probl m slumov v subsaharskej afrike l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Probl ém slumov v Subsaharskej Afrike PowerPoint Presentation
Download Presentation
Probl ém slumov v Subsaharskej Afrike

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Probl ém slumov v Subsaharskej Afrike - PowerPoint PPT Presentation


 • 179 Views
 • Uploaded on

Probl ém slumov v Subsaharskej Afrike. Adriána Daniláková Soňa Svoreňová Richard Melíšek. Čo sú to slumy:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Probl ém slumov v Subsaharskej Afrike


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Problém slumov v Subsaharskej Afrike Adriána Daniláková Soňa Svoreňová Richard Melíšek

  2. Čo sú to slumy: • Štvrte na okraji veľkých miest, s minimálnym štandardom žitia, kde býva najchudobnejšie obyvateľstvo krajiny (POZOR – nemusí byť vždy podmienkou!) – nenachádzajú sa len v rozvojových krajinách • Citácia: „Slumy – celé štvrte v Nairobi sú vyskladané zo stoviek chatrčí z vlnitého plechu a kartónového papiera. Vo vzduchu cítiť hnilobu, ryby pečené na ohni, dym a špecifický zápach spoločných záchodov. Spleť uličiek popri chatrčiach je z udupanej hliny, ale v období dažďov, keď už voda nemá kam odtekať, tvoria sa medzi chatrčami kaluže a bariny, v ktorých sa hromadí odpad. A rovnaké je to v okolí celého slumu, ktorý z diaľky vyzerá ako obývané smetisko.“ http://www.miaumagazin.sk/miau/2006/marec/svet_1.htm

  3. Dôvody vzniku slumov: • Chudobné obyvateľstvo odchádza z decimovaného vidieka do miest za vidinou lepšieho ohodnotenia a viac peňazí, čo je klam, keďže v mestách dávno nie je toľko pracovných miest na uspokojenie tak veľkej masy ľudí(a navyše mestá sú samotné chudobné) => problémy na vidieku, keďže je menej ľudí na obrábanie toho mála pôdy - tento proces sa nazýva „urbanizácia chudoby“ • Často v slumoch bývajú aj obyvatelia okolitých krajín postihnutých vojnovými konfliktmi, ktorí sa presťahovali do susednej krajiny kvôli obave o svoj život. Keďže zväčša okolité krajiny nie sú dostatočne rozvinuté na riešenie danej situácie, musia sa utečenci a prisťahovalci postarať sami o seba

  4. Dôvody vzniku slumov: • Hlbšie dôvody: a)vysoká negramotnosť obyvateľstva => práca, ktorú by mohli vykonávať je nedostatočne platená, keďže je jednoduchá a na svetových, ako aj domácich trhoch stále menej potrebná (napr. ľahký priem.) b)vysoká nerovnomernosť v rozdelení dôchodkov (Giniho koeficient). c) Historické dôvody – kolónie, prinášajúce zisk len kolonizátorom => dekolonizácia, kde sa k bohatstvu dostala len úzka vrstva obyvateľstva => studená vojna =>stagnovanie ekonomického rastu, ktorý dokonca v priemere za posledných 25 rokov poklesol a investícií, nízke príjmy p.c. => nestabilita, nízka priemerná dĺžka života – všetky tieto faktory prispievajú k zlej ekonomickej situácií v štátoch Subsaharskej Afriky, ktoré následne prispievajú k vytváraniu stále väčších slumov Na zamyslenie: Ak by bohatí neboli tak bohatí, mohli by si chudobní dovoliť lepšie bývanie za nižšie ceny a tým pádom by nemuseli žiť v slumoch?

