Prezenta n program microsoft powerpoint
Download
1 / 44

- PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Prezentační program Microsoft PowerPoint. Prezentační program PowerPoint se používá pro vytváření prezentací pomocí snímků, které mohou obsahovat textové, grafické, zvukové i jiné informace. .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - terry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Prezenta n program microsoft powerpoint


Prezenta n program microsoft powerpoint


Diagram pozornosti

POZORNOST efekty (například animované přechody snímků, změna barevného schématu).

ČAS

Diagram pozornosti


Postup p i tvorb prezentace
Postup při tvorbě prezentace efekty (například animované přechody snímků, změna barevného schématu).

 • Stanovit cíl

 • Zvolit formu

 • Sestavit osnovu

 • Shromáždit materiály

 • Vytvořit prezentaci

 • Zkusit prezentaci

 • Realizovat prezentaci


Podklady pro prezentaci
Podklady pro prezentaci efekty (například animované přechody snímků, změna barevného schématu).

 • PLNÝ TEXT

 • KARTIČKY

 • POZNÁMKY


Podklady pro prezentaci1
Podklady pro prezentaci efekty (například animované přechody snímků, změna barevného schématu).

 • PLNÝ TEXT

  • Sebevědomí

  • Příprava

  • Publikum

  • Pružnost (flexibilita)


Podklady pro prezentaci2
Podklady pro prezentaci efekty (například animované přechody snímků, změna barevného schématu).

 • KARTIČKY

  • Sebevědomí

  • Příprava

  • Publikum

  • Pružnost (flexibilita)


Podklady pro prezentaci3
Podklady pro prezentaci efekty (například animované přechody snímků, změna barevného schématu).

 • POZNÁMKY

  • Flexibilita

  • Volnost pohybu

  • Volnost projevu

  • Technické problémy

   • ztráta informací

   • Ztráta sebejistoty


Z sady tvorby prezentace sn mek
Zásady tvorby prezentace - snímek efekty (například animované přechody snímků, změna barevného schématu).

 • Klíčová slova, fráze

 • Pravidlo 6 sekund

 • Text odrážek (10 -12 slov)

 • Max 5 odrážek


Z sady tvorby prezentace p smo
Zásady tvorby prezentace - písmo efekty (například animované přechody snímků, změna barevného schématu).

 • Velikost písma & vzdálenost publika

  • do 13 m -výška textu 7mm (26 bodů)

  • nad 13 m - výška textu 15mm (60 bodů)


P klad velikost p sma na sn mku

60 bodů efekty (například animované přechody snímků, změna barevného schématu).

36 bodů

26bodů

prezentace

Příklad: velikost písma na snímku


Z sady tvorby prezentace o iven textu
Zásady tvorby prezentace efekty (například animované přechody snímků, změna barevného schématu). - oživení textu

Úsudek:

Verbální7%

Hlasový22%

Řeč těla 55%

 • Rozložení

 • Velikost písma

 • Symboly

      


Z sady tvorby prezentace grafika
Zásady tvorby prezentace - grafika efekty (například animované přechody snímků, změna barevného schématu).

 • Grafika

  • Věcná

  • Humorná


Z sady tvorby prezentace grafy
Zásady tvorby prezentace - grafy efekty (například animované přechody snímků, změna barevného schématu).

 • Křivky

  • Max 4

  • Horizontální popis

  • Maximální rozdíly

  • Minimální rozdíly


Z sady tvorby prezentace grafy1
Zásady tvorby prezentace - grafy efekty (například animované přechody snímků, změna barevného schématu).

 • Sloupce

  • Max 6

  • Horizontální pro porovnání

  • Seřadit např.vzestupně


Z sady tvorby prezentace grafy2
Zásady tvorby prezentace - grafy efekty (například animované přechody snímků, změna barevného schématu).

 • Koláčový graf

  • Max 6

  • Hodnoty nevkládat do grafu, ale vkládat vně

  • Výřez zdůrazní data


Barevnost sn mku
Barevnost snímku efekty (například animované přechody snímků, změna barevného schématu).

 • Střídmost

 • Přizpůsobit světelným podmínkám

 • podklad - písmo


P li n efekty
Přílišné efekty efekty (například animované přechody snímků, změna barevného schématu).

