zaferinin sağladığı yararlar arasında aşağıdakilerden hangisinin bulunmadığı söylenebilir?
 • A-)TBMM siyasi güç kazandı,duyulan güven arttı.
 • B-)TBMM ordusuna katılım arttı.
 • C-) İtalyanlar batı Anadolu’dan çekildi.
 • D-)Anadolu’daki Fransız işgali sona erdi.
17 soru
17.SORU
 • Hangi birlikleri geri çekerek TBMM Hükümetiyle anlaşma yolları aramaya başladı?
 • FRANSA İLE ZONGULDAKTAKİ BİRLİKLERİ
18 soru
18.SORU
 • 1.İnönü zaferinden sonra devletin yapılanması tamamlanmaya çalışıldı.buna yönelik bir çalışma nedir?
 • 1921 anayasasının kabulü
19 soru
19.SORU
 • Batıda hangi devletler savaşmıştır?
 • yunanlılar
20 soru
20.SORU
 • Sevr antlaşmasına karşı çıkan meclis hangisidir?
 • TBMM
21 soru
21.SORU
 • Türk birliklerinin direnişini kırarak antlaşmayı kabul ettirmeyi isteyen hangi devletler yeniden saldırıya geçmesini denediler?
 • İngiliz ve Yunan orduları
22 soru
22.SORU
 • Birinci İnönü Muharebesi kaç tarihinde gerçeklendi?
 • (6-10 ocak 1921)
23 soru
23.SORU
 • Batı cephesi komutanı kimdir?
 • ismet İnönü
24 soru
24.SORU
 • Yunan saldırısı kaç tarihinde gerçekleşti?
 • 10 temmuz1921
25 soru
25.SORU
 • Tekalifi Milliye Emirlerinden 6 numaralı emir nedir?
 • Ülkeyi terk edenlerin hazineye geçmiş olan mallarından ordunun işine yarayacak olanlara el koyulacaktır.
slide39
MERVE ASLENER
 • 8/A
 • 773
 • İNKILAP ÖDEVİ
 • AYYILDIZ İ.Ö.O.
kaynaklar
KAYNAKLAR
 • SINAV DERSHANESİ DERGİSİ
 • SINAV DERSHANESİ SORU BANKASI
 • SINAV DERSHANESİ DENEME SINAVI
 • SINAV DERSHANESİ ÖĞRETMENLERİ
 • OKUL DEFTERİM
 • DERSHANE DEFTERİMM
 • OKUL KİTABIMM
 • İNTERNET SİTESİ