Download
maa energiabilanss n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
loodusgeograafia PowerPoint Presentation
Download Presentation
loodusgeograafia

loodusgeograafia

241 Views Download Presentation
Download Presentation

loodusgeograafia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Maa energiabilanss loodusgeograafia

 2. Energia • Energia vajalik looduslike protsesside toimimiseks • Energia muundub ühest liigist teise • Maale lisandub päikesekiirgus • Maalt lahkub soojuskiirgus

 3. Energialiigid • Potentsiaalne energia – keha asend tõttu • Kineetiline energia – liikumisenergia • Soojus- e. siseenergia – iga keha molekulide kineetiline+potentsiaalne energia • Keemiline energia – keemiliste reaktsioonide käigus vabanev

 4. Energialiigid - gravitatsioon, elastsusjõud • Potentsiaalne • Kineetiline • Soojus- e. siseenergia • Keemiline energia - lained,hoovused, tuul… - Maa sisesoojus - põlemine, hingamine

 5. Kiirgus • Energia kandumine soojema temperatuuriga piirkonnast jahedamasse elektromagnetlainete vahendusel. • Neeldumine • Peegeldumine • Hajumine

 6. Maa energiabilanss Sissetulev energia = Maalt lahkuv energia P Ä I K E TASAKAAL

 7. Maakera energiavood • Lühilaineline kiirgus Päikeselt - TULEB • Pikalaineline kiirgus Maalt - LÄHEB • Maa siseenergia – laamade liikumine, vulkaanide energia, tuumaenergia jne. • Maa soojuskiirgus pinnalt

 8. Maa energiabilanss PEEGELDUNUD ENERGIA 31% MAA SOOJUSKIIRGUS PÄIKESEENERGIA 100% TUUL, HOOVUSED AURAMISEKS 23% MAA JA MERE SOOJENDAMISEKS 42%

 9. Päikeselt saabuv kiirgus sõltub kiirte langemise nurgast - Soojuse puudujääk - + Soojuseülejääk + - Soojuse puudujääk - jahtub soojeneb Maakeral tervikuna on energiabilanss tasakaalus

 10. Loodusprotsessid energiaallika järgi • ENDOGEENSED – sisemine energia. • Maa sisejõudude põhjustatud • Vulkanism • Maavärinad • Laamtektoonika 2. EKSOGEENSED – Maa välisjõudude tekitatud - tuul - temperatuuri kõikumine - vee voolamine jne.

 11. Inimese energiatarve • Füsioloogiline energiatarve • toit • Energia kasutamine kütteks, transpordis, tootmises, põllumajanduses jne. • Fossiilsed kütused (nafta, kivisüsi, maagaas) • Mehhaaniline energia (vesi-tuul) • Tuumaenergia • Säästev areng ja globaalprobleemid