slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان سمنان معاونت آموزشي و پژوهشي PowerPoint Presentation
Download Presentation
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان سمنان معاونت آموزشي و پژوهشي

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان سمنان معاونت آموزشي و پژوهشي - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان سمنان معاونت آموزشي و پژوهشي. مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه. مراكز مهارتهاي باليني. CLINICAL SKILLS CENTER. مقدمه :.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان سمنان معاونت آموزشي و پژوهشي' - tevin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان سمنانمعاونت آموزشي و پژوهشي

مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه

slide4

مقدمه :

يكي از ويژگي هاي آموزش علوم پزشكي لزوم آموزش تعداد زيادي از مهارتهاي عمـلي و ارتباطي در كنار حيطه هاي دانشي و نظري ميباشد. اين خصوصيت آموزش پزشكي باعث شده تا از دير باز دانشجويان علوم پزشكي پا به پاي استادان خود درآ زمايشگاه ها , بيمارستـانها و بر بالين بيمار به مشاهده و تمرين مهارتــهاي عملي بپردازند و مهارتهاي ارتباطي را با همكاران و بيماران تجربه و به كسب نگرش هاي لازم بپردازند.

slide5

پژوهشها در مورد يادگيري مهارتهاي باليني نشان داده اند كه دانشجويان در برخورد هاي اوليه خود با بيماران اضطـراب دارند و اين اضطــراب اغلب مربوط به انجـام مهــارتهاي عملي است . اگر دانشجو تمرين كافي نـداشته باشد , ترس از شكســـت و اشتباه كردن مانع عملكرد درست وي ميباشد .

slide6

لذا ضرورت مركزي جهت كــسب مهارتهاي عملي قبل از برخورد با بيمار حقيقــي احساس شد . و واحد SKILL LAB در اين دانشگاه با اين هـدف افتتاح ميگردد. اميد است مراكز آموزش مهارتهاي باليني

, پلي بيـــن آموزش در

كلاس درس تئـــوري و

محيط كلينيكي باشد..

slide7

زيرا دانشگاه به عنوان مغز جامــعه مدرن , جايگاه كسب , توليد و نشـر دانش است و براي ميـل به اين اهـداف اعضاي جامعـه دانشگاهي نياز به مهارتهاي خاص دارند.

slide8

هدف :

هدف عمده مراكز آموزش مهارتهاي باليني شبيه سازي يك محيط باليني است , بطوريكه بتوان آموزش مهارتهاي بالينــي را كنترل و تمرين كرد . بــديهي است اين مراكز فقط مكمـل محيط بالينــــي واقعي هستننـد و به هيـــــچ عنـوان جاي آن را نميگيرند.

slide9
مزاياي آموزش در مراكز مهارتهاي باليني :
 • يادگيري به صورت برنامه ريزي انجام ميشود
 • تكرار پذير است
 • اشتباها ت قابل جبران است
 • آموزش وابسته به بيمار حقيقي نيست
 • يادگيري استاندارد صورت مي پذيرد
 • استرس مدرسان و دانشجويان را كاهش ميدهد
slide10
يادگيري در اين مراكز ميتواند بصورت خـــــود آموزي و يادگيري فعال صورت گيرد
 • اين مراكز باعث كمتــــر شدن بدبيني نسبت به مــــــراكز آموزشي – درماني ميشونــد زيرا با يادگيري بهتر و كامل تر در مراكز مهارتهاي باليني امكان بروز خطاهاي پزشكي از سوي دانشجويان , كارورزان و دستياران كاهش ميدهد
slide11
از مراكز مهارتها ميتوان بطور بالقوه در موارد زير استفاده كرد:
 • آموزش مهارتها باليني : ماننـــد بخيه زدن , سونداژ , CPR
 • آموزش مهارتهاي ارتباطي : ماننـــد ارتباط پزشك و بيمار , ارتباط پزشك با همـكاران و كاركنان و آموزش بيمار ( به دانشجويان اين فرصت داده ميشود تا با انجام مصاحبـــه و بازي نقش , به تمرين بپردازند
slide12
آموزش مداوم پزشكان (باز آموزي دانــــــش آموختگان و پرسنل مراكز دانشـگاهي , درماني و شبكه بهـداشتي و ...كه با حفظ و ارتقاي مهارتهاي خود با روشهاي جديد و به روز دنيا بطور عملي آشنا ميشوند)
 • تحقيقات آموزشي ( در اين مراكز ميتوان با ايجاد بستري براي انجام پژوهش هــــاي آموزشي به ارزيابي روشهاي گوناگون آموزشي پرداخت و ...)
skills lab
فضا و تجهيزات موجود در مركز مهارتهاي باليني دانشگاه علوم پزشكي سمنانSkILLS LAB

