tilastollinen todenn k isyys n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
tilastollinen todennäköisyys PowerPoint Presentation
Download Presentation
tilastollinen todennäköisyys

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

tilastollinen todennäköisyys - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

tilastollinen todennäköisyys. tilastollinen todennäköisyys on luku, jota suhteellinen frekvenssi lähestyy (esimerkiksi harhaton rahanheitto) klassinen todennäköisyys äärellinen määrä tulosvaihtoehtoja esiintymismahdollisuudet yhtä suuria

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'tilastollinen todennäköisyys' - tex


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tilastollinen todenn k isyys
tilastollinen todennäköisyys
 • tilastollinen todennäköisyys on luku, jota suhteellinen frekvenssi lähestyy (esimerkiksi harhaton rahanheitto)
 • klassinen todennäköisyys
  • äärellinen määrä tulosvaihtoehtoja
  • esiintymismahdollisuudet yhtä suuria
  • liittyy esim. tilastollisten testien kysymyksenasetteluun
tilastollinen todenn k isyys1
tilastollinen todennäköisyys
 • ehdollinen todennäköisyys
  • tieto jonkin tapahtuman esiintymisestä muuttaa siitä riippuvien tapahtumien todennäköisyyksiä
 • tilastollinen riippuvuus
  • tapahtumat ovat riippumattomia mikäli tieto tapahtuman B esiintymisestä ei vaikuta tapahtuman A todennäköisyyteen
normaalijakauma
normaalijakauma
 • Normaalijakauma (= kellokäyrä = Gaussin käyrä)
  • kuvaa usein hyvin havaintojen jakaumaa tilanteissa, joissa muuttuja on useiden osatekijöiden summa
  • käyrä on teoreettinen malli havaintojen jakautumiselle
  • tilastotieteen tärkein jakauma
  • havaintoaineistosta tehdyt otokset approksimoivat usein normaalijakaumaa
normaalijakauma1
normaalijakauma
 • normaalijakauma voidaan kuvata lyhyesti yhtälöllä:

N(μ, σ2)μ = odotusarvo

σ = hajonta

  • käytännön tilanteissa odotusarvoa (μ) kannattaa approksimoida aritmeettisella keskiarvolla
  • teorettiisen jakauman arviointia kutsutaan estimoinniksi
  • keskiarvo ja hajonta kuvaavat havaintoarvojen jakaumaa sitä paremmin, mitä paremmin normaalijakauma approksimoi havaintoaineiston jakaumaa
normaalijakauma2
normaalijakauma
 • normaalijakauman ominaisuuksia:
  • kuvaaja yksihuippuinen; maksimiarvo pisteessä x=μ
  • symmetrinen, “kirkonkellon” muotoinen sivukuva
  • odotusarvon (μ)ympärillä kupera ulospäin
  • pisteissä (μ-σ) ja (μ+σ) käännepisteet
  • saa posititvisia arvoja kaikille x:n arvoille
  • kuvaajan ja vaaka-akselin pinta-ala = 1
normaalijakauma3
normaalijakauma
 • kaikille normaalijakaumille pätee:
  • 68% kuvaajan ja vaaka-akselin välisestä pinta-alasta välillä (μ-σ), (μ+σ)
  • 95% pinta-alasta välillä (μ-2σ), (μ+2σ)
  • 99.7%pinta-alasta välillä (μ-3σ), (μ+3σ)
  • standardoitu normaalijakauma esitetaään kaavalla:

z = x –μ

σ

normaalijakauma4
normaalijakauma
 • Normaalijakauman pinta-ala on keskeinen tekijä todennäköisyyksiä (0-1) arvioitaessa
  • aikaisemmin käytettiin valmiita taulukoita
  • nykyisin tilastolaskentaohjelmat antavat suoraan halutut pinta-alat
  • standardoitu normaalijakauma
   • kertoo kuinka monta havainnon mittaa havaintoarvo poikkeaa kaikkien havaintojen keskiarvosta
normaalijakauma5
normaalijakauma…

z = xi –xxi = muuttujan havaitut arvot

six = keskiarvo

si = hajonnat

 • Esimerkki: onko vainaja A (196 cm) poikkeuksellisen pitkä (keskiarvo 180 cm, hajonta 5 cm)?

z = xi –x = 196-180 = 3.2

sx 5

Vastaus: vainaja A on poikkeaa yli kolmen hajonnan verran pituuksien keskiarvosta (vähemmän kuin 0.3 % havaintoaineiston vainajista on yhtä pitkiä tai pitempiä)

otanta
otanta
 • otanta
  • populaatiosta kerätään joukko yksilöitä analyysiä varten
  • otoksen riippumattomuus tärkeää
   • satunnaisvalinnan toteuttaminen oleellista
   • usein noudatetaan jotain otantakehikkoa
    • voi olla joko “täydellinen” tai “epätäydellinen”
otanta1
otanta

otanta äärellisestä populaatiosta

 • yksinkertainen (umpimähkäinen) satunnaisotanta (simple random sampling)
  • populaatio muodostuu N havainnosta, josta otetaan kokoa n oleva yksinkertainen satunnaisotanta
   • jokaisella n:n kokoisella osajoukolla on sama todennäköisyys muodostaa otos
   • Esim. satunnaisotanta Suomen kunnista
otanta2
otanta
 • Ositettu otanta (stratified sampling)
  • kokoa N oleva populaatio jaetaan ennakkotiedon perusteella m ositteeseen (strata), joiden koot ovat N1, N2,…Nm
  • kussakin ositteessa sovelletaan yksinkertaista satunnaisotantaa
  • pyritään mahdollisimman homogeenisiin ryhmiin
  • Esim. Suomen kunnat kannattaa jakaa ensin kaupunkeihin ja muihin kuntiin
otanta3
otanta
 • Systemaattinen otanta (systematic sampling)
  • kokoa N olevan populaation alkiot numeroidaan ja järjestetään
  • otoksiksi valitaan tasavälisesti joka k:s havainto
  • ensimmäinen havainto valitaan satunnaisesti ensimmäisen k havainnon joukosta
  • Esim. 70 henkilön populaatio (järjestetty painon mukaan pienimmästä suurimpaan); valitaan 7 hengen otos; ensimmäinen umpimähkäisesti valittu havainto (henkilö) on nro 5: seuraavat ovat: 15, 25, 35, 45, 55, 65
otanta4
otanta
 • Ryväsotanta (cluster sampling)
  • otosyksiköt muodostavat ryhmiä eli rypäitä
  • poimitaan umpimähkäinen otos rypäiden muodostamasta perusjoukosta
  • kaikkiin rypääseen kuuluvuun otosyksiköihin kohdistetaan tutkimukseen kuuluvat mittaukset
  • esim. perheet muodostavat rypään
   • haastattelija haastattelee kaikki perheen jäsenet samalla kertaa