werkhervatting bij na borstca n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Werkhervatting bij/na borstca ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Werkhervatting bij/na borstca ?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Werkhervatting bij/na borstca ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 179 Views
 • Uploaded on

Werkhervatting bij/na borstca ? . Focus = (borst)kanker bij werknemer (?) Concept “adviserend geneesheer” Evolutie in dit concept : de wet en de praktijk Specifiek (borst)kanker In volle (r)evolutie Wat mogen wij verwachten? . Adviserend geneesheer Controle .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Werkhervatting bij/na borstca ?' - teresa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
werkhervatting bij na borstca
Werkhervatting bij/na borstca?
 • Focus = (borst)kanker bij werknemer (?)
 • Concept “adviserend geneesheer”
 • Evolutie in dit concept : de wet en de praktijk
 • Specifiek (borst)kanker
 • In volle (r)evolutie
 • Wat mogen wij verwachten?
adviserend geneesheer controle
Adviserend geneesheer Controle
 • Uitkeringsrecht = toetsbaar
 • Medisch (?) of toch sterk gemedicaliseerd criterium
 • Alleen beginattest en dan …
 • Repetitieve momenten van toetsing
 • Gemotiveerde beslissing proactief
 • Door “specialist in de verzekeringsgeneeskunde”
 • Zijn( haar) beslissing is bindend en toetsbaar
 • Criterium = 66% in art 100§1 van de wet
 • Bij (borst)kanker is controle dikwijls niet aan de orde in de beginfase
 • De patiënt ervaart toch dikwijls controle als bedreigend, zelfs krenkend in gevallen van bvb (borst)kanker
evaluatie arbeidsongeschiktheid
Evaluatie arbeidsongeschiktheid

Deeltijds werken

0d-14d -1md

6maand

loontrekkenden

1JAAR

Invaliditeit + GRI

Eigen werk

Algemene arbeidsmarkt

slide4

Vrees voor herval

Chronisch verloop

spoedig herstel !

Huisarts

Specialist

Controlegeneesheer

arbeidsgeneesheer

werkgever

Ziekenfonds

De adviserend geneesheer

RIZIV (GRI)

Specialist 2

De Arbeidsrechtbank

evaluatie c ontrole
Evaluatie controle
 • Criterium
 • Onvermogen
 • Wetenschap
 • Rechtvaardiging
 • Objectief
 • Statisch
 • Procedure
 • Professioneel
 • Arts centraal
studie borstca 2007 dr annemie knops
Studie borstca (2007) Dr Annemie Knops
 • Populatie : 141 patiënten

curatieve ingreep 2002-2003

> 5 jaar voor einde beroepscarrière

niet : man, relaps, overlijden, AO

 • Enquête : respons >70% !!!

vraag naar algemene gegevens, werk-

gegevens, gezondheidstoestand (voor

en na) en oncologische behandeling

resultaten rtw borstkanker
Resultaten RTW borstkanker

Reden :

Spontaan : 56,5%

Geen : 31%

Opgelegd : 12,5%

Beïnvloed door :

Financieel : 34%

Thuis : 29%

Adviserend GH:19%

Sociaal : 16,5%

Specialist : 12%

Werkgever : 8%

Werkgebonden : 8%

Medisch : 7%

Huisarts : 5%

Werkhervatting :

Hervat/RVA : 59,5%

Niet hervat : 20%

Hervat / gestopt : 11,5%

Andere : 2%

correlatie analyse
Correlatie analyse
 • Negatief en significant (p<0,5)
  • Chemotherapie
  • Vermoeidheid
  • Lymfoedeem
  • Depressie
  • Fysiek belastend werk (p<0,1)
 • Positief en significant (p<0,5)
  • Tewerkstelling vóór ziekte
slide11

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 153.

