v zell t s 1 el ad s n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vízellátás 1.előadás

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Vízellátás 1.előadás - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

EJF Építőmérnöki Szak (BSC). Vízellátás 1.előadás. Alapfogalmak, jogszabályi háttér, vízigények Dittrich Ernő egyetemi adjunktus PTE-PMMK Környezetmérnöki Tanszék Pécs, Boszorkány u. 2. B ép. 039. dittrich.erno@hidroconsulting.hu. Tantárgyi követelmények.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vízellátás 1.előadás' - teryl


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v zell t s 1 el ad s

EJF Építőmérnöki Szak (BSC)

Vízellátás1.előadás

Alapfogalmak, jogszabályi háttér, vízigények

Dittrich Ernő

egyetemi adjunktus

PTE-PMMK Környezetmérnöki Tanszék

Pécs, Boszorkány u. 2. B ép. 039.

dittrich.erno@hidroconsulting.hu

tant rgyi k vetelm nyek
Tantárgyi követelmények
 • Félévi aláírás megszerzése:
  • Min. 70%-os órai részvétel
  • Legalább elégséges ZH
  • Min. 4 db igazolt tervkonzultáció (konzultációs lap!!!)
  • Vízhálózat tervezési feladat beadása (legalább elégséges szint teljesítése)
 • Vizsga:
  • Szóbeli vizsga
   • Tervfeladat megvitatása
   • 2 db tétel (tételsor alapján)
 • Előtanulmányi kötelezettség: Hidraulika I. II.
 • Államvizsga tárgy
 • Házi feladat kiadása: 2. héten
 • Vizsga tételsor kiadása 14. héten
 • Zárthelyi: 12. héten, Pót-ZH: 14. héten, 2. pót-ZH: vizsgaidőszakban
 • Házi feladat beadása: vizsgaidőszak első vizsgaidőpontjáig
t rgyhoz kapcsol d llamvizsga t telek i
Tárgyhoz kapcsolódó államvizsga tételek I.

1. Vízellátó rendszerek, elemeik, felépítésük

 • (vízbázis – vízszerzés – víztisztítás) – vízelosztás – tározás és szerepe
 • helyszínrajzi kialakítás
 • magastározós és magastározó nélküli rendszerek
 • regionális rendszerek
 • vízigények és meghatározásuk; fogyasztási körzetek

2. Vízelosztó hálózatok hidraulikai vizsgálata

 • a vizsgálat céljai: csőátmérők meghatározása/ellenőrzése, tározó jellemzői, szivattyúválasztás
 • jellemző üzemállapotok és alkalmazásuk
 • a hidraulikai méretezés célja és végrehajtása
 • a hidraulikai ellenőrzés célja és végrehajtása
 • hidraulikai modellek és alkalmazásuk
t rgyhoz kapcsol d llamvizsga t telek ii
Tárgyhoz kapcsolódó államvizsga tételek II.

3. Vízminőség-változások a vízelosztó hálózatban

 • az elosztóhálózat mint reaktor
 • a vízminőség-változás alaptípusai, okaik és jelentőségük
 • az ivóvíz bakteriális minőségének romlása: okok, következmények, beavatkozás
 • utóklórozási stratégia kialakítása
 • a hálózat biológiai aktivitásának csökkentése

