kovsk slang v sledky internetov ho v zkumu na z kladn ch a st edn ch kol ch n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ŽÁKOVSKÝ SLANG Výsledky internetového výzkumu na základních a středních školách PowerPoint Presentation
Download Presentation
ŽÁKOVSKÝ SLANG Výsledky internetového výzkumu na základních a středních školách

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

ŽÁKOVSKÝ SLANG Výsledky internetového výzkumu na základních a středních školách - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

ŽÁKOVSKÝ SLANG Výsledky internetového výzkumu na základních a středních školách. Praha 23. 2. 2006. O projektu. Výzkum zaměřený na užívání nekonvenčních expresivních výrazových prostředků v mluvě žáků základních a středních škol ve věku od 12 do 16 let

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ŽÁKOVSKÝ SLANG Výsledky internetového výzkumu na základních a středních školách' - temple


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kovsk slang v sledky internetov ho v zkumu na z kladn ch a st edn ch kol ch

ŽÁKOVSKÝ SLANG Výsledky internetového výzkumu na základních a středních školách

Praha 23. 2. 2006

o projektu
O projektu
 • Výzkum zaměřený na užívání nekonvenčních expresivních výrazových prostředků v mluvě žáků základních a středních škol ve věku od 12 do 16 let
 • Iniciátorem je značka tavených sýrů Veselá kráva
 • Partneři projektu: agentura Factum Invenio a v roli odborného garanta Ústav pro jazyk český AV ČR
o projektu1
O projektu
 • Realizace formou internetového dotazníku, který žáci druhého stupně základních škol a studenti prvních dvou ročníků středních škol vyplňovali ve školních počítačových učebnách pod vedením pedagogů
 • Bylo osloveno přibližně 3 500 škol v celé České republice
 • Do průzkumu se zapojilo celkem 461 škol a dotazníky vyplnilo téměř 27 000 žáků
struktura souboru
Do souboru k vyhodnocení bylo zahrnuto 22 193 dotazníků

47,5 % dotazovaných tvořily dívky, 41,4 % chlapci

respondenti ve věku 15 let a starší tvořili 50 % souboru, 31,8 % respondentů bylo mladších než 15 let

Vyšší procento chybějících odpovědí včetně základních třídících proměnných jako je pohlaví, věk nebo typ navštěvované školy souvisí s formou sběru dat

Struktura souboru
pozitivn v razy pro kamar dy
Pro vyjádření obdivu a uznání školáci s oblibou užívají různé variace na: „seš dobrej“, „seš borec“, „seš hustej“

Vedle „borce“ se běžně užívá také přechýlení do ženského rodu: „seš borka“

Dívky o něco méně užívají výrazně expresivní slova jako „borec“, „machr“, „týpek“, „ty vole“ a raději užívají slova „super“, „skvělý“, „dobrý“

Pozitivní výrazy pro kamarády

N = 22 193, Jakým slovem označíš své kamarády, kdyžje obdivuješ?

pozitivn v razy pro kamar dy1
Pozitivní výrazy pro kamarády

FRAJER– typický pro Ústecký a Karlovarský kraj (11 % a 8 %, v jiných krajích max. 3 % žáků)

SEŠ DOBREJ – univerzální výraz užívaný ve všech regionech téměř shodně

BOREC– nejoblíbenější na Vysočině a v dalších moravských krajích

HUSTEJ

pozitivn v razy pro kamar dy2
Pozitivní výrazy pro kamarády
 • Další slangové výrazy pro vyjádření obdivu
  • vliv angličtiny:

ekšn, spešl, player, kingeři, seš king, mega good, good mane, good týpek, seš skiller, si mastr

  • vliv médií:

jedi,vyvolený, milášek, úžasňák

  • jiné:

respekt, tak to je mazec, naprostá špica

boryš, huston, bomber, stylař, figurant, machros, párkos, krabe!

