slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRINTER NORGE AS Tillegg pris per kopi driftsavtale color, mono og multifunksjonsskrivere. PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRINTER NORGE AS Tillegg pris per kopi driftsavtale color, mono og multifunksjonsskrivere.

play fullscreen
1 / 3
Download Presentation

PRINTER NORGE AS Tillegg pris per kopi driftsavtale color, mono og multifunksjonsskrivere. - PowerPoint PPT Presentation

terra
96 Views
Download Presentation

PRINTER NORGE AS Tillegg pris per kopi driftsavtale color, mono og multifunksjonsskrivere.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PRINTER NORGE AS • Tillegg pris per kopi driftsavtale color, mono • og multifunksjonsskrivere.

  2. Driftsavtale tillegg pris per kopi Tabellen viser pris per kopi i øre i forskjellig antall kopier produsert i en leieperiode av 60 måneder. Første 12 måneder er inkludert driftsavtale i leiebeløpet. Antall kopier er fordelt på sum driftsavtale i forskjellige månedsbeløp. Dette månedsbeløp er avhengig av hvilken skrivermodell som leies. Jo større kopimengde å fordele på sum driftsavtale beløp jo lavere pris per kopi for driftsavtalen. Tillegg driftsavtale per kopi legges til pris per kopi rekvisita. Man får da et tilnærmet korrekt bilde av reell pris per kopi de enkelte modeller.

  3. Scenario antall kopier per arbeidsdag Tabellen gir et bilde av hvor mye som produseres hver dag av kopier under oppførte forutsetninger. Det er viktig å estimere mengden med kopiersom vil bli produsert hver dag. Det er også en fordel å estimere fordelingen mellom rene sort/hvit utskrifter og farge. Valg av feil skriverløsning vil kunne gi store utslag i langt høyere kostnader enn nødvendig. Vi ser ofte "over-kill" i valget av skriverløsninger.