Klub Szkół Tolerancji - PowerPoint PPT Presentation

teva
klub szk tolerancji n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Klub Szkół Tolerancji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Klub Szkół Tolerancji

play fullscreen
1 / 32
Download Presentation
Klub Szkół Tolerancji
238 Views
Download Presentation

Klub Szkół Tolerancji

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Publiczne Gimnazjum nr 14 im. Roberta Schumana w Łodzi Al.. I Dywizji 16/18 91-836 Łódź Tel./fax (42)6570612 e-mail: gim14.lodz@neostrada.pl http://www.gim14.edu.lodz.pl Klub Szkół Tolerancji 5 lat

 2. ”Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności, praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”. Art. 30 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej

 3. I. Wstęp „Niech całe społeczeństwo się dowie, że inny też się człowiekiem zowie”.

 4. Tolerancja – szacunek dla cudzych poglądów lub wierzeń wyrażający się w dopuszczeniu ich do głosu, wyrozumiałość, pobłażanie wobec jakiegoś zjawiska. Tyle „Słownik języka polskiego”. Tolerancja - słowo klucz, odmieniane na wiele sposobów. To słowo, którym staramy się uregulować stosunki międzyludzkie. Ale czy rozumiemy jego znaczenie? Wiemy ogólnie, że człowiek powinien być tolerancyjny. Skąd o tym wiemy? Z prasy, książek, od nauczycieli, z własnych doświadczeń, a także dzięki różnym inicjatywom podejmowanym na całym świecie. Czy naprawdę jesteśmy na co dzień tolerancyjni, wyrozumiali, pobłażliwi. Mam poważne wątpliwości, zadaję sobie pytanie – czy nie umiemy?, czy nie chcemy być tolerancyjni? Gdzie przebiega cienka linia między tolerancją tą prawdziwą a przyzwoleniem na bylejakość, chamstwo, nie wywiązywanie się ze swoich obowiązków. „Inny nie znaczy gorszy”

 5. Bycie tolerancyjnym to ogromna sztuka kompromisu, to umiejętność szanowania poglądów innych. Doskonałym polem obserwacji zjawiska tolerancji jest szkoła. Relacje uczeń – nauczyciel, uczeń – uczeń, nauczyciel – rodzice, nauczyciel – nauczyciel są bogatym źródłem wiedzy. To właśnie nauczyciel powinni swoją postawą, zachowaniem poglądami pokazać, co to znaczy być tolerancyjnym. Polonista uwielbia nagrania Bacha, ale szanuje wybór swojego ucznia, który jest fanem muzyki metalowej. Dyskutują na temat wielu nurtów w muzyce, przedstawiają swoje racje. Potrafią uszanować swoje wybory, upodobania. To przykład budujący, ale może być i tak.

 6. Nowy uczeń w klasie ma nieco ciemniejszą karnację niż jego koledzy. Na przerwie słyszy: „czarnuch”, „bambus”. Podczas rozmowy wychowawcy z uczniami, okazuje się, że wszyscy „lubią” swego nowego kolegę – jego kolor skóry nie jest problemem. Czy na pewno? Tylko praktyczne działanie, osobisty przykład może przynieść pożądane efekty. Mówienie o tolerancji nie spowoduje, że zaczniemy szanować poglądy innych. Stawanie się tolerancyjnym to proces długotrwały, tylko systematyczna praca przyniesie efekty. Musimy wszyscy zrozumieć, że należy szanować poglądy każdego człowieka bez względu na wiek, kolor skóry czy religię.