4. Vízelosztó hálózatok anyagai és műtárgyai

 • az elosztóhálózat anyagaival szemben támasztott követelmények, jellemző igénybevételek
 • jellemző csőanyagok és csőkötések – előnyök, hátrányok
 • szerelvények
 • műtárgyak: medencék, víztornyok, aknák, átvezetések
t rgyalt f bb t mak r k
Tárgyalt főbb témakörök
 • A vízelosztó rendszer, alapfogalmak, jogszabályi háttér
 • Vízigények és időbeli változásaik. Fogyasztási körzetek és övezetek.
 • Hidraulikai méretezés, hidraulikai ellenőrzés. Tározás. Jellemző üzemállapotok. A hálózati jelleggörbe. Szivattyúválasztás. Vízelosztó hálózatok hidraulikai vizsgálata.
 • Hálózathidraulikai modellezés. Az EPANET modell.
 • Helyszínrajzi, hossz-szelvényi és keresztszelvényi tervezés szabályai védőtávolságok.
 • Csőanyagok, csőkötések, idomok, szerelvények, csomópontok
 • Tározók. Hálózati műtárgyak.
 • Hálózatrekonstrukció
 • Vízminőség-változások a vízelosztó hálózatban.
k telez s aj nlott irodalom
Kötelező és ajánlott irodalom
 • Kötelező irodalom:
  • Török László: Tervezési segédlet a település vízellátása tanulmányterv készítéséhez. Baja. 1998.
  • EPANET segédlet
  • Kapcsolódó jogszabályok (www.magyarorszag.hu)
  • Öllős Géza: Vízellátás K+F eredmények. VDSZ, Budapest, 1987. IV fejezet: A víz szétosztása. 457-626 oldal
  • György István (szerk): Vízügyi létesítmények kézikönyve. Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1974. kapcsolódó fejezetek:
   • IV.2. fejezet: Szivattyúk 715 – 729 oldal.
   • VII.1. fejezet: 1237 – 1340 oldal.
   • VII.3. fejezet: 1290 – 1348 oldal.
  • 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet: Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. melléklet 66 – 71 oldal
  • Bozóky-Szezsich-Kovács-Illés: Vízellátás és Csatornázás tervezési segédlet. Tankönyvkiadó, Budapest. 1981. (Vízellátás tervfeladathoz kapcsolódó fejezetek)
 • Ajánlott irodalom a kiadott prezentációk végén
a v zgazd lkod s idealiz lt r sz rendszere v zell t s csatorn z s
A vízgazdálkodás idealizált rész-rendszere (vízellátás-csatornázás)

vízbázisok

vízszerzés

víztisztítás

vízelosztás

ipari vízfelhasználók

előkezelés (opcionális)

szennyvíz vagy TFH tisztítás

mg-i vízfelhasználók

befogadó

lakossági vízfelhasználók

A kivastagított tevékenységcsoportok a tantárgyhoz tartoznak.

v zell t rendszer elemei s feladat
Vízellátó rendszer elemei és feladat
 • Elemei:
  • Vízbeszerzés (külön tantárgy)
  • Vízkezelés (külön tantárgy)
  • Tisztavíz medence
  • Vízemelés, vízgépészet
  • Elosztóhálózat és tartozékai
  • Víztározás
  • Energiaellátás
  • Irányítástechnika
 • Feladata: térben és időben változó vízmennyiségi fogyasztói igények kielégítése a szükséges nyomáson és megfelelő minőségben.
kapcsol d fontosabb jogszab lyok
Kapcsolódó fontosabb jogszabályok
 • 123/1997. (VII. 18.) Korm. r. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
 • 201/2001. (X. 25.) Korm. r. az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
 • 47/2005. (III. 11.) Korm. r. az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. r. módosításáról
 • 30/2008. (XII. 31.) KvVM r. a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról (11§-13§)
 • 147/2010. (XII. 23.) Korm. r. a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról (II. fejezet és 1. melléklet)
 • 2/1997. (II. 18.) KHVM r. a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről
 • 38/1995. (IV. 5.) Korm. r. a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről
  • 9/2008 (II.22.) ÖTM r. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról (5. melléklet 66 – 71 oldal)
  • 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet a víziközművek üzemeltetéséről
eu v z keretir nyelv s a v zell t s kapcsolata
EU Víz Keretirányelv és a vízellátás kapcsolata
 • Vízzel való gazdálkodás elve
 • Takarékosság elve
 • Teljes megtérülés elve
  • Amortizáció is!!!
  • Mo-i víziközmű vagyon értéke 2008-ban 1000 Mrd Ft!!!!
v zig ny alapfogalmak
Vízigény – alapfogalmak
 • Cél: A vízigény időbeli és térbeli eloszlásának meghatározása hosszú időtávra
 • Fajlagos vízfogyasztás (q): a vízfogyasztás egységfogyasztóra fajlagosított értéke [pl. l/fő,nap vagy l/m2,nap)
 • Átlagos napi vízigény (Qd): Az éves vízfogyasztás 1/365-öd része [m3/nap]
 • Napi csúcs vízigény (Qdmax): az év során előforduló legnagyobb napi vízigény [m3/nap]
 • Órai csúcs vízigény (Qhmax): a naptári évben előforduló legnagyobb órai vízigény érték [m3/h]
v zig ny meghat roz s m djai
Vízigény meghatározás módjai
 • Számítással (mérnöki becslés). Kapcsolódó ágazati szabvány: MSZ-10-158/1-1990. Óvatosan kell kezelni!!!!!
 • Méréssel (hálózat rekonstrukciónál!)
 • Hasonló rendszerek üzemeltetési tapasztalatai alapján. Szempontok:
  • Foglalkoztatottság összetétele
  • Ellátottsági színvonal
  • Éghajlati viszonyok
  • Kulturális szokások
  • Település méret
  • Település típus
  • Gazdasági jellemzők
  • Társadalmi rétegek aránya
  • Vízdíj
  • Stb….
telep l si v zig nyek sszetev i
Települési vízigények összetevői
 • Kommunális vízigény (Qk)
  • Háztartások vízigénye
  • Közületek, intézmények vízigénye
  • A településen nem letelepedett emberek vízigénye (ingázók, turisták, stb..)
  • Közterület fenntartás vízigénye
 • Ipar vízigénye(Qi)
 • Mezőgazdaság vízigénye (Qm)
 • Tűzoltás vízigénye (Qt)
 • Hálózati és szolgáltatási veszteségek (Qv)