 • TEXT NELZE ČÍST


Barevnost sn mku1
Barevnost snímku efekty (například animované přechody snímků, změna barevného schématu).

 • Pozornost - teplá žlutá, kaštanová, písková

 • Pozitivní představy – světle modrá

 • Důležité informace – světle červená

 • Nedůležité info – tmavě modrá

 • Negativní asociace – citrónově žlutá

 • Barvoslepost – červená, zelená


Z sady d lky a mno stv textu
Zásady délky a množství textu efekty (například animované přechody snímků, změna barevného schématu).

 • Slovní komentář k jednomu snímku (mimo titulního a děkovného) má trvat 1 až 2 minuty. Pro 10 minutovou prezentaci je tedy třeba 5 až 8 snímků – ne více !!

 • Každý snímek by měl mít svůj nadpis.

 • Na jednom snímku by nemělo být více než cca 9 až 11 řádků textu (kromě nadpisu).Pokud to není nezbytně nutné, neumisťujte do prezentace hypertextové odkazy na jiné soubory ani na Internet.


Z sady d lky a mno stv textu1
Zásady délky a množství textu efekty (například animované přechody snímků, změna barevného schématu).

 • Používejte krátké a stručné věty (hesla), ne věty dlouhé a rozvětvené !

 • Užívejte typ písma Arial, Arial Narrow či Helvetica, nikoli např. Times New Roman či jiné specifické fonty.


Z sady d lky a mno stv textu2
Zásady délky a množství textu efekty (například animované přechody snímků, změna barevného schématu).

 • V jednom snímku neužívejte víc než 2 až 3 druhy písma. Vyvarujte se užití písma typu kurzíva.

 • Neužívejte lemování či „ozdobné“ okraje snímků Vaší prezentace. Zbytečně si tím zmenšujete plochu snímků pro text či obrázky.


Animace a p echody sn mk
Animace a přechody snímků efekty (například animované přechody snímků, změna barevného schématu).

 • Používejte jen jednoduché animační efekty, a to vždy jen v nezbytné míře. Nepoužívejte nahodilé efekty animace, spirály, přelety, překrytí a podobné.

 • Nastavte vysokou rychlost přechodu snímků, bez zvuku s případnou jednoduchou animací či bez animace.

Příliš mnoho příliš složitých animačních efektů ruší prezentaci a rozptyluje pozornost posluchačů.


Zvukov efekty
Zvukové efekty efekty (například animované přechody snímků, změna barevného schématu).

 • Nepoužívejte žádné zvukové efekty.

 • Zvukové efekty zpomalují přechody snímků.

 • Zvuky z prezentačního počítače ruší posluchače a rozptylují jejich pozornost.


P klady patn ch prezentac
Příklady efekty (například animované přechody snímků, změna barevného schématu). špatných prezentací

 • Následující tři snímky ukazují příklady špatných úprav prezentace, které by zásadně neměly být používány


Prezenta n program microsoft powerpoint

 • Snímek nemá nadpis efekty (například animované přechody snímků, změna barevného schématu). . Nadpisy snímků pomáhají posluchačům při sledování prezentace. Všechny snímky s výjimkou fotografií by měly být opatřeny nadpisem.

 • Velikost písma tohoto snímku je příliš malá. Písmo je čitelné na obrazovce PC, avšak při prezentaci přečtou text jen posluchači v „předních řadách“. Pro posluchače dále od promítací plochy je Vaše prezentace nečitelná a výsledky Vaší práce jsou pro ně ztraceny.

 • JE-LI VEŠKERÝ TEXT PSANÝ VELKÝMI PÍSMENY ČI KURZÍVOU, je rovněž obtížněji čitelný. Užívej tmavé pozadí snímků; ne světlé !

 • Snímek bude lépe čitelný, pokud bude členěn výraznými odrážkami a odstavci.

 • Snímek obsahuje příliš mnoho textu. Prezentace nemá Vaši přednášku kompletně nahradit a vše co říkáte promítnout, je pouze stručným obrazovým doprovodem toho, co chcete posluchačům říci.

 • Na snímku by nemělo být více než cca 9 až 11 řádků textu.


U it nevhodn ch barev a velikost

Board 1 efekty (například animované přechody snímků, změna barevného schématu).

