Download
el insuojien ymp rist luvat n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eläinsuojien ympäristöluvat PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eläinsuojien ympäristöluvat

Eläinsuojien ympäristöluvat

113 Views Download Presentation
Download Presentation

Eläinsuojien ympäristöluvat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Eläinsuojien ympäristöluvat Elina Venetjoki TEHO Plus hankkeen ja Maaseutuverkoston tiedotuskierros, Kokkola 7.5.2014

  2. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toiminta-alue • Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien liikenne- ja ympäristöasiat. • Päätoimipaikka on Seinäjoella ja muut toimipaikat Vaasassa ja Kokkolassa. • Eläinsuojien valvojat: • Minna Impola, maatalousvastaava • Martin Stenbacka, Pohjanmaa • Pirita Rousu, Etelä-Pohjanmaa • Elina Venetjoki, Keski-Pohjanmaa Kokkola

  3. Eläinsuojien ympäristölupien toimivaltaiset viranomaiset • Eläinsuojat, joiden lupa- ja valvontaviranomaisena toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomainen vähintään 30 ja alle 75 lypsylehmää tai vähintään 80 ja alle 200 lihanautaa vähintään 60 ja alle 250 täysikasvuista emakkoa tai vähintään 210 ja alle 1 000 lihasikaa • Eläinsuojat, joiden lupaviranomaisena toimii aluehallintovirasto (AVI) ja valvontaviranomaisena ELY-keskus yli 75 lypsylehmää tai yli 200 lihanautaa yli 250 täysikasvuista emakkoa tai yli 1 000 lihasikaa Kokkola 7.5.2014

  4. Lainsäädännön uudistuksia • Ympäristönsuojeluasetuksen (YSA) uudistus asetusluonnos ollut lausuntokierroksella eläinsuojakohtaa lukuun ottamatta eläinsuojien toimivaltarajan muutoksia pohtii työryhmä, jonka toimikausi päättyy toukokuussa 2014 lausuntokierros? kunnan toimivaltarajaa tullaan todennäköisesti nostamaan lähinnä nautojen ja turkiseläinten osalta • Ympäristönsuojelulain (YSL) uudistus Valvonnan suunnitelmallisuuden lisääminen ja muuttaminen maksulliseksi Kokkola 7.5.2014

  5. Eläinsuojan ympäristöluvissa ratkaistavia asioita • Eläinsuojan ja lantavarastojen sijainnit • Eläinmäärät • Eläinsuojan ja lantaloiden rakenteet • Lannan ja jätevesien varastointi (12 kk:n tarve) • Lannan ja jätevesien hyödyntäminen ja käsittely (peltopinta-ala) • Hajuhaittojen vähentäminen • Jätteiden ja polttoaineiden varastointi • Toiminnan tarkkailu ja raportointi Kokkola 7.5.2014

  6. Ympäristölupien valvonta • Pääosin sähköistä valvontaa (vuosi-ilmoitukset) • Suoritettavat tarkastukset: määräaikaistarkastukset • valvontasuunnitelman mukaan 1 krt/ lupakausi (10 v.) lausunnon antoon liittyvät tarkastukset häiriöilmoitukseen, toiminnan muutokseen tai yksittäiseen päivämäärälliseen lupamääräykseen liittyvät tarkastukset asianosaisen tai yleisön tekemästä ilmoituksesta johtuvat tarkastukset Kokkola 7.5.2014

  7. Eläinsuojan suunnittelussa huomioitavia asioita Eläinsuojan ja lantaloiden sijoittaminen riittävän etäälle häiriintyvistä kohteista (asutus, vesistöt, pohjavesialueet) Riittävästi laajennusvaraa ja lannan varastointitilavuutta Hakemusasiakirjojen ja suunnitelmakarttojen yhdenmukaisuus Hakemus todelliselle eläinjakaumalle (ei esim. lypsylehmäpaikkojen esittämistä hiehopaikkoina) ja todelliselle tarpeelle (ei viranomaisten toimivaltajaon mukaan) Kokkola 7.5.2014