Qd= Qk + Qi + Qm + Qt + Qv

ell t si sz nvonal komfort fokozat
Ellátási színvonal (komfort fokozat)
 • Közkifolyósmódon ellátott fogyasztó, aki a csőhálózatra szerelt közkifolyós vízvételi helytől, közúton mérve, legfeljebb 150 m távolságra lakik.
 • Félkomfortosmódon ellátott az a fogyasztó, akinek ingatlanán egy csapolóhely van.
 • Komfortos módon ellátott az a fogyasztó, akinek lakásán több csapolóhely (fürdőszoba,WC,stb.) van.
 • Összkomfortos módon ellátott fogyasztó az, aki a vízellátáson kívül egyéb rendszeres kommunális szolgáltatásban részesül (melegvíz, központi fütés, gázellátás, stb.)
kommun lis v zig ny i
Kommunális vízigény I.
 • Lakossági vízigény: mértékadó lakosszám és a fajlagos vízfogyasztás szorzata
 • Fajlagos vízfogyasztás hazánkban 80-200 l/fő,nap, melynek értéke függ:
  • Éghajlat, időjárási viszonyok
  • Település jelleg, település méret
  • Fogyasztói szokások
  • Kulturális jellemzők
  • Komfort fokozat
  • Anyagi lehetőségek
 • Alap közületi és közterület fenntartási vízigény a lakossági vízigény 30-50%-a
 • Egyéb közületek vízigénye egyedi becsléssel határozandó meg
kommun lis v zig ny ii
Kommunális vízigény II.
 • Kommunális vízigények fajlagos mutatóit részletesen lásd. Török L. tervezési segédletében!
 • Átlagos napi vízigény:
   • qi(l/fő,nap): i-dik fogyasztó típushoz tartozó fajlagos vízigény
   • Ni(fő): i-dik fogyasztótípus mértékadó lakosszáma
 • Legnagyobb napi vízigény:
   • βn( - ): évszakos egyenlőtlenségi tényező
kommun lis v zig ny iii
Kommunális vízigény III.
 • Átlagos órai vízigény [m3/h]:
 • Legnagyobb órai vízigény [m3/h]:
   • βh ( - ): óracsúcs tényező (1,4 – 3,6)
   • fh (%): óracsúcs hányad (6% – 15%)
   • βh és fh értékeit részletesen Török L. segédletében
ipari s mez gazdas gi v zig ny
Ipari és mezőgazdasági vízigény
 • Vízminőségi igény eltérhet a kommunális vízigénytől (Pl. hűtővíz, gyógyszer gyártás technológiai vize)
 • Alkalmazott technológia részletes ismerete szükséges.
 • Hálózati és saját vízbázisról történő ellátás
 • Vízigény meghatározás módja:
  • Szakirodalom alapján
  • Már megvalósult telepek fogyasztási adatai alapján
   • Gyártási technológia
   • Technológia mérete
   • Víz visszaforgatási arányok
   • Technológiai fegyelem
ipari v zhaszn lat mutat i msz 10 158 2 84 i
Ipari vízhasználat mutatói (MSZ-10-158/2-84) I.
 • Teljes vízigény (Qt): a teljes technológiai és szociális vízigény összege
 • Teljes technológiai vízigény (Qt,te): a teljes termelési technológia vízigénye
 • Teljes járulékos vízigény (Qta): szociális és egyéb kiszolgáló létesítmények teljes vízigénye
 • Frissvíz igény (Qf): átfolyó vízhasználatok és a friss pótvíz igény összege
 • Friss pótvíz igény (Qfm): recirkulációs körök veszteségeinek és egyéb kibocsátásainak pótlására szolgáló frissvíz igény