Board 2

Board 3

ASP

ASP

ASP

tdo

tck

PSBM

tms

tdi

trst

Užití nevhodných barev a velikostí

 • špatný kontrast

 • špatná kombinace barev textu a pozadí

 • příliš tenké čáry

 • malá velikost písma


Jak j t poslucha m na nervy pro pokra ov n stiskni enter
Jak jít posluchačům na nervy efekty (například animované přechody snímků, změna barevného schématu). (pro pokračování stiskni„Enter“)

 • Zneužití zvukových animačních efektů.

 • Přehnané užití přechodových efektů.

 • Upoutáte nadměrnou pozornost posluchačů jen kVaší prezentaci,nikoli k tomu hlavnímu, tedy k Vám a k tomu, co chcete říci.

 • PowerPoint má sloužit, nikoli obtěžovat !


Souhrn
Souhrn efekty (například animované přechody snímků, změna barevného schématu).

 • Prezentujte jen jednoduché, jasné, přehledné a stručné snímky.

 • Prezentace má pouze doprovázet Váš ústní projev, není nutné ani vhodné doslova číst celý zobrazovaný text.

 • Prezentace má „oživit“ Vaše vystoupení především projekcí dokumentačních obrázků, grafů, schémat, diagramů či fotografií.


Vytvo en nov prezentace
Vytvoření nové prezentace efekty (například animované přechody snímků, změna barevného schématu).

Vytvoření prezentace zahrnuje:

 •  Vytvoření základního návrhu

 •  Přidání nových snímků

 •  Uspořádání prvků na snímku (rozložení)

 •  Nastavení barevného schématu nebo použití šablony

 •  Vytvoření efektů


Prezenta n program microsoft powerpoint

Vytvořit novou prezentaci v programu Microsoft PowerPoint můžete těmito způsoby:

 •  Pomocí ikony Nový (kliknutím levého tlačítka myši)

 •  Pomocí kombinace kláves Ctrl + N.

 •  Pomocí menu Soubor a funkce Nový…


Prezenta n program microsoft powerpoint

U prvních dvou možností Microsoft PowerPoint automaticky vytvoří novou prezentaci a nazve jí Prezentace1, Prezentace 2 apod.

Při vytvoření nového dokumentu pomocí menu zobrazí program Podokno úloh – Nová prezentace , ve kterém máte možnost zvolit si funkci Obecné šablony. Šablona je vlastně předloha, která bude použita pro novou prezentaci.


Vytvo en prezentace pomoc ablony n vrhu
Vytvoření prezentace pomocí šablony návrhu vytvoří novou prezentaci a nazve jí Prezentace1, Prezentace 2 apod.

 • 1. Z menu Soubor zvolte funkci Nový.

 • 2. V části Nový zvolte funkci Ze šablony návrhu.

 • 3. Zobrazí se podokno Návrh snímku, kde vyberte požadovaný návrh snímku. 

 • 4. Pokud chcete zachovat výchozí rozložení prvního snímku, pokračujte bodem 5. Pokud chcete, aby rozložení prvního snímku bylo jiné, zvolte v menu Formát příkaz Rozvržení snímku. Vyberte požadované rozvržení. 

 • 5. Zapište požadovaný text do snímku.

 • 6. Pokud chcete vložit nový snímek, zvolte panelu nástrojů ikonu Nový snímek.

 • 7. Vyberte opět požadované rozvržení snímku. 

 • 8. Chcete-li vložit další snímky, zopakujte kroky 5, 6 a 7.

 • 9. Přidejte další požadované prvky vzhledu nebo efekty.


Vytvo en prezentace pomoc pr zdn ch sn mk
Vytvoření prezentace pomocí prázdných snímků vytvoří novou prezentaci a nazve jí Prezentace1, Prezentace 2 apod.

 • 1. Klikněte levým tlačítkem myši na ikoně Nový.

 • 2. Vyberte požadované Rozložení snímku.

 • 3. Zapište požadovaný text do snímku.

 • 4. Pokud chcete vložit nový snímek, zvolte panelu nástrojů ikonu Nový snímek.

 • 5. Pro každý nový snímek zopakujte kroky 3 a 4.

 • 6. Přidejte další požadované prvky vzhledu nebo efekty.


