Konverzace: - PowerPoint PPT Presentation

tessa
konverzace n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konverzace: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konverzace:

play fullscreen
1 / 67
Download Presentation
138 Views
Download Presentation

Konverzace:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Konverzace: Kam pojedete v létě?

 2. Kolja 3 Otázky a film

 3. Kdo je tady? Kdo má domácí úkol?

 4. RL4 ex1: Přítomný čas 1. Usmála ses na něj?

 5. RL4 ex1: Přítomný čas 1. Usmála ses na něj? Směješ se na něj? 2. Nezapomenu na své zdraví.


 6. RL4 ex1: Přítomný čas 1. Usmála ses na něj? Směješ se na něj? 2. Nezapomenu na své zdraví. Nezapomínám na své zdraví. 3. Pojedete odpoledne k Angličanům.

 7. RL4 ex1: Přítomný čas 1. Usmála ses na něj? Směješ se na něj? 2. Nezapomenu na své zdraví. Nezapomínám na své zdraví. 3. Pojedete odpoledne k Angličanům. Jedete odpoledne k Angličanům. 4. Budeš ho chtít navštívit?

 8. RL4 ex1: Přítomný čas 4. Budeš ho chtít navštívit? Chceš ho navštívit? 5. Odjedete odtud?

 9. RL4 ex1: Přítomný čas 4. Budeš ho chtít navštívit? Chceš ho navštívit? 5. Odjedete odtud? Odjíždíte odtud? 6. Ani čaj, ani kávu si nevezme.

 10. RL4 ex1: Přítomný čas 4. Budeš ho chtít navštívit? Chceš ho navštívit? 5. Odjedete odtud? Odjíždíte odtud? 6. Ani čaj, ani kávu si nevezme. Ani čaj, ani kávu si nebere. 7. Přijde jednou za týden.

 11. RL4 ex1: Přítomný čas 7. Přijde jednou za týden. Přichází jednou za týden. 8. Nebudou už spát?

 12. RL4 ex1: Přítomný čas 7. Přijde jednou za týden. Přichází jednou za týden. 8. Nebudou už spát? Nespí už? 9. Tohle asi nevěděli.

 13. RL4 ex1: Přítomný čas 7. Přijde jednou za týden. Přichází jednou za týden. 8. Nebudou už spát? Nespí už? 9. Tohle asi nevěděli. Tohle asi nevědí. 10. Bál jsem se vstát.

 14. RL4 ex1: Přítomný čas 10. Bál jsem se vstát. Bojím se vstát. 11. Jak ti to šlo?

 15. RL4 ex1: Přítomný čas 10. Bál jsem se vstát. Bojím se vstát. 11. Jak ti to šlo? Jak ti to jde? 12. Kde jste se s nimi setkali?

 16. RL4 ex1: Přítomný čas 10. Bál jsem se vstát. Bojím se vstát. 11. Jak ti to šlo? Jak ti to jde? 12. Kde jste se s nimi setkali? Kde se s nimi setkáváte? 13. Letos budu mít málo času.

 17. RL4 ex1: Přítomný čas 13. Letos budu mít málo času. Letos mám málo času. 14. Děti si budou hrát.

 18. RL4 ex1: Přítomný čas 13. Letos budu mít málo času. Letos mám málo času. 14. Děti si budou hrát. Děti si hrajou. 15. Kdy budou jíst?

 19. RL4 ex1: Přítomný čas 13. Letos budu mít málo času. Letos mám málo času. 14. Děti si budou hrát. Děti si hrajou. 15. Kdy budou jíst? Kdy jedí? 16. Koupíš si dražší šaty?

 20. RL4 ex1: Přítomný čas 16. Koupíš si dražší šaty? Kupuješ si dražší šaty? 17. Poradil ti?

 21. RL4 ex1: Přítomný čas 16. Koupíš si dražší šaty? Kupuješ si dražší šaty? 17. Poradil ti? Radí ti? 18. Vždyť jsem ti o tom psal.

 22. RL4 ex1: Přítomný čas 16. Koupíš si dražší šaty? Kupuješ si dražší šaty? 17. Poradil ti? Radí ti? 18. Vždyť jsem ti o tom psal. Vždyť ti o tom píšu. 19. Běžela někam pryč.

 23. RL4 ex1: Přítomný čas 19. Běžela někam pryč. Běží někam pryč. 20. Co jste si o té hře myslel?

 24. RL4 ex1: Přítomný čas 19. Běžela někam pryč. Běží někam pryč. 20. Co jste si o té hře myslel? Co si o té hře myslíte? 21. Tramvaj měla brzo odjet.

 25. RL4 ex1: Přítomný čas 19. Běžela někam pryč. Běží někam pryč. 20. Co jste si o té hře myslel? Co si o té hře myslíte? 21. Tramvaj měla brzo odjet. Tramvaj má brzo odjet. 22. Knihy dal samozřejmě do skříně.

 26. RL4 ex1: Přítomný čas 22. Knihy dal samozřejmě do skříně. Knihy dává samozřejmě do skříně. 23. Pršelo už od rána.

 27. RL4 ex1: Přítomný čas 22. Knihy dal samozřejmě do skříně. Knihy dává samozřejmě do skříně. 23. Pršelo už od rána. Prší už od rána. 24. Asi neměli dost peněz.