 7. Każdy z nas ma prawo zachowywać się w sposób odmienny, ma prawo przekonywać do swoich racji, jednak nie wolno w tym celu nadużywać żadnych środków. Najprościej rozpocząć od tolerancji w życiu codziennym, w kontaktach z osobami bliskimi, we współżyciu z ludźmi o odmiennych od naszego gustach, potem będzie nam łatwiej pokonywać coraz trudniejsze bariery. Szkoła jest tym miejscem, gdzie nauczyciele pomagają młodym ludziom zrozumieć trudne słowo tolerancja i znaleźć odpowiedź na pytanie jak być tolerancyjnym? Każda placówka oświatowa ma własne doświadczenie i wypracowane metody pracy. Postanowiliśmy je poznać, dokonać ich wymiany. Zaprezentować innym, jak my rozumiemy słowo tolerancja, czy w Łodzi, Jedwabnem, Łomży być tolerancyjnym znaczy to samo. Tak zrodził się pomysł Klubu Szkół Tolerancji.

 8. II. Tekst preambuły regulaminu Klubu Szkół Tolerancji. W trosce o poszanowanie osób o odmiennych poglądach, kulturze i obyczajach podejmujemy różnorodne działania mające na celu ukształtowanie wśród młodych ludzi postaw otwartości na problemy innych. Drogą do tego celu jest poznanie prowadzące do zrozumienia, a w dalszej perspektywie do współpracy. W obliczu przekształceń dokonujących się we współczesnym świecie, zmierzających do uczynienia zeń „globalnej wioski”, zagadnienie tolerancji zabiera szczególnego znaczenia. Dostrzegając ten problem Fundacja „Porozumienie bez Barier”, Publiczne Gimnazjum z Jedwabnego, 14 Gimnazjum z Łodzi, 45 Gimnazjum z Warszawy zawiązały Klub Szkół Tolerancji, którego celem jest uczenie tolerancji i wdrażane jej w życie młodych ludzi.

 9. III. Działamy już 5 lat – z historii Klubu Szkół Tolerancji 15 października 2002r. w Warszawie zainaugurował swoją pracę Klub Szkół Tolerancji. Klub powstał z inicjatywy i pod patronatem Pani Jolanty Kwaśniewskiej jako kontynuacja programu „Tęczowy Most Porozumienia”. Zadaniem i nadrzędnym celem Klubu jest uczenie tolerancji i wdrażanie jej w życie młodych ludzi. Założycielem Klubu są: Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier”, Publiczne Gimnazjum w Jedwabnem, Publiczne Gimnazjum nr 14 w Łodzi, Publiczne Gimnazjum nr 45 w Warszawie. Gośćmi spotkania byli Pani prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, przedstawiciele MEN, Kuratorium Oświaty w Warszawie, władz oświatowych gminy Warszawa – Wola, Fundacji „Porozumienie bez barier”. Szkoły rozpoczęły prezentację od zaproszenia rówieśników na warsztaty, poświęcone problematyce tolerancji.

 10. Działamy już 5 lat – z historii Klubu Szkół Tolerancji Kolejnym elementem prezentacji były wystawy poświęcone narodowościom: żydowskiej, niemieckiej i litewskiej. Podczas oficjalnej części programu otrzymaliśmy regulamin Klubu Szkół Tolerancji z preambułą podpisaną przez panią Jolantę Kwaśniewską. Klub na swoje logo, motto i hymn.

 11. Działamy już 5 lat – z historii Klubu Szkół Tolerancji Po raz drugi spotkaliśmy się 15 października 2003 r. w Łodzi. W spotkaniu wzięły udział szkoły założycielskie oraz Publiczne Gimnazjum nr 50 z Warszawy, Publiczne Gimnazjum nr 10 z Łodzi i Publiczne Gimnazjum z Wizny, które zostały przyjęte do Klubu. Na uroczystości kolejne szkoły zostały zaproszone do współpracy. Podczas łódzkiego spotkania uczestnicy prezentowali rezultaty rocznej pracy nad projektem pt. „Nasi czy obcy”. Te cykliczne spotkania są dla członków Klubu bardzo cenne. Poznajemy dorobek szkół, wymieniamy doświadczenia, uczniowie zawierają nowe przyjaźnie. W ciągu roku spotykamy się na warsztatach pomagających nam odpowiedzieć na niełatwe pytanie „Jak uczyć tolerancji, jakie są jej obszary i granice?”. Tradycją Klubu jest przyznawanie Orderu Tolerancji. Honorowy order otrzymała w 2002 r. pierwsza dama Pani prezydentowa Jolanta Kwaśniewska. Kolejne młodzież przyznała w roku 2003 księdzu Arkadiuszowi Nowakowi i doktorowi Markowi Edelmanowi.