  5. Kde je Subsaharská Afrika? • Oblasť Afriky, nachádzajúca sa pod oblasťou (južne od) Sahary • Možno ju deliť na: Sahel (územie medzi Saharou a tropickou Afrikou), tropickú Afriku a Južnú Afriku => zjednodušene povedané, ide o oblasť Afriky, ktorá nie je súčasťou rozdielneho severu kontinentu • Hlavnými jazykmi sú svahilčina a hauština • Ide o najchudobnejšiu oblasť sveta, ktorá sa stále spamätáva z koloniálnej minulosti, neokolonializmu, etnických konfliktov (ktoré sú často ešte výraznejšie kvôli výskytu nerastných surovín) a politických problémov http://www.blisty.cz/2003/7/2/art14600.html

  6. Kde je Subsaharská Afrika?

  7. Kde je Subsaharská Afrika? • 42 krajín: (Zdroj: Wikipedia)

  8. Chudoba v Afrike: • http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Africa_by_hdi.PNG

  9. Slumy štatisticky: • 71,8% Afričanov v Subsaharskej oblasti žijúcich v mestách žije v slumoch (najviac na svete, nasleduje: juh centrálnej Ázie 59 %, východná Ázia 36 %, západná Ázia 33%, Latinská Amerika a Karibik 32%) • 187 miliónov obyvateľov Afriky sú obyvateľmi slumov (Ázia – 550 mil., Lat. Amerika a Karibik – 128 mil.) • 2/5 obyvateľov slumov žijú v podmienkach, ktoré sa považujú za života ohrozujúce • 40% bydlísk na svete je klasifikovaných ako slums • Vo väčšine afrických miest žije 40 až 70% obyvateľstva v slumoch. Veľa afrických miest zdvojnásobí počet svojho obyvateľstva v najbližších dvoch dekádach. Napr. v Nairobi (Keňa) 60% obyvateľstva žije v slumoch, ktoré zaberajú približne 5% povrchu Zdroj: UN - HABITAT

  10. Ďalšie štatistiky: • Mestá lákajú stále väčší počet obyvateľov sveta. Každý týždeň sa okolo 1 milióna ľudí narodí alebo prisťahuje do miest. • Viac ako 95% týchto ľudí žije v rozvojovom svete (Subsaharská Afrika, Ázia s výnimkou Japonska a NIK, Latinská Amerika a Karibik) • Podľa OSN do roku 2030 väčšina obyvateľov slumov bude z Ázie alebo Afriky • V nasledujúcich 25 rokoch sa zmení imidž Afriky ako vidieckeho (rural) kontinentu, kvôli priemernému mestskému nárastu obyvateľstva (aj vďaka tzv. rural – urban migrácií) o 4,53%. Afrika je momentálne najviac urbanizovaný kontinent sveta. • V Keni je nárast mestského obyvateľstva vyšší ako priemer – okolo 6% ročne, čo znamená, že krajina sa stane primárne mestskou za menej ako dve dekády. Na celom africkom kontinente (s výnimkou severnej časti) je situácia obdobná – keď väčšina krajín zaznamenáva vysoký nárast podielu mestského obyvateľstva a zníženie počtu obyvateľov na vidieku. Je to problém, keďže tento fakt sa udial pri nízkom ekonomickom raste (prípadne dokonca aj negatívnom), čo prispelo k urbanizácií chudoby. • Report UN – HABITAT poukázal, že za posledných 15 rokov sa počet obyvateľov slumov v Subsaharskej Afrike zvýšil z 101 mil. v roku 1990 na takmer 200 mil. v roku 2005.

  11. Ďalšie štatistiky: • V Afrike je pomer obyvateľstva žijúceho v chudobe v mestských oblastiach 43%, na vidieku 59%, ale rozdiel sa neustále zmenšuje. • V niektorých krajinách ako napr. Čad, Sierra Leone a Niger tvorí podiel mestskej chudoby viac ako 50% obyvateľstva. (http://allafrica.com/stories/200609190858.html)

