esk pokusy o volebn in en rstv
Download
Skip this Video
Download Presentation
ČESKÉ POKUSY O VOLEBNÍ INŽENÝRSTVÍ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 66

ČESKÉ POKUSY O VOLEBNÍ INŽENÝRSTVÍ - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

ČESKÉ POKUSY O VOLEBNÍ INŽENÝRSTVÍ. VOLEBNÍ SYSTÉM 1. REPUBLIKY (1920). poměrný volební systém pro obě komory parlamentu *NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ* Poslanecká sněmovna : 300 členů (od r. 1920) - 23 volebních krajů (9 Čechy, 5 Morava+Slezsko, 7 Slovensko, 1 Těšínsko, 1 Podkarpatská Rus)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ČESKÉ POKUSY O VOLEBNÍ INŽENÝRSTVÍ' - terra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
volebn syst m 1 republiky 1920
VOLEBNÍ SYSTÉM 1. REPUBLIKY (1920)
 • poměrný volební systém pro obě komory parlamentu

*NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ*

 • Poslanecká sněmovna: 300 členů (od r. 1920)

- 23 volebních krajů (9 Čechy, 5 Morava+Slezsko, 7 Slovensko, 1 Těšínsko, 1 Podkarpatská Rus)

 • Senát: 150 členů

- 13 volebních krajů (5 Čechy, 2 Morava+Slezsko, 4 Slovensko, 1 Těšínsko, 1 Podkarpatská Rus)

volebn syst m 1 republiky
VOLEBNÍ SYSTÉM 1. REPUBLIKY
 • přísně vázané kandidátní listiny (tj. žádné preferenční hlasy)
 • neexistence klauzule!!!
 • předvolební koalice – povoleny pouze 2-stranické pro výběr kandidátů ve 2. skrutiniu na celorepublikové úrovni
 • velikost vol. krajů: M = 6 – 45 (nejmenší Liptovský Sv. Mikuláš; největší Praha  1 poslanec má reprezentovat cca. 46 tis. voličů, Praha 30 tis.)
 • 3 skrutinia (do 2. a 3. skrutinia postoupily pouze strany, které získaly alespoň v jednom kraji minimálně 20 tis. hlasů, resp. dosáhly kvóty, pokud byla menší než 20 tis.)
volebn syst m 1 republiky zp sob alokace mand t
VOLEBNÍ SYSTÉM 1. REPUBLIKY – způsob alokace mandátů
 • 1. skrutinium – výpočet Hareovy kvóty (Q = H/M) na úrovni jednotlivých volebních krajů  distribuce mandátů politickým stranám v každém obvodě zvlášť (MS= HS/Q)
 • 2. skrutinium – zbytkové hlasy neproměněné v prvním skrutiniu na mandáty sečteny na celorepublikové úrovni
 • Hagenbach-Bischoffova kvóta Q = H/(M+1) distribuce mandátů politickým stranám (MS= HS/Q)
 • pokud přiděleno o 1 mandát více než bylo k dispozici, byl odebrán straně nejmenším zbytkem dělení. Pokud naopak nepřiděleny všechny mandáty  3. skrutinium
 • 3. skrutinium– zbylé mandáty stranám s nejvyššími zbytky (pokud rovnost zbytků  mandát se přidělí straně s více hlasy ve 2. skrutiniu)
pravy volebn ho syst m u 1 republiky
ÚPRAVY VOLEBNÍHO SYSTÉM U 1. REPUBLIKY
 • 1920: volilo se pouze 281 poslanců (nevolilo se na Těšínsku a Podkarpatské Rusi – 18 křesel; obvod Moravská Ostrava o 1 mandát méně)
 • 1925: 22 volebních krajů (nové spr. uspořádání na Slovensku, odpadlo Těšínsko)  Praha: 2x 24 křesel

- změna podmínek 2. skrutinium  počet mandátů pro 2. skr.  součet zbytků hlasů/aritmetický průměr všech volebních čísel z 1. skrutinia