De adviserend geneesheren zien eveneens toe op de socio-professionelereïntegratie van de arbeidsongeschikte gerechtigden. Daartoe nemen zij alle nuttige maatregelen en contacteren zij, met het akkoord van de gerechtigde, elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die kan bijdragen tot zijn beroepsherinschakeling. De adviserend geneesheer neemt deel aan het in artikel 109bis bedoelde traject van beroepsherscholing, onder de door de Koning bepaalde voorwaarden.(Van toepassing op: 10/01/2009 - )

slide12

Interventiebegeleiding

 • Doel/hulp
 • Mogelijkheden/kracht
 • Dialoog /participatie
 • Motivering /commitment
 • Subjectief/empatisch
 • Dynamisch/maatwerk
 • Resultaat/terugval
 • Multidisciplinair
 • Patiënt centraal
evaluatie c ontrole 100 1
Evaluatie controle 100§1

Interventiebegeleiding cfr art 153

 • Criterium
 • Onvermogen
 • Wetenschap
 • Rechtvaardiging
 • Objectief
 • Statisch
 • Procedure
 • Professioneel
 • Arts centraal
 • Doel
 • Mogelijkheden
 • Dialoog
 • Motivering
 • Subjectief
 • Dynamisch
 • Resultaat
 • Multidisciplinair
 • Patiënt centraal
slide14

3 tot 6 maand IIIIIII

Art 153 introduceert het interventiemodelnog te veel theorie ? kritieke factor = tijd

WH

objectiefmedischeevolutie

Randvoorwaarden

Begeleiding

actief worden blijven tijdens ziekte mogelijkheden reeds maximaal benutten
Actief worden & blijven tijdens ziektemogelijkheden reeds maximaal benutten!
 • Binnen art 100§2 van de wet

Medische voorwaarde:

meer dan 50% ongeschikt “van medisch oogpunt uit”

Volumebeperking?

Werkrooster vóór de ongeschiktheid

Werkrooster bij hervatting in deeltijd

Per week / per dag

Ook rekening houden met verminderd rendement

 • Flexibiliteit gevraagd = waar ligt de grens?

De adviserend geneesheer beoordeelt

Bij RTW met een tijdscontingent plan maximaal flexiebel

Tijdens actieve behandelingsperiode reeds mogelijk (bvb chemo)

 • Administratieve belasting

Vooraf toelating … maar dit valt weg ( preview nabije toekomst)

Onbezoldigde arbeid vzw = 1 x per jaar verklaring volstaat

Stage in het kader van bvb studie

Regulier werk = per maand formulier prestaties en vergoeding berekening uitkering

Voor louter vrijwilligerswerk is er zelfs geen toestemming nodig (wet op vrijwilligerswerk)

ziv progressieve werkhervatting
ZIV +Progressieve werkhervatting
 • gedeeltelijk hervatten is mogelijk
  • (vooraf ) toelating adv. gen. => 14 dagen
  • na volledige stopzetting
  • van medischoogpunt uit minstens 50 %
  • ruim : alle werk/herscholing/onbezoldigd werk
  • voor zelfstandigen sterk gelijkend en toch verschil !
  • Aparte regeling voor vrijwilligerswerk
  • Voor iedere partij vrijblijvend
 • SOMS GEBREK AAN FLEXIBILITEITUURROOSTER // VOLUME // ONDERBROKEN TEWERKSTELLING OMWILLE VAN THERAPIE
reclassering
Reclassering
 • Convenant ZF-VDAB-GTB - RIZIV
 • Aansluiting wordt beoogd bij een inclusief tewerkstellings- en beleid en participatiebeleid
 • Ruime doelgroep (> vroeger Vlaams Fonds )
 • Ook begeleiding voor wie nog werkgever heeft
 • Dus ontslag is geen vereiste meer voor VDAB-GTB-begeleiding
 • Ook ondersteuning met BTOM en VOP
 • Beroepsoriënteringsonderzoek tot herscholing
herscholing
Herscholing
 • Herscholing kan via een “deeltijdse hervatting” art 100§2
  • Geen “wettelijk vermoeden” en geen ZIV financiering !
  • Kan onderdeel zijn van socialiseringstraject
 • Herscholing ZIV = een RTW doelgericht traject
  • De adv geneesheer stelt indicatie : belang/kans?
  • Nood aan een beroepsoriënterend onderzoek? Kans?
  • Opstellen van programma
  • Ultieme goedkeuring RIZIV = kosten, stimulerende premie, wettelijk vermoeden van arbeidsongeschiktheid
  • Start herscholing en opvolging
  • Natraject van 6 maand ZIV = uitlooprecht + sollicitatiesteun
  • Nieuwe verworven vaardigheid verruimt beroepscategorie
  • Nu verkorte procedure = zou vlotter moeten kunnen verlopen
knelpunten gedefini erd
Knelpunten gedefiniëerd
 • De patiënt is grotendeels zijn eigen advocaat De behandelende arts helpt als go-betweenArbeidsongeschiktheid is “cortisone” Het systeem focust medisch + of -66%
 • De arbeidsgeneesheer ziet patiënt nauwelijks (?) Hervattingsonderzoek = afsluiting= moment in plaats van eindpunt van een traject.