týpka, hvězda, štramanda, roštěnka, lama, suprová

negativn v razy pro kamar dy
Negativní výrazy pro kamarády
 • Stejné výrazové prostředky pro všechny uvedené situace
 • Výrazy „tvrdšího ražení“ častěji užívají žáci středních učilišť
 • Žáci gymnázií naopak o něco častěji volí „jemnější formy“ jako „blbec“
 • V první desítce se objevily také výrazy „magor“, „hovado“, „idiot“, „nesnáším tě“ a velmi hrubé vulgarismy z oblasti lidské anatomie

N = 22 193, Jakým slovem označíš své kamarády, když je nemáš rád(a)/se na ně zlobíš/je chceš urazit?

negativn v razy pro kamar dy1
Negativní výrazy pro kamarády
 • Další negativně laděné slangové výrazy
  • když nemají někoho rádi:

looserové, socka, socan, mentos, defoun, je to cyp, kretoš, trapka,

kravajzna, vřed, lemplovník

  • když se na někoho zlobí:

učomile, výmazové, tydýte, tupman, lemrouch, cimente

mařeno, tragédko, marná, kozka, slipka, blbka, nebavka

  • když chtějí někoho urazit:

subatomární kvarkový neutrino, blbej jak dlabaný necky, nestojíš ani za

faju tabáku, větší lama než ty neexistuje, slabčáku, beďarová opice, blbej

jak pumpa na saně, smrdíš a nejde to umejt, horníku

osloven a v razy pro rodi e
Oslovení a výrazy pro rodiče
 • Pokud chtějí žáci udělat radost: „maminko“, „mami“, „mamčo“, „tatínku“, „tati“, „taťko“
  • dívky rády užívají slova více citově zabarvená jako „maminka“, „tatínek“, „maminečka“, „taťulda“
  • chlapci si udržují jistý odstup a oslovují své rodiče s menšími emocemi „mami“, „tati“, „mamko“, „táto“
 • Když žáci hovoří o svých rodičích s kamarády, užívají častěji neutrální výrazy „mamka“, „máma“, „matka“, „táta“, „taťka“
  • chlapci jsou opět trochu odtažitější a užívají méně citově zabarvená označení vyjadřující spíše dávku negativního odstupu jako „matka“, „máma“, „fotr“, „otec“
o rodi ch za jejich z dy
O rodičích za jejich zády
 • Když rodiče nevyhoví přání žáka a žák ví, že ho neslyší, hovoří o svých rodičích
  • v případě matek jako o „matce“, „mámě“, ale i „krávě“
  • v případě otců o „tátovi“, „fotrovi“, „debilovi“
 • Jak u otců, tak matek často jsou tyto výrazy spojené s pejorativními přívlastky
 • Mezi první desítkou nejčastějších výrazů pro oba rodiče se opět objevily také velmi hrubé vulgarismy z oblasti lidské anatomie
 • Vyšší variabilita v repertoáru nadávek je typická pro žáky středních odborných učilišť, což platí i pro velké procento analyzovaných situací, v nichž nadávky užívají
o matk ch za jejich z dy
O matce v takovém případě chlapci i dívky hovoří nejčastěji jako o „matce“, „mámě“

Častý je i výrok o „krávě“ – frekventovanější mezi dívkami

Vysoké procento odpovědí „jiné“ v případě chlapců je dáno větší fantazií a neopakovatelností v užívání nadávek

O matkách za jejich zády

N = 22 193, Jakým slovem označíš svou mámu, když nevyhoví tvému přání (a neslyší, co o ní povídáš)?

o otc ch za jejich z dy
O otci v takovém případě dívky nejčastěji hovoří jako o „tátovi“, chlapci spíše jakoo „fotrovi“, „fotříkovi“

Označení otce slovem „debil“ je téměř dvakrát častější mezi dívkami než mezi chlapci

Velmi vysoké procento odpovědí „jiné“ v případě chlapců je opět dáno větší fantazií a neopakovatelností v užívání nadávek

O otcích za jejich zády

N = 22 193, Jakým slovem označíš svého tátu, když nevyhoví tvému přání (a neslyší, co o něm povídáš)?