- 3. skrutinium – již ne metoda nejvyšších zbytků  složitý postup – rozlišováno mezi stranami, dle národnostního principu a již obdržených mandátů ve 2. skruitiniu  3. volební číslo = (Q = H/M)

hodnocen volebn ho syst mu 1 republiky
HODNOCENÍ VOLEBNÍHO SYSTÉMU 1. REPUBLIKY
 • snaha o maximální proporcionalitu (národnostní otázka)
 • atomizace politického spektra (cleavages zdvojeny či ztrojeny v důsledku štěpení na ose centrum – periferie)
 • governability na velmi nízké úrovni  postupem času stále těžší ustavit vládu (malá životnost vlád, malá životnost parlamentu (kromě období 1929-1935  průměrná životnost 3 roky a 8 měsíců)
volebn in en rstv 1 republiky
VOLEBNÍ INŽENÝRSTVÍ 1. REPUBLIKY
 • návrhy na změnu Hagenbach-Bischoffovy kvóty  Q=H/(M+1,5)
 • kritika Hareovy kvóty  velké množství mandátů neobsazeno v 1. skr. a přesouvá se do 2. skr.  posílen vliv stranických aparátů na výsledky voleb …
 • Krouský (ČSNS) – horizontální kandidátní listiny  každý vol. kraj rozdělen na tolik vol. okresů, kolik se rozděluje křesel  1 obv.=1M

 sečteny hlasy pro kandidáty 1 strany v rámci vol. kraje  alokace mandátů podle Hareovy kvóty  NE podle pořadí na kandidátce, ale podle % hlasů ve svém volebním okrese

volebn in en rstv 1 republiky1
VOLEBNÍ INŽENÝRSTVÍ 1. REPUBLIKY
 • Stříbrný – posílení většinových prvků  samostatná kandidatura pro osoby bez stranické příslušnosti
 • Pešek – možnost udělení preferenčních hlasů i škrtání kandidátů  kvórum pro vyřazení mělo být dosažení ½ volebního čísla (Q)
volebn syst m pro volby 1990
VOLEBNÍ SYSTÉM PRO VOLBY 1990

FS ČSFR

 • návrat k systému poměrného zastoupení
 • marginální návrh zavést STV
 • reálně však Hagenbach-Bischoffova kvóta Q=H/(M+1)
 • spory v otázce klauzule, počtu volebních obvodů, zastoupení národnostních menšin či voličů žijících v zahraničí
volebn syst m pro volby 19901
VOLEBNÍ SYSTÉM PRO VOLBY 1990

FS ČSFR

 • 2 komory: Sněmovna lidu (150) a Sněmovna národů (150)
 • 12 volebních obvodů (8 české země,

4 Slovensko)  kryjí se s hranicemi krajů

 • 5% klauzule (včetně koalic)
 • 4 preferenční hlasy (min. 10% hlasů kandidátky)
postup p id lov n mand t
POSTUP PŘIDĚLOVÁNÍ MANDÁTŮ

FS ČSFR

1. 1.skrutinium – pro SN a SL zvlášť

2. neobsazené mandáty rozděleny v rámci 2.skrutinia na úrovni republik. Mandáty distribuovány dle republikového volebního čísla vypočítaného ze zbytkových hlasů a nepřidělených mandátů.

3. pokud ani poté nebyly rozděleny všechny mandáty  metoda nejvyššího zbytku dělení

volebn syst m pro volby 19902
VOLEBNÍ SYSTÉM PRO VOLBY 1990

ČNR a SNR

 • ČNR: 200M - bez výraznějších rozdílů oproti FS
 • SNR: 150M

- 3% klauzule

- 1. skrutinium – Hareova kvóta

kloko k v n vrh zm ny volebn ho syst mu 1991
KLOKOČKŮV NÁVRH ZMĚNY VOLEBNÍHO SYSTÉMU (1991)
 • volby do FS na základě specifické kombinace většinového a poměrného volebního systému
 • volič disponoval dvěma hlasy:

