hoe maak ik een werkbaar marketing en communicatieplan n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hoe maak ik EEN WERKBAAR MARKETING- EN COMMUNICATIEPLAN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Hoe maak ik EEN WERKBAAR MARKETING- EN COMMUNICATIEPLAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on

Hoe maak ik EEN WERKBAAR MARKETING- EN COMMUNICATIEPLAN. 16 FEBRUARI 2012 Workshop STIMA expertgroep NFP. AGENDA. Even voorstellen: Mieke Schevelenbos : BIVV WWF, BND, Shortcut – Change Designers Doelstelling workshop/rode draad: Hoe een marketing- en communicatieplan opstellen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hoe maak ik EEN WERKBAAR MARKETING- EN COMMUNICATIEPLAN' - temira


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hoe maak ik een werkbaar marketing en communicatieplan

Hoe maak ik EEN WERKBAAR MARKETING- EN COMMUNICATIEPLAN

16 FEBRUARI 2012

Workshop STIMA expertgroep NFP

agenda
AGENDA
 • Even voorstellen:
   • Mieke Schevelenbos: BIVV WWF, BND,
   • Shortcut – Change Designers
   • Doelstelling workshop/rode draad:
    • Hoe een marketing- en communicatieplan opstellen
    • voor een NFP-organisatie
    • dat indirect gebruikt kan worden om de organisatie te helpen financieren?

Shortcut Change Designers

hoe beginnen aan
Hoe beginnen aan:
 • Een communicatieplan
 • Een marketingplan
 • Werkbaar
 • Resultaatgericht

Shortcut Change Designers

communicatie voorlichting
Communicatie/voorlichting

Zijn noodzakelijk:

 • als communicatiemiddel - sociale noodzaak - tussen mensen, overheid en burgers;
 • om kennis te vermeerderen en vaardigheden aan te leren;
 • om informatie te verstrekken;
 • om te sensibiliseren over bepaalde problematiek (verkeersonveiligheid, milieu,…)
 • om weerstand/scepticisme tegen de reglementering en/of invoering van nieuwe maatregelen te overwinnen;
 • om een mentaliteitsverandering op gang te brengen;
 • om te blijven motiveren tot gewenst gedrag, consumenten te overtuigen van de correcte sociale houding;
 • om acceptatiebereidheid bij de bevolking te vergroten voor maatregelen/reglementen;

Shortcut Change Designers

slide5
ROMI
 • Wetenschappelijke inzichten in commzijn even belangrijke tools als creatief talent en marktkennis

Communicatie die werkt = comm die kennis, attitude en gedrag effectief beinvloedt.

ROMI: Return On Marketing Investment

Shortcut Change Designers

positionering
Positionering:
 • Stappenplan positionering (Kotler):
  • positioneringskenmerken bepalen
  • behoeften van afnemers + eigen SWOT
  • verbeterpunten bepalen
  • positie kiezen
  • marketingmix afstemmen op positie
  • comm-plan (cf voorbeelden)

Shortcut Change Designers

visie missie doelen en strategie
VISIE, MISSIE, DOELEN EN STRATEGIE
 • Korte termijn ------------------ lange termijn
      • VISIE
      • MISSIE
      • STRATEGIE: DOELEN

Je doelen worden afgeleid van je te volgen missie en strategie

Shortcut Change Designers

missie
MISSIE
 • Wie ben je ,wat doe je, wat wil je onderneming bereiken
 • Bepaalt sterk het imago vd onderneming/vzw
 • Cf. vragen stellen: doelgroep, normen, waarden
 • Mondt uit in mission statement

Shortcut Change Designers

visie
VISIE
 • Hoe kijkt onderneming naar doelen en naar toekomst (lange termijn ambitie)

