sistemsko programiranje n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sistemsko programiranje PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sistemsko programiranje

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Sistemsko programiranje - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Sistemsko programiranje. I. poglavlje Uvod. WINDOWS NT kao familija operacijskih sustava. Windows 32-bitni operacijski sustav ima sve potrebne elemente za osobnu, a također i upotrebu u poduzećima. 64-bit sustavi također dolaze Osnovni elementi uključuju:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sistemsko programiranje' - temira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sistemsko programiranje

Sistemsko programiranje

I. poglavlje

Uvod

slide2

WINDOWS NT kao familija operacijskih sustava

 • Windows 32-bitni operacijski sustav ima sve potrebne elemente za osobnu, a također i upotrebu u poduzećima.
 • 64-bit sustavi također dolaze
 • Osnovni elementi uključuju:
  • Memorija: velika, linearna, adresni prostor za virtualnu memoriju
  • Sustavi spremanja datoteka (File systems), konzolni rad, i ostali I/O
  • Multitasking: procesi i niti
  • Komunikacija i sinkoronizacija
   • Zasebni i umreženi sustavi
  • Sigurnost
slide3

WINDOWS - verzije

 • Windows XP (Home, Professional) - pojedinačni korisnici
 • Windows Server 2003 - poduzeća, serveri (Novi, Win64 standard nastaje baš iz ove implementacije)
 • Windows 2000 (Professional i neke druge server verzije) - više se ne prodaje, ali na njemu su nastali XP i buduće verzije.
 • Windows Embedded, Windows CE, Tablet PC, Windows Mobile (palmtop, ugrađeni procesori, mobiteli itd.) - imaju veliki podskup osnovnih elemenata Windowsa
 • Prijašnje (već napuštene) verzije: Windows NT 3.5, 3.5.1, 4.0 datiraju još od 1993. godine. Windows 95, Windows 98, Windows ME (sve zajedno zvat ćemo Windows 9x) - osobna desktop i laptop računala, nemamo sigurnosne elemente kao NT
slide4

Windows API

 • “Windows” je u biti 32-bitni API koji je korišten u:
  • Windows 9X (95, 98, Me)
  • Windows NT
  • Windows CE (palmtop, ugrađeni sustavi, itd.)
  • Win64 je vrlo sličan na nivou source-a

* Podržano na Windows 2003 i Itanium familiji procesora

  • Windows naredbe skoro uvijek odgovaraju Win64
 • Postoji nekoliko velikih podjela, koje primjerice uključuju:
  • Rukovanje prozorima (Windows Management)
  • GDI (Graphics Device Interface)
  • Servisi OS-a (System Services)
  • Multimedija
  • RPC (Remote Procedure Calls)
slide5

WINDOWS 9x, NT

 • Windows 9X radi samo na Intel x86 arhitekturi
 • Samo NTpodržava SMP (symmetric multiprocessing)
 • Windows NT koristi UNICODE internacionalni skup znakova
 • Windows NT ima potpuno zaštićenu jezgru (kernel)
 • Windows NT podržava NTFS, robustni file system
 • Windows 9X i CE ne podržavaju jako puno resursa
  • Otvorenih datoteka, procesa, itd.
 • Mnoge funkcije Windows 9X imaju ograničene implementacije

Općenito, Windows programi su portabilni između različitih platformi na nivou soruce-a, a u većini i na binarnom nivou.

slide6

WindowsProgram

Aplikacije

Windows

Subsystem

Protected

Subsystems

NTExecutive

Systems Services

Process Manager

I/O Manager

Virtual Memory Manager

KERNEL

HAL: Hardware Abstraction

HARDWARE

slide7

Osnovni principi WINDOWS-a 1/2

 • Skoro svaki resurs je “object” identificiran i adresiran preko rukovatelja (“handle”) tipa HANDLE
 • Objektima jezgre (Kernel-a) manipulira se pomoću WindowsAPI funkcija
 • Tip podataka HANDLE uključuje objekte:
  • datoteke pipes
  • procese mapiranje memorije
  • niti događaji (events), semafori
 • Windows je bogat i fleksibilan sustav
  • Više funkcija koje obavljaju iste ili slične poslove
  • Svaka funkcija ima brojne parametre i zastavice
slide8