 12. W roku 2004 szkoły należące i nowo przyjmowane do Klubu zostały zaproszone na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego. Honorowym gościem była Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, a gospodarzem spotkania Pani D. Raczko i T. Gajewska. Hasło przewodnie spotkania brzmiało„Tacy sami, a różni”. W czasie uroczystości przyjęto do Klubu nowe szkoły, kolejne zostały zaproszone do udziału w jego pracach. Przedstawiciele Rady Klubu wręczyli kolejny Order Tolerancji, otrzymała go znakomita aktorka Anna Dymna, znana ze swej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Zostały również wręczone nagrody laureatom konkursów: literackiego, plastycznego, tematycznie związanych z tolerancją. Współorganizatorem konkursów był „Victor” – dwutygodnik dla gimnazjalistów. Pani prezydentowa Jolanta Kwaśniewska wręczyła nominacje wojewódzkim koordynatorom prac Klubów oraz dyplomy nauczycielom, którzy opracowali konspekty lekcji i zajęć pozalekcyjnych.

 13. Uczestnicy spotkania otrzymali płytę CD, na której zgromadzono trzyletni dorobek Klubu. Szkoły należące do Klubu zaprezentowały swoje osiągnięcia w formie pokazu multimedialnego. Część artystyczną przygotowali uczniowie z 10 i 14 Gimnazjum w Łodzi. Był to montaż słowno – muzyczny poświęcony tolerancji. Na zakończenie spotkania jego uczestnicy mieli okazję zwiedzić Pałac Prezydencki. W roku 2005 ponownie byliśmy gośćmi pani prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej. Nasze grono powiększyło się o kolejne szkoły. Zaproszeni goście obejrzeli programy artystyczne przygotowane przez nowych członków Klubu, wystawę plakatów pod wspólnym hasłem „Jesteśmy razem”.

 14. Kolejni nauczyciele – autorzy konspektów poświęconych szeroko pojętej tolerancji otrzymali z rąk prezydentowej dyplomy – podziękowania. To było kolejne bardzo udane spotkanie. My klubowicze czujemy się jak wielka rodzina. Przyświeca nam jeden cel – pragniemy aby słowo tolerancja – nie było tylko połączeniem nic nie znaczących liter i dźwięków. Przynależność do Klubu, realizacja projektów, propagowanie idei tolerancji stanowi bardzo ważny element naszej pracy wychowawczej. Jest również źródłem satysfakcji, kiedy możemy obserwować pozytywne rezultaty naszych działań. Oferta szkół jest bardzo ciekawa i różnorodna. Członkostwo zobowiązuje – to nie tylko spotkania, wspaniałe imprezy, ale przede wszystkim codzienna, systematyczna praca, której efektem będzie brak obraźliwych napisów na ulicach polskich miast, szacunek dla innego wyznania, innych poglądów, innego koloru skóry. Podstawą naszej pracy są konspekty, wykorzystywane na różnych lekcjach, realizowane w ramach trzech bloków: poznanie, zrozumienie, współpraca. Jest to „wiano” jakie musi wnieść szkoła przystępując do elitarnego Klubu. Postronny obserwator mógłby zadać pytanie – czy klub Szkół Tolerancji jest potrzebny? Mija pięć lat naszej działalności, to nie były lata stracone. Z całą pewnością Klub jest potrzebny.