Shortcut Change Designers

doelstellingen
DOELSTELLINGEN
 • Kotler:
  • DOELSTELLINGEN FORMULEREN: communicatiedoelstellingen én omzetdoelstellingen
  • METHODE van BUDGETBESLISSING: wat het bedrijf kan missen, %van omzet, concurrentiegeoriënteerd, taakstellende methode
  • BESLISSINGEN OVER DE BOODSCHAP: boodschapstrategie en uitvoering boodschap
  • MEDIABESLISSINGEN + CAMPAGNE BEOORDELEN

Shortcut Change Designers

strategie
STRATEGIE
 • Uit te voeren acties om doel(en) te bereiken:
  • ons sterke punt is?
  • hoe resultaten bereiken?
  • hoe doelen realiseren?
  • welke maatregelen nemen?
  • hoe communiceren?
  • hoe blijven we leren?
  • Hieruit volgt: communicatieplan, marketingplan…

Shortcut Change Designers

communicatieplan
COMMUNICATIEPLAN

1. De doelstellingenvan de communicatie van een project/bedrijf

SMART formuleren: specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch, tijdgebonden

2. De context van het project

 • Wie zijn de betrokken partijen?
 • Wat zijn de beschikbare middelen?
 • Wat zijn de beperkingen?
 • Schat op basis van de antwoorden de uitvoerbaarheid van je communicatieplan in.

3. De doelgroepanalyse

 • Wat zijn je (sub)doelgroepen?
 • Wat verwacht je van elke doelgroep?
 • Wat is de belangrijkste zorg/ barrière van elke doelgroep?
 • Op basis van deze antwoorden kan je de juiste vorm van communicatie kiezen. Hoe meer je van iemand verwacht, hoe intensiever en interactiever de communicatie moet zijn.

Shortcut Change Designers

communicatieplan1
COMMUNICATIEPLAN

4. De boodschap(pen)

> Kies voor één enkele eenvoudige boodschap per communicatieactie.

5. Plannen en organiseren

> Een afgewerkt communicatieplan omvat:

 • een visueel communicatieplan: tijdlijn cf voorbeeld)
 • een communicatieplanning: elk onderdeel van elke comm-actie

> Communicatieplanning: alle aspecten van elke geplande communicatieactie, dus:

 • de datum
 • de doelgroep die je ermee wilt bereiken
 • de boodschap
 • het gebruikte communicatiekanaal
 • de afzender
 • de frequentie
 • het materiaal dat je moet voorzien
 • de verantwoordelijke voor de actie

Shortcut Change Designers

communicatieplanning
COMMUNICATIEPLANNING

6. Rapporteren en bijsturen

 • Zorg voor permanente feedback over de uitgevoerde acties en pas indien nodig aan.

7. Evaluatie en debriefing

 • Evalueer de acties
 • Organiseer een debriefing

Shortcut Change Designers

slide16

Conservation challenge:

to drive change

Communication:

to increase visibility

Cash:

to generate income

Shortcut Change Designers

media
MEDIA
 • MEDIABESLISSINGEN:
  • Bereik
  • Frequentie
  • Effect
  • Mediatypes
  • Mediadragers
  • Mediatiming
 • COMMUNICATIE beoordelen:
  • Communicatie-effect
  • Afzeteffect

Shortcut Change Designers

strategie1
STRATEGIE
 • Strategische mediaplanning
  • keuze van de mediumtypes,
  • bepaling van de mediamix
  • budgettoewijzing per mediumtype

Shortcut Change Designers

spelregels als je communiceert
SPELREGELS als je communiceert:
 • Eerlijk zijn, transparant: echte voordelen, echte nadelen,..
 • Geen angstinductie
 • Respect voor cultuur, eigenheid en waarden van je doelgroep
 • Respect voor privacy
 • Niet agressief, niemand aanvallen
 • Stereotypes vermijden

Shortcut Change Designers

campaigning
Campaigning
 • Proces:
  • uitgebreide briefing
  • Desk research: studies doornemen
  • Campagne voorstel van bureau
  • Consumer Research indien mogelijk
  • Pre-test indien mogelijk
  • Campagne ontwikkelen
  • Campagne launch
  • Post-test