  12. Kto sa zaoberá problémami slumov? • UN – HABITAT - Snaží sa o zníženie počtu slumov a zlepšenie života v nich, pretože napr. v JAR 4/5 obyvateľstva v slumoch nemá prístup k pitnej vode a viac ako 90% ku kanalizácií - Je nevyhnutný rozvoj týchto oblastí aj formou služieb – voda, elektrická energia, plyn... - My si myslíme, že základom úspechu je vytvoriť inteligentnejšiu pracovnú silu, ktorá nebude odkázaná len na základné dva sektory, ale bude schopnejšia pracovať v rozvinutejších odboroch, ktoré by mohli prilákať aj zahraničných investorov (samozrejme pri poklese miery korupcie a iných faktoroch)

  13. Kto sa zaoberá problémami slumov? • UN HABITAT • OSN - Miléniové rozvojové ciele, konkrétne cieľ 7: ‘výrazne zlepšiť’ životy aspoň 100 miliónov obyvateľov slumov do roku 2020 • Je to reálne, keď neúmerne rastie počet obyvateľstva v rozvojových krajinách? • Podľa OSN áno, nasledovne: • Zlepšenie politickej vôle • Investície do infraštruktúry • Proaktívne plánovanie miest • Zapojenie chudoby do práce • Pomoc od rozvinutých krajín

  14. Citácia: (Problémy o slumoch) • „The Mathare area is one of the largest and poorest slums in Africa and home for around half a million adults and children. Over 70% are hardworking mothers and their children whose fathers died or abandoned their family. But one problem about Mathare and other slums is there are so few studies and facts available. When the United Nations collects statistics they use only two categories, urban and rural . The slums with their urban poor are hidden inside the urban statistics, just as the slums are hidden in the city too so few visitors ever see them. Yet in Nairobi and many other big cities in Africa, more than half the population live in slums.“ http://www.mysakenya.org/faqs.php

  15. Problémy v slumoch: • Chudoba • AIDS*/malária/tuberkulóza a i. • Podvýživa • Nedostatočné hygienické podmienky • Znásilnenia* • Sociálne problémy: a) Kriminalita b) Prostitúcia* c) Alkoholizmus d) Vysoká miera mentálnych problémov, prerastajúcich až do samovrážd • Vysoká miera nezamestnanosti • Vykorisťovanie: http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1697809.stm * Úzko späté

  16. Smetisko a škola (ďalšia podoba slumov):

  17. Problémy v slumoch: • Obydlia v slumoch sú často nastrčené na sebe, aby minimum miesta ostalo neobsadeného, čím znemožňujú infraštruktúru a v prípade akéhokoľvek väčšieho problému zásah prvej pomoci, požiarnikov alebo polície Ako je to možné? Veľké množstvo slumov je nelegálne postavených a keď sú niektoré legálne, existuje minimálne plánovanie aké poznáme my • Smetiari, aj keď existujúci v rozvojových krajinách (mnohí si mýlia že v rozvojových krajinách Subsaharskej Afriky neexistujú takmer žiadne služby, čo je omyl, len sú dostupné len malému okruhu obyvateľstva – niektoré časti miest vyzerajú ako v rozvinutých krajinách) sa taktiež nemôžu dostať k odpadom, ktoré sa hromadia, z čoho rezultujú rôzne druhy chorôb • Najzraniteľnejšie v prípade katastrof: • Zosuv pôdy* • Zemetrasenia a tropické dažde • Človekom vytvorené napr. požiar (málo únikových ciest, chatrče ľahko začnú horieť, nízka šanca záchrany kvôli neexistujúcej infraštruktúre) Nehovoriac o ich vplyve na ekosystém. • Dôvodom je primárne postavenie slumov do kopcov, ktoré sa tým pádom stávajú nebezpečnými (podobný prípad je aj so smeťami)

