magnet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Magnet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Magnet

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

Magnet - PowerPoint PPT Presentation

tex
174 Views
Download Presentation

Magnet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Fyzika Magnet

  2. Magnet přitahuje železo a ocel. Většinu jiných látek nepřitahuje. Magnetická síla působí i na dálku. FyzikaMagnet

  3. Když k magnetu dáme železo nebo ocel, zmagnetují se také. Měkké železo zůstane zmagnetované, jen když je u něj magnet. Tvrdá ocel zůstane zmagnetovaná, i když magnet oddálíme. Tak můžeme vyrobit magnet. FyzikaMagnet

  4. Každý magnet má dva póly. Na pólech přitahuje nejsilněji. Mezi póly přitahuje jen velmi slabě. FyzikaMagnet

  5. Která lžička je z HLINÍKU a která z OCELI? FyzikaMagnet OCEL HLINÍK

  6. Je tato tyčka ze ŽELEZA nebo z OCELI? FyzikaMagnet ŽELEZO

  7. Je tato tyčka ze ŽELEZA nebo z OCELI? FyzikaMagnet OCEL

  8. Je obrázek SPRÁVNĚ nebo ŠPATNĚ? FyzikaMagnet SPRÁVNĚ

  9. Je obrázek SPRÁVNĚ nebo ŠPATNĚ? FyzikaMagnet ŠPATNĚ