- prvním označoval kandidáta, kterého kladl na první místo

- druhým uděloval svoji druhou preferenci

kloko k v n vrh zm ny volebn ho syst mu 19911
KLOKOČKŮV NÁVRH ZMĚNY VOLEBNÍHO SYSTÉMU (1991)
 • 1. skrutinium – absolutní většinový systém v rámci jednomandátových obvodů  pro zisk mandátu nutné získat nadpoloviční většinu hlasů
 • 2. skrutinium– pokud méně, přičetly se k prvním hlasům ještě druhé hlasy  zvolen kandidát, který získal nejvíce hlasů ze všech (pokud úhrn hlasů pro něj přesáhl v daném volebním obvodu 40%)
kloko k v n vrh zm ny volebn ho syst mu 19912
KLOKOČKŮV NÁVRH ZMĚNY VOLEBNÍHO SYSTÉMU (1991)
 • 3. skrutinium – nebylo-li dosaženo 40% hlasů, neobsazené mandáty měly být rozděleny na úrovni jednotlivých republik dle D‘Hondtova dělitele stranám, které kandidáty navrhly a v rámci republiky překročily 5% klauzuli. Kandidátní listiny vznikaly až na této úrovni, pořadí kandidátů určeno dle počtu hlasů
volebn syst m pro rok 1992
VOLEBNÍ SYSTÉM PRO ROK 1992
 • oproti 1990:

 rozdíl ve výši klauzule:

- dvou- a tříčlenné koalice – 7%

- čtyř- a vícečlenné – 10%

 rozdíl v zohlednění preferenčního hlasování

- k posunu vzhůru kandidátkou stačily 3% hlasů

volebn syst m do ps p r
VOLEBNÍ SYSTÉM DO PS PČR
 • poměrný
 • 200 mandátů
 • volební formule – Hagenbach-Bischoffova kvóta
 • počet volebních obvodů – 8 (M = 14 – 41)
 • počet skrutinií – 2
 • klauzule – 5% (7%, 9%, 11% pro dvou-, tří- a čtyřčlenné koalice)
 • 4 preferenční hlasy – pro posun vzhůru nutné získat alespoň 10% hlasů
volebn syst m do sen tu
VOLEBNÍ SYSTÉM DO SENÁTU
 • dvoukolový většinový (TRS, absolute majority run-off, majority)
 • 81 mandátů
 • jednomandátové obvody (81)
 • 1. kolo – mandát získává kandidát s nadpoloviční většinou hlasů, pokud ne

 2. kolo – sem postupují dva nejúspěšnější z kola prvního, vítězí kandidát s vyšším počtem hlasů

volby 1996 v sledky
VOLBY 1996 – výsledky

Pramen: www.volby.cz

volby 1998 v sledky
VOLBY 1998 – výsledky

Pramen: www.volby.cz

d vody pro zm nu
DŮVODY PRO ZMĚNU
 • volební výsledky produkující pat
 • opoziční smlouva  závazek „v souladu s ústavními principy ČR posílit význam výsledků soutěže politických stran“
 • neexistence stabilní vlády, jež by se opírala o většinu v PS (1996-2002)
 • snaha o posílení „většinových prvků“ v systému
n vrhy reformy volebn ho syst mu od r 1998
NÁVRHY REFORMY VOLEBNÍHO SYSTÉMU (OD R. 1998)
 • US (volební program 1998) – většinový systém pro sněmovnu, poměrný pro senát
 • V. Klaus (potažmo ODS)  FPTP
 • M. Zeman

 100 vol. obvodů (M pro dva nejúspěšnější)

 81 vol. obvodů (stejné jako Senát), snížení počtu poslanců na 162

- podpořil i I. Langer (ODS)

n vrhy reformy volebn ho syst mu od r 19981
NÁVRHY REFORMY VOLEBNÍHO SYSTÉMU (OD R. 1998)
 • ODS  kompromisní návrh reformy

 poměrný, 35 vol. obvodů (M=4,6 – 5), dělitel Imperiali, počet poslanců: 160 resp. 175

 • ČSSD  nejednotnost

- spory zda 14 nebo až 36 volebních obvodů

- doporučení ÚVV  dohodnout se na reformě vol. syst. s ODS (počet obv. do 36, dělitel D‘Hondt)

n vrhy reformy volebn ho syst mu od r 19982
NÁVRHY REFORMY VOLEBNÍHO SYSTÉMU (OD R. 1998)
 • nové dohody ODS – ČSSD (2000): cílem „volební systém, který významně usnadní vznik funkční většinové vlády složené max. ze 2 politických subjektů“

 konkrétní podoba volební reformy:

- 200 poslanců

- 35 vol. obvodů

- „vyrovnávací“ (resp. modifikovaný) D‘Hondt

n vrhy reformy volebn ho syst mu od r 19983
NÁVRHY REFORMY VOLEBNÍHO SYSTÉMU (OD R. 1998)

Pozměňovací návrhy:

