Pracovn setk n z stupc obc orp vrchlab
Download
1 / 18

PRACOVNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBCÍ ORP VRCHLABÍ - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

PRACOVNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBCÍ ORP VRCHLABÍ. Vrchlabí, 18. února 2009 Radka Nosková - administrace POV. POV KHK. POV KHK na rok 2009-2013 Zásady pro poskytování dotací z POV včetně příloh (každoročně) Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch. Harmonogram POV KHK 2009.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PRACOVNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBCÍ ORP VRCHLABÍ' - teresa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pracovn setk n z stupc obc orp vrchlab

PRACOVNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBCÍ ORP VRCHLABÍ

Vrchlabí, 18. února 2009

Radka Nosková - administrace POV


Pov khk
POV KHK

 • POV KHK na rok 2009-2013

 • Zásady pro poskytování dotací z POV včetně příloh (každoročně)

 • Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch


Harmonogram pov khk 2009
Harmonogram POV KHK 2009

 • Sběr žádostí do 31. 12. 2008

 • Zpracování žádostí do 31. 1. 2009

 • Předložení žádostí Výboru pro regionální

  rozvoj a cestovní ruch 5. 2. 2009

 • Projednání v Radě KHK 18. 2. 2009

 • Schválení v Zastupitelstvu KHK 5. 3. 2009Podan dosti za khk 2009
Podané žádosti za KHK 2009

 • Celkem evidováno 300 žádostí v objemu 188,7 mil. Kč

 • Schválená alokovaná částka je 45 mil Kč s příslibem navýšení o 5 mil Kč.


Dota n tituly
Dotační tituly

 • Dotační titul 1 a 2

  - kladen důraz na připravenost akce a vyřešené majetkové vztahy

 • Dotační titul 3

  - majetek svazku obcí–10 let, investiční/neinvestiční projekty

 • Dotační titul 4

  - uzavřená smlouva o poskytnutí úvěru (NE úvěrový příslib)

 • Dotační titul 5

  - vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice (obce, DSO, právnické, fyzické osoby)


Zku enosti z kontroln innosti
Zkušenosti z kontrolní činnosti

 • Žádost = jediný zdroj informací o projektu

 • Vztah projektu k rozvojovým dokumentům

 • Popis projektu

 • Harmonogram

 • Přílohy

  - Audit

  - Usnesení zastupitelstva

  - Rozpočet (investice/neinvestice)


Podklady pro uzav en smlouvy
Podklady pro uzavření smlouvy

 • Do 60 dnů od oznámení o přidělení dotace

 • Usnesení zastupitelstva obce/svazku obcí

 • Doklad o vlastnictví

 • Upřesnění rozpočtu a charakteru akce


Z v re n zpr va vy tov n
Závěrečná zpráva, vyúčtování

 • Zpráva – popis co se udělalo

 • Faktury, předávací protokoly,..

 • Výpisy z běžných účtů (přijetí dotace)

 • Výpis z účetní analytické evidence (ORG)

 • FotodokumentaceTerm ny sout e
Termíny soutěže

 • Vyhlášení 15. ročníku soutěže 4. 3. 2009

 • Ukončení příjmu přihlášek 30. 4. 2009

 • Hodnocení krajských kol do 30. 6. 2009

 • Slavnostní vyhlášení krajských kol 1.7.–31.8. 2009

 • Hodnocení celostátního kola 1.9.– 30.9. 2009

 • Slavnostní vyhlášení celostátního kola do 31.10. 2009


Ast v sout i
Účast v soutěži

 • Obce vesnického charakteru

 • Zpracovaný rozvojový dokument obce

 • Přihláška na předepsaném formuláři

 • Úhrada registračního poplatku (2 Kč za každého občana)

 • Charakteristika obce


Informace a podklady pro hodnotitelskou komisi
Informace a podklady pro hodnotitelskou komisi

 • Prezentace obce (součástí této prezentace budou i rozhovory se zástupci obce)

 • Prohlídka obce

 • Obsah materiálů doložených jako součást přihlášky do soutěže


Charakteristika obce
Charakteristika obce

 • 1. Koncepční dokumenty

 • 2. Společenský život

 • 3. Aktivity občanů

 • 4. Podnikání

 • 5. Péče o stavební fond a obraz vesnice

 • 6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií

 • 7. Péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci

 • 8. Péče o krajinu

 • 9. Připravované záměry

 • 10. Informační technologie obce


Ocen n vesnice roku 2008

Zlatá stuha – vítěz krajského kola – obec Bukvice (okr. Jičín)

Modrá stuha – společenský život - obec Batňovice (okr. Trutnov)

Bílá stuha – činnost mládeže – obec Vlkov

Zelená stuha – péče o zeleň a životní prostředí – obec Konecchlumí (okr. Jičín)

Oranžová stuha – spolupráce se zeměděl. subjektem – obec Pohoří (okr. Rychnov n.Kn.)

Ocenění VESNICE ROKU 2008


Dal ocen n
Další ocenění

 • Diplom za vzorné vedení obecní knihovny

 • Diplom za vzorné vedení kroniky

 • Diplom za rozvíjení lidových tradic

 • Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena)

 • Mimořádné ocenění za péči o kulturní dědictví


P nosy asti v sout i
Přínosy účasti v soutěži

 • Zviditelnění a propagace obce

 • Vítězové finanční odměna

 • Možnost žádat v POV MMR (Dt 1 Podpora vítězů soutěže Vesnice roku)


D kuji v m za pozornost

Děkuji vám za pozornost.

Radka Nosková

Tel.: 499 405 701 [email protected]


ad