 28. RL4 ex1: Přítomný čas 22. Knihy dal samozřejmě do skříně. Knihy dává samozřejmě do skříně. 23. Pršelo už od rána. Prší už od rána. 24. Asi neměli dost peněz. Asi nemají dost peněz. 25. Rád hrál fotbal.

 29. RL4 ex1: Přítomný čas 25. Rád hrál fotbal. Rád hraje fotbal. 26. Lidé se podívali na slunce.

 30. RL4 ex1: Přítomný čas 25. Rád hrál fotbal. Rád hraje fotbal. 26. Lidé se podívali na slunce. Lidé se dívají na slunce. 27. Sedli si ke stolu.

 31. RL4 ex1: Přítomný čas 25. Rád hrál fotbal. Rád hraje fotbal. 26. Lidé se podívali na slunce. Lidé se dívají na slunce. 27. Sedli si ke stolu. Sedají si ke stolu. 28. Proč jsi poprosil o peníze?

 32. RL4 ex1: Přítomný čas 28. Proč jsi poprosil o peníze? Proč prosíš o peníze? 29. Hodiny stály blízko skříně.

 33. RL4 ex1: Přítomný čas 28. Proč jsi poprosil o peníze? Proč prosíš o peníze? 29. Hodiny stály blízko skříně. Hodiny stojí blízko skříně. 30. Nesl svůj jediný kufr.

 34. RL4 ex1: Přítomný čas 28. Proč jsi poprosil o peníze? Proč prosíš o peníze? 29. Hodiny stály blízko skříně. Hodiny stojí blízko skříně. 30. Nesl svůj jediný kufr. Nese svůj jediný kufr. 31. Knihy jsem vrátil pozdě.

 35. RL4 ex1: Přítomný čas 31. Knihy jsem vrátil pozdě. Knihy jsem vracím pozdě. 32. Naštěstí si umyl ruce.

 36. RL4 ex1: Přítomný čas 31. Knihy jsem vrátil pozdě. Knihy jsem vracím pozdě. 32. Naštěstí si umyl ruce. Naštěstí si myje ruce. 33. Všichni se mu smáli, když slyšeli jeho historku.

 37. RL4 ex1: Přítomný čas 33. Všichni se mu smáli, když slyšeli jeho historku. Všichni se mu smějou, když slyší jeho historku. 34. Přál nám Šťastný nový rok.

 38. RL4 ex1: Přítomný čas 33. Všichni se mu smáli, když slyšeli jeho historku. Všichni se mu smějou, když slyší jeho historku. 34. Přál nám Šťastný nový rok. Přeje nám Šťastný nový rok. 35. Večeřeli jsme dost pozdě.

 39. RL4 ex1: Přítomný čas 35. Večeřeli jsme dost pozdě. Večeříme dost pozdě.

 40. RL4 ex2: Vyberte správné slovo 1. Pořád se mě na to /zeptal - ptal/.

 41. RL4 ex2: Vyberte správné slovo 1. Pořád se mě na to ptal. 2. Už se na mluvnici /zvykali - zvykli/.

 42. RL4 ex2: Vyberte správné slovo 1. Pořád se mě na to ptal. 2. Už se na mluvnici zvykli. 3. Včera jsem ho /potkával - potkal/ před fakultou.

 43. RL4 ex2: Vyberte správné slovo 1. Pořád se mě na to ptal. 2. Už se na mluvnici zvykli. 3. Včera jsem ho potkal před fakultou. 4. Když odešel, /začali - začínali/ si povídat o něčem jiném.

 44. RL4 ex2: Vyberte správné slovo 1. Pořád se mě na to ptal. 2. Už se na mluvnici zvykli. 3. Včera jsem ho potkal před fakultou. 4. Když odešel, začali si povídat o něčem jiném. 5. Lékař se mu /podíval - díval na ruce a nohy.

 45. RL4 ex2: Vyberte správné slovo 1. Pořád se mě na to ptal. 2. Už se na mluvnici zvykli. 3. Včera jsem ho potkal před fakultou. 4. Když odešel, začali si povídat o něčem jiném. 5. Lékař se mu podíval/díval na ruce a nohy. 6. Cestou si chci něco /koupit - kupovat/.

 46. RL4 ex2: Vyberte správné slovo 6. Cestou si chci něco koupit. 7. Říkal nám oběma, že to /četl - přečetl/.

 47. RL4 ex2: Vyberte správné slovo 6. Cestou si chci něco koupit. 7. Říkal nám oběma, že to přečetl. 8. Většinu těch knih si můžeš /vzít - brát/ domů.

 48. RL4 ex2: Vyberte správné slovo 6. Cestou si chci něco koupit. 7. Říkal nám oběma, že to přečetl. 8. Většinu těch knih si můžeš vzít domů. 9. Často tam /šel - chodil/.

 49. RL4 ex2: Vyberte správné slovo 6. Cestou si chci něco koupit. 7. Říkal nám oběma, že to přečetl. 8. Většinu těch knih si můžeš vzít domů. 9. Často tam chodil. 10. Loni jaro /přicházelo - přišlo/ až koncem května.

 50. RL4 ex2: Vyberte správné slovo 6. Cestou si chci něco koupit. 7. Říkal nám oběma, že to přečetl. 8. Většinu těch knih si můžeš vzít domů. 9. Často tam chodil. 10. Loni jaro přišlo až koncem května.