Download
les illes balears a l antiguitat n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Les Illes Balears a l’antiguitat PowerPoint Presentation
Download Presentation
Les Illes Balears a l’antiguitat

Les Illes Balears a l’antiguitat

178 Views Download Presentation
Download Presentation

Les Illes Balears a l’antiguitat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 14 Les Illes Balears a l’antiguitat 3. Les Illes Pitiüses i els cartaginesos

  2. 14 Introducció • Fins a l’arribada dels romans, les Illes Balears no varen tenir una cultura homogènia. Mentre que Mallorca i Menorca presenten similituds, ja que s’hi desenvolupa la cultura talaiòtica, Eivissa i Formentera varen constituir un grup cultural diferent, poc conegut. • La ubicació estratègica de les Balears a la Mediterrània va fer que els cartaginesos hi fundassin (segle VII a.C.) una colònia important, Ibusim, on es va desenvolupar una forma de vida basada en l’agricultura i el comerç.

  3. 14 1.3. Dues àrees culturals diferents • L’evolució de les Balears va ser diferent a Mallorca i a Menorca respecte a Eivissa i Formentera. • Les Pitiüses, en canvi, no van ser habitades de manera continuada fins al segle VII a.C., en què els cartaginesos van escollir l’illa d’Eivissa per fundar-hi una colònia.

  4. 14 3. Les Illes Pitiüses i els cartaginesos 3.1. L’establiment cartaginès a Eivissa 3.2. Activitats econòmiques cartagineses 3.3. Creences religioses i funeràries cartagineses

  5. 14 3.1. L’establiment cartaginès a Eivissa • L’arxipèlag balear ocupava un lloc privilegiat per al control de les rutes comercials mediterrànies que volien dominar els comerciants fenicis, grecs i cartaginesos, els quals havien arribat fins a la Península Ibèrica, tot cercant or, plata, coure i estany. • Ibusim (Eivissa) va ser fundada l’any 654 a.C pels cartaginesos, que varen romandre a l’illa fins a l’arribada dels romans al final del segle II a.C. • En un primer moment només es tractava d’una factoria comercial, però amb el temps s’hi va crear una ciutat i es va colonitzar la resta del territori.

  6. 14 3.2. Activitats econòmiques cartagineses • Amb l’ocupació cartaginesa d’Eivissa l’agricultura i la ramaderia s’escamparen per tota l’illa. Es va introduir el conreu de la vinya i l’olivera, i es plantaren grans extensions d’espart, amb el qual es fabricaven xarxes, cordes i calçat. • Utilitzaven ases per a les feines agrícoles i varen augmentar la cria d’ovelles ebusitanes, ja que la seva llana era molt apreciada per la seva qualitat. • També es va iniciar l’explotació de les salines de l’illa, cosa que afavorí el desenvolupament de la indústria de salaó de peix. • Eivissa va ser, a més, un gran centre d’intercanvi i de distribució de mercaderies procedents de tota la Mediterrània. Aquest gran desenvolupament comercial va afavorir l’encunyació de moneda pròpia

  7. 14 3.3. Creences religioses i funeràries cartagineses • La colonització púnica també va comportar la introducció a l’illa d’Eivissa de les creences religioses i funeràries pròpies dels cartaginesos. • S’han trobat restes de santuaris (cova d’EsCuieram), on hi ha nombroses terracotes dedicades a Tanit, deessa de la fecunditat. • El jaciment més significatiu de l’Eivissa púnica és, indubtablement, la necròpolis del Puig des Molins.