 15. IV. Prezydentowa J.Kwaśniewska o tolerancji Fragment listu Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej skierowanego do uczestników łódzkiego spotkania Klubu Szkół Tolerancji – Łódź, 15 października 2003 r. „Bez tolerancji nie wyobrażam sobie życia i współistnienia w żadnym kraju, w żadnym środowisku. Te zasady są szczególnie ważne i powinny być oczywiste dla wszystkich młodych ludzi. Wydaje mi się, że bardzo trudno zmienić mentalność osób dorosłych, które mają ukształtowane poglądy i własne racje. Cała nadzieja tkwi w Was – Moi Drodzy! To właśnie Wy, Młodzi, powinniście być otwarci na inne kultury i obce tradycje. Powinniście poznawać zarówno najbliższych sąsiadów, jak i dalekich mieszkańców naszego globu. Tylko bowiem poprzez wzajemne poznanie i zrozumienie możemy nauczyć się szacunku dla innych oraz – jeśli nie akceptacji, to przynajmniej tolerancji – do poglądów odmiennych niż nasze.”

 16. V. Order Klubu Szkół Tolerancji Rada Klubu złożona z przedstawicieli – Fundacji „Porozumienie bez barier”, szkół założycieli na pierwszym spotkaniu podjęła decyzję o ustanowieniu Orderu Tolerancji i wręczaniu go osobom dla których tolerancja jest sensem życia i którzy swoją postawą wyrażają idee tolerancji. Wśród uczniów szkół założycieli Klubu ogłoszono konkurs plastyczny na graficzny wzór orderu. W 2002 r. Order Tolerancji otrzymała Pani Jolanta Kwaśniewska, założycielka Fundacji „Porozumienie bez barier”, której głównym przesłaniem jest urzeczywistnienie idei wyrównywania życiowych szans ludzi niepełnosprawnych i pokrzywdzonych przez los.

 17. Pani Prezydentowa patronowała kilku akcjom służącym realizacji założeń fundacji: -Motylkowe Szpitale – dekorowanie przyjaznych małym pacjentom oddziałów dziecięcych. - Otwórzmy dzieciom świat – organizacja wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z ubogich rodzin. Wraz z mężem utworzyła Fundusz Pomocy Młodym Talentom, którego zadaniem jest wspieranie pomocą finansową i rzeczową utalentowanej polskiej młodzieży. Jest członkiem Komitetu Doradczego – Comite des Safes do spraw zapobiegania narkomanii.

 18. VI. Sylwetki osób uhonorowanych Orderem W 2003 r. uhonorowaliśmy Orderem Tolerancji 2 osoby. dr Marka Edelmana i ks. Arkadiusza Nowaka. Dr Marek Edelman, świadek czasów zagłady narodu żydowskiego. Pozostał w Polsce bowiem jak mawia „Każdy ma prawo żyć tam gdzie chce i w jaki sposób jemu odpowiada.” Najważniejsze dla niego jest życie, w którym liczy się przede wszystkim wolność i odpowiedzialność z drugiego człowieka. Wielokrotnie podkreśla, że obowiązkiem każdego z nas jest udzielanie pomocy słabszym i zagrożonym.

 19. Sylwetki osób uhonorowanych Orderem Ks. Arkadiusz Nowak – zakonnik - kamilianin służący pomocą ludziom potrzebującym. Uważa, że należy opiekować się osobami, które wszyscy odrzucają. W 1995 r. został doradcą ministra zdrowia do spraw narkomanii i AIDS, jest organizatorem pomocy dla ludzi uzależnionych od narkotyków, zagrożonych HIV i chorych na AIDS, twórcą Res Humanae – Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej. W 2000 r. Kofi Annan sekretarz generalny ONZ wręczył mu nagrodę za przyczynienie się do poprawy sytuacji ludzi zakażonych HIV i chorych na AIDS.

 20. Sylwetki osób uhonorowanych Orderem W 2004 r. Order Tolerancji otrzymała pani Anna Dymna, aktorka teatralna i filmowa prowadząca szeroką działalność charytatywną. W roku 2000 została odznaczona medalem św. Brata Alberta z inicjowanie i wspieranie tego typu działań na terenie Krakowa, szczególnie za pomoc na rzecz uchodźców z Kosowa i zaangażowanie w akcje wspomagające stowarzyszenia i organizacje osób niepełnosprawnych. Prowadzi w telewizji publicznej cykl comiesięcznych programów na temat integracji osób zdrowych i niepełnosprawnych „Anna Dymna spotkajmy się”. Efektem tej działalności jest założenie przez aktorkę fundacji „Mimo wszystko”.

