Teststrategie Proces Keten Test - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Teststrategie Proces Keten Test PowerPoint Presentation
Download Presentation
Teststrategie Proces Keten Test

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Teststrategie Proces Keten Test
306 Views
teo
Download Presentation

Teststrategie Proces Keten Test

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Teststrategie Proces Keten Test

 2. Processtappen (dit is een voorbeeld, verder invullen naar concrete situatie) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6 Stap 7 Stap 8 Stap 9 Stap 10

 3. Applicatie landschap (dit is een voorbeeld, verder invullen naar concrete situatie) Gehoste applicaties In house applicaties Apllicatie Internet Internet Aplicatie Applicatie Applicatie CRM

 4. Teststrategie Procesketentest Realisatie proces Software product Effect van het software product Meting proceskwaliteit Meting interne kwaliteit Meting externe kwaliteit Meting gebruikskwaliteit Beïnvloedt Beïnvloedt Beïnvloedt Interne (statische) kwaliteit Externe (dynamische) kwaliteit Kwaliteit van het proces Gebruiks-kwaliteit Hangt af van Hangt af van Hangt af van Gebruikscontext Kwaliteitsattributen Kwaliteitsattributen Kwaliteitsattributen Kwaliteitsattributen volgens ISO 9126

 5. Testsoorten en Quality Gates Testsoort Technisch testen Functioneel testen Technisch ketentesten Proces ketentesten (ST, iST) (FAT, iFAT, GAT, BAT) 1 2 3 4 5 Aspect Technische integriteit Functionele integriteit Connectiviteit tussen systemen Productie keten

 6. Testsoorten (dit is een voorbeeld, verder invullen naar concrete situatie) Technische integriteit Functionele integriteit Connectiviteit Bruikbaarheid Toepasbaarheid Organisatie X Org nisatie X Proces P-KT Simulatie Producent 1 Organisatie X Applicatie 1 ST FAT T-KT GAT Org X T-KT Producent 2 Organisatie X Organisatie X Pre-BAT Applicatie 2 ST iST FAT iFAT PPT BAT T-KT Prod 3 Org X Org X Applicatie 3 ST FAT GAT Org Y Producent 4 Applicatie 4 ST FAT Testcases o.b.v. Technische requirements Functionele requirements Business scenarios

 7. PKT Fasering en activiteiten Fase Planning & Beheer Bepalen testaanpak Uitvoeren KPRA Opstellen IKTP Fase Inrichting & Beheer Infrastructuur Inrichten testomgevingen Infra management Fase Voorbereiding & Specificatie Verzamelen testbasis Opstellen testscenario’s Opstellen testdata Quality management Testmanagement Incident management Change management Uitvoering Uitvoeren testscenario’s Analyse van bevindingen Oplossen van bevindingen Defect management Afronding Opstellen vrijgaveadvies Conserveren testware Evalueren

 8. PKT teams en organisatie (dit is een voorbeeld, verder invullen naar concrete situatie) PKT Business PKT Testmanager Business Mr Green Mr Orange PKT Kernteam • Procesanalisten • Materiedeskundigen Testteam Business Testteam Business Mr Yellow PKT Testteam • Gebruikers Testteams IT Testteam Applicatie 1 PKT Defectmanagement team Mr White • Defectmanager • Procesanalist • Materiedeskundigen • Business Analisten • Functioneel Beheerders Testteam Applicatie 2 Mr Blue Testteam Applicatie 3 Omgevingbeheer / Infrastructuur Mr Brown Beheerteam Testomgeving • Beheerders van de testomgevingen Testteam Applicatie 4 Mr Black

 9. PKT Defectmanagement 9 PKT PKT Kernteam PKT Testteam PKT Defectmanagement team 2 3 1 • Voorbereiding en specificatie • Uitvoering • Analyse, uitzetten en bewaken Retest OK Rework Retest Project / Release 7 Testmanager AD Vendor Test Vendor Richard Antonisse 4 5 6 • Uitzetten bevinding • Herstellen bevinding • Testen oplossing Retest NOK 8

 10. Testplannen en rapportage (dit is een voorbeeld, verder invullen naar concrete situatie) ST / iST PreBat FAT / iFAT T-KT GAT P-KT Appl. 1 Producent 1 Organisatie X Organisatie X Organisatie X Organisatie X Testplan Testplan Testcases Testcases Testrapportage Testrapportage Testplan Testrapport Testrapport Testrapport Testcases Appl .2 Producent 2 Organisatie X Testrapportage Organisatie X Testplan Testplan Testplan Testrapport Testcases Testcases Testcases Testrapportage Testrapportage Testrapportage Testplan Testrapport Testrapport Testrapport Testscenario’s Appl. 3 Producent 3 Organisatie X Organisatie X Testrapportage Testplan Testplan Testplan Testrapport Testcases Testcases Testcases Testrapportage Testrapportage Testrapportage Testrapport Testrapport Testrapport Appl. 4 Organisatie X Testplan Testcases Testrapportage Testrapport

 11. Document hierarchie (dit is een voorbeeld, verder invullen naar concrete situatie) Applicatie 1 Releases Organisatie X Processen & Systemen Releasetestplan Werkstroomplan Applicatie 2 Releases Releasetestplan Organisatie X Procesketen Integraal Ketentestplan Applicatie 3 Mastertestplan KBT Ketendraaiboek