  18. Čierna/hnedá/neformálna/tieňová ekonomika • Je niekedy jedinou „záchranou“ pre obyvateľov slumov v Subsaharskej Afrike (často ide o pouličný predaj, drogy, prostitúciu, ale aj o domácu prácu, výmenu barterovým systémom, niekde dokonca obyvateľstvo recykluje na získanie financií atď.) • V Subsaharskej Afrike tvorila v roku 2002 viac ako 75% všetkej nepoľnohospodárskej zamestnanosti • Ženy tvorili veľkú časť pracovnej sily. • Aj keď neprispieva priamo štátu napr. pomocou daní, je významná pre jeho budovanie, keďže pomáha budovať krajinu (každý zamestnaný svojou prácou pomáha ďalej, napr. pracovník na stavbe – aj keď nelegálnej - ju postaví, aby ľudia mohli v nej bývať, aj keď často majú čierne stavby za následok ľudské obete). V niektorých krajinách okolo 60% obyvateľstva pracuje v tieňovej ekonomike • Slumy sú budúcnosťou ekonomík štátov

  19. Kibera – jeden z najväčších slumov na svete • Nachádza sa v Nairobi (Keňa) – 5 km od centra mesta • Počet obyvateľov presahuje 1 milión a má rozlohu približne 2,5 km², hustota obyvateľstve je 300 000 obyv./km ² • Meno Kibera je odvodené od slova „kibra“ – znamenajúceho les alebo džungľa • Bol vytvorený okolo roku 1920 ako sídlo núbíjskych bojovníkov • Po tom, ako v roku 1963 dosiahla Keňa samostatnosť, vláda umožnila výskyt nelegálnych obydlí, pravdepodobne aj preto, lebo sa bála, že by ihneď mohla stratiť svoju moc • Malé množstvo jedincov sa stalo vlastníkmi pôdy, na ktorej sa slumy nachádzajú, ktorí „požičali“ túto oblasť nájomníkom • Nájomníci (nazvali sme ich týmto pojmom, keďže vlastne platia nájom za svoje obydlie, ktoré je na území vlastníka, ktorý ale vlastní zem patriacu štátu) sú chudobní a viac sa im vyplatí platiť vlastníkom pôdy ako štátu a preto sa Kibera rozrastá

  20. Kibera – jeden z najväčších slumov na svete • Okolo roku 1974 núbíjski vlastníci boli nahradení Kikuyumi, čím sa zmenila aj politika v Kibere • Život v slumoch závisí aj od toho, ku ktorému kmeňu jeho obyvatelia patria – ak je ich kmeň pri moci, môžu sa mať mierne lepšie, ak nie je, hrozí im, že ich obydlie bude zbúrané => rôzne etnické boje • Problémy v Kibere: Kibera je extrémne znečistená sadzou, otvorenou kanalizáciou, ľudskými i zvieracími výkalmi a prachom. Kombinácia zlej výživy a nedostatočná hygiena sú dôvodom mnohých chorôb. Smrť nenastáva len kvôli chorobám a konfliktom, ale predpokladá sa, že 1/5 z celkového počtu 2,2 milióna HIV pozitívnych Keňanov žije v Kibere. • Nachádza sa tam Olympic Primary School, jedna z najdôležitejších vládnych škôl v krajine

  21. Kibera (Zdroj: Wikipedia)

  22. ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ! • Otázky?

  23. Použitá literatúra: • http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1697809.stm • http://www0.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=13187&Cr=habitat&Cr1= • http://courses.dce.harvard.edu/~environment/Extension-Intro-Sept-22-2004/sld020.htm • http://www.commissionforafrica.org/english/consultation/submissions/ro/sb-nov-dec04-318.pdf#search=%22slums%20in%20Africa%22 • http://www.familycare.org/network/f21.htm • http://www.vision-africa.org/ • http://www.mysakenya.org/faqs.php • http://www.citymayors.com/report/slums.html • http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=1359&catid=14&typeid=8&subMenuId=0 • http://www.miaumagazin.sk/miau/2006/marec/svet_1.htm • http://www.emma.sk/ActiveWeb/articles/3109/zalubena_do_afriky.html

  24. Použitá literatúra: • http://www.lahash.net/mov/kibera-visit.html • http://en.wikipedia.org/wiki/Kibera • http://en.wikipedia.org/wiki/Slum • http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Africa#Effects_of_widespread_poverty • http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Africa • http://en.wikipedia.org/wiki/Sub-Saharan_Africa • http://www.derechos.org/human-rights/afr/