ang mga t alambuhay ni andres bonifacio apolinario mabini at emilio jacinto n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ang mga t alambuhay ni Andres Bonifacio , Apolinario Mabini , at Emilio Jacinto PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ang mga t alambuhay ni Andres Bonifacio , Apolinario Mabini , at Emilio Jacinto

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15
terrene

Ang mga t alambuhay ni Andres Bonifacio , Apolinario Mabini , at Emilio Jacinto - PowerPoint PPT Presentation

17 Views
Download Presentation
Ang mga t alambuhay ni Andres Bonifacio , Apolinario Mabini , at Emilio Jacinto
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Angmgatalambuhayni Andres Bonifacio, ApolinarioMabini, at Emilio Jacinto

 2. Andres Bonifacio -IsinilangnoongNobyember 30, 1863 saTondo, Maynila. -Angkanyangmgamagulang ay sina Santiago Bonifacio at Catalia de Castro.

 3. Andres Bonifacio -Siya ay unang nag-aralsapaaralanni Don Guillermo OsmenasaMelsicsubalitnahintosapag-aaral. -Marunongmagbasa at sumulatkahithindinitonataposangpag-aaral

 4. Andres Bonifacio -DalubhasasapananalitangwikangKastila -Naulilasamagulangnangmaagasaedadna 14. -Nagingtinderongratanat pamaypay, naging clerk, sales agent at bodegista.

 5. Andres Bonifacio -ItinatagangKatipunannoong 1892 pagkataposdakpin at ipataponsi Rizal saDapitan -Kilalabilang “AmangRebolusyon” at “Supremo”

 6. Andres Bonifacio -BinarilkasamaangKapatidnasiProcopionoong Mayo 10, 1897 malapitsaBundokNagpatong o BundokNabuntis

 7. ApolinarioMabini -IpinanganaknoongHunyo 23, 1864 saTanauan, Batangas -Angkanyangmgamagulang ay sinaInoncencioMabini at DionisiaMaranan

 8. ApolinarioMabini -Nakamitang partial scholarship saKolehiyong San Juan de Letran -NagtaposngBatsilyersaSining -Nag-aralngabogasyasaUnibersidadng Santo Tomas

 9. ApolinarioMabini -Isa samgataga-lathalasa La Liga Filipina -Nagkaroonngmatindingsakit at nagingparalitikonoong 1896

 10. ApolinarioMabini -Punongtagapayoni Aguinaldo -NagingPangulongKonsehongmgaKalihim at KalihimngUgnayangPanlabas

 11. ApolinarioMabini -ProgramaConstitucional de la Republica Filipina -Namataynoong Mayo 13, 1903

 12. Emilio Jacinto -IsinilangnoongDisyembre 15, 1875 saTrozo, Manila -Angmgamagulang ay sina Mariano Jacinto at JosefaDizon

 13. Emilio Jacinto -Tumirasabahayngkanyangtiyuhindahilsakahirapan -Nag-aralsaColegio de San Juan de Letran -KumuhangabogasyasaUnibersidadngSto. Tomas

 14. Emilio Jacinto -NagingpinunongKatipunansaedadna 19 -Tagapayo, kalihim at piskalniBonifacio

 15. Emilio Jacinto -Namataydahilsa malaria noongAbril 16, 1899 saedadna 23