 • Használt pótvíz igény (Qmu): recirkulációs körök veszteségeinek és egyéb kibocsátásainak pótlására szolgáló használtvíz igény
 • Pótvíz igény (Qm): használt és friss pótvíz igény összege
ipari v zhaszn lat mutat i msz 10 158 2 84 ii
Ipari vízhasználat mutatói (MSZ-10-158/2-84) II.
 • Átfolyó frissvíz igény (Qf,fl): egyszeri használatra igényelt frissvíz igény
 • Vízveszteség (Ql): összes vízveszteség. A párolgási, szivárgási és kihordási veszteségek összege.
 • Párolgási veszteség (Qle)
 • Szivárgási veszteség (Qlsd)
 • Kihordási veszteség (Qlc)
 • Újrahasznált víz (Qr): soros vízhasználattal vagy recirkulációval ismételten felhasznált víz
 • Visszaforgatott víz (Qre): ugyanabban a technológiában recirkuláltatott víz
ipari v zhaszn lat mutat i msz 10 158 2 84 iii
Ipari vízhasználat mutatói (MSZ-10-158/2-84) III.
 • Fajlagos ipari teljes vízigény:
   • pi(db): legyártott termékek száma
 • Fajlagos ipari frissvíz igény:
 • Frissvíz kihasználási tényező:
t zolt si v zig ny i
Tűzoltási vízigény I.
 • Az érvényes OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) alapján történik a tűzi-víz igény (vízhozam, nyomás) számítása épületenként külön-külön (építési engedélyezés során).
 • A számítás alapja az épületben lévő mértékadó tűzszakasz.
 • Külső és belső tűzi-víz igényt különböztetünk meg
 • Külső tűzi-víz igény biztosítása:
  • Tűzcsapokról (min. 200 m-ként)
  • Tűzi-víz tározóból (Ha a tűzcsapok nem elegendőek)
 • Vízhálózat méretezési szempontból a vizsgált hálózati szakasz által ellátott épületek közül a legnagyobb tűzszakasszal rendelkező épület a mértékadó.
 • Belső tűzi-víz igény biztosítása:
  • Belső fali tűzcsapokról vagy automata tűzvédelmi berendezésről
  • Vízbekötés méretezésekor kell figyelembe venni!
 • Tűzi-víz igény számítás részleteit lásd. a Török L. féle segédletben
t zolt si v zig ny ii
Tűzoltási vízigény II.
 • Tájékoztató jellegű adatok tűzoltási vízigényre (MSZ-595)
 • A települési mértékadó tüzi-víz mennyiséget 3 órán át kell biztosítani
t zolt si v zig ny iii
Tűzoltási vízigény III.
 • Szemléletváltás: A 147/2010. (XII. 23.) Korm. Rendelet alapján a tűzoltáshoz szükséges vizet a közműhálózatból akkor lehet vételezni, ha az felszíni vízből vagy ipari vízhálózatból nem, vagy nem elegendő mennyiségben vételezhető.
olt v z biztos t s id tartama otsz szerint
Oltóvíz biztosítás időtartama (OTSZ szerint)
 • Normatív tűzterhelés alapján kell meghatározni:
otsz h l zattervez si vonatkoz sai
OTSZ hálózattervezési vonatkozásai
 • A mértékadó oltóvíz mennyiséget a településen, illetve a létesítményben a mértékadó tűzszakasz területére kell meghatározni
 • A települési vízhálózatot úgy kell méretezni hogy a mértékadó oltóvíz igényt és az átlagos kommunális vízigényt a hálózat egyidejűleg tudja biztosítani!
