angstutredning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Angstutredning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Angstutredning

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

Angstutredning - PowerPoint PPT Presentation

temple
95 Views
Download Presentation

Angstutredning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Angstutredning trine lise bakken Cand.san / psyk.sykepleier / forsker UUS / PPU trine bakken - PPU 2008

 2. ’Angstens vesen’ • Angst er en naturlig følelse / tilstand • Hos spedbarn det som utløser ubehag / gråt • Høy kroppslig aktivering / arousal • Menneskets alarmberedskap • Hovedsymptomgrupper: • Subjektive symptomer(diffus uro, ubehag, dødsangst) • Kroppslige symptomer (høy puls, svette, pupilleutvidelse, motorsik uro etc) • Atferdssymptomer (Fight, Flight, Freeze) trine bakken - PPU 2008

 3. Subjektive symptomer • Kvelningsfornemmelse • Smerter / ubehag i bryst • Kvalme • Svimmelhet • Uvirkelighetsfølelse • Følelse av tap av kontroll trine bakken - PPU 2008

 4. ”Fight or flight” • Økt oppmerksomhet • Økt tankehastighet • Bedre prestasjoner ved kjente oppgaver • Mindre energi til ineffektive prosesser • Økt muskeltonus • Adrenalin etc. sørger for høy arousal trine bakken - PPU 2008

 5. Angstsymptomer - panikk • Økt puls / hjertefrekvens ”harehjerte” • Svette • Skjelving • Tørr munn • Pustevansker / Kvelningsfornemmelse • Smerter / ubehag i bryst • Kvalme / Svimmelhet • Følelse av tap av kontroll • Frykt for å dø • Hete- kuldetokter • Muskelspenninger / smerter • Rastløshet • Mentalt anspent trine bakken - PPU 2008

 6. Fastfrysning • Kan vare kort • Kan vare lenge (katatoni?) • Fastfrysning hos mennesker med autisme • Gutten på skolen • Han i døråpningen trine bakken - PPU 2008

 7. Angstsymptomer – generalisert angst • Vedvarende symptomer – ”uforklarlig” • Ikke situasjonsbestemt – ”frittflytende” • Vedvarende nervøsitet • Anspenthet • Generell uro • Svimmelhet, hjertebank etc trine bakken - PPU 2008

 8. Atypisk fremtredelse • Noe atypisk: • Løpe i korridoren (i bestemt mønster) • Høye rop (+ bisarr motorikk) • Svært atypisk: • ”Reise med trikken” • ”Kaffe og te” • Kaffekoppen • Rive ned (gardiner) trine bakken - PPU 2008

 9. Diagnostiske grupper • F40 Fobiske angstlidelser • F41 Andre angstlidelser (bl.a. panikklidelse og generalisert angstlidelse) • F42 Tvangslidelse • F43 Tilpasningsforstyrrelser • F44 Dissosiative lidelser • F45 Somatoforme lidelser trine bakken - PPU 2008

 10. Utredning hos utviklingshemmede • Pasienten har svekket rapporteringsevne • Atypiske symptomer? • Egenskapsforklaringer? • Skille mellom ulike tilstander  • Systematisk kartlegging trine bakken - PPU 2008

 11. Systematisk utredning Foranledninger (ex. Store mennesker mengder) Hensiktat pers.klarer å observere og forstå angstsymptomer hos den enkelte klient Angsttegn (ex. Stiv og anspent, mørk i blikket, puster raskt..) Angstanfall (meget sterk angstreaksjon – panikkanfall) Angstreaksjoner (atferd, ex. Utagerer, hopper løper etc) Tiltak Moderat angst (ex. Ta pause i pågående aktivitet, Biltur, Holde i hånden, Fotbad) Sterk angst (panikk): kuledyne, synge, ev. medisiner. NB: ingen instrukser eller ”snakke til rette) trine bakken - PPU 2008

 12. Angstlidelser ved autisme / PU • De samme lidelsene som hos mennesker uten autisme / utviklingshemming • Høyere forekomst • Idiosynkratiske uttrykksformer • Idiosynkratiske angstsymptomer • ELLER – idiosynkratisk kommunikasjonsstil? trine bakken - PPU 2008

 13. Angst-reaksjoner Klassiske angstreaksjoner ”Flight, fight, freeze” Eksempel: -  Trekke seg unna ( peke bort personalet) -    Løper i gangen / Smeller med dører -    Angrep på personalet (ta tak i klær el hår, bite) -    Ødelegge ting, knuser kopper/ tallerkener - River ned gardiner trine bakken - PPU 2008

 14. Differensialdiagnostikk • Autisme • Schizofreni • Bipolar lidelse • PTSD • Tilknytningsforstyrrelse • PF • Etc Etc trine bakken - PPU 2008

 15. Mia • Tenåring med PUH + autisme + diabetes • Problemer: slår nærpersoner, ødelegger gjenstander, sitter stille lange tider av gangen, tvangshandlinger • Utredning: alvorlig angstlidelse med både generalisert angst og panikkanfall trine bakken - PPU 2008

 16. Mer Mia • Flere instanser involvert (SHT: psyk. + hab., kommunen , familien: foreldre + søsken) • Miljøbetingelser: • Færre aktiviteter • Færre arenaer • Mer programklarhet (tidspkt. og rutiner) • Forutsigbarhet relatert til personer • Terapeutisk samhandling: • Lese signaler • Gå tidlig inn • Ev. medikasjon • Sitte ved siden av trine bakken - PPU 2008