- J. Vidím (ODS)  aditivní klauzule 5, 10, 15, 20

- J. Kasal (KDU-ČSL)  snížení počtu vol. obvodů na 14

- Havlíček (KDU-ČSL)  čistý D‘Hondt

schv len volebn reforma koudelkova varianta
SCHVÁLENÁ VOLEBNÍ REFORMA (KOUDELKOVA VARIANTA)
 • volební formule: modifikovaný D‘Hondt

(1,42, 2, 3, 4…)

 • 35 volebních obvodů (M = 4 – 8)
 • klauzule: 5%, 10% pro dvoučlenné, 15% pro tříčlenné, 20% pro čtyř- a vícečlenné koalice
n lez stavn ho soudu 64 2001 sb
NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU64/2001 Sb.
 • zrušení podstatných ustanovení navrhovaného systému (volební formule a počet volebních obvodů) pro rozpor s čl. 18, odst. 1 Ústavy:

„Volby do Poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásady poměrného zastoupení.“

 • zrušení dvou zásadních proměnných:

- počet a velikost volebních obvodů

- metoda přepočtu hlasů na mandáty

n zor s v od vodn n
NÁZOR ÚS V ODŮVODNĚNÍ
 • 35 vol. obvodů a modifikovaný D‘Hondt

= „taková koncentrace integračních prvků, jež ve svých důsledcích vede již k opuštění kontinua ještě způsobilého zaznamenávat alespoň „přivrácení“ k modelu poměrného zastoupení.

 • schválený volební systém = „hybrid“, který opouští systém poměrného zastoupení a přiklání se k principu většinového volebního systému“
 • průměrný přirozený práh 14,69%  tj. rozpor s principem proporcionality
platn volebn syst m od r 2002
PLATNÝ VOLEBNÍ SYSTÉM (OD R. 2002)
 • poměrný
 • D‘Hondtův volební dělitel
 • 14 volebních obvodů (M = 5 – 25)
 • 5% klauzule (10, 15, 20) – aplikována na celostátní úrovni
postup p i alokaci mand t
POSTUP PŘI ALOKACI MANDÁTŮ
 • sečtení všech platných hlasů na úrovni jednotlivých volebních obvodů a stanovení počtu mandátů pro jednotlivé obvody (počet hlasů na úrovni obvodu/počet hlasů celkem x celkový počet mandátů; zbytek dle metody nejvyššího zbytku)

př. malých obvodů – LIB 8, KVA 5 mandátů

→ vysoký přirozený práh → disproporcionalita

př. velkých obvodů – PHA 25, StřČ 23, JM 23, MSZ 23 → přirozený práh nižší než klauzule

postup p i alokaci mand t1
POSTUP PŘI ALOKACI MANDÁTŮ
 • aplikace klauzule (5%, 10%, 15%, 20%) a eliminace subjektů, které nepřekročily
 • výpočet počtu mandátů pro jednotlivé subjekty na úrovni obvodů za užití D‘Hondtova dělitele, tzn. dělení hlasů pro jednotlivé subjekty v jednotlivých volebních obvodech číselnou řadou 1,2,3… → mandát je přidělen tolika nejvyšším podílům, kolik jich má být v kraji rozděleno
 • sečtení počtu mandátů na celostátní úrovni
volby 2002 v sledky
VOLBY 2002 – výsledky

Pramen: www.volby.cz

volby 2006 v sledky
VOLBY 2006 – výsledky

Pramen: www.volby.cz

modelace v sledk voleb 2006 zm na volebn formule d litele
MODELACE VÝSLEDKŮ VOLEB 2006– změna volební formule (dělitele)

Pramen: vlastní výpočet

modelace v sledk voleb 2006 zm na volebn formule a po tu volebn ch obvod
MODELACE VÝSLEDKŮ VOLEB 2006– změna volební formule a počtu volebních obvodů

Pramen: vlastní výpočet

modelace v sledk voleb 2006 zm na charakteru skrutini zaveden kompenza n slo ky
MODELACE VÝSLEDKŮ VOLEB 2006– změna charakteru skrutinií → zavedení kompenzační složky

Pramen: vlastní výpočet

modelace v sledk voleb 2006 dal mo n zm ny sekund rn ch prom nn ch
MODELACE VÝSLEDKŮ VOLEB 2006 – další možné změny sekundárních proměnných
 • snížení počtu poslanců na 199