Osnovni principi WINDOWS-a 2/2

 • Windows nit (thread) je osnovna jedinica izvršavanja, osnovnija od procesa
  • Proces može imati jednu ili više niti
  • Svaki proces ima svoj kod i svoj adresni prostor
  • Niti dijele adresni prostor procesa
  • Niti su “laganije” i učinkovitije od procesa
  • Koriste se za servere, asinkroni I/O, ...
slide9

Konvencije oko imenovanja kod Windows-a

 • Duga i opisna imena
  • WaitForSingleObjectWaitForMultipleObjects
 • Preddefinirani opisni tipovi podataka uvijek velikim slovima
  • BOOL, DWORD, LPDWORD, ...
 • Kod preddefiniranih tipova izbjegava se operator *:
  • LPTSTR (definira TCHAR *) i
  • LPCTSTR (definira const TCHAR *)
 • Imena varijabli kod API-ja koriste “Hungarian”-ovu notaciju - mi ćemo često izbjegavati ovu konvenciju
  • lpFileName — long pointer [na string koji u C-stilu završava nulom]
slide10

Konvencije kod programiranja za Windows

 • <windows.h> se uvijek uključuje
 • Svi objekti identificirani su pomoću varijable tipa HANDLE
  • CloseHandle funkcija se primjenjuje na skoro sve objekte
 • Simboličke konstante i zastavice koje objašnjavaju njihovo značenje
  • INVALID_HANDLE_VALUE i GENERIC_READ
 • ReadFile, WriteFile, i mnoge druge Windows funkcije vraćaju Boolean vrijednosti (TRUE/FALSE)
 • Kodovi sistemskih greški se dobivaju pomoću GetLastError ()
 • C biblioteka je uvijek dostupna
  • Ali se s njome ne može u potpunosti iskoristiti Windows
slide11

Primjer: Windows FILE COPY (1/3)

 • /* Basic cp file copy program */
 • /* cp file1 file2: Copy file1 to file2 */
 • #include <windows.h> /* Always required for Windows */
 • #include <stdio.h>
 • #define BUF_SIZE 256 /* Increase for faster copy */
 • int main (int argc, LPTSTR argv [])
 • {
 • HANDLE hIn, hOut; /* Input and output handles */
 • DWORD nIn, nOut; /* Number bytes transferred */
 • CHAR Buffer [BUF_SIZE];
 • if (argc != 3) {
 • printf ("Usage: cp file1 file2\n");
 • return 1;
 • }
slide12

Primjer: Windows FILE COPY (2/3)

 • /* Create handles for reading and writing. Many */
 • /* default values are used */
 • hIn = CreateFile (argv [1], GENERIC_READ, 0, NULL,
 • OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);
 • if (hIn == INVALID_HANDLE_VALUE) {
 • printf ("Cannot open input file\n");
 • return 2;
 • }
 • hOut = CreateFile (argv [2], GENERIC_WRITE, 0, NULL,
 • CREATE_ALWAYS, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);
 • if (hOut == INVALID_HANDLE_VALUE) {
 • printf ("Cannot open output file\n");
 • return 3;
 • }
slide13

Primjer: Windows FILE COPY (3/3)

 • /* Input and output file handles are open. */
 • /* Copy file. Note end-of-file detection */
 • while (ReadFile (hIn, Buffer, BUF_SIZE,
 • &nIn, NULL) && nIn > 0)
 • WriteFile (hOut, Buffer, nIn, &nOut, NULL);
 • /* Deallocate resources, such as open handles */
 • CloseHandle (hIn); CloseHandle (hOut);
 • return 0;
 • }
slide14

U korak s Win64

 • Ciljevi:
  • da Win32 binarne datoteke rade u 64-bitnom okruženju
  • Source kod se može re-kompajlirati za 64-bitno okruženje
 • Oprez:
  • Ne smije se uzeti da su cijelobrojni podaci i pokazivači iste duljine
   • Win64 uvodi 64-bitne pokazivače (pointere)
 • Novi tipovi podataka
  • DWORD32, DWORD64
  • POINTER_32, POINTER_64
  • LONG32, LONG64