Download
fisk lis politika n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fiskális Politika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fiskális Politika

Fiskális Politika

128 Views Download Presentation
Download Presentation

Fiskális Politika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Fiskális Politika Államháztartás - központi költségvetés - társadalombiztosítási alapok - egészségbiztosítási alap - nyugdíjbiztosítási alap - elkülönített állami pénzalapok - helyi önkormányzatok

  2. Az első három esetében az Országgyűlés dönt • Az önkormányzatoknál a saját képviselőtestület dönt a ktg.vetésről

  3. Bevételek - adók - illetékek - járulékok - vámok - bírságok - díjak

  4. Közvetlen egyenes adó - SZJA - Társasági adó Közvetett adó - ÁFA - Játékadó - Jövedéki adó Adószedés: állam számára szükséges jövedelem beszedése és nem társadalmi preferenciák és ízlések kifejezése

  5. Kiadások - állami oktatás - egészségügy - honvédelem - rendőrség - tűzoltóság - adóhatóság - árvízvédelem - tudományos kutatás

  6. - kultúra - sport - kamatfizetés - transzfer kifizetések – családi tám., szoc. tám. - beruházási kiadások - gazdálkodó szervezetek támogatása - fogyasztói árkiegészítés

  7. Teljes költségvetési egyenleg D: deficit G: Állami kiadás T: állami bevétel r: fizetendő átlagkamat AD: adósságállomány

  8. Finanszírozási lehetőségek: - deviza - forintMaastrichti kritériumok fiskális politikára vonatkozó része - költségvetési deficit max. a GDP 3%-a - államadósság max. a GDP 60%-a Elsődleges egyenleg

  9. Stabilitási és növekedési paktum túlzott deficit eljárás Ikerdeficit Folyó fizetési mérleg deficit + költségvetési deficit CA folyó fizetési mérleg egyenlege