الف : فضـــــا

زير بنا حدود6000 متر مربع

تعداد اتاقهاي موجود جهت آموزش مهارتها ( 9 اتاق ):

 • اتاق آموزش مهارتهاي نمونه گيري و كمكهاي اوليه
 • اتاق آموزش مهارتهاي جراحي , ارولوژي , اورتوپدي
 • اتاق آموزش مهارتهاي باليني قلب و عروق و تنفس
 • اتاق آموزش مهارتهاي زنان
 • اتاق آموزش مهارتهاي ENT
slide14
اتاق آموزش مهارتهاي ENT
 • اتاق اساتيد
 • اتاق سمعي و بصري
 • اتاق آموز مهارتهاي بهداشتي
 • اتاق سميولوژي و مهارتهاي داخلي
 • اتاق ارتباطات پزشك بيمار و مهارتهاي پرونده باليني
slide15
تجهيزات :

بخشي از تجهيزات جهت آموزش مهارتهاي باليني با توجه به نوع آموزش عبارتند از:

slide17
آموزش مهارتهاي قلب , عروق و تنفس
 • مولاژALS بالغين
 • تمرين صداهاي قلب و ريه
 • تمرين صداهاي آريتمي
 • تمرين ALSكودكان
 • آموزش لوله گذاري تراشه بزرگسالي
 • آموزش لوله گذاري تراشه اطفال
 • آموزشCPR اطفال
 • آموزش ALSوCPR
 • مولاژ آموزش كاملCPR به روش Acls
 • مولاژ آمبو (كامل )
 • مولاژ رحم نولي پار
 • مولاژ تزريقات نخاعي + LP
 • دستگاه بيهوشي
slide19
آموزش مهارتهايEENT
 • مولاژ آموزش لوله گذاري بزرگسال
 • مولاژ معاينه چشم
 • مولاژ خونريزي بيني
 • مولاژ جسم خارجي صورت
 • جعبه عينك
 • رتينوسكوپ
 • ست معاينه گوش
 • اتوسكوپ
 • افتالموسكوپ
 • ست دياپازولن
 • چراغ پيشاني
 • سلول شيشه اي
slide20
خود آموزي
 • توليد مواد كمك آمــوزشي (با رعايت اصول آموزش و يادگيري ميتــوان نرم افزارهاي آموزشي , اسلايد , عكس , فيلم و .... تهيه نمود)
 • برگزاري امتحانات عملي : ( با دارا بودن فضاي مناسب , تجهيزات و .... در محيط باليني بازسازي شده مــكاني مناسب براي برگــــــــزاري امتحانات باليني به ويژه امتحانات ايستگاهي مانند OSCD ميباشد )
slide21
كمبودهاي بخش آموزش مهارتهاي باليني
 • ويدئو و تلويزيون
 • چارت اسنبن و فوم بينائي
 • دستگاه كلر سنج
 • مولاژIUD
 • دستگاه ECG
 • پالس اكس متر
 • فشار سنج جيوه اي
 • ست پونكسيون جيوه اي مايع نخاعي
 • مولاژ پونكسيون پلور
slide22
دستگاه اسپيرومتري دستي
 • فتوسكوپ
 • مولاژ لگن
 • مولاژ سيستم لنفاتيك
 • دوربين ديجيتالي
slide23

اميد است باهمكاري شما عزيزان جهت استفـــاده از مركز بتوانيم ضمن ايجاد محيطي ايمن براي تدريـــس و فراگيري مهارتهاي باليني و ارتباطي به ايجاد و حفظ مهارتهاي پزشكي و پرستاري در دانشجويان پرداخته و از اين طريق كيفيت مراقبت از بيماران را ارتقاء داده و همچنين با انجام پژوهـــش به دنبال طراحي و ارزيابي استراتژي هاي جديد آموزش و ارزشيابي بوده تا با كمك آنها فراگيري مستقل را ترويــــــج دهيم و راههاي جديدي در آموزش پزشكي و پرستاري بگشائيم .

انشاالله