regulacja dwupo o eniowa i tr jpo o eniowa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regulacja dwupołożeniowa i trójpołożeniowa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Regulacja dwupołożeniowa i trójpołożeniowa

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

Regulacja dwupołożeniowa i trójpołożeniowa - PowerPoint PPT Presentation

558 Views
Download Presentation

Regulacja dwupołożeniowa i trójpołożeniowa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Automatyka Regulacja dwupołożeniowai trójpołożeniowa Wykład 12

  2. u U -h 0 h e Regulacja dwupołożeniowa Charakterystyka statyczna regulatora dwupołożeniowego. Regulator dwupołożeniowy jest regulatorem nieliniowym.

  3. u U t1t2t3t4t5 0 t Sygnał sterujący w układzie regulacji dwupołożeniowej

  4. Regulator dwupołożeniowy Obiekt regulacji u w(t)=w0 e(t) u(t) y(t) Gob(s) – y(t) 0 e odłączenie regulatora y Tosc w0+h w0 2h w0–h załączenie regulatora 0 t1t2t3t4 t u U t1t2t3t4t5 0 t Schemat blokowy układu regulacji dwupołożeniowej Przebiegi wielkości regulowanej y(t) i sygnału sterującego w układzie regulacji dwupołożeniowej z obiektem inercyjnym pierwszego rzędu

  5. odłączenie regulatora y Tosc w0+h M w0 w0–h załączenie regulatora T0 0 t1t1+T0t2t2+T0t3t3+T0 t u U t1t2t3 0 t Przebiegi wielkości regulowanej y(t) i sygnału sterującego w układzie regulacji dwupołożeniowej z obiektem inercyjnym z opóźnieniem

  6. u U –(a+h) –a u t 0 a a+h 0 e –U Regulacja trójpołożeniowa Charakterystyka statyczna i sygnał sterujący u(t) regulatora trójpołożeniowego.

  7. Regulator trójpołożeniowy Obiekt regulacji w(t)=w0 u y(t) e(t) u(t) – y(t) e Schemat blokowy układu regulacji trójpołożeniowej Regulator trójpołożeniowy stosuje się do sterowania kątem obrotu wału silnika elektrycznego prądu stałego (położeniem kątowym wału). Układ regulacji trójpołożeniowej nazywa się też serwomechanizmem położeniowym.

  8. y w0 2(a+h) 2a 0 t u U 0 t Przebiegi wielkości regulowanej y(t) i sygnału sterującego w układzie regulacji trójpołożeniowej