Shortcut Change Designers

briefing
BRIEFING
 • Briefing voor bureau moet omvatten:
  • Becijferde doelstelling(en)Aim of the campaign (calculated targets)
  • periode + frequencie
  • Doelgroep(en)
  • Budget
  • Alle beschikbare achtergrondinfo
 • Call for tender / Competitie

Shortcut Change Designers

tactische mediaplanning
TACTISCHE MEDIAPLANNING
 • Tactische mediaplanning: keuze van de dragers
  • Volgt op de strategische onderbouw
  • Drie kwantitatieve criteria:

- de budgettaire haalbaarheid

- de impact

- de selectiviteit van de dragers.

  • De belangrijkste kwalitatieve criteria:

- de ontvankelijkheid van de boodschap

- de identificatiefactoren.

 • Gouden raad: de beschikbare communicatie-budgetten niet al te zeer opsplitsen over teveel informatiedragers.

Shortcut Change Designers

strategie en mix
STRATEGIE EN MIX
 • Na een situatie-analyse (probleemomschrijving, interne en externe invloeden, motivatie van de weggebruikers,...) wordt een doelgroepsegmentatie, doorgevoerd.
 • Na het formuleren van de doelstellingen wordt een marketingstrategie opgesteld. Deze strategie wordt vervolgens vertaald in de marketingmix. Na uitvoering volgt evaluatie aan de hand van post-testgegevens.

Shortcut Change Designers

herhaling en mediacreativiteit
HERHALING en mediacreativiteit
 • Herhaling
  • in de tijd: zelfde thema herhalen (vb Bob)
  • in zelfde campagne: verschillende media
 • Media-creativiteit: de vertaling van de boodschap en het creatief aanwenden van de media (dus in de aankoop en combinatie van de media).

Shortcut Change Designers

helpen financieren
Helpen financieren?
 • Wordt de organisatie beter van goed comm/marketingplan?
 • Cf. eerder: Communicatie die werkt = comm die kennis, attitude en gedrag effectief beinvloedt. ROMI: Return On Marketing Investment
 • Ja dus, want dichter bij je doelen.
 • Kan zich vertalen in resultaten op vlak van: merkbekendheid, fundraising, aantal leden,… = pos voor acties en voor organisaties en SMART dus meetbaar.

Shortcut Change Designers

concrete oefening enlighten
Concrete oefening:enlighten
 • Acties gericht op informeren, verhelderen (infotainment, humor, interpretatie, uitleg, ...)
 • Welke informatie en middelen kun je gebruiken om je doelgroep te informeren over hoe ze één stapje verder kunnen komen?
 • ‘Bedenk minstens 5 ideeën/weetjes waardoor je doelgroep zegt ... “Aha, dat wist ik niet.” “Aha, zo had ik het nog niet bekeken.”’

Shortcut Change Designers

oefening
OEFENING
 • Deelnemers werken elk kort communicatieplan uit en lichten toe;
 • Pas de verworven inzichten/kennis toe op je eigen organisatie

Shortcut Change Designers

slide30
Dus:
 • Communicatie kan nooit volledig voorspeld worden, niet als advertentie, niet als gesprek tussen 2 mensen
 • Dat is echter geen reden om niet goed gestructureerd te werk te gaan bij communicatieplan
 • Intuïtie blijft erg belangrijk
 • Communicatie is een vak, werk samen met vaklui (verschillende profielen in een bureau)
 • Idem dito voor marketing
 • En dan nog: wees voorbereid op verrassingen
slide31

Contact:Mieke Schevelenbosclient service directorShortcut Advertising
Rue F. Pelletierstraat 8A
1030 BrusselT: 02 733 32 22
F: 02 888 59 80
E: info@shortcut.be