 • Oltóvíz céljára is igénybe vehető hálózati szakasz esetén, ágvezeték legalább NA 100, míg körvezeték legalább NA 80 legyen! 1000 főnél kisebb településen ettől el lehet térni, ha 200 m-en belül megfelelő mennyiségű vizet biztosító természetes vagy mesterséges víznyerő hely van.
 • A vízmű magas és mélytározójánál NA 100 csonkkapoccsal és kupakkapoccsal ellátott csatlakozó helye(ke)t kell kialakítani.
 • Tűzcsapok minimális távolsága 200 m (megközelítési útvonalon!)
 • Új vezetékes vízellátó hálózat építésekor csak föld feletti tűzcsap telepíthető!
olt v z t roz k kialak t sa otsz szerint
Oltóvíz tározók kialakítása OTSZ szerint
 • Min. hasznos térfogat 30 m3
 • A tározó max. mélysége 7 m lehet!
 • Tározó és védendő építmény max. távolsága 200 m (megközelítési útvonalon!).
 • Szívócsövek száma: minden megkezdett 100 m3 hasznos térfogatra 1 db
 • Szívócső minimális átmérője: NA 100
 • Szívócsövek minimális távolsága: 5 m
h l zati s szolg ltat si vesztes gek
Hálózati és szolgáltatási veszteségek
 • Hálózati veszteség: közüzemi vízvezeték hálózat veszteségei és mérési hibából eredő veszteségek
 • Szolgáltatási veszteség: szolgáltatási célú vízfelhasználások vízigénye (csőhálózat öblítése).
 • Szolgáltatási és hálózati veszteség együttesen: 8-15%
t vlati el rejelz s
Távlati előrejelzés
 • Távlati tervezés (20-50 év):
  • 147/2010. (XII. 23.) Korm. r. 30 éves távlat figyelembe vételét írja elő
  • Fogyasztási prognózis készítés:
   • Gazdasági prognózisok (ipar, mezőgazdaság, szolgáltatási szektor, stb..)
   • Politikai prognózisok
   • Népességszám alakulás prognózisa
   • Éghajlatváltozás hatása
   • Országos –regionális –helyi prognózisok
 • Javasolt alternatívákban gondolkodni a koncepciótervek szintjén
 • Optimalizálás (költség-hatékonyság, gazdasági lehetőségek, előnyök-hátrányok, stb..)
 • Célállapot - ütemezés
ghajlat v ltoz s hat sai i r vidt v hat sok
Éghajlat változás hatásai I. – rövidtávú hatások
 • Gyakoribbak és nagyobb mértékűek lesznek az árvizek
 • Kisebbek lesznek a kisvízhozamok
   • A Kőrösök időszakos teljes kiapadása várható
   • A Duna hosszabb időszakokra nem lesz hajózható
 • Lesüllyednek a talajvízszintek
 • A kora nyári kisvizeket nem fogja növelni az Alpok hóolvadása
 • Megnő az aszályos időszakok hossza és intenzitása
 • Az aszályos időszakokban nem lesz elegendő öntözési célú vízkészlet
 • Várhatóan a környező országok növelni fogják tározó kapacitásaikat → Magyarország vízkészletei tovább csökkennek
ghajlat v ltoz s hat sai ii lehets ges t rsadalmi k vetkezm nyek
Éghajlat változás hatásai II. – lehetséges társadalmi következmények
 • ALKALMAZKODÁS
  • Mezőgazdaság
  • Közlekedési hálózatok
  • Építéstechnika
  • Vízgazdálkodás
  • Túrizmus
  • Életmód
  • Betegségek térhódítása
  • Stb…
 • ELVÁNDORLÁS
  • Tenger által elöntött területek
  • Sivatagossá váló területek
  • Elöntéses területek
  • Erózióveszélyes területek
  • Gazdaságilag tönkremenő területek
  • Stb…