- ČSSD by přišla o jednoho poslance v obvodu Praha

modelace v sledk voleb 2006 dal mo n zm ny sekund rn ch prom nn ch1
MODELACE VÝSLEDKŮ VOLEB 2006 – další možné změny sekundárních proměnných
 • zvýšení počtu poslanců na 201

- ODS by získala jednoho poslance v Olomouckém kraji

modelace v sledk voleb 2006 dal mo n zm ny sekund rn ch prom nn ch2
MODELACE VÝSLEDKŮ VOLEB 2006 – další možné změny sekundárních proměnných
 • hlasy voličů žijících v zahraničí (6702)

- o tom, ve kterém volebním obvodě budou volit, je rozhodováno před hlasováním losem

- r. 2006 – Jihočeský (r. 2002 – Jihomoravský)

- může mít vliv na poměr hlasů rozdělovaných v rámci volebních obvodů

- např. pokud by se volilo na Vysočině – ČSSD by získala 1 mandát navíc na úkor ODS

situace po volb ch 2006 koali n dohoda ods kdu sl sz
SITUACE PO VOLBÁCH 2006: Koaliční dohoda ODS, KDU-ČSL, SZ
 • zachování systému poměrného zastoupení
 • vyvážená kombinace prvků posilujících proporcionalitu systému s prvky posilujícími zisk vítěze voleb
 • všechny navrhované varianty se zaměřují na dva základní atributy volebního systému: konstrukci volebních krajů, resp. regionů

metodu přepočtu hlasů na mandáty

n vrhy volebn reformy 2008
NÁVRHY VOLEBNÍ REFORMY 2008
 • Ministerstvo spravedlnosti – 6 variant:

1. „skotská varianta“

2. alternativa „skotské varianty“ s využitím dánského dělitele ve 2. skrutiniu

3. „řecká varianta“

4. alternativa „řecké varianty“ s využitím Hareovy kvóty v 1. skrutiniu

5. „holandská varianta“ (tzv. degresivní bonus)

6. alternativa „holandské varianty“ (tzv. tvrdý bonus)

skotsk varianta skotsk s d nsk m d litelem
Skotská varianta/skotská s dánským dělitelem
 • 2 skrutinia (175/25)
 • 175- stranám, které překročí klauzuli, se v krajích rozdělují mandáty pomocí dělitele St. Lague
 • 25- Celostátní obvod, vítěz D´Hondt, ostatní St. Lague (1,3,5)
 • Alternativa s dánským dělitelem (1, 4,7, 10)
eck varianta eck region ln
Řecká varianta/řecká regionální
 • pracuje s NUTS2 (větší než stávající kraje)
 • Rozděluje v nich mandáty pomocí Hagenbach-Bischoffovy formule
 • Nerozdělené mandáty převádí do 2.skrutinia
 • Celostátní druhé skrutinium: všechny mandáty získá vítěz voleb
 • Regionální druhé skrutinium: vítězná strana v NUTS 2
polsk varianta
Polská varianta
 • 2 skrutinia s pevným počtem mandátů
 • 1. skrutinium (NUTS 2), D´Hondtem rozdělen pevný počet mandátů
 • 2. skrutinium (postupují jen strany, které získaly více než 25% hlasů), opět D´Hondtem
italsk varianta
Italská varianta
 • Vítězná strana získá nejméně 51% mandátů
 • Ostatní strany si na úrovni volebních regionů dělí D´Hondtem zbylé mandáty
holandsk varianta s tvrd m resp degresivn m bonusem
Holandská varianta s tvrdým, resp. degresivním bonusem
 • 2 skrutinia
 • ČR: jeden obvod, rozdělují se mandáty D´Hondtem
 • Vítěz získá buďto tvrdý bonus (10-15 mandátů)

Nebo degresivní bonus (s tím, jak klesá rozdíl mezi prvním a druhým, stoupá bonus)

pozice stran
Pozice stran
 • ODS: chtěla řeckou variantu
 • KDU: holandskou s velmi malým bonusem
 • SZ: nejasná
 • ČSSD: proti reformě
 • KSČM: nejasná

Řecká varianta nescválena v parlamentu v 1.čtení (už v době rozpadu vládní koalice).

ad