postoje k u itel m
Postoje k učitelům
 • Oblíbeného učitele žáci nazývají nejčastěji pouze „učitel/ka“, v případě žáků gymnázií ještě „profesor/ka“
 • Při označování neoblíbených učitelů jsou patrné rozdíly mezi užívanými výrazy v závislosti na intenzitě negativního vztahu žáka k učiteli
  • když žáci daného učitele „pouze“ nemají rádi, užívají méně barvitá slova než v případě, kdy učitele nesnášejí
  • v případě vyhraněnějšího negativního postoje je patrná i vyšší variabilita užívaných nadávek
  • slova „úča“, „učitel/ka“ jsou pak často doplněna různými přívlastky
  • poměr mezi početním stavem učitelů a učitelek v našem školství se odráží v nejčastěji užívané nadávce, kterou je mezi žáky „kráva“
co si ci mysl o nad vk ch
Co si žáci myslí o nadávkách?

N = 22 193, Co si o nadávkách myslíš?

co je vlastn nad vka
Co je vlastně nadávka?
 • Sprosté slovo nebo vulgární výraz, který je součástí komunikace
  • část dotázaných žákůtakto sděluje své emoce a názory nebo nadávky užívají jen k oživení konverzace
 • Nadávka slouží k tomu, aby někoho urazila, ublížila mu nebo ho zesměšnila
  • přestože značná část dotázaných považuje nadávky za součást běžné komunikace, uvědomují si, že jimi mohou zranit nebo být sami uraženi
  • někteří dotázaní uvádějí, že užíváním nadávek vyjadřují postoj k osobě, které je nadávka určena
 • Ventil pro vypuštění nahromaděných negativních emocí, např. vzteku
  • především v hádkách, někdy jako zastoupení fyzického útoku
  • obranná reakce nebo útok směřující k lidem, ke kterým respondenti chovají nějaké antipatie; nadávkami dávají najevo nejen své emoce, ale říkají jim i to, co si o nich myslí
  • část z dotázaných nadávkami vyjadřuje nesouhlas s danou situací či názorem druhé osoby
pro ci u vaj nad vky

0

10

20

30

40

50

Bez nadávek to prostě nejde.

47,5

Používat nadávky je moderní.

10,7

Všichni kamarádi používají nadávky, proč bych

17,3

je neměl(a) používat já?

Ztrapnil(a) bych se, kdybych nepoužíval(a) nadávky.

6,5

Všichni používají nadávky, moji rodiče taky.

11,3

37,1

Z jiných důvodů

Neodpověděl/a

10,9

Proč žáci užívají nadávky?

N = 22 193, Proč používáš nadávky?

pro ci u vaj nad vky1
Proč žáci užívají nadávky?
 • O tom, žemluvit bez nadávek prostě nejde, jsou přesvědčeni více žáci základních škol
  • v užívání nadávek jsou více ovlivněni svými kamarády a spolužáky
  • nadávky užívají častěji proto, „aby se neztrapnili“, případně „protože je užívají všichni jejich kamarádi“
  • zároveň si častěji myslí, že užívání nadávek je moderní
 • Jistý odstup k nadávkám je patrný u žáků gymnázií ve srovnání s jinými středními školami, k jejich postojům se pak blíží postoje žáků ostatních středních škol s maturitou
pro ci u vaj nad vky2
Proč žáci užívají nadávky?
 • Chlapci jsou při užívání nadávek více pod vlivem svého sociálního okolí než dívky
 • Dívky patrně více podléhají sebekontrole a stylizaci, více tedy dbají na to, jaké je správné a nesprávné chování
  • vůči nadávkám jsou citlivější a zdrženlivější než chlapci
  • méně často než chlapce je baví nadávky užívat, zároveň si také častěji než chlapci myslí, že život bez nadávek by byl lepší
  • nepodléhají tak často vlivu kamarádů a méně mají strach z toho, že by se ztrapnily, kdyby nadávky neužívaly
kde se ci nad vky u

na internetu

0,9 %

neodpověděl/a

v televizi

4,5 %

10%

jinde

25,9%

na chatu

ve škole

2,1%

52,8%

doma

3,8%

Kde se žáci nadávky učí?
 • Většinu nadávek se žáci naučili především ve škole
 • Velmi častou variantou „jinde“ je nejčastěji myšleno „venku“, „venku s kamarády“; odpovídá to skutečnosti, že nejvíce nadávek se žáci naučili od svých kamarádů a spolužáků