Te doen:

 • Actief beleid om werk te behouden doorheen het ziektetraject = belangrijk voor de doelgroep B-Ca
 • Inclusief multidisciplinair disabilitymanagment adviserend geneesheer / arbeidsgeneesheer / onco-revalidatie / HR en bedrijf / …
 • Dit actief beleid doortrekken naar werklozen VDAB, GTB, VOP,BTOM
gemeenschappelijk doel
Gemeenschappelijk doel !?
 • maximaal herstel
 • zoveel mogelijk schade beperken
 • tot en met werkhervatting indien mogelijk
 • de subjectieve en objectieve arbeidsongeschiktheid doen samenvallen zodat reële werkhervatting maximale kans maakt
actief worden blijven een zorgpad
Actief worden & blijven = een zorgpad
 • De behandelende artsen introduceren RTW bij hun consultatie pro-actief
 • De arbeidsgeneesheer speelt een prominente rol tov werkgever door het opstellen van een concreet RTW-plan + bemiddeling bij werkgever
 • De werkgever kan zich ook goed informeren bij werkgeversorganisatie en ziekenfonds -- onbekend is onbemind
 • Eens een RTW-plan opgesteld zal de adviserend geneesheer zich soepel opstellen om dit maximaal te ondersteunen tot aan de volledige RTW toe
 • Bij stagnatie of ruim overschrijden van de planning kan iedere actief betrokken partij herevalueren met de nodige menselijkheid en zonder culpabiliserenen met nog wat elasticiteit waar mogelijk
slide22

Regeltjes en wetten zijn belangrijk voor betrokken professionelenOog in oog met de patiënt is het toch altijd anders =?> RTWHet biotoop van de street level bureaucrat(Michael Lipski)

slide23

In transitie: welke richting gaat het uit?

Werkgever-Werknemer-Maatschappij :

=> Bewustzijn dat er nood is aan een meer actief en succesvol RTW-beleid, een win-win situatie opzoeken met inzetten op mogelijkheden

=>De belangen van alle betrokken partijen zouden RTW expliciet € moeten stimuleren en zeker niet afremmen

Behandelende sector :

=> van focus op “ongeschiktheid “naar focus op de “geschiktheid.” meer naar “fit note” dan “sicknote”. Revalidatie inclusief RTW.

Arbeidsgen en Adv gen:

 • Ontwikkelen van samenwerkingsverbanden multidisciplinair ivm RTW
 • Guidelines, procedures, communicatie … RTW ondersteuning
 • In limburg zijn wij gestart!

Dus: RTW-coaching integreren in alle bestaande diensten en structuren

En de “controle”?

-De medische respectvolle evaluatie en controle blijft belangrijk als sluitstuk en toets

Patiëntenvertegenwoordiging kan/moet/zal meer betrokken worden bvb zoals nu reeds via observatorium chronische zieken

Nationaal en regionaal worden de structuren en samenwerkingsverbanden onder de loupe genomen: werkgroepen RIZIV, NIC-ministeries, convenanten, informatieplatformen etc…