neinformovan proced ry n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Neinformované procedúry PowerPoint Presentation
Download Presentation
Neinformované procedúry

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Neinformované procedúry - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Neinformované procedúry. Horolezecký algoritmus

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Neinformované procedúry' - tender


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
neinformovan proced ry
Neinformované procedúry
 • Horolezecký algoritmus
  • Algoritmus lokálnej optimalizácie, pretože postupujeme vždy v smere najväčšieho zlepšenia – v grafovej reči algoritmus expanduje vrchol, vyberie najlepšieho syna, ale nezachová linku na otca alebo ostatných synov – je to nevratná stratégia - najčastejšie skončí v lokálnom minime – ostatné stratégie sú vratné
 • Hľadanie do hĺbky
 • Hľadanie s návratom (back-tracking)
 • Hľadanie do šírky
 • Neinformované hľadanie v A/ALEBO grafoch
h adanie do h bky lifo
Hľadanie do hĺbky - LIFO
 • Na expandovanie sa vyberá vrchol, ktorý má najväčšiu hĺbku
 • Aby bola jednoznačne riešená hĺbka, zoznam OTVOR je organizovaný ako zásobník
 • Ide o vratnú stratégiu – nemusí sa vrátiť
 • Obyčajne sa pridáva ohraničenie hĺbky – ktoré spôsobí návrat a výber ďalšieho vrcholu, rovnako sa vracia vtedy, ak je vrchol vyhodnotený ako slepá ulica (angl. dead-end)
 • ZATVOR – vždy obsahuje tzv. traverzný strom
h adanie do h bky algoritmus
Hľadanie do hĺbky - algoritmus
 • 1. Daj vrchol s do OTVOR
 • 2. Ak OTVOR je prázdny, skonči s neúspechom
 • 3. Zober najvrchnejší vrchol z OTVOR a daj ho do ZATVOR. Nazvi ho n.
 • 4. Ak hĺbka n sa rovná ohraničeniu hĺbky, vyčisti ZATVOR a choď na 2
 • 5. Expanduj n a daj jeho synov do OTVOR spolu so smerníkom na n.
 • 6. Ak niektorý zo synov je koncový vrchol, skonči s riešením, ktoré získaš pomocou smerníkov
 • 7. Ak niektorý zo synov je slepá ulica, zober ho z OTVOR a vyčisti ZATVOR
 • 8. Choď na 2
pr slu n traverzn strom
Príslušný traverzný strom
 • V každom momente obsahuje

ZATVOR cestu od s do

expandovaného vrcholu

 • Na grafoch sa uplatňuje

striktne LIFO

h adanie s n vratom
Hľadanie s návratom
 • 1. Daj vrchol s do OTVOR
 • 2. Ak OTVOR je prázdny, skonči s neúspechom
 • 3. Zober najvrchnejší vrchol z OTVOR a nazvi ho n.
 • 4. Ak hĺbka n sa rovná ohraničeniu hĺbky alebo ak všetky hrany z n už boli preskúmané, zober n z OTVOR a choď na 2
 • 5. Generuj nasledovníka n (pozdĺž nepreskúmanej hrany) a nazvi ho n´. Daj ho do OTVOR spolu so smerníkom na n. Označ hranu (n,n´) ako preskúmanú.
 • 6. Ak n´ je koncový vrchol, skonči s riešením, ktoré získaš pomocou smerníkov
 • 7. Ak n´ je slepá ulica, zober ho z OTVOR
 • 8. Choď na 2
h adanie s n vratom ii
Hľadanie s návratom II
 • Jeho výhodou je pamäťová úspornosť
 • Variácia sa volá back-marking – návrat o viac úrovní naraz (príklad 4 dám)
 • Pri optimalizačných

problémoch nájdené

riešenie umožňuje

vylúčiť zbytočne

dlhé vetvy (príklad

minim. sumy stĺpcov)

h adanie do rky fifo
Hľadanie do šírky - FIFO
 • Vyberá na expandovanie vrchol, ktorý je najbližšie k počiatočnému vrcholu
 • Zoznam OTVOR je organizovaný ako rad
 • Na rozdiel od hľadania do hĺbky je garantované, že hľadanie do šírky nájde riešenie, ak existuje a dokonca nájde najkratšie riešenie
 • Cenou za to je to, že namiesto traverznej cesty treba držať v pamäti celú časť implicitného prehľadávacieho grafu – to ľudia nikdy nerobia
preh ad vanie do rky ii
Prehľadávanie do šírky II

Hľadanie do šírky je výhodné,

ak riešenie je dosť plytko →

strat gia rovnomernej ceny
Stratégia rovnomernej ceny
 • Pri optimalizačných problémoch sa používa jeho modifikácia – stratégia rovnomernej ceny – na expandovanie sa vyberá vrchol, ktorý je na ceste s najmenšou cenou k počiatočnému vrcholu
neinformovan h adanie v pr
Neinformované hľadanie v PR
 • Hľadanie do hĺbky a do šírky sa dajú ľahko adaptovať na hľadanie v A/ALEBO grafoch, no test na ukončenie nie je vlastnosťou jedného vrcholu
 • Po každom kroku generovania sa uplatňuje označovacia procedúra. Vrcholy označené ako „neriešiteľné“ sa ďalšej neuvažujú.
 • Tieto procedúry budeme rozoberať neskôr ako špeciálny prípad procedúr s heuristikami, kde heuristika bude potlačená´, teraz sa sústredíme teraz len na hľadanie s návratom