munkaer foglalkoztat s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Munkaerő, foglalkoztatás PowerPoint Presentation
Download Presentation
Munkaerő, foglalkoztatás

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Munkaerő, foglalkoztatás - PowerPoint PPT Presentation


  • 52 Views
  • Uploaded on

Munkaerő, foglalkoztatás. Emberi erőforrás.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Munkaerő, foglalkoztatás


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
emberi er forr s
Emberi erőforrás

A vállalkozás érintettjei és céljaik:- tulajdonosok befektetők hosszú távú értéknövekedés - küldetés- menedzsment szakalkalmazottak rövid távú jövedelemnövelés, karrier hatékony működtetés, koordináció - alkalmazottak  végrehajtók rövid távú jövedelemérdekeltség

az emberi er forr s
Az emberi erőforrás

A munkafeladatok szempontjából az alkalmazottak - képzettség - képesség - készségszerint strukturált összessége. Mint bármely más ráfordítás  költség helyettesíthető Speciális: - képes szabályozni a teljesítményét- önálló akarata van- motiválható - szinergia

k ls befoly sol t nyez k
Külső befolyásoló tényezők

- természet- és gazdaságföldrajzi környezet- kultúra/munkakultúra, hagyományok- szociális környezet- konjunkturális helyzet- munkapiaci környezet- gazdasági-jogi környezet

- érdekképviseletek, érdekérvényesítési feltételek és szervezetek

bels befoly sol t nyez k
Belső befolyásoló tényezők

1. A tevékenység jellege2. A szervezet küldetése, stratégiája3. A szervezet mérete, struktúrája4. A szervezeti kultúra 5. A vezetési kultúra és stílus

1 a tev kenys g jelleg t meghat rozza
1. A tevékenység jellegét meghatározza

- a szervezeti célok  feladatok- a termék/szolgáltatás jellege, mennyisége, minősége- a rendelkezésre álló eszközöket - az alkalmazható technológiát- a munkaszervezés, koordináció sajátosságait - a munkaerővel szembeni elvárásokat (képzettség, készség, képesség)

2 a v llalkoz s strat gi ja
2. A vállalkozás stratégiája

A szervezet hosszabb távú, komplex céljait, cselekvési akcióinak sorozatát, valamint az ezek során felhasználandó erőforrásokat tartalmazza.

Tulajdonképpen a szervezet jövőbeni szándékainak összessége.

Fajtái:- vállalati szintű,

- üzletágra, üzleti egységre vonatkozó stratégiák,

- funkcionális stratégiák (pl. humán-, marketing- termelési-, finanszírozási, stb. stratégia).

az eeg ter letei
Az EEG területei

- munkaerő-gazdálkodás- bérgazdálkodás- munkaszervezés- munkakapcsolatok, képzés, átképzés- érdekképviseletekkel való együttműködés

munkaer gazd lkod s 1
Munkaerő-gazdálkodás 1.

Munkakör: a munkafolyamat egy személyre bontott része - ki egyéni tulajdonságok - mit feladatok - hol munkahely - mikor munkaidő - miért szervezeti célok, motiváció - hogyan  módszer

munkaer gazd lkod s 2
Munkaerő-gazdálkodás 2.

Munkaerő biztosítása- munkaerő-szükséglet vs. munkaerő állomány (-fedezet) - száma, struktúrája - munkaerő-mérleg- képzés, átképzés, átszervezés- hiány  toborzás – felvétel – beléptetés- többlet  elbocsátás- fluktuáció  okok vizsgálata- teljesítmény mérése, értékelése (normák)- munkaügyi jogszabályok alkalmazása

a munkaer llom ny sszet tele
A munkaerő állomány összetétele

- munkaviszony szerint - kor és nem szerint- szakképzettség szerint- iskolai végzettség szerint- munkakörök szerint- munkahelyek, telephelyek szerint- munkaidő szerint- foglalkoztatás jellege szerint

munkaer sz ks glet meghat roz sa
Munkaerő-szükséglet meghatározása

- munka-normaóra szükséglete alapján- berendezések kiszolgálási normaóra szükséglete alapján- technológiai tervek alapján- szolgáltatási protokoll alapján

munkaer fedezet
Munkaerő fedezet

- meglévő létszám nagysága, összetétele- munkaerő minősége- munkaidőalap: naptári, munkarend szerinti, kieső idők, veszteségidők- átlagos teljesítmény

munkaer sz ks glet s fedezet sszehangol sa
Munkaerő-szükséglet és fedezet összehangolása

- képzés, átképzés- átszervezés, átcsoportosítás- teljesítmény-elvárások módosítása (normarendezés)- műszaki fejlesztés  élő- vs. holtmunka- munkaátadás  vállalkozói szerződés- termelési szerkezetváltás- elbocsátás

munkaer tulajdons gai
Munkaerő tulajdonságai

Képzettség: szakképzettség, egyéb képzettségek gyakorlati időKépesség: teljesítőképesség munkabírásAlkalmasság: testi, lelki, egészségügyi együttműködési

foglalkoztat s
Foglalkoztatás

ToborzásSzelektálásAlkalmazás, megtartásElbocsátás

foglalkoztat ssal kapcsolatos jogszab lyok alkalmaz sa
Foglalkoztatással kapcsolatos jogszabályok alkalmazása

Munka Törvénykönyve- munkaviszony létesítése, próbaidő munkaszerződés- módosítása, megszűnése- munkaidő, pihenőidő, szabadság- munka díjazása- kártérítési felelősség

b rgazd lkod s
Bérgazdálkodás

Munkapiaci bérarányokRegionális bérarányokSzakmai bértarifa-rendszerÁgazati bértarifa-rendszerVállalati bértarifa-rendszer

b rform k
Bérformák

Időbér: törzsidős időbér rugalmas munkaidő teljesítményhez kötött időbérTeljesítménybér: darabbér minőségi mutatókhoz kötött bér hatékonysági mutatókhoz kötött bér

a munkab r elemei
A munkabér elemei

Személyi alapbérTörzsbérPótlékKiegészítő fizetésPrémiumJutalomEgyéb bér

motiv ci
Motiváció

Bérezés: - ösztönzés, célorientáció, "jutalom", differenciálás, bértarifa;- kereset : alapbér, bérpótlékok, prémium, jutalom, bérjellegű juttatás /jogdíj/, kiegészítő fizetés; - nem pénzbeli juttatások: biztosítás, szociális szolgáltatások, fizetett szabadság, cafetéria, hitelgarancia, stb.

munk ltat i j rul kok
Munkáltatói járulékok

Társadalombiztosítási járulékok:- egészségbiztosítási járulék 2 %- nyugdíjbiztosítási járulék 24 %Munkapiaci járulék 1,5 %

munkav llal t terhel j rul kok
Munkavállalót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék nyugdíjbiztosítási járulék 6% egészségbiztosítási járulék 10 %Munkapiaci járulék 1,5 %