 21. Sylwetki osób uhonorowanych Orderem Dzisiaj, kiedy święcimy 5 rocznicę powstania Klubu Szkół Tolerancji – rada Klubu podjęła decyzjęo przyznaniu orderu Tolerancji Pani Danucie Raczko. Kim jest laureatka? To osoba działająca z pasją zawsze na pełnych obrotach. Kalendarz i zapisane w nim nazwiska, godziny, miejsca i hasła są drogowskazami ułatwiającymi organizację dnia. Jest osobą, która wie wszystko o przedsiębiorczości, bardzo rzeczową, kreatywną. Szybko podejmuje decyzje, nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Zawsze można liczyć na jej pomoc, dobrą radę i aprobatę dla ciekawych pomysłów. Sama jest niewyczerpanym i cennym źródłem bardzo oryginalnych inicjatyw i pomysłów. Projektem szczególnie ważnym ze względów na walory wychowawcze i poznawcze jest powołanie do życia w 2002 roku Klubu Szkół Tolerancji. Pani D.Raczko jest „matką chrzestną” pomysłu. Jak widać projekt okazał się strzałem w dziesiątkę. Działamy już 5 lat, Klubu są w całej Polsce. Pani D.Raczko jest przykładem, że ludzie, którzy żyją z pasją, dla których tolerancja jest sensem życia a nie tylko hasłem w słowniku, bez trudu potrafią przekonać innych do swoich racji i zarazić swoim entuzjazmem do podejmowania kolejnych wyzwań. Propagowanie idei tolerancji jest wielkim wyzwaniem – ale my Klubowicze nie boimy się wyzwań. Podjęliśmy je. Gratulujemy p.Danucie pomysłu i wyróżnienia. Czekamy na kolejne zaproszenie do współpracy.

 22. VII. Jak nas rozpoznać? – logo, motto i hymn Klubu Szkół Tolerancji Klub Szkół Tolerancji ma swoje motto, logo i hymn, które są efektem pracy uczniów: Motto „Niech całe społeczeństwo się dowie, że inny też się człowiekiem zowie” Opracował uczeń z Gimnazjum z Jedwabnego Logo Wykonały: Katarzyna Napres i Patrycja Więcek z Gimnazjum nr 14 w Łodzi. Hymn „Mam na imię tolerancja” Autorka – Natalia Bukowska – Gimnazjum nr 45 w Warszawie.

 23. VIII. Co robimy? Nad czym pracujemy? • Szkoły należące do Klubu Szkół Tolerancji opracowują: • ćwiczenia do modułu poznanie opracowanie dla jednej narodowości do wszystkich przedmiotów dla wszystkich klas gimnazjalnych, • - ćwiczenia i scenariusze lekcji do modułu zrozumienie, • - ofertę przyjmowania wycieczek do modułu współpraca. • W ramach prac nad poszczególnymi modułami: • - opracowujemy konspekty lekcji, • - przeprowadzamy warsztaty dla uczniów, nauczycieli, • - organizujemy spotkania z ludźmi, którym bliska jest idea tolerancji, • - uczestniczymy w wycieczkach • - organizujemy konkursy, • - nawiązujemy współpracę ze szkołami w UE, • - urządzamy imprezy integracyjne.