Távlati vízfogyasztási prognózis!?!?

fogyaszt si k rzetek kijel l se
Fogyasztási körzetek kijelölése
 • Cél: közel azonos fogyasztási jellemzőkkel rendelkező területek lehatárolása
 • Főtevékenység szerinti lehatárolás:
   • Ipari területek
   • Mezőgazdasági területek
   • Lakóterületek
   • Közületi körzetek
 • Részterületi lehatárolás szempontjai lakóterületeken belül:
   • Komfort fokozat
   • Laksűrűség (beépítési jelleg, szintek száma, stb..)
   • Kulturális jellemzők
   • Társadalmi rétegek, életszínvonal
   • Stb…
tervfeladathoz javaslatok
Tervfeladathoz javaslatok
 • Török L. tervezési segédletében található mintapélda (12-15.oldal) átnézése Ez alapján és az előadás anyag alapján a vízigény számítás egyszerűen elvégezhető
 • A kiadott helyszínrajzon fogyasztási körzetek kijelölése M=1:4000 v. M=1:5000 méretarányú helyszínrajzon. Jelölésmód: különböző színnel vagy sraffal. Minden önálló területegységet számmal kell ellátni. Valósághű települési struktúrát javasolt kialakítani tagoltság tekintetében. Az elkészített helyszínrajz alapján terület kimutatást kell készíteni. A vízigény számítás eredményeit a részterületekre szét kell osztani. Erről táblázatos kimutatást kell készíteni.
kieg sz t inform ci k hf k sz t shez p ld k
Kiegészítő információk – hf készítéshez példák
 • Komplett tervfeladat mintapélda: Bozóky-Szezsich-Kovács-Illés: Vízellátás-csatornázás tervezési segédlet. (vízszerzés-víztisztítás feladatrészek nélkül)
 • Komplett minta tervfeladatok az ftp-n. (Azokon 2 nyomászóna van!!!)
 • Vízigény számítás mintapélda: Török László tervezési segédlet
m szaki le r s k sz t se i
Műszaki leírás készítése I.
 • Mit tartalmazzon:
  • Kiindulási és tervezési adatok
  • Egyes változatok, alternatívák. Legjobbnak ítélt megoldások indoklása.
  • Tervezési részeredmények, és eredmények
  • Tervezési gondolatmenet: mit, miért, hogyan terveztünk?
  • A tervre vonatkozó konkrétumok
  • Hivatkozások a tervmellékletekre
m szaki le r s fel p t se i
Műszaki leírás felépítése I.

1. Megbízás tárgya, kiindulási adatok, feladat ismertetése

2. Jelenlegi állapot bemutatása

 • Település jelleg
 • Domborzati viszonyok
 • Beépítési jellemzők
 • Jelenlegi és távlati fogyasztók
 • Jelenlegi vízellátási infrastruktúra bemutatása
 • Település közmű helyzete
 • Település fejlődés
m szaki le r s fel p t se ii
Műszaki leírás felépítése II.

3. Tervezett állapot bemutatása

 • Tervezést befolyásoló tényezők (ellátás módja, nyomásigények, ellátási övezetek, tározó és szivattyú telep működési kérdései, energiaellátási viszonyok, stb…)
 • Vízigények bemutatása
 • Víztározók bemutatása
 • Tápvezeték és hálózat vonalvezetése, vezetékanyag, átmérők
 • Hálózat hidraulikai vizsgálat eredményei, üzemállapotok és eredmények értékelése
 • Nyomásviszonyok
 • Hálózat magassági vonalvezetése
 • Szerelvények, védőcsövek, műtárgyak a hálózatban
m szaki le r s fel p t se iii
Műszaki leírás felépítése III.

4. Kivitelezési előírások

 • Munkagödör kialakítás, dúcolás
 • Víztelenítés
 • Építési ütemezés
 • Stb…

5. Nyomáspróba és vezeték fertőtlenítés

6. Munka- és balesetvédelmi előírások

7. Üzemeltetési előírások

8. Környezetvédelmi fejezet (építési és üzemeltetési fázis)

- Levegőtisztaság védelem

- Hulladékok

- Felszíni és felszín alatti vizek védelme

- Talajvédelem

- Zaj- és rezgésvédelem

9. Egyéb észrevételek

felhaszn lt irodalom
Felhasznált irodalom
 • Török László: Tervezési segédlet a település vízellátása tanulmányterv készítéséhez. Baja. 1998.
 • Közműhálózatok tervezése HEFOP/2004/3.3.1/0001.01 digitális jegyzet
 • MSZ-10-158/1-1990. A vízellátás fajlagos vízigényei: kommunális vízellátás
 • MSZ-10-158/2-1984. Az ipari vízhasználat fogalmai és mutatói
 • Illés-Kelemen-Öllős: Ipari vízgazdálkodás. Vízdok Kiadó, Budapest,1983.
 • Dr. Schultz Andrea: Budapest vízellátása 2007. www.epgep.bme.hu
 • Bartholy Judit: Az éghajlat változása - bizonyosságok és bizonytalanságok. Mindentudás Egyeteme, http://www.mindentudas.hu/bartholy
 • Mosonyi Emil: A hazai vízgazdálkodás távlati feladatai. Mérnök Újság, XIV. évf. 3. szám, 2007 március, 26-30 oldal.
 • Buzás Kálmán: Települések vízellátása II. Typotex, Budapest, 1991.
 • György István (szerk): Vízügyi létesítmények kézikönyve. Műszaki könyvkiadó 1974.
 • 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról