Dějiny KULTURY
Download
1 / 38

- PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Dějiny KULTURY. Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž. Zlínský kraj. VRCHOLNÁ A POZDNÍ RENESANCE V ITÁLII - BENÁTSKÉ MALÍŘSTVÍ II. ÚVOD.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - terri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zl nsk kraj

Dějiny KULTURY

Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž

Zlínský kraj


Vrcholn a pozdn renesance v it lii ben tsk mal stv ii

VRCHOLNÁ A POZDNÍ RENESANCE V ITÁLII-BENÁTSKÉ MALÍŘSTVÍ II.


Zl nsk kraj
ÚVOD

Výukový materiál Vrcholná a pozdní renesance v Itálii – Benátské malířství II. navazuje na první díl pojednávající o malířství benátského okruhu a obsahuje informace o nejvýznamnějších projevech manýristického malířství. Cílem prezentace je seznámení studentů nejen s vrcholnými díly Tintoretta a Veroneseho, ale také El Greca, jehož hlavní působení sice spadá do Španělska, ale jeho styl nese jednoznačné stopy poučení benátským malířstvím. Pro ilustraci je na závěr připojeno i několik typicky manýristických děl autorů, kteří nepatří do benátského uměleckého okruhu.

Materiál je primárně určen studentům 2. ročníku předmětu dějiny kultury Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, využit však může být v kterémkoli ročníku střední školy v předmětech dějiny kultury, dějiny umění, dějepis, výtvarná výchova apod.


Zl nsk kraj

Charakteristika manýrismu

 • Období cca mezi 1520-1590

 • Samostatný styl nebo součást pozdní renesance?

 • Odklon od harmonického řádu vrcholné renesance

 • Konec napodobování reality – role fantazie umělce

 • Úsilí o rafinovanost

 • Vypjaté emoce až afektovanost

 • Nepřirozenost tvarů

  • Často figura serpentinata

 • Nepřirozenost barev

 • Obraz má ohromit a udivit


Zl nsk kraj

Pohled na manýrismus v dějinách

 • Původně pejorativní označení – Vasari (Životopisy)

  • Navazování na Michelangela, ale příliš „přehnaně“

 • Po dlouho dobu neporozumění (oproti renesanci)

  • Manýrovost, vyumělkovanost

 • Změna pohledu v 1. pol. 20. stol.

 • Alois Riegl

  • První historik s novým pohledem na manýrismus

  • Autonomní směr navazující na vrcholnou renesanci

 • Max Dvořák, Erwin Panofski

  • Manýristické tendence se objevují po každé „klasické“ epoše

  • Jde o evropskou konstantu


Tintoretto 1518 1594
Tintoretto (1518-1594)

 • Narozen v Benátkách

 • Vl. jménem JacopoRobusti

 • Iltintoretto = barvíř

  • Barvířem byl jeho otec

  • Mládí v dílně otce

  • Studia neznámá

  • Vynikající kreslíř (výjimka)

  • Obrazy pro dóžecí palác

  • Zemřel v Benátkách na mor

 • Dramatické scény

 • Imaginární světlo

 • Prudké až afektované pohyby

 • Obrazy často ve spěchu

 • Manýrismus směřující k baroku

 • Napětí

 • Expresivní deformace


Zl nsk kraj

 • Tintoretto

 • Autoportrét

 • 1588

 • 63 x 52, olej na plátně

 • Louvre


Zl nsk kraj

Tintoretto – Zázrak sv. Marka (1548, 415 x 541 cm, olej na plátně, GalleriaAccademia, legenda o umučeném otroku)


Zl nsk kraj

 • Tintoretto

 • Nalezení těla sv. Marka

 • 1562

 • 405 x 405 cm

 • olej na plátně


Zl nsk kraj

 • Tintoretto

 • Přenesení těla sv. Marka

 • Mezi 1562-1566

 • 421 x 306, olej na plátně

 • GalleriadellAccademia (Benátky)


Zl nsk kraj

 • Tintoretto – Poslední večeře

 • 1592-1594

 • 365 x 568, olej na plátně

 • S. Giorgio Maggiore (Benátky)

 • Nereálný prostor

 • Diagonální řešení

 • Předstupeň baroka


Zl nsk kraj

 • Tintoretto – Zuzana a starci

 • 1555-1556, 146 x 193 cm, olej na plátně

 • KHM (Vídeň)


Zl nsk kraj

 • Tintoretto

 • Sv. Roch uzdravuje nemocné morem

 • 1549

 • 307 x 673 cm

 • Kostel San Rocco (Benátky)


Paolo veronese 1528 1588
Paolo Veronese (1528 - 1588)

 • Narozen ve Veroně

 • Vl. jménem Paolo Caliari

 • Ovlivněn Tizianem

  a Tintorettem

 • 1555 – natrvalo v Benátkách

 • 1560 – návštěva Říma

  • Studium Michelangela

 • 1573 – obvinění inkvizicí

 • Zemřel v Benátkách

 • Okázalá nádhera

 • Jasné barvy

 • Radostná a slavnostní nálada

 • Návrat k vrcholné renesanci

  • Oproti Tintorettovumanýrismu


Zl nsk kraj

 • Paolo Veronese

 • Autoportrét

 • 1558-1563

 • 63 x 51 cm, olej na plátně

 • Ermitáž (Petrohrad)


Zl nsk kraj

 • Paolo Veronese – Svatba v Káni Galilejské (1563, 669 x 960 cm, olej na plátně, Louvre)

 • Zpodobení konkrétních osob


Zl nsk kraj

Paolo Veronese – Svatba v Káni Galilejské (detail)


Zl nsk kraj

 • Paolo Veronese

 • Hostina v domě Leviho

 • 1573

 • 555 x 1280 cm, olej na plátně

 • GalleriaAccademia (Benátky)

 • Původně Poslední večeře - problémy s inkvizicí


Zl nsk kraj

 • Paolo Veronese

 • Bitva u Lepanta

 • Kolem 1572

 • 169 x 137 cm, olej na plátně

 • GalleriadellAccademia (Benátky)

 • Bojující lodě

 • Osmansko-benátská válka

 • Prosby k P. Marii o vítězství křesťanů

 • Anděl útočí šípy na Turky


Zl nsk kraj

 • Paolo Veronese

 • Triumf Benátek

 • 1580-1585

 • 904 x 580 cm, nástropní freska

 • PalazzoDucale (Benátky)

 • Iluzivní prostor

 • Odkazy na Šalamounův chrám

  • Božská moc benátské republiky


El greco 1541 1614
El Greco (1541 - 1614)

 • Narozen na Krétě

 • DomenicosTheotokopulos

 • Nejprve asi malíř ikon

 • Školení v Benátkách

  • Snad v Tizianově dílně

 • Krátký pobyt v Římě

  • Urážka Michelangela

  • Odsouzení Posledního soudu

 • Odchod do Španělska

 • Bez královských zakázek

 • Skoro celé dílo v Toledu

 • Smrt v Toledu

 • Nesledoval realitu

 • Určující je jeho duchovní svět

 • Vize posvátných výjevů

 • Imaginární prostor

 • Protáhlé a odhmotnělé figury

 • Duhové barvy

 • Vrchol manýrismu


Zl nsk kraj

 • El Greco

 • Autoportrét

 • 1604


Zl nsk kraj

 • El Greco

 • Pohřeb hraběte Orgaze

 • 1586-1588

 • 460 x 630 cm, olej na plátně

 • SantoTomé(Toledo)

 • Sv. Štěpán a Augustin kladou tělo do hrobu

 • Kontrast pozemského a nebeského světa

 • Kontrast smrti a vzkříšení

 • Dole pohřeb, nahoře uvítání v nebi


Zl nsk kraj

 • El Greco – Laokoon

 • 1604-1614

 • 142 × 193 cm, olej na plátně

 • NGA (Washington)


Zl nsk kraj

 • El Greco

 • Pohled na Toledo

 • 1596-1600

 • 121 x 109 cm, olej na plátně

 • MMA (New York)


Zl nsk kraj

 • El Greco

 • Pátá pečeť Apokalypsy

 • 1608-1614

 • 225x 200 cm, olej na plátně

 • MMA (New York)


Zl nsk kraj

 • ElGreco

 • Ježíš v zahradě Getsemanské

 • Cca 1590

 • 104 x 117 cm, olej na plátně

 • Museo de Arte (Toledo)


Zl nsk kraj

 • El Greco – Klanění tří králů

 • 1612-1614, 319 × 180 cm, olej na plátně

 • MuseodelPrado (Madrid)

 • El Greco – Kristus svlékán z roucha

 • 1590-1595, 165 x 99 cm, olej na plátně

 • Alte Pinakotek (Mnichov)


Zl nsk kraj

El Greco – Nanebevzetí P. Marie

1577, 401 x 229 cm, olej na plátně

Art Institute in Chicago

 • El Greco – Sv. Martin a žebrák

 • 1597-1599, 193 x 103, olej na plátně

 • NGA (Washington)


Zl nsk kraj

 • El Greco – Giacomo Bosio

 • Po 1600, 107 x 90 cm, olej na plátně

 • Kimbell Art Museum (FortWorth, Texas)

  • El Greco – Kardinál Don Fernando Niño de Guevara

 • Kolem 1600, 74 x 51 cm, olej na plátně

  • Sammlung Oskar Reinhard (Winterthur, Švýcarsko)


Zl nsk kraj

Další významní manýrističtí malíři

 • Jacopo da Pontormo (1494-1557)

  • Vzorem mu byly Dürerovy rytiny

  • Odvážné kompoziční řešení i kolorit

 • AgnoloBronzino (1503-1572)

  • Ostře konturované formy

  • Mnohdy těžko rozluštitelná komplikovanost

 • Parmigiano(1503-1540)

  • Protáhlé a spirálovité figury


Zl nsk kraj

 • JacopoPontormo

 • Kladení do hrobu

 • 1525-1528

 • 313 × 192 cm , olej na dřevě

 • Santa Felicitá (Florencie)


Zl nsk kraj

 • JacopoPontormo

 • Léda s labutí

 • 1512-1513

 • 55 x 40, olej na dřevě

 • GalleriadegliUffizi (Florencie)


Zl nsk kraj

 • AgnoloBronzino

 • Alegorie lásky

 • Před 1545

 • 146 x 116, olej na dřevě

 • NationalGallery (Londýn)


Zl nsk kraj

Parmigiano – Madona s dlouhým krkem

1534-1540, 216 × 132 cm, olej na dřevě

GalleriadgliUffizi (Florencie)

 • Parmigiano – Madona a sv. Markéta

 • 1527-1529, 222 × 147 cm, olej na dřevě

 • PinacotecaNazionale (Bologna)


Ot zky a koly
OTÁZKY A ÚKOLY

 • Ve kterém období tvořili manýrističtí malíři?

 • Obecně charakterizujte manýrismus v malířství.

 • Čím se liší vrcholná renesance a manýrismus?

 • Jak byl manýrismus v dějinách umění přijímán?

 • Kteří naši vědci se 1. pol. 20. stol. zabývali manýrismem?

 • Popište život, dílo a styl Tintoretta.

 • Popište život, dílo a styl Veroneseho.

 • Popište život, dílo a styl El Greca.

 • Uveďte další manýristické malíře a jejich díla.


Pou it zdroje
POUŽITÉ ZDROJE

1. Tintoretto– Autoportrét: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Jacopo_Tintoretto_031-2.jpg [cit. 23. 8. 2013]

2. Tintoretto– Zázrak sv. Marka: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Jacopo_Tintoretto_-_The_Miracle_of_St_Mark_Freeing_the_Slave_-_WGA22480.jpg [cit. 23. 8. 2013]

3. Tintoretto– Nalezení těla sv. Marka: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Jacopo_Tintoretto_001.jpg [cit. 23. 8. 2013]

4. Tintoretto– Přenesení těla sv. Marka: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Jacopo_Tintoretto_004.jpg [cit. 23. 8. 2013]

5. Tintoretto– Poslední večeře: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Jacopo_Tintoretto_-_The_Last_Supper_-_WGA22649.jpg [cit. 23. 8. 2013]

6. Tintoretto– Zuzana a starci: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Jacopo_Robusti%2C_called_Tintoretto_-_Susanna_and_the_Elders_-_Google_Art_Project.jpg/1280px-Jacopo_Robusti%2C_called_Tintoretto_-_Susanna_and_the_Elders_-_Google_Art_Project.jpg [cit. 23. 8. 2013]

7. Tintoretto– Sv. Roch uzdravuje nemocné morem: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Jacopo_Tintoretto_-_St_Roch_in_the_Hospital_-_WGA22605.jpg [cit. 23. 8. 2013]

8. Veronese– Autoportrét: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Paolo_Veronese%2C_avtoportret.jpg [cit. 23. 8. 2013]

9. Veronese– Svatba v Káni galilejské: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Paolo_Veronese%2C_The_Wedding_at_Cana.JPG [cit. 23. 8. 2013]

10. Veronese– Svatba v Káni galilejské (detail): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Paolo_Veronese_-_The_Marriage_at_Cana_%28detail%29_-_WGA24859.jpg [cit. 23. 8. 2013]

11. Veronese– Hostina v domě Leviho: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Paolo_Veronese_-_Feast_in_the_House_of_Levi_-_WGA24877.jpg [cit. 23. 8. 2013]

12. Veronese– Bitva u Lepanta: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/The_Battle_of_Lepanto_by_Paolo_Veronese.jpeg [cit. 23. 8. 2013]

13. Paolo Veronese – Triumf Benátek: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Veronese-Triomphe_de_Venise.jpg?uselang=de [cit. 23. 8. 2013]

14. El Greco – Autoportrét: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/El_greco.JPG?uselang=de[cit. 24. 8. 2013]


Zl nsk kraj

15. El Greco – Pohřeb hraběte Orgaze: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/El_Greco_-_The_Burial_of_the_Count_of_Orgaz.JPG [cit. 24. 8. 2013]

15. El Greco – Laokoon: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/El_Greco_-_Laocoon.jpg?uselang=de [cit. 24. 8. 2013]

16. El Greco – Pohled na Toledo: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/El_Greco_View_of_Toledo.jpg [cit. 24. 8. 2013]

17. El Greco – Pátá pečeť apokalypsy: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/El_Greco%2C_The_Vision_of_Saint_John_%281608-1614%29.jpg [cit. 24. 8. 2013]

18. El Greco – Ježíš v zahradě Getsemanské: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/El_Greco_-_The_Agony_in_the_Garden_-_WGA10484.jpg?uselang=de [cit. 24. 8. 2013]

19. El Greco – Klanění tří králů: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/La_adoraci%C3%B3n_de_los_pastores_%28El_Greco%29.jpg [cit. 24. 8. 2013]

20. El Greco – Kristus svlékán z Roucha: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/El_Greco_023.jpg [cit. 24. 8. 2013]

21. El Greco – Nanebevzetí Panny Marie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/The_Assumption_of_the_Virgin_1577.jpg [cit. 24. 8. 2013]

22. Sv. Martin a žebrák: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/El_Greco_-_St_Martin_and_the_Beggar_-_WGA10537.jpg?uselang=de [cit. 24. 8. 2013]

23. El Greco – Portrét kardinála DonaFernanda Niño de Guevary: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/El_Greco_048.jpg?uselang=de [cit. 24. 8. 2013]

24. El Greco – Portrét Giacoma Bosia: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Retrato_Giacomo_Bosio_El_Greco.jpg?uselang=de [cit. 24. 8. 2013]

25. JacopoPontormo – Léda s labutí: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Jacopo_Pontormo_-_Leda_and_the_Swan_-_WGA18073.jpg?uselang=de [cit. 24. 8. 2013]

26. JacopoPontormo – Kladení do hrobu: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Jacopo_Pontormo_004.jpg [cit. 24. 8. 2013]

27. AgnoloBronzino – Alegorie lásky: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Angelo_Bronzino_001.jpg [cit. 24. 8. 2013]

28. Parmigiano– Madona s dlouhým krkem: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Parmigianino_003b.jpg [cit. 24. 8. 2013]

29. Parmigiano– Madona a sv. Markéta: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Parmigianino%2C_madonna_di_santa_margherita_01.jpg [cit. 24. 8. 2013]