N = 22 193, Kde ses naučil/a nejvíc nadávek?

pro u vaj n zvy zv at
Proč užívají názvy zvířat?

N = 22 193, Proč používáš názvy zvířat v nadávkách?

obl ben zv ata v l a kr va
Oblíbená zvířata: vůl a kráva
 • Nejčastěji užívané „zvířecí“ nadávky jsou „vole“ a „krávo“, za nimi „prase“ v případě nadávání kamarádům a „svině“ v případě nadávání nepřátelům
 • „Vůl“ i „kráva“ jsou rovněž nejčastěji užívané názvy zvířat, které žáci užívají při nadávání svým rodičům či sourozencům; značná část žáků ovšem tvrdí, že rodičům nenadávají
 • Na spojení “ty vole“ při nadávání svým kamarádům se chlapci vzácně shodují, užívá ho téměř 43 % z nich
  • méně časté je užívání této nadávky vůči nepřátelům, v tomto případě tuto nadávku užívá 19 % chlapců, což je již méně než v případě dívek
  • vůči nepřátelům vytvářejí chlapci opět širší škálu výrazů
  • při nadávání kamarádům dívky pochopitelně častěji užívají „ty krávo“ a chlapci „ty vole“
nad vaj rodi e

100%

9,9

11,9

10,3

16,6

80%

60%

neodpověděl/a

ne, nepoužívá nadávky

50,3

ano, ale jen výjimečně

58,6

ano, často

40%

20%

27,5

14,8

0%

máma

táta

Nadávají rodiče?
 • Stejná zdrženlivost v nadávkách jako u dívek platí podle výpovědí dotazovaných žáků také pro jejich maminky – s užíváním nadávek se u svých rodičů setkává většina žáků, ale častěji slyší nadávky od otců
 • Nejméně užívají nadávky rodiče žáků z nižších stupňů gymnázií resp. alespoň tito žáci sami častěji uvádí, že jejich rodiče (zejména pak maminky) nadávky neužívají

N = 22 193, Používá nadávky Tvoje máma/Tvůj táta?

nad vaj u itel
Nadávají učitelé?
 • S tím, že by nadával/a některý/á učitel/ka, se setkaly tři čtvrtiny žáků bez ohledu na typ školy, kterou navštěvují
 • Na gymnáziích se žáci s nadávkami ze strany učitelů setkávají méně často než na středních odborných učilištích – gymnazisté častěji než žáci jiných typů škol uváděli odpověď „setkali, ale výjimečně“, žáci středních učilišť pak „setkali, často“
 • Na všech typech škol se dívky setkaly s nadávkami ze strany učitele méně často než chlapci – s nadávkami učitelů se setkávají „výjimečně“, popř. si na nadávky učitelů „nepamatují“, zatímco chlapci uvádějí „často“
  • jsou dívky v hodnocení učitelů taktnější, tj. „nepamatují se“, popř. méně kritické?
  • nepramení pocit chlapců z toho, že jim učitelé kvůli jejich chování častěji „nadávají“, nebo že nadávky s ohledem na svůj obecně vstřícnější přístup k nim více registrují?
grant vesel kr vy
Grant Veselé krávy
 • V rámci projektu věnujeVeselá krávajedné ze zúčastněných 461 školvybavení počítačové učebny v hodnotě 60 000 korun
 • O vítězi rozhodli partneři projektu na základě konkrétních představ škol o využití těchto finančních prostředků
 • Grant získává Základní škola na Aléské ulici 270 v Bílině