myrs ter bo og rehabiliteringssenter n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Myrsæter bo- og rehabiliteringssenter PowerPoint Presentation
Download Presentation
Myrsæter bo- og rehabiliteringssenter

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Myrsæter bo- og rehabiliteringssenter - PowerPoint PPT Presentation


 • 226 Views
 • Uploaded on

Myrsæter bo- og rehabiliteringssenter. -Bergen kommune. DISPOSISJON. DOBBELTDIAGNOSER HVEM ER DE SAMMENHENG RUS PSYKIATRI MILJØTERAPI SAMAREID. Hva er det med dobbeltdiagnoser? . Begrepet dobbeltdiagnose Utbredelse: Nordland: 8 pr 10.000 (Nilsen& Kroll -98)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Myrsæter bo- og rehabiliteringssenter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
disposisjon
DISPOSISJON
 • DOBBELTDIAGNOSER
 • HVEM ER DE
 • SAMMENHENG RUS PSYKIATRI
 • MILJØTERAPI
 • SAMAREID
hva er det med dobbeltdiagnoser
Hva er det med dobbeltdiagnoser?
 • Begrepet dobbeltdiagnose
 • Utbredelse:
  • Nordland: 8 pr 10.000 (Nilsen& Kroll -98)
  • Gøteborg: 11 pr 10.000 (Malmstrøm & Erikson -95)
psykiatrisk innslag
Psykiatrisk innslag
 • De sårbare; schizofreniene,bipolare, engstelige/hemmede/avhengige personlighetstyper
 • De utagerende; Dyssosiale, emosjonelt ustabile personligheter
 • Kognitiv svikt
utfordringer
Utfordringer
 • Medisinske
 • Sosialt/kulturelle
 • Psykologiske
 • Atferd
psykiatriske rus effekter abstinenser
Psykiatriske rus effekter/abstinenser
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Sentralstimulerende
 • Benzo
 • blandingsmisbruk
noen dilemmaer
Noen dilemmaer

Rusmidler har ”virksom” effekt-klienterfaring

Fagfolket vet ”bedre” - hjelpeerfaringer

Restriktiv forskrivning øker misbruket??

farer med institusjon
Farer med institusjon

”totalt” levested –fyller alle deler av livet

Avindividualisering ?

 • Rolleberøvelse; kun beboer/klient
 • Berøvelse av personlige og private markører
 • Invadering av privatlivet
 • Kollisjon mellom levested og behandlingssted ”den diagnostiske kultur” Løchen -76
 • Makt/avmakt
hva virker
Hva virker ?

Mye forskning – lite på dobbeltdiagnoser enighet om interaksjon/relasjon

Et perpektiv

Ved sammensatte problemer er kontinuitet viktigere enn spesialister

tilfeldigheter
Tilfeldigheter….??
 • 40 % skyldes utenom terapeutisk effekt
 • 30 % skyldes relasjonserfaringer
 • 15 % skyldes forventningseffekt
 • 15% skyldes teknikker

(etter Tom Barth -04)

milj terapien utfordringer
Miljøterapien utfordringer
 • Terapeutisk setting som minisamfunn
 • Treningsarena; veiledning i å takle samfunnet ute
 • Speile samfunnet - overføringsverdi

Maxwell Jones: Skape et miljø i institusjonen som lignet samfunnet omkring

slide12

utfordring

ferdighet

milj terapiens innhold
Miljøterapiens innhold
 • Relasjoner
 • Skape historier
 • Mestring
 • Løsningsorientering
slide14

følelse

sympati

*empati

*vet ikke,føler ikke

Den gamle legerolle

kunnskap

*jeg forstår ikke

den drittsekken

*Jeg kjenner typen

det nytter ikke

milj terapiens innhold1
Miljøterapiens innhold
 • Passe nærhet
 • Etablere håp
 • Gi mening i mindre rus/lidelse
 • Gi kunnskap og ferdigheter
ut med kvinnen
Ut med kvinnen!!
 • Det er klienten som skal bære den tyngste børa – ikke kvinnen
 • Kommunikasjon
 • Aktivitet
vanskelige relasjoner og m ter
Vanskelige relasjoner og møter

(N – 1) x N

2

Myrsæter

Sosialkontor

Lege

KIF

m ter og relasjoner

(N – 1) x N

2

Myrsæter

Pårørende

Møter og relasjoner

Ruspol.

Sosialkontor

Psyiatri

bydelene

Klient

Psyk.sykeh.

Lege

Ruspol.

KIF

Advokat

slide20

(N – 1) x N

2

Myrsæter

Pårørende

Ruspol.

Sosialkontor

Psyiatri

bydelene

Klient

Psyk.sykeh.

Lege

Fengsel

KIF

Advokat

oppskrift for m ter
OPPSKRIFT FOR MØTER ??
 • KLAR OG MOTIVERT UTVELGELSE
 • HVEM DELTAR HVOR OG NÅR
 • ALLES VIRKELIGHET ER VIRKELIG NOK
 • SETT AGENDA
 • LAG BESTILLINGER
 • KONKLUDER !!!