 24. IX. Najważniejsze przedsięwzięcia założycieli Klubu Szkół Tolerancji Projekty Nasi czy obcy Polacy i Żydzi o przyszłości zadecydujemy my młodzi Jakie są nasze korzenie Tacy sami, a różni Warsztaty Inne nie znaczy gorszy Uczymy tolerancji – obszary i granice tolerancji Niemiecka mniejszość narodowa na kartach historii miasta Łodzi i literatury

 25. Najważniejsze przedsięwzięcia założycieli Klubu Szkół Tolerancji Konkursy Mam tolerancyjnego przyjaciela – opowiadanie Język jest duszą narodu – recytacja Łódź w kolorze sepii – plakat Pałace i fabryki Łodzi XIX – album Wiersz o tolerancji Teleturniej wiedzy o tolerancji Mój nauczyciel – wychowawca tolerancyjny – graficzny wzór medalu Imprezy Spektakl w języku niemieckim „Pod jednym dachem” Przedstawienie plenerowe „Na Łódzkim podwórku” Coroczne spotkania szkół zrzeszonych w Klubie Nasze oficjalne spotkania są bardzo dobrym pomysłem. Stanowią zamknięcie pewnego etapu działań, podsumowanie i zaprezentowanie tego, co udało nam się zrobić.

 26. X. Członkowie Klubu Dwadzieścia dziewięć szkół z terenu czternastu województw należy do naszego Klubu. Koordynatorami wojewódzkimi są: Województwo dolnośląskie Gimnazjum nr 3 56 - 400 Oleśnica ul. J. Kochanowskiego 8 Województwo kujawsko - pomorskie Gimnazjum nr 48 85 - 323 Bydgoszcz ul. Stawowa 39 Województwo lubelskie Gimnazjum nr 1 22 - 400 Zamość ul. Partyzantów 14 Województwo lubuskie Publiczne Gimnazjum nr 2 66 - 100 Sulechów ul. 1 maja 7 Województwo mazowieckie Gimnazjum nr 45 00 - 871 Warszawa ul. Żelazna 71 Województwo łódzkie Gimnazjum nr 14 91 - 836 Łódź al. I-szej Dywizji 16/18 Województwo opolskie Publiczne Gimnazjum nr 4 47 - 220 Kędzierzyn Kożleul. 1 maja 3 Województwo podkarpackie Gimnazjum nr 2 z oddz. Integracyjnymi 38 - 200 Jasło ul. Szkolna 38

 27. Członkowie Klubu Województwo pomorskie Gimnazjum nr 15 81 - 597 Gdynia ul. Staffa 10 Województwo śląskie Społeczne Gimnazjum „Omega” 40 - 810 Katowice ul. Bocheńskiego 149 Województwo świętokrzyskie 11. Publiczne Gimnazjum 26 - 020 Chmielnik ul. Szkolna 7 Województwo wielkopolskie 11. Gimnazjum nr 1 62 - 090 Rokietnica ul. Szkolna 3d Województwo zachodnio – pomorskie 12. Zespół Szkół nr 11 75 - 679 Koszalin ul. Jabłoniowa 23

 28. XII. Napisali o nas

 29. XIII. Lista nauczycieli, którzy wygrali plebiscyt w szkołach Mój nauczyciel – wychowawca jest tolerancyjny

 30. Lista nauczycieli, którzy wygrali plebiscyt w szkołach • Hanna Materna - Gimnazjum nr 45 Warszawa • p. Ilona Dranka - Gimnazjum nr 2 Jasło • p. Radosław Krysiak - Gimnazjum nr 46 Łódź • ks. Janusz Ogórek - Gimnazjum nr 4 Kędzierzyn- Koźle • p. Bożena Styrcz - Gimnazjum Chmielnik • p. Małgorzata Joniuk – Piątkowska - Gimnazjum nr 18 Łódź • p. Jerzy Piszcz - Gimnazjum nr 18 Łódź • p. Małgorzata Krawczyk - Gimnazjum nr 2 Łódź • p. Aneta Rogalska - Gimnazjum nr 2 Łódź • 9. p. Anna Tomaszewska - Gimnazjum nr 14 Łódź • 10. p. Anna Morawska - Gimnazjum nr 27 Łódź • p. Anna Mohylewska - Gimnazjum nr 27 Łódź • 11. p. Mariusz Gabriel Pieszkała - Gimnazjum Zdzieszowice

 31. KONIEC Opracowanie techniczne: Kamil Piwowarski Uczeń Gimnazjum nr 14 w Łodzi