Når og hvor starter Midtøstens historie? - PowerPoint PPT Presentation

n r og hvor starter midt stens historie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Når og hvor starter Midtøstens historie? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Når og hvor starter Midtøstens historie?

play fullscreen
1 / 22
Når og hvor starter Midtøstens historie?
128 Views
Download Presentation
teness
Download Presentation

Når og hvor starter Midtøstens historie?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Når og hvor starter Midtøstens historie? • I Mekka 571? • I Egypt 3000 f. Kr.? • I landet ved Eufrat og Tigris 3000 f. Kr.?

 2. UNDERVISNINGSPLAN: forelesninger HISTORIE (Bjørn Olav Utvik) • 12.01Introduksjon: Verdenshistorien sett fra Kairo. Islams framvekst: Profeten og de første kalifene • 19.01650-1250 Fra erobringsrike til islamsk sivilisasjon • 26.011250-1800 Kaos og ny konsolidering: Mongoler, mamluker, osmaner og safavider. • 02.021800-1920 Konfrontasjon med det moderne Europa. Reform, kolonisering, motstand

 3. UNDERVISNINGSPLAN: forelesninger ANTROPOLOGI (Dag Tuastad) • 02.03Kultur, etnisitet og religion • 09.03Slektskap og geo-sosiale skillelinjer • 16.03Ære, kjønn og tribalisme

 4. UNDERVISNINGSPLAN: forelesninger STATSVITENSKAP (Kjetil Selvik) • 20.04Statsformasjon og regimetyper i Midtøsten • 20.04Legitimitetsproblemet • 27.04Overlevelsespolitikk • 27.04Mot demokrati eller sammenbrudd?

 5. UNDERVISNINGSPLAN: seminarerDag Tuastad, Jan-Erik Smilden • Seminar 1 Torsdag kl. 15:15 -17:00, Seminarrom 4 SB Undervisning: 12. februar, 26. mars og 30. april • Seminar 2 Tirsdag kl. 08:15 -10:00, Seminarrom 9 PAM Undervisning: 10. februar, 24. mars og 28. april • Seminar 3 Onsdag kl. 14:15 -16:00, Seminarrom C305 VB Undervisning: 11. februar, 25. mars og 29. april Mer info om emnet: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/MONA1000/v09/

 6. Dagens tema • Verdenshistorien sett fra Kairo • Profeten og islam 571-632 • Verdensriket oppstår: de rettledede kalifer 632-661

 7. Introduksjon :Verdenshistorien sett fra Kairo

 8. Når synsvinkelen skifter • Historien som nedtur • Historiens spor i dag: strukturer, fortellinger og referanser • En annen historie • Felles historie fra en annen vinkel: korstogene og Hitler • Tilbake til eget symbolsk univers

 9. En annen historie • Abbasiderevolusjonen • Mu’tazila-striden • Skismaet shia-sunni

 10. Felles historie fra en annen vinkel • En egypter ved navn Ahmad Hitler ... • Muftien av Jerusalem i Berlin 1941

 11. Tilbake til eget symbolsk univers Islamistenes kulturrevolusjon: å snakke ”muslimsk”

 12. Forklarer korstogene konflikter i dag? Et tusenårgammelt hat mot vesten?

 13. Profeten og islam 571-632

 14. Hvilke kilder har vi? Utkant mellom stormakter Nomader, handelsfolk, religiøst mangfold Ny religion i Mekka 610- Motsetninger i Mekka Hijra 622: profeten som statsleder i Yathrib (Medina) Mekka overvinnes 630: Mekka blir sentrum for tilbedelsen Det arabiske utgangspunktet

 15. Et verdensrike oppstår:”de rettledede kalifer” 632-661

 16. Rashidun-kalifatet • Krise ved Muhammads død 632 Kalifatet etableres • Abu Bakr 632 - 634 Krigen mot frafallet (ridda) • Omar 634 – 644 De store erobringenes tid • Uthman 644 – 656 Ga Mekka-elite politiske posisjoner • Ali 656 – 661 Utnevnt av Uthmans mordere som kalif

 17. Erobringer under al-rashidun • Damaskus 637 • Jerusalem 638 • Babylon (Cairo) 641 • Alexandria 642 • Ktesifon 637 (sassanidekongen drept Khorasan 651)

 18. Kalifatets ekspansjon 632-750

 19. Styringssystem • Garnisonsbyer • Ikke muslimsk jordeie i erobrede områder • Økonomisk og militær sentralisering skattlegging (zakat, jizya og kharaj) lønning av hæren (diwan og ata) • Ingen tvungen omvending muslimer og ahl al-dhimma kristne og jøder i kalifens tjeneste (Johannes av Damaskus)

 20. Muslimene splittes • Alle kalifer myrdet unntatt Abu Bakr • Uenighet om prinsipp for etterfølgelse  skisma i islam (sunni, shia, khariji)