Vytvo en sn mku obsahuj c ho nadpisy jin ch sn mk
Vytvoření snímku obsahujícího nadpisy jiných snímků vytvoří novou prezentaci a nazve jí Prezentace1, Prezentace 2 apod.

 • Tento snímek se většinou používá jako první a zobrazí nadpisy vybraných snímků, které jsou uspořádány do seznamu.

 • 1. V menu Zobrazení zvolte funkci Řazení snímků.

 • 2. Vyberte snímky, jejichž nadpisy chcete použít (levým tlačítkem myši, se stisknutou klávesou CTRL).

 • 3. Na panelu nástrojů Řazení snímků klikněte levým tlačítkem myši na ikonu Souhrnný snímek.


P id n p echod mezi sn mky
Přidání přechodů mezi snímky vytvoří novou prezentaci a nazve jí Prezentace1, Prezentace 2 apod.

Přidání stejného přechodu ke všem snímkům v prezentaci:

 • 1. V menu Prezentace zvolte funkci Přechod snímku.

 • 2. V zobrazeném seznamu vyberte požadovaný efekt přechodu.

 • 3. Zvolte tlačítko Použít u všech snímků.


P id n r zn ch p echod mezi sn mky
Přidání různých přechodů mezi snímky vytvoří novou prezentaci a nazve jí Prezentace1, Prezentace 2 apod.

 • 1. Na kartě Snímky vyberte v normálním zobrazení snímky, ke kterým chcete přidat přechod

  (levým tlačítkem myši, se stisknutou

  klávesou CTRL).

 • 2. V menu Prezentace zvolte funkciPřechod snímku.

 • 3. V zobrazeném seznamu vybertepožadovaný efekt přechodu.

 • Následující postup zopakujte pro každýsnímek, ke kterému chcete přidat odlišnýpřechod.


Zobrazen v aplikaci powerpoint
Zobrazení v aplikaci PowerPoint vytvoří novou prezentaci a nazve jí Prezentace1, Prezentace 2 apod.

 • V aplikaci Microsoft PowerPoint existují tři hlavní zobrazení: Normální zobrazení, Řazení snímků a Prezentace.


Zobrazen v aplikaci powerpoint1
Zobrazení v aplikaci PowerPoint vytvoří novou prezentaci a nazve jí Prezentace1, Prezentace 2 apod.

 • Normální zobrazení 

  Normální zobrazení se používá k zápisu a návrhu prezentace. 

 • Zobrazení Řazení snímků

  V tomto zobrazení se ukazují snímky v miniaturní podobě. Používá se pro změnu uspořádání snímků, přidání nebo odstranění snímků. Lze ho použít i pro náhled animací a přechodů snímku.

 • Zobrazení Prezentace

  V tomto zobrazení si můžete prezentaci prohlédnout ve výsledné podobě. Zobrazí se od aktuálního snímku do konce.

  Finální spuštění vlastní prezentace se provádí funkční klávesou F5, nebo zvolením funkce Spustit prezentaci z menu Prezentace.


Vkl d n objekt
Vkládání objektů vytvoří novou prezentaci a nazve jí Prezentace1, Prezentace 2 apod.

 • Vložení obrázku

 • Vložení objektu WordArt

 • Vložení textového pole

 • Vložení tabulky

 • Vložení matematického vzorce

 • Vložení diagramu

 • Vložení automatického tvaru


Sbalen prezentace ke spu t n v jin m po ta i
Sbalení prezentace ke spuštění v jiném počítači vytvoří novou prezentaci a nazve jí Prezentace1, Prezentace 2 apod.

 • 1. Otevřete prezentaci, kterou chcete sbalit (pokud chcete zkopírovat sbalenou prezentaci na disketu, vložte disketu).

 • 2. V menu Soubor zvolte funkci Na cesty…

 • 3. Řiďte se podle průvodce. Plánujete-li spouštět sbalenou prezentaci v počítači, ve kterém není nainstalována aplikace PowerPoint, zahrňte do balíčku prohlížeč Microsoft PowerPoint Viewer.


Vlastn animace
Vlastní animace vytvoří novou prezentaci a nazve jí Prezentace1, Prezentace 2 apod.

 • Menu Prezentace

  • Vlastní animace

  • Vybrat objekt nebo text

  • Přidat efekt – počátek, zdůraznění, konec, cesty pohybu

  • Nastavit vlastnost a rychlost